2010. december 21., kedd

Litánia Jézus Krisztus szent arcáról

(Megkérlelés az Üdvözítő ellen elkövetett bántalmakért)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ Megváltója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának szent arca Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet Szűz Mária és Szent József
a legmélyebb tisztelettel imádtak, amikor először megpillantották Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az angyalokat, pásztorokat és királyokat
a betlehemi istállóban magadhoz vonzottad Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az öreg Simeont és Anna próféta- asszonyt
a templomban örömmel eltöltötted Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az írástudókat a templomban bámulattal eltöltötted Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, az isteni tökéletességek tüköre Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az Isten haragját lecsillapítottad Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, a gonosz lélek félelme Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melynek szerénysége s szelídsége
az igazakat és bűnösöket magához vonzotta Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely fényes vagy, mint a nap
s mely a Tábor-hegyén dicsőségben ragyogtál Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely a mi bűneinkért egész a földig lehajoltál Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet véres verejték borított Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet az áruló Júdás csókjával beszennyezett Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet egy poroszló megütött s ellenségeid kigúnyoltak Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet leköptek és ütésekkel illettek Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melynek szent tekintete
Pétert szeretettel és bűnbánattal eltöltötte Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet a kereszt nehéz terhe földre nyomott Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet Veronika a fájdalom útján megtörült Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melynek száját ecettel és epével itatták Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet a halál árnyéka elhomályosított Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet Mária és a szent asszonyok
balzsammal megkentek s szemfedővel letakarnak Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely sírba leszálltál Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, s föltámadásod napján megdicsőült arc Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely a legméltóságosabb Oltáriszentségben rejtve vagy Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely a világ végén nagy dicsőség közepette megjelensz Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, bűnösök félelme Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, az igazak öröme az égben Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Jézusom, imádásra méltó arcod előtt térdre hullva kérünk, adj meg nekünk minden szükséges kegyelmet;
mindenek előtt pedig arra kérünk, olts szívünkbe oly érzelmet,
melynél fogva soha ne vonakodjunk teljesíteni azt, amire belső megvilágításod bennünket ösztönöz.
Ámen.

Jóságos Jézusom, te mondottad:
Kérjétek és adatik, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és megnyittatik nektek;
add meg nekünk azon hitet, mely mindent elér, vagy pedig pótold magad, ami hiánya van hitünknek;
add meg nekünk nagylelkű szeretetből nem csak a szükséges, hanem mindazon kegyelmeket,
melyeket végtelen jóságodtól csak várhatunk.
Ámen.

Légy kegyelmes, Istenem, s ne vesd meg könyörgésünket,
ha szorongatásaink közepette segítségül hívjuk szent nevedet
s szeretettel és bizalommal tekintünk föl szent arcodra.
Hálát adunk neked, Istenem, minden jótéteményedért s kérünk,
hogy ültesd szívünkbe a szeretet és hála érzelmeit,
hogy így a dicsérő énekek árja follyék ajkainkról örök tiszteletedre és imádásodra.

Jézusom, vesd ránk irgalmasságod egy pillantását;
fordítsd felénk is, mint egykor Veronika felé, szent arcodat.
Nem kívánjuk, hogy testi szeneinkkel láthassuk, mert arra méltatlanok vagyunk;
de vésd azt szívünkbe, hogy reád emlékezzünk
s ezen szent forrásból erőt merítsünk az élet harcának megvívására.
Ámen.


TÖRTÉNETE:
IX. Pius pápa imádsága

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: