2019. május 22., szerda

Csodálom Uram Szent Felségedet! Mi mindenre volt gondod! Előre elkészítetted a mi megváltásunkat is. Nem vártad, hogy alkalmasak legyünk, hogy eléggé okosak, kiműveltek, megértőek, hanem amikor még erőtlenek voltunk, Krisztust értünk adtad. Tied a dicséret és dicsőség ezért! Bocsásd meg, ha mi gyarló, bűnös magatartásunkkal, süket füleinkkel eltávolodunk Tőled, s nem becsüljük meg az értünk hozott áldozatot. Adj világosságot Szentlelkeddel a mi gondolatainkba, hogy érthessük Igédet, akaratodat, tervedet, s alkalmas eszközeid lehessünk, kik hirdetik e csodát másoknak is: Krisztus érettünk már akkor meghalt, amikor még erőtlenek voltunk! Ez adjon erőt a mindennapok küzdelmeihez. Ámen

/P. Tóthné Szakács Zita/Drága Mennyei Édesatyám! Köszönöm a mérhetetlen kegyelmet, és a türelmedet, amellyel hozzám hajolsz. Köszönöm, hogy Te napról napra velem vagy, foglalkozol velem, tanítasz és nevelsz. Köszönöm, hogy örömeimet és bánataimat eléd vihetem, csakúgy, mint a környezetemben élőket is. Kérlek, Uram áldj meg minket Jézus érdeméért. Ámen


Istenem! Méltatlan, kicsinyességeket sorvassz el, tiszta érzéseket erősíts! Ámen.


Istenünk, segíts megbocsátani magunknak, ahogy másoknak megbocsátunk. Ámen

(Forrás: Csendes Percek)


Kegyelmes Atyánk, valljuk, hogy mindaz, ami szép és jó életünkben, a te Igédnek áldott munkája. Kérünk, segíts előrelépni Igéd megismerésében és cselekedd Lelked által, hogy Igéd indítására gazdag gyümölcsöt teremhessünk életünkben. Ámen

/T.A./


Úr Jézus! Isten Báránya! Te elvetted a világ bűneit, az enyémet is. Hálát adok érte. Köszönöm a Veled való élet szabadságát és felelősségét. Vezess napról napra! Ámen


URam! Add, hogy észrevegyem életem minden területén az alkalmakat, melyeket előre elkészítettél, hogy lélek a lélekkel találkozhassék! Ámen
Uram! Igazságtalan világ vesz körül: add, hogy benne az igazat tudjam szólni! Szeretetlen emberek vesznek körül: add, hogy járhassak a szeretetnek útján! Add Uram, hogy ne ítélkezzek, s légy hozzám irgalmas, amikor megítélsz! Ámen


Uram! Nem tartalmatlan, kiüresedett módon, hanem neked tetsző, lelkileg építő módon szeretnék böjtölni. Mutass rá, hogy min változtassak! ÁmenURam! Köszönöm, hogy megtartottál akkor is, amikor nem figyeltem Rád. Add, hogy okulva megtartó kegyelmed által, hűségesen megmaradjak törvényeid teljesítsében! ÁmenURam! Szabadíts meg gyötrelmeimtől, gyógyíts meg, hogy felszabadultan dicsérhesselek Téged! Ámen
Uram! Teremts lelkemben rendet, hogy ne áltassam magamat hiábavalóságokkal! Add, hogy vágyakozásom a békességre, szépségre Benned valósággá váljék, s örvendezhessek bűnbocsátó kegyelmednek! Ámen

2019. május 21., kedd

Istenem! Bonyolult világodban olykor magam sem tudom, hol is állok... Segíts, hogy el ne tévedjek az önzés széles útján, kérlek terelgess vissza a Hozzád vezető keskeny útra! Ámen.

Megnyugvás tölti el szívemet Uram, ha a szabadításodra gondolok. Nem kell szoronganom, feleslegesen rettegnem a bűneim következményétől, mert Jézus már azt magára vállalta. Ezért hálából dicsérlek és neked élek. Ámen


Mennyei Atyám! Mást jelent boldognak lenni a világ szerint, és mást jelent a szerinted való boldogság. Az előbbi csak rövid ideig tart, ezért adj erőt nekünk, hogy ne a rövidtávú, csalfa ámításoknak dőljünk be, hanem kérjük Tőled és vegyük el kezedből mindazt, amit Te kínálsz boldogság címen. Ezen felül arra kérünk még, hogy segíts nekünk e boldogságot megélnünk és mások számára is vonzóvá tennünk! ÁmenNe a görcsös kapaszkodás,

az akarat:

„ahogy én akarom”,

vágja az utat

a beszürkült

hétköznapokba.Hanem

a kinyitott tenyér,

ahogy megadom magam

Neked,hogy Te rendezd el,

rendezd új egésszé

bennem

a részleteket.

ÁMEN
(Hajdú Zoltán Levente)Uram! Áldásoddal kísérd mindazokat, akik a Veled való egységet munkálják, s tompítsd a széthúzó erők erejét! Légy velünk mindennapi küzdelmeinkben, s bátoríts, ha fogytán lenne lelkesedésünk! Ámen


URam! Engedd, hogy megvigasztalódjam Benned! Ámen
Uram, itt állunk előtted és megvalljuk, hogy nagyon beteg a lelkünk. Bizalmatlanok vagyunk irántad és embertársaink iránt, s ez a bizalomhiány rettegőkké tett bennünket. Kérünk, tölts el Szentlelkeddel bennünket, hogy megerősödjünk a Te ismeretedben, add megtapasztalnunk, hogy „nem félelemnek lelkét, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét adtad nékünk. Ámen


/P. Tóthné Szakács Zita/


URam! Kegyelmed által add, hogy úgy épüljön életem, hogy az ne csak a rámbízottakat szolgálja, de a Te dicsőségedet is hirdesse! ÁmenUram, köszönöm kegyelmedet, mely által örökké a te szolgád vagyok. Ámen
/Sáriné K. Andrea/Uram! Oly rövid az élet, s oly sok benne a küzdelem! Segíts meg vigasztalásoddal, hogy tudjalak dícsérni tetteidért, növekedve alázatban mások hasznára! Ámen


Urunk, bocsásd meg, ha nem tanúsítunk hálát ajándékaiért és imameghallgatásodért. Kérünk, gyógyíts meg a hálátlanság bűnéből, hogy irántad érzett hála és mélységes szeretet határozza meg mindennapi cselekedeteinket is. Ámen
Uram! Áldásoddal kísérd mindazokat, akik a Veled való egységet munkálják, s tompítsd a széthúzó erők erejét! Légy velünk mindennapi küzdelmeinkben, s bátoríts, ha fogytán lenne lelkesedésünk! Ámen


Uram! Hálát adok Neked egészségemért, s hálat adok Neked azért is, hogy naponként erőt adsz elhordozni ami megmaradt belőle... Uram add, hogy ne perlekedjem Veled, s embertársaimat se terheljem folyton panaszaimmal! Adj nekem derűs lelket, érző szívet, hogy észrevegyem, amikor szükség van rám, s néhány bátorító jó szóval vagy cselekedettel segíthessek elhordozni mások terheit. Uram, tedd nyilvánvalóvá akaratodat életemben, hogy a hiányban is megláthassam Teljességedet, s megtaláljam életem harmóniáját ebben a földi világban, ahová megszületni engedtél - olyannak, amilyennek -, de a Te kedvedre, s a Te dicsőségedre! ÁmenURam! Tanítások zuhatagában állnak gyermekeid, simogató ideológiák, s boldogságot ígérő életfilozófiák kísértésében vergődnek sokan... Szereteteddel téríts magadhoz, hogy egészséges tanítás szerint éljünk, s dícsérhessünk Téged megtartó jóságodért! Ámen

2019. május 20., hétfő

Istenem, köszönöm, hogy csodálatos, soha nem képzelt távlatot nyit meg előttem a Te üzeneted. Olyan kicsinek, jelentéktelennek tudom magam teremtett nagy világodban. Még az én szűkre szabott, kicsi világomban is. Nem is merek nagy dolgokról álmodozni. Inkább csak magamnak, családomnak, szűk kis körömnek életében szeretnék hasznossá válni, valamit megvalósítani. Igéd sokkal többet ígér. Kérlek, adj bátorságot, hogy én ezt merjem végiggondolni, s magamat felajánlani a Te hatalmas terveid szolgálatára! Tudom, nem kell nekem világraszóló nagy dolgokat végrehajtani. De add tudnom, hogy minden kis szolgálatom a Te nagy céljaidhoz tartozik, hogy értelme és célja van annak, amit tehetek, s hogy azt éppen rám bízod. Segíts, hogy hű tanítványként végezzem a boldogságszerzés szent szolgálatát! Ámen.


Istenem! Milyen feledékeny vagyok akkor, amikor a Tőled jövő áldásokra, a boldog pillanatokra kellene emlékeznem! Ám mennyire nem tudom feledni azt, amikor életem próbatételeiről, nyomorúságairól, szenvedéseiről van szó! Mindenre napra – sőt, olykor percre – pontosan emlékszem. Add, hogy bármi ér engem, Jézuson keresztül tekintsek rá. Mert ha ezt meg tudom tenni, akkor átértékelődnek a nehézségek, és hálás szívű, boldogabb gyermeked leszek. Ámen
Uram! Add, hogy ne engedjem gyermekeimet a kárhozat felé rohanni, és legyek felelősen gondolkodó szülő, aki értük mindent megteszek, amire Te kérsz engem! Adj erőt ehhez! Ámen


Uram! Áldott légy hatalmad nagyságáért, s hogy mindezt életemben megláthatom! Ámen
Uram! Békíts ki önmagammal, hogy felfedezzelek! Ámen


Uram! Hálát adok Neked egészségemért, s hálát adok Neked azért is, hogy naponként erőt adsz elhordozni ami megmaradt belőle... Uram add, hogy ne perlekedjem Veled, s embertársaimat se terheljem folyton panaszaimmal! Adj nekem derűs lelket, érző szívet, hogy észrevegyem, amikor szükség van rám, s néhány bátorító jó szóval vagy cselekedettel segíthessek elhordozni mások terheit. Uram, tedd nyilvánvalóvá akaratodat életemben, hogy a hiányban is megláthassam Teljességedet, s megtaláljam életem harmóniáját ebben a földi világban, ahová megszületni engedtél - olyannak, amilyennek -, de a Te kedvedre, s a Te dicsőségedre! Ámen


Uram, Istenem, köszönöm, hogy engem is mindeddig, mindig megsegítettél. Köszönöm, hogy tegnap is el tudtam végezni feladataimat. Ne haragudj reám, ha most is aggodalommal, félelemmel tekintek az előttem álló feladatokra. Megvan rá az okom. Érzem, hogy gyenge vagyok, nagy erőfeszítésre van szükségem, hogy mindennek megfeleljek, s akkor sem lehetek biztos abban, hogy sikerülni fog. Benned bízom, hogy amint eddig, mindeddig velem voltál, velem maradsz ezután is. Nyisd meg a szemem, hogy lássam, minden nehézség előtt és közben is lássam, hogy jelen vagy és kinyújtod felém segítő kezed. Akkor bátor leszek és erős, ahogy parancsolod. Bíztass, hogy mindig a jóra törekedjem, és azt tegyem, amit te rendeltél feladatként a számomra. Köszönöm, hogy velem leszel, s én nyugodtan bízhatom rá magam segítő szeretetedre. Ámen

/V.L./


Uram! Mihez kezdene az emberiség, ha nem jössz közénk, ha nem jössz el értünk??? De eljöttél, mert szeretsz, mert nem mondtál le rólunk, mert nálad kész a szabadítás a bűnből és a halálból is. Krisztusban. Áldalak mindezért! Ámen


Uram, te látod szívünket, hallod szavainkat. Te tudod, hogy mily sokszor hozzáteszünk, vagy épp elveszünk a megváltás hiteles történetéből. Könyörülj rajtam, szolgádon, hogy Krisztust s az ő váltságát hirdessem egyedül! Ámen.URam! Tiéd a dicsőség, s a hatalom. Áldj, hogy békességem legyen! Ámen

URam!
Utaidat mutasd meg nekem, s add, hogy igéd legyen ösvényem világossága! Ámen

2019. május 19., vasárnap

Istenem! Add nekem bizonyosságodat lelkembe, hogy engedelmeskedjem szereteted parancsának! Ámen


Kegyelmes Isten, hálaadással érkezem Hozzád ennek a hétnek a végén is.
Áldalak azokért a jókért, amikkel erősítettél, gazdagítottál ezen az elmúlt héten is.
E mai estén is áldd meg testemet, lelkemet. Készíts el a holnapi napra.
Szóljon a Te igéd holnap milliók számára.
Virrassz fel engem is szeretteimmel együtt, a Te napodra, a Krisztusért. Ámen


/T.M.-né/


Könyörülj rajtam Istenem, hogy ne nélküled, hanem a Te Erőddel végezzem szolgálatomat, s vezethessek Hozzád sokakat. Add a Te Lelked erejét, hogy igazi tanú lehessek! ÁmenURam! Add, hogy csak akkor szóljak, amikor kell, s akkor is csak azt, ami épít! Ámen
Uram! Add, hogy vágyaim ne homályosítsák el látásomat, s úgy éljek, hogy életem a Te szeretetedet tükrözze! Ámen


Uram! Áldott légy kegyelmedért, hogy nem fizetsz rosszal a rosszért, hanem a rosszból is a jót hozod elő! Ámen.
Uram, betegessé vált a gondolkodásunk. Nem tudunk hálát adni Neked, nem tudunk dicsőíteni téged, mert átjárja minden gondolatunkat az erőszaktól való félelem. Kérünk Téged Áldott Orvos: gyógyíts meg bennünket! Add Istenünk, hogy úgy tudjunk egymásra tekinteni bőrszíntől, származástól függetlenül, hogy tudjuk: minden embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtettél, s Krisztust, a Te Szent Fiadat minden emberért küldted e világba. Kérünk, tégy bennünket testvérekké! Ámen


/P. Tóthné Szakács Zita/


Uram! Csak Tebenned bízom, segíts meg, s adj nekem lehetőségeket ezen a mai napon is, hogy a jót válasszam, s ne a rosszat! ÁmenURam! Hálát adok Neked életemért. Add, hogy hálaadásom gyümölcsöt teremjen mások számára is! ÁmenUram Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy élsz bennem és ezt nem kell szégyellnem. Sőt, bennem van a késztetés, hogy Veled való kapcsolatom jól látható legyen. Magatartásom, tetteim, szavaim kell, hogy Rólad beszéljenek. Add, hogy hűséges bizonyságtevő gyermeked lehessek ott, ahová állítottál! Ámen

Urunk, látjuk, hogy nélküled szétszórt és rendezetlen az életünk. De köszönjük, hogy Te kész vagy belépni a mi szétszórtságunkba is, hogy rendet teremts benne. Köszönjük, hogy helyrehozod, amit a bűn megrontott. Köszönjük, hogy megbékéltetsz minket egymással, megszabadítasz a rabságból, és Te irányítod, Te rendezed össze, Te adsz értelmet életünknek. Vonj magadhoz minket erősen, hogy ki ne kerüljünk áldott vonzásodból. Ámen.


Urunk! Tudjuk, hogy a munka istentisztelet is egyben. Add, hogy így viszonyuljunk hozzá, és ezáltal is lehessünk Rád mutató tanítványok, akik Téged dicsőítenek a mindennapi betevőért való küzdelemben is! Ámen

2019. május 18., szombat

Igazság Lelke! Szentelj meg mindannyiónkat! ÁmenIstenem! Add nekem bizonyosságodat lelkembe, hogy engedelmeskedjem szereteted parancsának! ÁmenIstenem! Földretekintgető életemet Te változtasd át, hogy Fényedből erőt meríthessek, szeretni tudjam teremtett világodat, embertársaimat, s magamat! Ámen


Istenem, köszönöm igéd felvilágosítását. Köszönöm, hogy megmutatod, hogy én sem vagyok felesleges ezen a világon. Hogy az én életem is része örök terveidnek. Hogy soha nem kell elfogjon az a szörnyű érzés, hogy rám senkinek nincs szüksége. Mutasd meg nekem, Uram, mi az én rendelt feladatom! Tedd örömteljessé annak végzését! Köszönöm, ha nehéz feladatot bíztál rám, mert abból láthatom, hogy szeretsz és megbízol bennem. De adj erős hitet, hogy mindig tudjam, a Te akaratod az, hogy én szolgáljak, a Te jó céljaidat szolgáljam! Adj erőt, amikor gyenge vagyok a feladatra, hogy meg ne torpanjak! Hogy minél több ember legyen boldog, és Téged dicsérjen miattam! Én pedig el ne veszítsem Krisztus szerezte örök életemet! Ámen

/V.L./


Köszönöm Atyám a templomi istentiszteletek áldott lehetőségeit! Ezeken Veled és lelki testvéreimmel is találkozhatok. Hálás vagyok a hitnövelő igehirdetésekért, a közös imákért és éneklésekért. Köszönöm, hogy egy aktív gyülekezet aktív tagja lehetek! ÁmenURam! Add, hogy Te legyél életem alapja, tartalma és célja, add hogy Benned, s Általad boldoguljak! Ámen


Uram! Adj nekem látást, hogy meglássam akaratodat! Ámen


Uram, Istenem szégyenkezve állok meg előtted. A mai, erőszaktól sem mentes világban, oly sokan kérdik: Hol van az Egyház ilyenkor? S én is kérdem velük együtt: mit szól az Egyház? Hova jutottunk? Tudnom kellene, hogy egy vagyok a tagok közül. S ha én nem szólok az erőszak ellen, nem teszek a megbékélésért semmit, hogyan kérem számon másokon? Ha én nem mozdulok a jót tenni, ha én nem védelmezem a rászorulót, ha én nem állok ki az igazság mellett, akkor nem vagyok különb a kívülállóknál. Segíts Uram, hogy ne kifogásokat keressek, mit miért nem teszek meg éppen, hanem segíts engem a TE Akaratodat keresni és cselekedni. Végezd el bennem, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak hű követője lehessek. Őérette kérlek: ÁmenURam! Köszönöm életemet! Add, hogy hálás legyek érte! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy magadhoz vonsz szereteteddel és kegyelmeddel. Ámen


Uram! Mennyi tévút áll előttünk, melyen elindulhatnánk! Hány és hány irányból halljuk: erre, erre, jó helyen jársz! S ha indulunk, ráfázunk. Köszönjük, hogy a jövőt nem láthatjuk! Bölcsességed nem engedi, hogy belelássunk az ismeretlen eljövendőbe, ehelyett marad nekünk a hit útja, melyen Rád figyelhetünk és a Te vezetésedet kérhetjük! Így szeretnénk járni életutunkon ma is, és ezután is! Vezess Jézusunk, Véled indulunk! ÁmenUram, segíts, hogy vigyázva szolgáljam Gazdámat. Ne akarjak másfajta megbecsülést, csak azt az egyet, amelyet Te magad adsz majd! A Te Szentlelked tegyen engem alázatosan és türelmesen várakozó szolgáddá és munkásoddá! Ámen

2019. május 17., péntek

Drága Istenünk, tölts meg minket keresztyén testvéreink iránti szeretettel, és minden ember iránti szeretettel. Mentő, cselekevő szeretettel. A Te szereteteddel. Ámen


Drága Mennyei Atyám!
Olyan sokszor megfogalmazódott a lelkemben, hogy azért én nem szeretnék ilyen sokáig, hosszú évekig élni a földön főleg, hogy  egyre jobban felgyorsul a gonosz hatalma e világban. A régi embereknek is a Te szereteted és a Benned való bizodalma tette lehetővé a kitartást, mert  a Te általad kiválasztott néppel szüntelen ott voltál, már akkor is jelen.
Ma, az új szövetségi embernek az a hála lehet a szívében, visszatekintve, hogy az a drága Teremtő Mennyei Atya mindent olyan csodálatosan intézett, alkotott, sőt a mi drága Urunk, Jézus emberi testben való megjelenésével, ránk árasztod ma is a gondviselő kegyelmedet.
A  legnagyobbat, a legszeretettebbet adtad, hogy  el ne vesszük, hanem Benne, Általa, Érte éljünk itt, és egykoron Örökké!
Nekem is az a vágyam, és személyes bizonyosságom, reménységben, hogy akik Téged választanak, azok ott lesznek az Életnek könyvébe beírva.
Kérlek, tarts meg bennünket a hitben és a kegyelemben mindvégig ebben a földi harcban. (Trezsimama)


Felséges Istenünk, minden jót Tőled kaptunk, s Neked mondunk hálát mindenért. Bocsásd meg nekünk mindazt, amit vétettünk és mulasztottunk ellened és embertársaink ellen. Szánkkal hirdetjük, hogy Hozzád tartozunk, de embertársaink mellett nem állunk ki hangos szóval, akiknek etnikai hovatartozásuk miatt hátrányos helyzet jutott ebben az életben. Add, hogy amint Krisztus Urunk magára vette bűneinket, mi is részt tudjunk vállalni elkeseredett embertársaink szenvedéseiben, gyötrődéseiben. Segíts bennünket egymás terhét hordozni! Add, hogy a másik emberben, bár bőre színe nem egyezik a miénkkel, felfedezzük, hogy őt is TE képedre és hasonlatosságodra teremtetted, s Te leheltél belé életnek lelkét. Vezess bennünket Szentlélek Isten a megbékélés útján. Add, hogy ne csak szólamok hangozzanak ajkunkról, de tetteink hirdessék: Előtted Uram minden teremtmény egyenlő, s csak Krisztus válthat meg bűneinkből. Ámen
Istenem! Add, hogy ne essek kétségbe gyötrő körülményeim láttán, s életem nehéz pillanataiban is Rád figyelve megmaradhassak emberi méltóságomban, s tudjalak szüntelen dicsérni Téged! Ámen


Krisztusom, akarok a Tied lenni. Tudom, nem vagyok odavaló. Nem ragyog belőlem semmiféle drágakőnek fénye, csak gyarló emberi nyomorúság. De vágyom oda menni. Vágyom veled lenni. Vágyom arra, hogy én is ott legyek „menyasszonyodnak", örökkön élő mennyei egyházadnak csodálatos, emberi szóval elmondhatatlan dicsőségében. Ne bűneimet, méltatlanságomat nézd, Uram! Szereteted azt mind eltörölheti, ha Te akarod. Szeress engem, bűnös gyermekedet, fogadj be szeretteimmel együtt mennyei otthonodba! Ámen

/V.L./Megváltó Krisztusom! Köszönöm, hogy eljöttél értem is e földre és legyőzted a bűnt, s a halált. Diadalmas Uram vagy, akiben bízhatok, akire építhetek, akivel járhatom az élet, az örök élet útját. ÁmenMindenható Uram! Tudom, hogy létezel, még ha sokan próbálják az ellenkezőjét állítani, akkor is. Léted nem függ attól, hogy hányan hiszik, vagy éppen tagadják. Azonban nagyon hálás vagyok azért, hogy személyesen ismerhetlek, és napi kapcsolatban lehetek veled. Add, hogy minél többen megtapasztalhassák ezt azok közül is, akik jelenleg még tagadják létezésedet! ÁmenURam! Add, hogy ne felejtsem el egy pillanatra sem, mire is teremtettél! Ámen


URam! Agyonszabályoztuk világunkat, de Nélküled így sem találjuk meg benne boldogságunkat. Add, hogy kegyelmed révén boldoguljunk benne! Ámen


URam! Békétlenségről hallok minden nap... Ezt kapom a hírekben, s ezt hallom mások panaszaként is. Add, hogy a sok-sok negatív hír közül kihalljam evangéliumodat, s megbékélve Veled, hálásan élhessem nekem rendelt véges időmet! Ámen


Uram! Bölcsességet adj nekem, hogy kanyargó útjaimon felfedezhesselek, s lelkem a vándorlás fáradalmai közepette békességet nyerjen! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy szeretetedből adtál mellém olyan embereket, akiknek fontos vagyok, akik szeretnek, és akiket én is szeretek. Add, hogy soha ne éljem meg blamának a szeretet megnyilvánulásait! Ámen

2019. május 16., csütörtök

Drága Úr Jézus!
Téged nevezünk a Királyok Királyának, és a Bölcsesség királyának is. Emlékszem, én sem szerettem ezeket a részeket a Bibliában, mert nem értettem, mi a célod ezzel.
Azóta, felragyogtattad a mélységes bölcsességedet, mert a világ teremtése óta, visszamenőleg láthatjuk a Te gondoskodó szeretetedet az emberi történelemben.
Láthatjuk a Te kiválasztott népedet, személyeket, ahogyan Ők ismertek, és vállaltak, engedelmeskedtek a Te parancsolataidnak  vagy ahogyan a maguk dicsőségének tartották azt, amit Tőled kaptak és a rájuk hozott ítéleteidet. Mind intő a mai világban élő ember számára, mert, ahogy meg van írva: a mi tanulságunkra íratott meg, a Szent Írás. Kérlek, tedd késszé a mi szíveinket és elménket ezeknek a megértésére, megismerésére, felismerésére, és életünk Veled való  járásában, rád hagyatkozásban, engedelmességben való késszé tételére. Jézus nevében kérlek, segíts! (Trezsimama)


Édes Atyám, köszönetet mondok az értem mondott imádságokért. Tedd buzgóvá szívemet a másokért való könyörgésben és kérlek, hallgasd meg azokat. Juttasd eszembe azokat, akikről hosszú ideje megfeledkeztem. Szívemben éljen, hogy az imádságnak megtartó ereje van, amit már olyan sokszor megtapasztaltatott velem mérhetetlen szereteted. Tiéd mindenért a dicsőség. Ámen
(B.M.)


Istenünk, Tőled kérjük a kegyelmet és a békességet. Nagyon hiányzik mindkettő mai életünkből. Kegyetlen világban élünk, mindenki csak önmagával törődik, nincs segítség a gyengék, tehetetlenek, elhagyottak számára. És nincs békességünk. A világháborútól, terrortól, maffiától, kizsákmányolástól fél, az egyes ember kenyere elvesztésétől, családja felbomlásától. Békesség csak ott van, ahol rád bízzuk magunkat, áldás csak ott, ahol Te ajándékozol meg vele minket. Könyörgünk, Atyánk, ne hagyd ezt a mi világunkat, ne hagyd a mi népünket beleveszni a hitetlenség átkába! Újítsd meg rajtunk kegyelmedet, hozd vissza apáink hitének erejét, áldását, békességét! Ámen


/V.L./


Uram! A síró embert Te meg tudod vigasztalni! Ez megnyugtató számunkra. Sőt, az is, hogy nincs miért szégyellni a könnyeinket, hiszen érző emberek vagyunk. Persze nem mindegy, hogy a feltámadásba vetett hittel, vagy anélkül sírunk. Mert amíg az előbbi reményteljes és tudja, hogy van vigasz, addig az utóbbi nem találhat igazi lelki békét. Köszönjük, hogy minden fájdalomban mellettünk vagy! Ámen


URam! Add, hogy derűvel tudjam venni a nehezebb napokat is, s örömmel várjam a holnapi, s holnaputáni napsütést! Ámen


URam!
Add, hogy észrevegyem múlandóságomat, s ne kergessem a véges lehetőségek között a múlandó álmokat! Ámen

Uram, itt állunk előtted megszégyenülten és mégis megkönnyebbülve. Tapasztalhatjuk naponta csodáidat annak ellenére, hogy keveset tanulunk önzetlen szeretetedből. Képtelenek vagyunk egymásért igazán, tiszta szívből imádkozni, hiszen gúzsba kötnek évek/évtizedek bevett szokásai: elkülönülten élünk egymástól, s már-már atomjaira hull társadalmunk. Amikor halljuk a rémhíreket, a média által felnagyított ellentéteteket, képesek vagyunk magunk is begubózni, ahelyett, hogy Téged kérnénk: segíts nekünk együtt élni magyarként, cigányként, svábként, vagy épp román vagy szlovák nemzetiségűként. Könyörögve kérünk, add, hogy ne engedjünk a külső hatásoknak, s ne elhatárolódjunk, hanem a Te segítségeddel tudjunk egymásért könyörögni, meggyötört életünk szabadulásáért együtt imádkozni. Elhajlott nemzetség lettünk, kérünk, hajlítsd Hozzád újra szíveinket. Ámen
Uram, Istenem! Világosítsd meg szívemet és értelmemet, hogy harmóniában élhessek Veled, a világgal és önmagammal! Ámen


Uram, Jézus! Jövök hozzád a bűneimmel, a bűnbánatommal és a keresztáldozatodba fogódzom. Tudom, az értem hullt drága véred érdeme elegendő számomra mennyei Atyám előtt. Ámen


Uram! Köszönöm, hogy Te mindent vállalva értünk, közénk jöttél, hogy megmutasd: legjobb barátunk vagy Megváltónk, Jézus által. Bárcsak tudnánk mi ebből viszonyozni feléd valami az által, ahogyan ránk számíthatnak embertársaink, vagy legalábbis közülük néhányan. Ámen


Uram! Nehéz megértenem mindazt, amit tanítani akarsz nekem. Adj nekem kedvet, erőt és lehetőséget, hogy tanításaid által gazdagodjak, s gazdagíthassak másokat is! Ámen


Uram! Segíts, hogy ne vesszek el a múlandók szeretetében, s adj nekem mindig annyit, amennyire szükségem van, hogy hálaadással dícsérhesselek Téged! Ámen


URam! Sokáig gondoltam, hogy én kereslek Téged, mostmár tudom: mindig is Te kerestél engem. Add, hogy megmaradjak Nálad, s növekedni tudjak kegyelmed által hitben és szeretetben! Ámen

2019. május 15., szerda

Áldásodat szórd reánk Istenünk ezen a mai napon is, hogy készek legyünk örömmel utaidon járni! Ámen


Drága Mennyei Atyám!

Köszönöm az áldásaidat, amelyekkel nap, mint nap megajándékozol. Köszönöm a szeretetet, amelyet általad kapni és adni tudok. Köszönöm a megváltás kegyelmét, az életemben. Köszönöm, hogy gyermeked lehetek. Köszönöm a mindennapok gondjait is, mert tudom, hogy Veled és általad élhető a földi lét, és köszönöm az ígéretet, hogy örökké velem maradsz. Ámen


Istenem! Add, hogy napjaimat a Te kezedből tudjam venni! ÁmenIstenem! Bűnterheimet nem szeretném sokáig hordozni. Pedig olykor hónapokig is tudom cipelni, közben majd összeroskadok. Taníts, erősíts engem annak észrevételére, hogy mit kell letennem eléd, hogy jobban szolgálhassalak! Ámen
Mennyei Atyám! Hálát adok neked megváltott életemért! A Krisztusban kínált bűnbocsánatért és örök életért! Azokért, akik még velem és mellettem lehetnek. Nyisd meg a szemem és a szívem arra, hogy láthassam: mindenért hálát kell adjak neked. Még a nehézségeimért is. A gondjaim is hálára sarkallhatnak, mert Hozzád kerülhetek közelebb általuk is. Taníts Uram a neked tetsző hálás életre! Ámen


Mennyei Atyám!

Nagy hála van a szívemben a mindennapokban megtapasztal szeretetedért: a gondviselésért, Lelked vezetéséért, a kisebb és nagyobb örömökért, a belső békességért, fáradozásaink megáldásáért. Add, hogy minden megváltott gyermeked megkapja a szolgálat örömét, a másokért élés szépségét. Segíts mindebben növekednünk. Az Úr Jézus érdeméért kérünk. ÁmenÚr Jézus Krisztusunk! Te mindent megteszel azért, hogy boldogok legyünk. Ezért is vágyódunk mindannyian a Te közelségedre. Azt szeretnénk, ha belépnél életünkbe, gondolatainkba és cselekedeteinkbe. Köszönjük, hogy a rólad szóló ige meghallása és befogadása által ez valóság lehet a számunkra. Kérünk, hogy mindezt tovább adva másokhoz is közel vigyünk Téged. Segíts, hogy tovább sugározzuk azt a szeretetet, békességet és boldogságot, amellyel Te magad áthatod és beragyogod életünket. Ámen.


Uram! Add, hogy ne éljek vissza a Tőled kapott szabadságommal, s azt tehessem mindig, ami másokat és engem is épít! Ámen
URam! Add, hogy ne ragaszkodjam mindenáron ahhoz, ami nem az enyém, hiszen csak Tőled kaptam - kölcsönbe! Ámen


Uram, köszönöm, hogy ezt a hitet Te adtad nekem. Köszönöm, hogy nincs szükségem emberi bölcselkedésre, hogy aszerint éljek és dolgozzam. Nyugodt vagyok, mert Te velem vagy. Tudom, hogy velem vagy. Tudom, hogy Te vagy Isten Fia, az én személyes Megváltóm, akire teljes biztonsággal bízhatom rá mind földi, mind mennyei életemet. Nem kell naponta újra töprengnem felette. Milyen jó ebben a biztos tudatban élni! Milyen jó naponta érezni és megtapasztalni szeretetedet, felém kinyúló, éltető, segítő karodat! Add, hogy ez a tudat soha meg ne inogjon bennem, így építs be anyaszentegyházadba itt, s majd az örökkévalóságban! Ámen.


/V.L./

Uram! Sokszor megtéveszt a világ színes üveggyöngyeinek, kavicsainak csillogása... Kérlek, segíts meg ezen a mai napon is, hogy életem minden dolga a tetszésedre történjen! Ámen

2019. május 14., kedd

Istenem! Add, hogy több legyen bennünk a részvét egymás iránt, s tudjuk gyermekeink elé élni az együttérzés felemelő pillanatait! Ámen


Istenem! Elromlott teremtett világod! Istenként imádják benne a pénzt, s ajándékodat, az életet semmibe veszik. Törd meg Uram a pénz irgalmatlan hatalmát, s adj esélyt eltévedt népednek! Add, hogy ellenálljunk a kísértésnek, s minden dolgunkban a Te életvédő akaratodat kövessük! Ámen


Istenünk! Egyedül Te vagy imádandó e hatalmas világon! Előtted borulunk le, téged tisztelünk, neked szolgálunk. Add, hogy tudjuk helyén és értéken kezelni embertársainkat és a bennünket körülvevő dolgokat! Segíts felelősségteljesen gondolkodnunk és szólnunk! Jézusért kérünk. Ámen


Kegyelmes Istenem, édes Atyám imádkozom most a gyülekezet presbitereiért. Áldd meg a presbiterek munkáját az anyaszentegyházban. Indítsd őket arra, hogy vasárnaponként elsőként telepedjenek le a Te Igéd körül. Legyen gyümölcsöző az ő életükben az igehirdetés. Álljanak a lelkipásztor mellé, mint áldott szeretetközösség, mint Általad rendelt munkatársak. Legyen öröm a szolgálat számukra, nőjön a hitük a teher alatt, amit reájuk helyezel. Bennük és általuk újítsd meg nemzedékről nemzedékre anyaszentegyházunkat. A Krisztusért. ÁmenKöszönöm, Istenem, hogy ebben a világban, melyben annyi értékes ember érzi magát feleslegesnek, elhagyottnak, céltalannak, az én életemnek célt, értelmet adtál, és megmutatod annak értékét. Tudom, mindenki életének éppen olyan rendelt célja van, de nem fedezheti fel az, aki nem nálad keresi. Nem szeretnék hiábavalóvá lenni. Te adtad meg rendeltetésemet, segíts annak megvalósításában! Olyan jó érezni, hogy vezetsz, irányítasz. „És hogyha néha-néha győzök, Ő járt, az Isten járt előttem, kivonta kardját, megelőzött.” Köszönöm, hogy Adyval ezt én is elmondhatom. Alkalmas időben küldj segítséget, hogy megtehessem azt, amire rendeltél! Ámen.


/V.L./Úr Jézus Krisztus! Hozzád kiáltunk bűneink mélységéből! Kérünk, távolíts el közülünk mindent, ami miatt nem hallgatod meg imádságunkat, amikor megelevenítő Szentlelked ajándékáért könyörgünk. Indíts őszinte bűnbánatra minket, hogy minden hazugságot és féligazságot elvetve egyedül az igazsághoz ragaszkodjunk, és így jó reménységgel várhassuk megelevenítő Szentlelked kiáradását. Ámen.
URam! Add, hogy csak azt lássam meg, ami előbbre visz, s Tehozzád emel, s ne téveszen meg a látszat, ami elhajlítana Tőled! Ámen


URam! Add, hogy féljünk és szeressünk Téged, s add, hogy kegyelmed révén életünk napjai ne haszontalanul, hanem értékteremtésben teljenek! ÁmenUram! Add, hogy ne a magam erejében és okosságában, csakis a Te kegyelmedben bízzak, s útmutatásod szerint élhessek! Ámen


Uram! Jóakaratú döntéseinket áldd meg kegyelmesen! Ámen

Uram! Te vagy az út, az igazság és az élet... Add, hogy Veled járhassak, s igazságod által élhessek! Ámen


Uram! Vannak igék, melyek megvalósíthatatlannak tűnnek. Pedig nem azok, csak bennem nincs meg a kellő odaszántság. Köszönöm a mai igemagyarázatot, mellyel elgondolkodtatsz azon, hogy nekem életem melyik pontján kell komolyabban vennem szavadat! Ámen


Urunk, taníts bölcsen számlálni napjainkat, hogy naponként keressünk téged, hogy életünk ne terméketlen fügefa legyen! Segíts, hogy áldásoddal gyümölcstermő életek lehessünk – a te dicsőségedre, és az emberek szolgálatára! Ámen.

2019. május 13., hétfő

Atyám, Krisztus értem is imádkozott. Gyenge tanuló vagyok, de az Ő tanítványa. Még nem érzem, hogy mássá lettem volna, a „megszentelés”, a „szentté válás” szavak olyan idegenek a számomra, nem érzem otthon magam bennük. De kérem segítségedet, hogy „mássá” legyek. Tudom, hogy kockázatos: lehet, hogy eddigi társaim, barátaim kinevetnek, talán kiközösítenek. Add, hogy ne úgy legyen, add, hogy ők is „mássá legyenek”! Védj meg attól, hogy én süllyedjek vissza a nélküled való életbe! Engem is őrizz meg a gonosztól, mind a bennem kísértő, mind a kívülről rám törő gonosztól! Igéd erejével tarts meg, hogy Tied maradjak ebben a világban! Ámen.

/V.L./


Istenem! Add, hogy felismerjem hibáimat, s kegyelmed révén kijavíthassam, amit elrontottam! Ámen


Istenem! Minden, amim van, Tőled kapott ajándék. Hálás vagyok érte. Ámen


URam! Add, hogy minden ember tisztelje az életet, add hogy felismerjünk benne Téged! Ámen


Uram! Áldott legyen mindenki, aki hallgatja igédet, Szentlelked által hordozz mindnyájunkat! Ámen


Uram! Fájdalmakban vergődik gyönyörűnek teremtett világod. Segítsd meg eltévedt teremtményedet, hogy Hozzád visszatalálva emberként éljen, s dicsérjen Téged! Ámen


Uram! Köszönöm egyértelmű üzeneteidet! Ha ezeket komolyan veszem, akkor fel tudom ismerni, hogy mi az, ami nem Tőled van, ami hamis ösvényre próbál terelni. Segíts engem a hűséges, odaszánt igeismerő életre! Ámen


URam! Szeress, hogy szerethessek! Ámen
Urunk, bocsásd meg, ha belőlünk is hiányzik a kitartás, ha olykor talán még tőled is elfordulunk. A magunk erejéből képtelenek vagyunk arra is, hogy fogadalmainkat megtartsuk. Kérünk, ne gyengeségeinkre tekints, hanem Krisztus érdeméért tartsd meg életünket!Urunk, oly sok botladozás van a világban. Mi is botladozunk, mert a Gonosz töviseket és tőröket rak elénk. Segíts nekünk Mennyei Atyánk, hogy távol tudjuk tartani magunkat ezektől. Szeretnénk megőrizni lelkünket, de ez csakis a te Lelked segítségével lehetséges. Kérünk téged hadd lehessünk a mai napon is a közeledben járók, az egyenes és a keskeny úton járók! Légy Te a mi vezető oszlopunk ezen a napon is, mint ahogy népedet a pusztában vezetted. Kérünk hallgass meg minket Urunk Jézus Krisztus nevében. ÁmenUrunk! Tudom, aki beszédében nem vétkezik, tökéletes ember. De senki nem tökéletes. Ám Krisztustól tanulhatjuk a jót erre nézve is és Szentlelked erejét kérhetjük, hogy mindig az igazat szólhassuk. Ámen

2019. május 12., vasárnap

Jézusom! Köszönöm, hogy Te vagy életem világossága! Hálás a szívem a bennem világító szavadért és kérlek, Te mutass rá, ha csökken bennem a fény és mindezt észre sem veszem, hiszen akkor eltévelyedem. ÁmenKöszönöm Atyám, hogy megsegítő kegyelmeddel indíthatom ezt a hetet is. Ámen


Mikor nyugtalan voltam, csillapítottad gyötrelmeimet.
Mikor fáradt voltam, Te adtál pihenést.
Mikor egyedül voltam, szeretetet hoztál.
Mikor beteg voltam, gondoskodtál rólam.
Mikor megsértettek, Te segítettél.
Mikor idősödtem, mosolyt varázsoltál arcomra.
Mikor gondjaim voltak, megosztottam veled és segítettél.
Mikor boldog voltam, örömömben is részt vettél.

(Teréz anya)


URam! Add, hogy tiszteljük az életet, s minden tőlünk telhetőt megtegyünk védelméért! ÁmenUram! Akaratodat értesd meg velem, hogy kegyelmedből élve szerethessek! Ámen


URam! Köszönöm Neked létemet, add hogy hálával élhessek! Ámen


Uram! Nehezen formálom a szót, ha Veled beszélgetek, de tudom, hogy Te akkor is értesz engem, amikor én nem értem magamat sem. Istenem, tedd áldásossá csendes perceimet, hogy békességed és szereteted eszközévé válhassak ott, ahová állítottál! Ámen


Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennem, hogy tanulhassak Tőled és teremtett világodból! Ámen


Urunk, Istenünk! Kérünk, teljesítsd rajtunk ígéretedet, küldd el Szentlelkedet, világosítsd meg értelmünket, ébreszd hitünket, növeld szeretetünket az élő víz, a valódi Forrás, Jézus Krisztus által, aki az Életet kínálja nekünk, s akire mindnyájan oly nagyon szomjúhozunk. Ámen.


Urunk Istenünk, taníts meg minket alázatosnak lenni. Tudjuk elfogadni mások véleményét, ne legyünk önteltek. Áldunk azért, mert ma is alázatosságra hívsz bennünket, szolgáidat. Hadd örülhessünk Urunk a Veled való lét gazdagságának és életünknek, melyet ajándékoztál nekünk. A mai napot is ezzel az alázattal és tisztességgel szeretnénk eltölteni. Ámen
Urunk, szeretnénk örök kötelékkel ragaszkodni kegyelmedhez. Ha viharok tépázzák hitünket, ha kétségek húznak le bennünket, akkor is segíts hűséggel megmaradni benned! Ámen.

2019. május 11., szombat

Dicsőítelek és magasztallak győztes és diadalmas Urunk, aki élő és hatalmas Isten vagy, a világmindenség Ura, Úr vagy élet és halál fölött, mindent a kezedben tartasz és bölcsen igazgatsz mindeneket. Egyedül te vagy Szent, te vagy Igazság, nálad van az Életnek forrása. Csak arcra borulni tudunk előtted, amikor meglátjuk porszem voltunkat, bűneinket, gyöngeségeinket. Köszönjük, hogy megláthatjuk a Te nagy kegyelmedet és szeretetedet is. Olyan jó, Uram, hogy Te a teremtés és megváltás jogán magadénak mondasz bennünket! Ez ad nekünk reménységet, bizodalmat, biztonságot és örvendező életet, hogy a Győztes oldalán élhetünk napról-napra. Hálatelt szívvel indulunk naponként a szolgálatodba, bizonyságot tenni Rólad. Ámen


Indulok Uram házadba, mert fáradt és teherhordozó ember vagyok. Vágyom megnyugvást adó szavadra. ÁmenJó Atyám, Te választottál engem is néped tagjai közé. Te adtál előbb érdeklődést, majd vágyat, végül hitet nekem. Jól tudom, mindezt nem érhettem volna el, ha nem Te veszel a kezedbe. Arra kérlek, ha elfogadtál, tarts is meg magadnak! Taníts tovább, mélyebb ismeretre! Buzdíts hűségesebb szolgálatra! Építs be egyházad közösségébe, ott mutasd meg, mi az én feladatom, és segíts, hogy betölthessem! Jogom van ezeket kérni tőled, mert Te indítottál el a hit útján, Te akarod, hogy szent nemzeted tagja és munkása legyek. Vezess úgy tehát, hogy szavammal hirdethessem, életemmel példázhassam, tetteimmel felmutathassam a Te nagy tetteidet, parancsod szerint. Ámen./V.L./

Köszönöm Uram szavadat, mely egyedül oltja a lelkem szomjúságát. Ámen

Tiszta szívet teremts bennem Istenem, mert ellenkező esetben nem tudlak Téged hűségesen és hitelesen képviselni! ÁmenURam!
Elégíts meg igéd igazságával! Ámen

Uram! Köszönöm Neked ezt a mai reggelt is! Add, hogy értelmesen tudjam tölteni az előttem álló óráimait, s munkám áldásod révén meghozza megérdemelt eredményét! Támogass engem szereteteddel most is, hogy az Élet szolgálatában állva tetszésedre múljanak napjaim, s boldog örömmel tudjak hálát adni Neked mindenért! Ámen
Uram! Lelkem vágyakozását erősítsd meg bennem, hogy szereteted tüzét érezve átmelegedjek, s melegíteni tudjak másokat is, odahajló meghallgatással, biztató szóval, szolgáló cselekedettel! Ámen
URam! Szeretném felfogni, de nem tudom, akarom megérteni, de nem megy... Add, hogy el tudjam fogadni azt is, amit nem értek, csak hiszek, de tudom, hogy javamra van, s üdvösségemet szolgálja! Ámen

Uram! Szolgálatra hívtál el, add hogy örömmel végezhessem! Feladatokat adtál nekem, adj hozzá erőt és türelmet is! Értelmet adtál nekem, adj hozzá szeretetet is, hogy kegyelmed által élhessek másokért! ÁmenUrunk, köszönjük, hogy az áldott élet lehetőségét mindannyiunknak felajánlod. Áldásaid gazdagsága naponként ránk köszön megannyi teremtett csodából. Segíts keresnünk, és megtalálnunk a magunk helyét a te teremtett rendedben! Ámen.

2019. május 10., péntek

Drága Mennyei Édesatyám!

Köszönöm a reggelt, köszönöm, hogy felébredhettem, köszönöm, hogy élek, és veled élhetek, és köszönöm a veled élés békességét. A csendességért, a veled való közösség öröméért, és az igei tanítástért hálás a szívem. Kérlek uram, hogy most, amikor elindulok a világba, Te légy a vezetőm, Te adj útmutatást a mai napomra is. Add, hogy ne tévedjek el, a Te utadról ne térjek le, hogy a világ zűrzavara ne tudja elhomályosítani rád figyelésemet. Kérlek Uram, óvd meg szeretteimet is. Jézus érdeméért kérem. Ámen


Istenem! Táguló világegyetemedet csodálva azon csodálkozom, hogyan szűkül benne a mi embervilágunk... Add URam, hogy ne csak önmagunkban gondolkodjunk, hanem megértve teremtettséged csodáját, Téged dicsérve szeretetben éljünk! Ámen


Úr Jézus! Vedd el tőlem mindazt, ami eltávolít személyedtől, a veled való kapcsolattól, hogy benned élhessek neked tetsző, kiteljesedett életet. Ámen


URam!
Add, hogy akaratod ellen ne lázadjak, s megértsem életjobbító parancsolataidat! ÁmenURam! Add, hogy ne a magam eszem szerint, hanem életet védő törvényeid szerint éljek - példát adva ezzel mindenki számára! ÁmenUram, Istenem! Te látod, hogy a világ, s olykor magam életének eseményeit sem látom teljesen világosan. Adj nekem alázatot, hogy merjem igédnek fényét életem világosságául útaimhoz rendelni, hogy kegyelmed által ne csak Téged tudjalak dicsőíteni tetszésedre, hogy épüljek általa, hanem engedd meg mások épülését is mindannyiunk szolgálatán keresztül! Ámen


Uram! Restellni valóm van előtted, ha arra gondolok, hogy amikor ítélkezem mások fölött – bár nem vagyok erre hivatott – akkor mértéktelen vagyok, amikor adakoznom, segítenem kell, akkor kétszer is meggondolom, hogy kinek, hogyan és mennyivel. Tedd helyre bennem ezt a kérdést és taníts az előtted helyes úton járnom! Ámen


Uram! Te látod álmaimat és terveimet, s Te tudod, olykor milyen kevés az erőm ezek megvalósításához. Istenem, erősíts utamon, hogy el ne tévedjek, s életem végen hazatalálhassak Hozzád! Ámen


Uram! Tedd rendbe szívemet, légy Ura, mert ellenkező esetben a kívánságaim rossz útra visznek. Ámen


Uram! Tégy alkalmassá a küzdelemre! Add, hogy elviselhessem bukásaimmal járó fájdalmakat, s makacsságom következményeit! Formálld egész életemet, hogy engedelmes eszközöd lehessek! Ámen


Uram, tégy engem szolgáddá, diadalutad engedelmes eszközévé! Térj be, kérlek, az én életembe is, ne kerülj ki engem! Voltak, vannak áldott lelkek, akik lépéseidet felém irányították. Akiken keresztül Te léptél felém, és tudom, milyen boldogság, amikor megjelensz, amikor szavad, szereteted, gondoskodásod áldást, békességet hoz az életembe. Segíts, hogy én is utaddá lehessek, segíts, hogy továbbvezessem áldásodat a többiek felé! Adj mellém másokat is, akikkel együtt élő kövekként rakhassuk ki utadat! Úgy vágynak a boldogságra szeretteim, szomszédaim, munkatársaim, s én olyan keveset tudok adni nekik. Kérlek, jöjj feléjük, rajtam, gyenge hitemen, bizonytalan szavaimon, mégis segíteni vágyó lelkemen keresztül lépj be az ő életükbe is! Ámen

/V.L./


Urunk, köszönjük, hogy szívünkbe írtad a te törvényedet. Bocsásd meg, ha gyarló emberként türelmetlenül mindent azonnal akarnánk. Bocsásd meg, hogy alapok nélkül akarunk építkezni. Taníts bennünket a te akaratodnak helyes ismeretére és tiszteletére! Ámen.

2019. május 9., csütörtök

Atyánk, Istenünk, a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Adj Urunk mindenkinek ebből a kenyérből, és használj fel minket is. Hadd lehessünk lelki táplálékod továbbadói a mindennapokban. Tudjunk odafigyelni másokra és ne csak a mi terített asztalunkra gondoljunk. Taníts irgalmasságra, mert csakis a Te áldásoddal végezhetjük ezt a szolgálatot tiszta szívvel és lélekkel. Ne tudja a jobb kezünk, mit cselekszik a bal. Legyen számunkra természetes a másokon való segítés! Kegyelmedből kapunk erőt mindenre, kérünk, vezess minket e gondolat szerint a mai napon. Ámen


Istenem! Belső békétlenségemet Te csillapítsd, szereteted balzsamával gyógyíts meg!Ámen
Istenem! Köszönöm, hogy számomra is hirdettetik Igéd és köszönöm, hogy szívemig hatol annak üzenete. Ámen.

Uram! Add, hogy először hallgassak, s aztán szóljak. Add, hogy először lássam és értsem meg akaratodat, s csak azután cselekedjek. Növeld bennem a szeretetet, hogy hitelesen tudjak bizonyságot tenni Rólad a világban, életem minden napján! Ámen


Uram, Istenem, adj nekem békességet! Sokszor félek, okkal vagy ok nélkül. Sokszor bosszankodom, bőven van rá okom. Sokszor ökölbe szorul a kezem, amikor aljasságot, kegyetlenséget látok. De azután újra tudomásul veszem, hogy igen, ez van a világban, nekem kötelességem, hogy mindezek ellen megtegyem a magamét, de csak magamért felelhetek. És ha jó lelkiismerettel zárom a napomat, ismét elönt az a nyugalom, hogy történhet velem és körülöttem bármi, én a Te kezedben vagyok, és boldogan adhatok hálát neked, aki megőriztél, megsegítettél, bátorítottál. Kérlek, tartsd meg bennem, otthonomban, családomban és közösségemben ezt a békességet, és adj a világ vezetőinek több hitet, hogy ott is érvényre jusson végre a Te békességed! Ámen

/V.L./


Uram! Koronázz meg irgalmaddal, hogy magam is tükrözhessem kegyelmedet! Ámen


Uram! Köszönöm szavadat, mely naponta szól hozzám. Add, hogy szívem ne legyen kemény annak meghallására, ami Tőled jön és ne csak a hallásig, hanem a cselekvésig is juttass el engem! Ámen


URam! Olyan világban kell élnünk, ahol sokak számára a Pénz nagyobb isten, mint Te vagy... Adj nekünk hitet, bölcsességet és türelmet, hogy úgy tudjunk élni a világban, hogy csak Neked szolgálhassunk! Ámen


URam! Szereteted tüzét gyújstd meg bennem! ÁmenURam! Vágyakozunk naponta a jobbra, s a többre, s elfelejtjük, hogy megelégedettségünket, egyedül csak Te adhatod... Istenünk, segíts minket mennyei igazságod földi megvalósulásával, hogy békességünk legyen! Ámen


Urunk, hisszük, hogy te őrzöd lépteinket, és ha tévutakon is járunk sokszor, tekinteted nem hagy el. Kérünk, adj nekünk Lélektől jövő bölcsességet, hogy tudjunk változtatni elrontott dolgainkon! Ámen.

2019. május 8., szerda

Istenem! Köszönöm hozzám való lehajlásodat! Nagy kegyelmed munkálkodik életemben, add, hogy másokra is így nézhessek, mert ez a gondolat másokra is igaz. Bennük is munkálkodsz. Dicsőség Neked! Ámen Istenem! Tedd hitelessé kimondott szavaimat, hogy országod épülhessen közöttünk! Ámen


Jó Istenünk, add, hogy ezek a mindennapra érvényes igék Szentlelked erejével tudják megváltoztatni azok életét, akik elé tükröt tartanak. Te azért adtad a családot, hogy boldoggá tedd általa az embereket, akiket mint egymáshoz illőket vezet egymás mellé a Te jó rendelésed. Tudjuk, amelyik családban naponta szól igéd, ott nem lesz zsémbesség, bosszúság, emiatti elkeseredés. Adj nekünk boldog, istenfélő családokat, s bennük kiegyensúlyozott, egymásnak szolgáló, a Te törvényed szerint alakuló életet! Áldd meg az én családomat is tiszta szeretettel, békességgel, közös gondokkal és közös eredményekkel! Soha ne kelljen magunkra venni mai igénk tanítását! Őrizz meg attól, hogy inkább a pusztába kívánkozzunk, mint egymás mellé! Áldásodat kérjük magunkra, családunkra, egész életünkre. Ámen
/V.L./

Köszönöm szavadat Uram, melyet olvashatok, hallgathatok, mely megérinthet és irányíthat. Naponként tedd meg azt velem, hogy megszólítasz és tanácsolsz. Ámen

Úr Jézus! A benned kapott szabadításért kimondhatatlanul hálás vagyok. Teljes, tökéletes szabadítást nyújt halálod és feltámadásod. Ennek áldásaiban részesülni naponként boldoggá tesz és szeretném mások felé is sugározni. ÁmenURam! Add, hogy Benned, Általad és Veled megtaláljam életem értelmét és célját! Ámen 
URam! Add, hogy felismerjem helyem a világban, s azokat a feladatokat végezzem el, melyeket Te az én sorsomba plántáltál! Ámen

Uram! Add nekem evangéliumod erejét, hogy szolgálhassalak általa az enyéimnek, s Neked! Ámen


Uram! Amire én egyedül képtelen vagyok, azt Te bennem meg tudod tenni. Megváltoznom lehetetlen önerőből, Veled viszont egyértelműen sikerül. Már eddig is sokat formáltál rajtam, kérlek, ezután is munkálkodj bennem, hogy minél inkább kiábrázolódjék életemben Jézus Krisztus. Ámen


Uram, Jézus! Keresztedből bűnbocsánat fakad. Életem egyik nagy kérdésének megoldása. Napról napra odaviszem bűneimet, kérve, várva és elfogadva bocsánatodat. ÁmenUram! Számtalan egyenletet kell életünkben megoldanunk, s mi nem vagyunk a legjobb matematikusok... a várt eredmény helyett csak pacákat ejtünk. Kérünk Téged, adj nekünk tiszta lapot, s az újrakezdés lehetőségét, hogy tetszésedre épüljünk és építhesssünk kegyelmed által másokat is! Ámen

