2010. december 20., hétfő

Bach: 14. kantáta, 1-2., 4-5. tétel

Ha nem lett volna most velünk az Úr - vallja meg ezt Izráel, ha nem lett volna most velünk az Úr, úgy bizonnyal elcsüggedtünk volna. Hiszen oly erőtlen a mi seregünk, megvetnek bennünket az emberek, akik szembeszállnak velünk. A mi erőnk oly kevés, hogy ellenálljunk az ellenségnek. Ha nem a Magasságos volna pártfogónk, úgy zsarnoki hatalmuk életünkre törne. Istenünk, erős oltalmadban megszabadulunk az ellenségtől. Csapkodjanak bár vad hullámokként dühödten felénk, kezed oltalmaz minket. Istené a dicséret és hála, aki nem engedte, hogy elnyeljen indulatuk. Lelkünk megmenekült, mint a madár a csapdából. A csapda elszakadt, és mi szabadok vagyunk. A menny és föld Istene nevében van a mi segítségünk!

Nincsenek megjegyzések: