2020. május 31., vasárnap

Drága Mennyei Édesatyám!

Köszönöm az életemet. Köszönöm, hogy Veled élhetek, hogy tudhatom Te vagy, szeretsz, vezetsz és óvsz. Köszönöm, hogy nem hagytál meghalnom a bűnben. Köszönöm, hogy megszabadítottál, és hogy az óta is folyamatosan megtartasz a kegyelmedben. Hálás a szívem az ajándékaidért, és a mostani nehézségért is. Jó tudni azt Uram, hogy Te nem hagysz el a bajban sem. Igéddel bátorítasz, és Jézusban testvéreket adsz mellénk, hogy imádságos szívvel hordozhassuk egymást. Kérlek Uram, Szentlelkeddel támogass minket. Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg imáinkat. ÁmenÉn Uram, és én Istenem!

Köszönöm Neked a feltámadás valóságát, és örömét. Köszönöm, hogy kegyelemből van az én üdvösségem is. Uram, soha ne hagyj el, és a Te drága Lelkeddel végy körül engem és szeretteimet. Kérlek, add a te békességedet nekünk, mely mindenre elég, hiszen te adod, és nem úgy adod, ahogy a világ adja. Ámen.

Istenem, légy velem, ha nyitottá válik szívem, őrizd szent szeretetben, erősítsd hitem. Adj hitet abban, hogy a sötét oldallal szemben a szeretet tud győzni mindenkor, mindenkiben, mert Neked semmi sem lehetetlen. ÁmenIstenem! Rád hagyatkozom, Veled vagyok! Add, hogy ne felejtsem el tanításaidat, s aszerint is éljek! Ámen


Köszönöm, Uram, hogy közel vagy hozzám. Én sokszor menekülök előled. Sokszor teszek, beszélek, gondolkozom úgy, mintha nagyon is messze lennél, s csak akkor kiáltok segítségért, amikor ég a föld a talpam alatt. Sokszor fordítok hátat neked. De Te nem fordítod el arcodat tőlem. Szomorúan látod bűneimet, és örömmel segítesz, amikor teljes szívből kiáltok hozzád. Add, Uram, hogy érezzelek mindig magam mellett! Akkor is, amikor nagyon várlak, akkor is, amikor nagyon messze szaladtam Tőled. Tudom és köszönöm, hogy ma is mellettem voltál, maradj velem, kérlek, figyelj rám, ne engedj elsüllyedni se bűnben, se bajban! Emeld fel ma is szememet, hogy lássalak, szívemet, hogy szeresselek, akaratomat, hogy szolgálni képes legyek! Ámen


/V.L./


Köszönöm, Uram, hogy van kiút, van menekülés, van kegyelem. Köszönöm, hogy nem büntetsz meg a megvallott bűnökért, hanem irgalommal megbocsátod őket. Köszönöm, hogy a mai napon újra kezdhetem a kapcsolatomat veled, és hasznára lehetek az embertársaimnak. Ámen


Szentlélek Isten! Köszönjük Neked, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában való szabadságban akarsz részesíteni bennünket! Köszönjük, hogy Általad van velünk Jézus minden nap a világ végezetéig! Add, hogy asztalod vendége lehessek ma is a gyülekezet közösségében! Legyen igazi ünnep számomra ez a nap! ÁmenURam! Add, hogy az egyedüllét ne rémítsen, a fáradtság ne keserítsen el, s életem ösvényén a találkozások mindig építsenek engem is és azokat is, akikkel gondviselő akaratodból találkozhatom! Ámen


Uram! Elrejtettséget adj nekem, Tebenned! ÁmenUram! Nehéz helyzeteimben téged kereslek. Akkor is, máskor is. Köszönöm, hogy hozzád tartozhatom és terved van a nyomorúságaimmal is. Dicsőítsd meg magad életem mélységeiben is. Ámen


Uram! Segíts, hogy hinni tudjak! Ámen.
URam! Utaidat ismertesd meg velem, s igéd legyen ösvényem világossága! Ámen

2020. május 30., szombat

Drága Mennyei Édesatyám!

Áldalak és magasztallak, személyes életem áldásaiért. Köszönöm a szolgálat örömét, a hozzá adott erőt és szeretetet. A dicsőség a Tied Uram. Kegyelmes Istenem, add, hogy mások is megtapasztalhassák szabadításodat, és a Veled való élet gyönyörűségét. Első renden könyörgöm hozzád a gyógyító konferencia betegeiért, hogy Ők is átadhassák életüket Neked Uram, az áldott orvosnak. Add Uram, hogy gyógyulhassanak. Kérlek, Szentlelkeddel támogasd az Igehirdetők, és a Bizonyságtevők szavait, hogy Rólad és általad szólhassanak. Ámen


Jézusom! Benned örök életem van. Nekem is, másoknak is. Nélküled kárhozat vár mindenkit. Könyörgöm azokért, akik még nem ismernek, hogy keresd és találd meg őket is, ahogyan velem tetted és a tieidhez vezettél. Köszönöm, hogy üdvbizonyosságom lehet a beléd vetett hit által. Ámen


Jó Istenem, használj fel engem is a szolgálatodra! Lehet, hogy ezt csak most kérem, amikor nem kaptam még parancsot, és majd ha megkapom, félni fogok tőle. Arra kérlek, ha majd megszólítasz, tégy bizonyossá akaratod felől. Addig pedig készíts fel arra, hogy hajlandó legyek a szolgálatodra! Talán éppen most parancsolsz, és én azon töprengek, vajon amit napok óta érzek, valóban a te rendelésed-e. Add, hogy el tudjam fogadni a József indulatával, aki nem okoskodott, hanem engedelmeskedett! Add, hogy én is szolgája, őrzője, ápolója legyek megváltásodnak, add, hogy eredménye legyen annak, hogy megszólítottál! Ámen


/V.L./


Mennyei Atyám! Elesett helyzetemben, csüggedésemben hozzád fordulok, hiszen te Fiadon keresztül megszólítottál, elhívtál. Erőm fogytán van, de te erős vagy. Lelkileg mélységeket járok be, de te a magasságból kegyelmesen tekintesz rám. Légy segítségemre, adj lelki békét, adj megnyugvást! Ámen.

Mennyei édes Atyám!
Köszönöm Neked gondoskodó szereteted, amivel körül veszel engem és szeretteimet. Legyen áldott a Te neved azokért a csodákért, amelyeket megadtál az én életemben is. Olyan jó tudni, hogy pajzsom vagy nekem, hogy a te szárnyaid alatt biztos helyem van. ÁmenMindenható Isten! Csak is benned van bizodalmunk és reménységünk egyedül. Hiszen Te vagy az, Aki elküldted egyszülött Fiadat erre a világra, hogy ezáltal is megadd nekünk a bűntől való szabadulást és az örök élet reménységét. Add meg nekünk URunk, hogy a keskeny úton járhassunk erős és biztos léptekkel, Veled együtt, mert ahol Te jársz előttem, nincs rettegés.

(M.S.)


URam! Add, hogy az élet küzdelmei, harcai közepette se váljak irgalmatlanná, ezért kérlek újítsd meg szívemet ezen a mai napon is! Ámen


URam! Add, hogy mindig meg tudjam, különbözetetni a természetest a természetellenstől, hogy a jót cselekedhessem! ÁmenUram! Egyszer az én időm is lejár... Add, hogy ne céltalanul múljon, hanem hálával teljen! Ámen
Uram! Nehéz lemondanom magamról, önző gondolataim naponta kísértenek. Ezért menekülök Hozzád, s kérem segítségedet a mai napon is! Ámen.


URam! Nehéz nekem a várakozás, hiszen oly sok mindent szeretnék csinálni az életemben, s mégis oly keveset tudok megvalósítani álmaimból! Istenem, adj nekem türelmet és kitartást, hogy Hozzád való hűségem napról napra erősödjék, s felfedezhesselek Téged életem minden dolgában! Ámen


URam! Tudod, hogy szeretni szeretnék, de nem tudok úgy, ahogyan szeretném. Segíts eligazodnom a lét útvesztőiben, s kegyelmeddel támogass életem minden napján! Ámen


Urunk, Istenünk! Önmagunk múlandó hatalmának bódulatából ments meg minket! Add, hogy felfedezzünk Téged, add hogy Benned rátaláljunk önmagunkra! Ámen

2020. május 29., péntek

Bocsásd meg Uram, hogy takargatott vétkeim vannak. Adj bátorságot, hogy őszintén megvalljam őket még a mai napon. Hozd el szabadításodat az én életembe is! Ámen.


Drága Mennyei Édesatyám!
Végtelen hála van a szívemben, hogy gyermekednek tudhatom magam. Szavakban meg sem fogalmazható köszönet, e mérhetetlen szeretetedért. Azért a személyes kapcsolatért, amellyel a mindennapokban velem vagy. Szólíthatlak, beszélgethetek Veled. Tudhatom, hogy meghallgatsz, hogy kérdezhetek és Te válaszolsz, hogy kérhetek és Te megadhatod, hogy tanítasz, hogy vezetsz. Jó így élni Uram, Veled közösségben. Köszönet és hála érte. Ámen
Egy megszokott mozdulat,
és imádságra kulcsolom kezem.
Rakom egymás mellé
a gyenge és tétova szavakat.

De mintha a lelkemben
kapaszkodna össze
minden törékeny akarat,
szándék és elhatározás,
hogy Veled találkozzanak,

bátorodik, s lesz Tieddé a szó,
békül a lélek, a lelkem.
Köszönöm, Uram,
hogy te formálsz mai is
imádságot bennem.
ÁMEN


/Hajdú Zoltán Levente/


Mennyei Atyánk, bocsásd meg, hogy erőfeszítéseinkkel próbálunk tetszeni neked. Vonj félre minket, hogy megújulhassunk a veled töltött időben. Ámen


Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy olykor életem kis és nagy dolgai felől elgondolkodtatsz engem. Sok mindennel van tele az életem, de nem mindegy, hogy fontos és szükséges, vagy felesleges dolgokkal. Mutasd meg nekem a prioritásokat, melyek neked tetszenek és adj erőt ennek megvalósításához. Ámen


Uram! Add bölcsen élni napjaimat, hogy örömmel vegyem az időt, melyet nekem, s szeretteimnek ajándékoztál! Ámen.
URam! Add, hogy a segítő kezek egymásra találjanak, s ha Te is úgy gondolod, isteni hatalmaddal sorvaszd el mindazokét, akik a gonoszságot munkálják, s rombolják teremtettségedet! Ámen


URam! Add, hogy mindig azt keressem, ami összeköt és emel, ne pedig azt, ami szétválaszt, s rombol! Ámen


Uram! Bocsásd meg téves gondolataimat, Krisztuson kívüli indulataimat! Mennyi kárt okoz, ha nem vagyok késedelmes a szólásra és a haragra! Szeretnék a hallásban gyors lenni, a másokra való odafigyelésben jeleskedni. Segíts ebben, kérlek! Ámen
Uram! Köszönöm Neked a szabadítást, amit Fiad által megcselekedtél! Uram, nem kérem, hogy megértsem a titkot, de kívánom, hogy éljek e titok által kiteljesedve boldogan, felebarátaim javára, s a Te dicsőségedre! Ámen


Uram! Tőled elfordult életek boldogtalanságával találkozom naponta. Könyörülj Uram rajtuk, s irgalmadat éreztesd velem is, mert Nélküled semmi vagyok! Ámen

2020. május 28., csütörtök

Istenem én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Bevallom Uram, hogy nem gondoltam volna sosem, hogy engem is megbénít az a sok-sok vétek és bűn, mely körülvesz. Lefegyvereznek azzal a gondolattal a világ fiai, hogy ez manapság így szokás, haladni kell a korral, nem lehet merev keretek között élni. Elvesztettem Uram én is a kapaszkodót a Tízparancsolatba, mikor rájuk hallgattam. Nagy az én vétkem, hiszen nem úgy éltem, mint a te követed. Add Uram, hogy megérthessem: „nem nekem kell hozzájuk térni, hanem nekik hozzám”. Óvj meg az eltévelyedéstől, Krisztusért. Ámen
/P. Tóthné Szakács Zita/


Istenem! Erőd nélkül semmi vagyok, de szereteted által megerősödöm. Tápláld bennem a hitet, s reménységet, hogy ne szűnjek meg szeretni! Ámen


Látod, tanulgatom,
hogy a békesség
Te vagy, Jézusom.

Jelenlétedre
Szentlelked
megtanít, tudom,

hogy ez a lelki béke
kísérjen
minden utamon.
Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/Szerető Atyám! Hálát adok Neked mindenért, amivel eddigi életem során megajándékoztál! Köszönöm a sok nem várt kegyelmet, isteni ajándékot. Köszönet a fájdalmakért is, amikben sohasem hagytál magamra. Ezért van reményem a jövőre nézve is. Kérlek, ne engedj megszégyenülnöm várakozásaimban és adj erőt mindig, hogy akaratodat alázatosan elfogadjam. ÁmenUram! Köszönöm Igédet és annak üzenetét. Mitől is várok hitbeli növekedést? Attól a pár perctől, amit Igéd mellett töltök? Tudom, többet kell Veled és melletted legyek. Taníts engem erre és adj engedelmes szívet! Ámen


Uram! Nem akarok más igazságról tudni, mint a Te szeretetedről! A gonoszság nyilait angyalaiddal hárítsd el felőlünk, s add, hogy Neked tetsző élettel dícsérhessünk Téged életünk minden napján! Ámen


Uram! Számtalan gondolat cikázik, fogalmazódik meg bennem. De egyáltalán nem mindegy, hogy milyenek ezek a gondolatok, hiszen idővel szavakká és tettekké válnak. Kérlek, légy segítségemre abban, hogy ne adjak helyet a gonosznak, hanem arra tudjak gondolni, ami jó, igaz, tiszta és építő. Akár valakiről, akár valamiről legyen szó, ilyen gondolatok támadjanak bennem. Ámen


Uram! Szavaimat tedd hitelessé, hogy megértsék szeretetedet! Ámen.


URam! Szenteltessék meg a Te neved, hogy ezáltal szentülhessek ! ÁmenURam! Tégy bölccsé, hogy csak a Te utaidon járjak! Ámen


Urunk, érezzük tehetetlen voltunkat, mert oly gyakran engedünk az ördög fortélyainak, és képtelenek vagyunk teljesen neked szentelni az életünket. Érezzük is átkos hatását az életünkön, hiszen bűneink megrontják emberi kapcsolatainkat, megmételyezik életünket és elszakítanak Tőled. Áldott légy, hogy szent Fiad azért jelent meg, hogy az ördög munkáit a mi életünkben is lerontsa! Köszönjük, hogy az Ő győzelme a miénk is lehet, Ő élhet bennünk, és mi élhetünk vele – örökké. Ámen.

2020. május 27., szerda

Felséges Istenem, mennyei jó Atyám! Szent és gyengéden szerető Isten vagy. Föl nem foghatom, meg nem érthetem ezt a szeretetet. De jó nékem ez a tudás. Te feltétel nélkül szeretsz, hiszen Te alkottál, Te formáltál anyám méhében. Add Atyám, hogy én is szeresselek úgy, ahogy Te mondottad teljes szívemből, lelkemből, elmémből és minden erőmmel. És legyek Lélekben és Igazságban való imádód minden nap. Jézus Nevében kérlek. Ámen.


Isten Lelke, újíts meg bennünket, és add, hogy embertársainkban testvéreket fedezzünk fel. Ámen.Istenem! Bölcsességre taníts engem! Kérlek, segíts abban, hogy ne én számítsak igazán, hanem Te. Bármiről legyen is szó életemben, szeretném, ha az első helyre kerülnél, mert ennek csak áldását tapasztalnám én is, és a velem érintkezők is! Jézusért! ÁmenIstenem! Segélj, hogy célbaérjek! Ámen

Köszönöm életadó szavadat Uram! Hálás vagyok azért, mert napról napra megszólít, megérint Igéd. Cselekedd ezt velem ezután is! Ámen

Uram, Jézus! Köszönöm, hogy az ördög munkáit lerontani jöttél közénk. Benned élve, rád figyelve győzhetek én is az ördög mesterkedéseivel szemben. Egyedül, nélküled elesnék, de hála van bennem, hogy mellettem vagy és erőt adsz a küzdelemhez. Ámen


Uram! Segíts, hogy belédkapaszkodva elvégezhessem napi feladataimat, s az elvégzett munka öreméért hálát adhassak Neked - lelkem épülésére! Ámen.URam! Te add a mértéket, s a léptéket életembe! Ámen


URam!
Védj meg engem! Ámen

2020. május 26., kedd

Áldalak jóságodért, szeretetedért. Köszönöm Neked családomat, és azt is, hogy mindenünk megvan, ami szükséges. Hadd kérjem tőled a legfontosabbat a Te újjáteremtő Lelked erejét minden szerettemnek, ismerősömnek, és a napi ige olvasóinak is. Ámen (S.A.)


Drága Mennyei Édesatyám! Hála telt szívvel köszönöm, hogy Teremtőm, Uram, vagy. Köszönöm, hogy tudhatom, nem vagyok gazdátlan árva. Bizonyos lehetek abban, hogy életem irányítása jó kezekben van. Nem kell aggódnom sem a máért, sem a holnapért, teljesen Rád bízhatom az életem minden területét, és bocsásd meg, ha néha mégis megfeledkezem erről. Meghallgatásodért könyörgöm, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen


Ifjúságom oktalanságait bocsásd meg nekem, Uram! Másképp tennék sokmindent, Uram, ha tehetném, de az idő kerekét senki nem tudja visszafelé forgatni. Adj nekem nyugalmat, hogy lelkem Rád találjon, s Benned az igazi békességet megtapasztalva, megtaláljam életem tőled rendelt célját! Ámen.
Istenünk, szomorúság tölt el bennünket amiatt, hogy kezeinket ütésre használjuk és nem simogatásra. Elvadult világunkban megszaporodott az erőszak, s mi sem vagyunk képesek jobbak lenni, befolyásolnak bennünket a körülöttünk élők. Kérve kérünk, hogy változtass meg minket, add, hogy Jézus szenvedéseire tekintsünk, s az ő megbocsátó szeretetéből tanuljunk. Bízunk benned Uram, hogy meg tudod állítani az ütésre emelt kezeket, s végtelen szereteteddel segítő kezekké formálod azokat. Szentlelked erejéért könyörgünk. Ámen

/P. Tóthné Szakács Zita/


Jézusom! Köszönöm a tükröt, melyet elém tartasz. Bármily rosszul esik is, bele kell néznem, de soha nem fogvicsorítva, hanem azzal a szándékkal, hogy taníts, vezess, formálj engem. Ámen


Mennyei Atyám!

Köszönöm, hogy tanítasz a hálaadás művészetére! Hogy tanuljunk meg örülni minden kis dolognak, hiszen a csodák kicsiben kezdődnek el, hogy aztán naggyá válhassanak. Bocsáss meg, hogy sokszor elfelejtem ezt a művészetet, de kérlek, emlékeztess rá, hogy mindenért hálával tartozom Neked! Köszönöm, hogy gyönyörködhetünk a Teremtett világban, és csodálhatjuk alkotásodat. Hogy élhetünk ezen a földön, és Te gondoskodsz rólunk. Hálás vagyok minden egyes napsugárért, mely a földet éri, s a sok szép virágért, melyeknek illata messze bejár mindent. Hálás vagyok az emberekért, akikkel életem során már találkoztam vagy találkozni fogok. Hálás vagyok a mindennapi kenyérért, amely az asztalomra kerül, de legfőképpen azért, hogy Nekem adtad a Legdrágábbat, Szent Fiadat! Add, hogy mindig eszünkbe jusson, hogy van miért hálát adnunk! Jézus nevében, Ámen!


(Baksa Lívia)


Mennyei Atyám! Milyen sokszor természetesnek veszem áldásaidat. Pedig azok nem járnak nekem, hanem te adod szeretetedből, kegyelmedből kifolyólag. Áldalak érte. Ma is. Máskor is ezen leszek. Ámen


Uram! Add nekem az értelem, s a tudás Lelkét, hogy Benned gazdag lehessek! Ámen
Uram! Az elérhetetlent tedd elérhetővé számomra, s jutalmazz meg engem bűnös embert, hogy eljövendő országod polgára lehessek! Ámen


Uram! Oly sok hiábavalósággal van tele a szívem, pedig csak egyet szeretnék, békességet Tebenned. Tisztítsd meg szívemet, hogy lelkem megszabaduljon minden terhétől! Ámen


URam! Reménységeimet mindig Te tápláld, hogy ígérteidet el veszítsem soha! ÁmenURam! Te Isten vagy én meg ember. Nem akarok megistenülni, én csak békét keresek nyugtalan lelkemnek. Teremtő URam, te választ adhatsz mindenre. Add, hogy megkaphassam ezek egy részét idelenn, hogy ne bosszankodjam, s ne perlekedjek Veled az emberi tökéletlenségek és a bűn okozta hiányok miatt! Segíts meg, hogy ma is Rád találjak, s áldani tudjalak azért, amiben részesítesz! Ámen

2020. május 25., hétfő

Drága Mennyei Édesatyám!

Áldalak és magasztallak az Igékért. Az ígéretekért, melyekkel szólsz, vigasztalsz, és erősítesz. Bocsásd meg engedetlenségemet. Bocsáss meg, ha nem mindig figyelek Rád. Bocsáss meg, ha a magam esze és feje vezetésére hallgatok. És köszönöm, hogy ilyenkor mindig figyelmeztetsz és megmutatod a hibám. Köszönöm, hogy nem hagysz ennek ellenére sem egyedül. Hálás a szívem, hogy a mérhetetlen szereteted és kegyelmed által válik élhetővé a mégoly nehéz is. Köszönöm, hogy Te erőn felül nem próbálsz. Erőt adsz a nyomorúságban. Megváltó Úr Jézus Krisztus könyörögj értem az Atyánál. Ámen


Felséges Istenem! Indul egy új hét, új feladatokkal, új lehetőségekkel. Hogy mit hoznak az előttem álló napok, nem tudhatom. Egyet tudok: a Tied vagyok, és Te velem leszel e hét minden pillanatában. Add, hogy se örömben, se gondjaim között, se terheket hordozva ne felejtsem el ezt! Áldd meg családomat, munkámat, pihenésemet és segíts mindig a Te ösvényeden járnom! Jézusért kérlek. Ámen
Mennyei Atyám! Segíts nekem jobban beosztani az időmet, hogy jusson kevesebb a hiábavaló és több az értékes dolgokra! Szeretnék minél többet együtt lenni a rám bízottakkal és bizonyságot tenni Rólad, és hozzánk való szeretetedről, kegyelmedről, jóságodról! Felelős vagyok a rám bízottakért, s kérlek, add, hogy ennek megfelelően éljek! Ámen


URam! Adj mindig annyit, hogy ne perlekedjem Veled, s soha ne adj annyit, hogy szívem megkeményedve megtagadjon Téged! ÁmenUram! Ahogyan gondolkodom, úgy nézek másokra. Szeretnék mindenkire a Te szemüvegeden keresztül nézni, és akkor szerinted való lesz a másokhoz való viszonyulásom és másokról való véleményem. Ámen


Uram! Én már éltem hitelből. Most is sajnálom hibás döntéseimet. De köszönöm, hogy hit által élhetek és kegyelmedből. Ez való nekem, ez egy rövid- és hosszú távon egyaránt megtérülő dolog. Áldalak érte! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy Krisztusban lehetek. Lelked vezetett el ennek bizonyosságára. Kérlek, naponként munkálkodj bennem Igéd és Lelked által és adj engedelmes szívet számomra. Ámen


Uram! Köszönöm Neked családomat és barátaimat! Kérlek vigyázz rájuk, s áldd meg őket, hogy együtt dícsérhessünk Téged kimondhatatlan jóságodért, gondviselő szeretetedért! Ámen
Uram, nagybeteg világunk megtagad Téged, s tagadásában nem veszi észre, hogy a hiányodtól szenved. Bocsáss meg nekünk, hogy nem hallatjuk eléggé a hangunk, hogy gyógyulás csakis nálad van. Ámíthatjuk magunkat reformokkal, de ha nem fordulunk Hozzád segítségért és erőért, senkik és semmik vagyunk. Add hát Szentlelked erejét, hogy világosság gyúljék elménkben: csakis általad van váltságunk e válságban. Krisztus nevében könyörgünk. Ámen

/P. Tóthné Szakács Zita/


Uram! Olykor elfog minket a félelem a jövőnk miatt. Számtalan borús felhő gyülekezik életünk egén, s tudjuk a vihar elkerülhetetlen. Istenem, szánj meg minket, erősíts meg minket naponta, hogy kegyelmed révén támaszai lehessünk másoknak! Ámen
URam! Olykor nehéz a választás... Adj nekem bölcsességet, s Hozzád ragaszkodó szívet, hogy azt válasszam, ami jó az enyéimnek, s üdvösséges nekem! Kegyelmeddel hordozz ezután is, hogy józanságomat el ne veszítsem soha! Ámen
Uram! Szabadíts meg önzésemtől, hogy Benned önmagam lehessek! Ámen