2010. december 21., kedd

Litánia Szent Rita tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzek szent Szüze Könyörögj érettünk!

Szent József Könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János Könyörögj érettünk!
Szent Ágoston Könyörögj érettünk!
Szent Mónika Könyörögj érettünk!

Szent Rita Könyörögj érettünk!
Kegyelemmel elárasztott rózsa Könyörögj érettünk!
Segítőnk a látszólag lehetetlen ügyekben Könyörögj érettünk!
Reménytelenségünkben vigaszunk Könyörögj érettünk!
Elhagyatottak oltalmazója és menedéke Könyörögj érettünk!
Minden szükségben közbenjárónk Könyörögj érettünk!
Szelídség és alázatosság példája Könyörögj érettünk!
Engedelmesség és lemondás példaképe Könyörögj érettünk!
Türelem és Istenben való megnyugvás tükre Könyörögj érettünk!
A Szent Ágoston rend dísze Könyörögj érettünk!
A felfeszített Krisztus kedvelője Könyörögj érettünk!
A szenvedő Jézus arája Könyörögj érettünk!

Szent Rita, akit az Üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett Könyörögj érettünk!
Szent Rita, akinek homlokát ez a seb ékesítette Könyörögj érettünk!
Szent Rita, aki az isteni gondviselésben bíztál Könyörögj érettünk!
Szent Rita, aki magadat teljesen Istennek adtad Könyörögj érettünk!
Szent Rita, Jézusnál hatalmas közbenjárónk Könyörögj érettünk!
Szent Rita, akit sok csodával dicsőített meg Isten Könyörögj érettünk!
Szent Rita, akit az Isten sokszor meghallgatott Könyörögj érettünk!

Hogy az önszeretetről lemondjunk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az alázatosságot gyakoroljuk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy keresztünket türelmesen viseljük Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Istent mindenek fölött szeressük Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Isten szent akaratát mindenkor teljesítsük Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy megbántóinknak szívesen megbocsássunk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy felebarátainkat, mint önmagunkat szeressük Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az erényekben példádat kövessük Kérünk téged, hallgass meg minket!

Minden kísértésben Kérünk téged, hallgass meg minket!
Minden veszedelemben Kérünk téged, hallgass meg minket!
Minden szükségünkben Kérünk téged, hallgass meg minket!
Minden szomorúságban Kérünk téged, hallgass meg minket!
Minden kellemetlenségben Kérünk téged, hallgass meg minket!
Minden szenvedésben és keresztviselésben Kérünk téged, hallgass meg minket!
Halálunk óráján Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Rita! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, aki végtelen jóságodban szolgálódnak, Szent Ritának imádságát meghallgatni méltóztattál
és közbenjárására megadtad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérni,
légy könyörületes szorongattatásainkban és küldj segítséget szükségeinkben,
hogy mindnyájan elismerjük, miként jutalmazod az alázatosakat, oltalmadba veszed az elhagyatottakat,
és erőssége vagy a benned bízóknak.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: