2010. december 21., kedd

A keresztény alázatosság litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

A kívánságtól, hogy nagyra becsüljenek engem Ments meg engem, Jézus!
A kívánságtól, hogy mások előtt feltűnjek Ments meg engem, Jézus!
A kívánságtól, hogy engem dicsérjenek Ments meg engem, Jézus!
A kívánságtól, hogy engem mások elé helyezzenek Ments meg engem, Jézus!
A kívánságtól, hogy tőlem tanácsot kérjenek Ments meg engem, Jézus!
A kívánságtól, hogy engem elismerjenek Ments meg engem, Jézus!
A kívánságtól, hogy engem megkíméljenek Ments meg engem, Jézus!

A félelemtől, hogy engem megaláznak Ments meg engem, Jézus!
A félelemtől, hogy engem lenéznek Ments meg engem, Jézus!
A félelemtől, hogy engem háttérbe helyeznek Ments meg engem, Jézus!
A félelemtől, hogy engem megrágalmaznak Ments meg engem, Jézus!
A félelemtől, hogy engem elfelejtenek Ments meg engem, Jézus!
A félelemtől, hogy engem kigúnyolnak Ments meg engem, Jézus!
A félelemtől, hogy engem megvetnek Ments meg engem, Jézus!
A félelemtől, hogy engem ócsárolnak és gyaláznak Ments meg engem, Jézus!
A félelemtől, hogy engem szegénység ér Ments meg engem, Jézus!

Hogy másokat többre értékelnek, mint engem Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat igénybe vesznek és engem félreállítanak Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy mások a világ színe előtt gyarapodnak, én pedig kisebbedek Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy az erényt másokban dicsérik
és a jót bennem nem veszik észre Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat nálam jobban előtérbe helyeznek mindenben Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy mások szentebbek legyenek nálam és én csak olyan szent legyek,
amilyen a Te kegyelmedből telik tőlem Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat jobban szeretnek, mint engem Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy semmilyen tisztséget ne kívánjak magamnak, függetlenül attól,
hogy képességeimtől telik vagy nem Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy minden tisztséget azonnal elutasítsak, ha ellenkezik akaratoddal Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy készséggel elfogadjam a nekem nem tetsző feladatokat is
ha ez a Te dicsőségedet és tetszésedet szolgálja Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat többre értékelnek, mint engem Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat igénybe vesznek és engem félreállítanak Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy mások a világ színe előtt gyarapodnak, én pedig kisebbedek Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy az erényt másokban dicsérik és a jót bennem nem veszik észre Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat nálam jobban előtérbe helyeznek mindenben Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy mások szentebbek legyenek nálamnál és én csak olyan szent legyek,
amilyen a Te kegyelmedből telik tőlem Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy elöljáróimban, ha más véleményen vagyok is, Isten küldöttjeit lássam Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy mindazoknak, akik nekem rosszat tesznek,
szívből megbocsássak, szóval és tettel Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy minden halhatatlan lelket, a szegényeket, a bűnösöket,
ellenségeimet egyforma szeretettel becsüljem meg Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy mindig készen legyek Érted mindent áldozatul hozni Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!
Hogy a szegénységet, a megvetést, a szenvedést mindig szeressem Engedd, Jézus, hogy alázatossággal
és szeretettel viseljem el!

Ó Mária, az alázatos szívek Édesanyja Könyörögj érettünk!
Szent József védelmezd az alázatos lelkeket Könyörögj érettünk!
Szent Mihály arkangyal, Te, aki először taszítottad el a gőgöt Könyörögj érettünk!
Ti összes szent angyalok, az alázatosság példaképei Könyörögjetek érettünk!

Flüe-i Szent Miklós imája:
Én Uram, én Istenem!
Végy el tőlem mindent ami akadályoz, hogy Hozzád jussak!
Én Uram, én Istenem!
Adj meg nekem mindent, ami Hozzád segít!
Én Uram, én Istenem!
Végy Magadhoz engem, és engedd, hogy egészen a Tied legyek!
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: