2014. augusztus 30., szombat

„Jézus nem vagyok méltó arra, hogy a Színed elé álljak, de tégy velem akaratod szerint, mint ahogy én is kívánságodnak megfelelően fogok cselekedni.”

2014. augusztus 25., hétfő

„Jézus, minden, amit mondok és teszek, Akaratod szerint van – tégy velem Isten Akarata szerint.”

2014. augusztus 24., vasárnap

A Keresztes Imahadjárat 164. imája: Békeima a Nemzetek Békéjéért

Ó, Jézus, hozz nekem békét.
Hozz békét nemzetem számára és mindazon országok számára, amelyek szétesnek a háború és a megosztottság miatt.
Vesd el a béke magvait azon megkeményedett szívűek között, akik az igazságosság nevében másoknak szenvedést okoznak.
Add meg Isten minden gyermekének a szükséges Kegyelmeket,
hogy megkapják Békédet, hogy ez által a szeretet és a harmónia növekedni tudjon;
hogy az Isten iránti Szeretet győzedelmeskedjen a gonosz felett, és, hogy a lelkek megmenekülhessenek a hamisságok általi megrontástól, a kegyetlenségtől és a gonosz becsvágytól.
Engedd, hogy béke uralkodjék mindazokban, akik Szent Szavad Igazságának szentelik az életüket, és azokban, akik egyáltalán nem ismernek Téged. Ámen.

Hozzád kiáltok Úram - Az Úr lelke száll rád