URam! Szentlelked által vezess minket! Ámen


Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy abban a pillanatban, amikor döntenünk kell, helyesen tudjuk mérlegelni a dolgokat! Nagy ára lehet egy-egy felelősségteljes döntésnek, ezért kérünk légy mellettünk megtartó erőddel Mennyei Édesatyánk. Segítsd, kérünk azt a „bolondot” is, aki még nem látta meg a Te dicsőségedet, hogy észrevegye milyen fontos a Veled való közösség. ÁmenUrunk! Te látod milyen sok haszontalanságra fecséreljük el drága időnket. "Jó lenne több idővel bírni!" - de a meglévőt sem tudjuk úgy eltölteni, ahogyan azt szeretnénk. Gátló fáradtságunkat Te vedd el, lendületet Te adj, hogy meglássuk közösségeink céljaiban a magunk eredményeit, s hangya-létünk ellenére Veled együtt hatalmas terveid megvalósulásának részesei lehessünk! Ámen

2019. május 7., kedd

Drága mennyei Atyánk, lelkészeinkért imádkozom, hogy a nyájat azon az úton vezesse, melyet elkészítettél számunkra. Vezessen bennünket a tiszta vizű forrásokhoz, és üde legelőkre, hogy biztonságban élhessünk. Erősítsd meg Őket, hogy bölcsen és jól végezhessék szolgálatukat. Ámen

Fohász
Ismeretlen szerző verse
Uram! Szeretem a te szent egyházadat
S jelenléted földi helyét.
De míg Zöld Gergely lesz a papunk,
Nem viselem semmi terhét.
Szeretlek téged, áldott Uram,
S vágyom, hogy akaratod tegyem.
De a mellettem ülő testvértől,
Ó, kérlek, szabadíts meg engem!
Köszönöm neked a hangomat
S az éneklésre kapott erőt.
De míg Nagy Pál lesz a kántor,
Az éneklésben nem segítem őt.
Asztalodra, drága Jézus,
Kegyelmednek kelyhét helyezed.
De ha Kiss Bálint osztja ki azt,
Sem bort, sem kenyeret magamhoz nem veszek.
Mindenem, mikkel megáldottál,
Tőled jöttek, s tieid ezek.
De ha Rácznét is segélyezik,
Az adakozásban részt nem veszek.
Könyörgök hozzád esdekelve,
Készíts nekem helyet a Mennybe’
Égi lakást. De kérlek, Uram,
Semmiképpen ne a Nagyné mellett!


Istenem! A Te dicsőségedre élni, ez az egyik legnagyobb célom. Segíts napról napra ennek megvalósításában! Ámen
Jézus, gyógyíts meg minket! Ments meg minket, Dávid Fia, ó, ments meg minket! Látod, milyen vakok vagyunk – ó, add nekünk a hit látását! Látod, milyen sánták vagyunk – ó, add nekünk a kegyelem erejét! És most, épp most, ó, Dávid Fia, tisztítsd ki minden önzésünket! Jöjj és élj, uralkodj bennünk, mint a te templomodban, palotádban! Ó, nagy Király, a te tulajdon nevedért kérjük ezt! Ámen. (C. H. Spurgeon)


Mennyei Édes Atyám!
Köszönöm, hogy megőriztél, és megtartottál kegyelmedből minket. Add Uram, hogy kitartóbb legyek, és sokkal jobban figyeljek rád. Ne engedd el kezemet, és őrizd lépteim, és családom tagjait is. Add Uram házunkra a te békességedet mindenkor, taníts alázatra, és szeretetre. Ámen

/S.A./URam! Add, hogy hibáimból okuljak, s a bűn széles útjára ne tévedjek! Ámen


Uram! Engedd, hogy szeretni tudjam magamat akaratod szerint, s így tudjam őszintén szeretni felebarátaimat is! Ámen


Uram! Felelős vagyok embertársaimért és ezt a felelősséget nem lerázni szeretném magamról, hanem vállaimra venni segítségeddel. ÁmenURam! Hiszem, amit egy életen át tanítasz nekem, mert oly hihetetlen ez az egész! ÁmenURam! Köszönöm az életet, s benne az időt. Add, hogy bölcsen tudjam számlálni a nekem rendelt ajándék-napjaimat! ÁmenUram! Sokszor visszaélek a testemmel... Fölösleges terheket teszek rá, s azt is feledem, hogy mindezekért egyszer "fizetnem" kell. Adj nekem kedvet, lehetőséget, hogy testemet a Te szolgálatodba állíthassam, s az valóban a Szentlélek temploma lehessen! ÁmenUram! Szentelj meg, hogy életem kiteljesedhessen Benned és Általad! Ámen


Uram! Taníts időt szánnom a másokért való könyörgésre. Tudom, ennek áldása még az én életemre is kihatással lesz. Persze nem önzésből szeretném ezt gyakorolni, hanem azért, hogy mások közelebb kerüljenek hozzád és életük vonzó legyen a még téged nem ismerők számára is. ÁmenUrunk! Te látod milyen sok haszontalanságra fecséreljük el drága időnket. "Jó lenne több idővel bírni!" - de a meglévőt sem tudjuk úgy eltölteni, ahogyan azt szeretnénk. Gátló fáradtságunkat Te vedd el, lendületet Te adj, hogy meglássuk közösségeink céljaiban a magunk eredményeit, s hangya-létünk ellenére Veled együtt hatalmas terveid megvalósulásának részesei lehessünk! Ámen

2019. május 6., hétfő

Hiszek URam! Légy segítségemre hitetlenségemben! Ámen
Istenem! Hálát adok és áldást kérek az édesanyákra! A sajátomra is. Köszönöm mindazt, amit rajtuk keresztül viszel véghez. Segíts nekik a Te akaratodat megvalósítani, hogy minél többen Hozzád vezethessék gyermekeiket és ne bálványozzák őket. Jézusért! Ámen


Mennyei Atyánk, segíts, hogy felfedezzük a lehetőségeket életünk minden új szakaszában. Ámen
(T.M.)


Uram! A másokkal való egységet keresem, s próbálkozásaimmal gyakran mégis egyedül maradok. Istenem, segíts engem elmélyülni Tebenned, hogy alázatosan fogadva Igédet, a Szentlélek munkája által egyértelművé váljak ne csak mások, de önmagam számára is! Ámen


URam! Add, hogy amit kaptam Tőled, azt ajándéknak tekintsem, s szolgáljak velük a Te dicsőségedre! ÁmenUram! Add Benned megtalálnom sorsomat, hogy teljességgel élhessem életemet! Ámen


URam! Add, hogy ne legyek esztelenül büszke, s add, hogy lássam ne csak a lehetőségeimet, de a korlátaimat is! Gondviselésed palástjával takarj be, ha magam is vacognék, mert nem tudok úgy szeretni, ahogyan szeretném! Mindazt a rosszat, amit elkövettem embertársaim , s magam ellen, fordítsd jóra, hogy Benned és Általad békességet nyerjek! Ámen


Uram! Ki kell mondanom, hogy veled ellentétben én személyválogató vagyok. Nem tudok mindenkit szeretni sem, nemhogy egyformán szeretni. Ezzel együtt tudom, hogy ha szeretlek téged, abból következik embertársaim szeretete is. Belőled akarok meríteni ezen a téren is, hogy mások megtapasztalhassák a bennem lévő, tőled kapott szeretetet. Ámen


Uram, Mennyei Atyám! Mindig máshol keresem a boldogságot, ahelyett, hogy Hozzád jönnék, és engedném, hogy boldoggá tegyél engem a Veled való kapcsolat által. Szeretnék tiszta szívvel járni életem útján, tudom, hogy Jézusért ez is lehetséges! Ámen
Uram! Szeretnélek megérteni, de nem tudlak. Próbálom felfogni végtelenségedet, de nem sikerül. Amit tapasztalok mégis: kegyelmed naponként megújuló gazdagsága. Istenem, nem is kérek Tőled mást, mint hogy töltsd meg szívemet a Te szereteteddel, hogy életem tartalmat nyerjen, s mindennapjaimat a Te távlataidba helyezve élhessem! Ámen


Uram! Te erős és hatalmas vagy! Nincs senki, aki Hozzád fogható lenne. Örülök, hogy a Tied lehetek! Ámen


Urunk abban a hitben és bizalomban élhetjük mindennapjainkat, hogy ha valahol igazságtalanság történik, Te ott vagy és helyreállítod. Tudjuk, a Te ítéleted nem emberi, így nem emberi gondolkodás szerint teszed azt, hanem a Te akaratod szerint. Kérünk Urunk azokért, akik gonoszat gondolnak, tudjuk, Te azt jóra véled fordítani. Légy Te az ő őriző pásztoruk, hogy belátásra térjenek. Ámen