2011. február 10., csütörtök

Uram köszönöm, hogy Nálad minden támadás ellen védve vagyok. Segíts teljes szívemből bízni Benned. Ámen


Uram köszönöm, hogy számtalanszor megérezhettem a Te erődet és jelenlétedet. Kérlek tölts belém bátorságot, hogy tudjak Rólad beszélni. Bocsásd meg a félelmeimet, és megalkuvásaimat. Ámen


Uram, tarts minket közel hozzád. Ámen.


Urunk Jézus, kérünk, segíts minket küldetésünk betöltésére, hogy mindenkor Istenünk dicsőségét hirdethessük e világban.


Urunk Jézusunk! Köszönjük, hogy sáfáraidnak választottál és mérhetetlen kincseket bíztál reánk. Kérünk, Lelked által segíts minket hűségre, hogy mindenkor munkálkodva várakozzunk, reménykedve a te visszajöveteledben. Ámen.


Urunk, védő karjaiddal rejts el, hogy életünk a Te oltalmadban, rejtekedben nyerjen békességet. Ámen.
Megváltó Jézusunk! Kérünk, Lelkeddel tápláld zsenge, sokszor gyengélkedő hitünket, add, hogy ne hiába olvassuk és ne hiába hallgassuk igédet: verjen szívünkben gyökeret és teremjen gazdag gyümölcsöt. Kérünk, hadd tudjuk másoknak nagy szeretettel továbbadni igédet. Ámen.


Megváltó Krisztusunk! Köszönjük Neked a várakozás minden boldog pillanatát, áldott legyen szent neved, hogy bizonyosan közel jössz hozzánk az ünnep fényében és békességében. Ámen.


Megváltó Krisztusunk, köszönjük Neked, hogy a mi gyenge, elesett szívünket és sokszor rossz irányba tekintő szemünket Lelked által szolgálatodba állítod. Ámen.


Mennyei Atyánk, köszönjük Neked, hogy várakozásunk nem hiábavaló, hogy lelkünk felkészülhet a Veled való találkozásra. Ámen.


Mennyei Atyánk Krisztus Jézusban! Köszönjük a Te végtelen jóságodat és szeretetedet, hogy a kezünkbe olyan fegyvert adtál, amely e világon a legnagyobb ellenség, a gonosz ellen nyújt számunkra oltalmat. Kérünk áldj és őrizz meg minket és szeretteinket a szeretet fegyvere által. Ámen.


Mennyei édes Atyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük neked az elmúlt esztendő minden napját, az áldást és a kegyelmet, amely szüntelen áradt reánk atyai szeretetedből. Kérünk, őrizd meg életünket ígéreted szerint minden gonosztól, légy velünk a jövendőben is és vezérelj minket igéd drága fényével azon az úton, amely Jézusunk nyomában gyönyörűséges a nehézségek és szenvedések ellenére is. Áldjuk és magasztaljuk szent nevedet Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, igaz Isten. Ámen.


Mindenható Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, könyörgünk a békesség ajándékáért, hogy türelemmel, megértéssel forduljunk egymás felé. Ámen.


Szabadító Krisztusunk, köszönjük, hogy fáradt lelkünket felüdíted a drága Ige kiapadhatatlan kincsével, élő Lelkeddel. Ámen.


Teremtő Atyánk, kérünk, ragadj meg minket Igéddel, hogy csak neked élhessünk, mindig a Te dicsőségedre. Ámen.


Uram köszönöm a szeretetedet, segíts, hogy soha ne feledkezzek el irgalmadról. Ennek a szeretetnek és irgalomnak jegyében tudjak én is viszonyulni embertársaimhoz. Ámen


Uram köszönöm, hogy értem is jöttél. Köszönöm, hogy segítségemre vagy mindenben, amiben megkereslek. Köszönöm, hogy kegyelmes vagy hozzám. Ámen


Uram köszönöm, hogy mindennap tanítasz... Segíts komolyan venni a Te tanításodat. Segíts, hogy legyen bátorságom másoknak is elmondani azt, amit tőled megtudhatok. Ámen
Kérünk Mennyei Atyánk, hogy erősíts meg éberségünkben, állhahatosságunkban, mert Tied a dicsőség örökön-örökké! Ámen


Köszönjük, Atyánk, hogy mérhetetlen kegyelmedből hirdethetjük jókedvednek esztendejét azoknak, akikhez elküldesz minket. Ámen.


Köszönjük, Atyánk, hogy újra otthon lehetünk családodban. Ámen.


Köszönjük, Istenünk, hogy életünk ideje a te kezedben van és sok áldott és boldog idővel ajándékoztál meg. Légy áldott a jelen időért és légy áldott, hogy elhozod az idők teljességét. Ámen.


Köszönjük, Istenünk, hogy megengedted újra átélnünk a karácsony csodáját. Áldunk és magasztalunk ezért Téged. Ámen.


Köszönjük, Istenünk, hogy méltatlan gyermekeid szívét végtelen, soha el nem fogyó kegyelmeddel erősíted meg. Illesse szent nevedet dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Ámen.


Köszönjük, Jézusunk, hogy eljövendő vagy, köszönjük, hogy még időt adsz a megtérésre. Ámen.


Köszönjük, Krisztusunk, hogy a Te sebeid hoznak gyógyulást életünkbe. Kérünk, áldj meg minket a készülődés idején, hogy amikor feltűnik a betlehemi csillag, mélységes boldogsággal halljuk meg a felhangzó evangéliumot: Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet... Szálljon szent nevedre dicsőség mind az idők végezetéig. Ámen.


Köszönjük, Megváltónk, hogy életünk üres edényét megtöltöd Szentlelkeddel, értelmet és célt adva napjainknak. Ámen.


Köszönjük, Megváltónk, hogy nem engeded a sötétség hatalmát eluralkodni életünkben. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás szálljon szent nevedre, hogy ünnepünket megszentelted Lelked által. Ámen.


Köszönjük, Megváltónk, hogy szeretsz, meggyógyítod és újra fontossá teszed értéktelen életünket. Ámen.


Köszönöm Uram, hogy ma is figyelsz ránk. Segíts hadd legyen az életünk örök reformáció. Ámen
Áldalak mennyei Atyám, minden elvett jókért, útmutató, erőt közlő igédért. Bátoritó,vigasztaló és mindennapi tanácsodért. Ezenkívül köszönöm, hogy minden okom megvan a hálára és dicséretmondásr. Ámen


Áldott Jézusunk, kérünk, indíts lelked által felismerni a szükségeket, cselekedni akaratodat. Ámen.


Drága Jézusunk, várva várjuk érkezésed. Áldott kezedbe tesszük le életünket és kérünk, használj fel minket országod terjesztésére. Ámen.


Drága Krisztusunk, hálás szívvel köszönjük Neked, hogy a te közösségedben, benned újjászülethet életünk. Ámen.


Drága Krisztusunk, kérünk, világosítsd meg értelmünk és hitünk szemeit Szentlelked által, hogy mindig Téged látva, Téged követve járhassuk életünk útját Atyánk dicsőségére, embertársaink javára. Ámen.


Drága Krisztusunk! Köszönjük neked a várakozás csodáját és örömét. Kérünk, Lelked által készíts szent asztalodhoz és áldd meg ünnepünket. Ámen.


Drága Megváltónk, kérünk, adj számunkra Téged örömmel váró alázatos szívet. Ámen.


Drága Megváltónk, várván várjuk jöttödet, kérünk, töltsd be életünket szeretettel, békességgel. Ámen.


Hálánkkal dicsőítünk, Urunk Istenünk, legyen áldott a Te szent neved. Ámen.


Istenünk, adj gyermekeidnek bölcsességet, hogy sziklára építsék házaikat, bátorság uralja szívüket és szeretet vezesse lelküket. Ámen


Jövel Szentlélek Úristen, töltsd meg szíveinket az ige mennyei ajándékával. Ámen.


Kegyelmes Atyánk, valljuk, hogy mindaz, ami szép és jó életünkben, a te Igédnek áldott munkája. Kérünk, segíts előrelépni Igéd megismerésében és cselekedd lelked által, hogy Igéd indítására gazdag gyümölcsöt teremhessünk életünkben. Ámen.