2019. június 15., szombat

„Imádkozz többet papjaimért, mert hamarosan válaszút elé fogják őket állítani. Ha megvallanak Engem, kiközösítik őket. Ha a tévtanítást választják, elkárhoznak.

Drága Jézusom, Örök Főpapunk! Kérlek, add meg papjaidnak az állhatatosság kegyelmét, hogy megvalljanak Téged az emberek előtt. Hűségesen kitartsanak Melletted mindhalálig. Soha ne cseréljék fel az Evangéliumot, amelyért Te Szent Véredet ontottad, az embereknek való megfeleléssel.
Mindig csak Téged lássanak a keresztfán! Soha ne mozduljanak el kereszted alól! Legyenek olyanok, mint a hűséges tanítvány, Szent János apostol, aki kitartott Melletted egészen a végsőkig. Ezért tudtad rábízni Legszentebb Édesanyádat.
Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet papjaidnak, hogy az életszentséget válasszák, és szentek legyenek mindörökké. Ámen.
Fogadd el Uram szabadságomat, fogadd egészen! Vedd értelmemet és vedd akaratomat, emlékezésem! Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Én visszaadok Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korláttalan úr rendelkezésed! Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem Téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi sem kell. ÁmenKöszönöm kegyelmedet Uram, ami képessé tesz, hogy ezt a napot is lehetőségnek lássam, mely közelebb vihet Hozzád. Ámen


URam! Add, hogy ne szóljak hiábavaló dolgokat, s engedd mindig meglátnom, hogy Vigasztaló Lelkedet azért küldted el nekünk, hogy erőnek, szeretetnek és józanságnak lelke vezérelje mindennapi cselekedeteinket! Ámen

Uram, arra kérlek, hogy vezess zsidókat Jézus Krisztus megismerésére. Uram, arra kérlek, hogy vezess muszlimokat Jézus Krisztus megismerésére. És végül, arra kérlek, Uram, hogy vezess keresztényeket Jézus Krisztus megismerésére. Ámen
(Burns)


Uram! Erődet add nekem, hogy élhessek, szolgálhassak általa! Ámen


Uram! Kérlek segíts meg engem küzdelmeim között! Add, hogy Jézus áldozata erőt adjon mindennapjaimban, s hogy pislákoló mécses-életem szeretet-lángja ki ne aludjék! Ámen


Uram, köszönöm, hogy méltatlan létemre megállhatok előtted, és magaménak tudhatom a Mindenható Isten könyörületét! Bocsásd meg elbizakodott perceimet, amikor a világra hallgatva elhittem: a magam erejéből is képes lehetek bármire. Te látod mindenkinél jobban a szívemet, hogy sem jobb, sem tisztább nem vagyok senkinél. Hadd kérjem naponként a Szentlélek erejét, általa tisztíts és szentelj meg! Ámen.


Uram! Megtartó törvényeidet elfelejtettük, s a magunk útján jártunk. Istenem, látod hova jutottunk, pusztul körülöttünk teremtettséged... Újítsd meg lelkünket, hogy ne vesszünk el örökre, mert másban már nem reménykedhetünk csak Tebenned! Teremtő, Örökkévaló Isten! Légy velünk életünk minden dolgában, hogy élhessünk dicsőségedre! ÁmenURam! Tiszta örömöket adj nekünk, hogy felfedezhessük életünk minden dolgában a minket átölelő Szeretetedet! Ámen

2019. június 14., péntek

Édes jó Atyánk, köszönjük, hogy a te rendelésed számunkra nem a szenvedés, nem a nyomorúság, hanem a boldogság. Arra vágyunk mindannyian, mégis olyan szörnyen hiányzik egész népünk életéből. Bocsásd meg, hogy sokkal többet panaszkodunk emiatt, mint hogy bűnbánattal valljuk meg, milyen távol élünk a te rendelésedtől. Segíts, hogy panaszkodás helyett jól véssük eszünkbe és szívünkbe útmutatásodat, járjuk végig a boldogság keskeny útját. Tapasztalhattuk elégszer: ha csak egy kevéssé is megközelítettük előírt utadat, olyan jól esett, olyan hamar megéreztük a tőled jövő boldogság édes ízét. Segíts, hogy az töltse be egész életünket. És ha a körülöttünk nyomorgó világban háborúságot is kell érte szenvednünk, erőt adj, hogy megmaradjunk Krisztusnak, a boldogság egyetlen forrásának követése útján. Ámen

/V.L./


Istenem! Hálát adok Neked a testemért, az egészségemért, amire nem mindig tudtam, s tudok vigyázni. Segíts meg minden nap, hogy belássam, testem jóléte lelkem jólététől függ, s megelégedésem csak akkor lesz, ha Benned élhetek! Ámen.


Mindenható Örök Isten, ki az embert saját hasonlatosságodra teremtetted, és eleven lelket adtál neki, hogy Téged szeressen és uralkodjék teremtményeid fölött. Taníts meg úgy kutatnunk kezed műveit, hogy a Földet uralmunk alá vethessük, és hogy eszünk szolgálatodra erősödjék. Segíts Uram, hogy higgyünk abban, akit Te az örök élet tudományának hirdetésére küldtél. Kérjük Tőled mindezt a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen


Tartós boldogság? Igen, erre vágyom Uram! Tudom, Te vagy a forrása, s ha engem már megtaláltál, akkor mindez az enyém. Köszönöm Neked! De imádkozom a Téged még nem ismerőkért, hogy mielőbb kapcsolatuk, közösségük lehessen Veled! ÁmenURam! Add, hogy bölcsen tudjam vezetni életemet! Ámen

URam! Add, hogy futásomat akaratod szerint bevégezhessem, s hitemet kegyelmedből megtarthassam! Ámen

URam! Add, hogy ne cseréljem fel a múlandót az örökkel! Ámen


Uram! Adj nekem értelmes szívet, hogy akaratod szerint élhessem napjaimat! Ámen


Uram, azzal a bizalommal fordulok hozzád, amely tudja: a te ígéreteid soha el nem múlnak; a te szavad soha meg nem változik! Így kérlek, hogy áldásaidat ne vond meg tőlem se, ahogyan Jákóbot is kísérted rögökkel teli útjain! Kétségeim közepette segíts, hogy szavadból, hitemből, és az általad már oly sokszor megtapasztalt csodákból merítsek! Ámen.Uram! Hányszor hiszem azt, hogy én mindent nagyon jól tudok. Na, jó, ha nem is mindent, de elég sok mindent. Aztán nagyokat csalódok önmagamban, végességemben, korlátaimban. Köszönöm, hogy arra akarsz nevelni, hogy benned bízzam és rád bízzam életem dolgait. A kicsiket éppen úgy, mint a nagyobbakat. Áldalak érte! ÁmenUram! Itt vagyok, kérlek szólj, hozzám, mert hallgatni kívánlak! Ámen


Uram, Te vagy az én Atyám! Félreteszek minden félelmet, s bizalmamat megerősítem Benned. Hozzád megyek, és te magadhoz ölelsz. Köszönöm, hogy örökbe fogadtál. Segíts, hogy megpihenjek istengyermekségem tudatában. Ámen

2019. június 13., csütörtök

Drága Mennyei Atyám!

Hála és köszönet van a szívemben azért a jóságos szeretetért, amit újra és újra megtapasztalhatok. Bocsásd meg, amikor kis és nagy csodákat egyszerűen természetesnek, vagy megérdemeltnek gondolok. Segíts abban, hogy életem - és minden megváltott gyermeked élete - bizonyságtétel lehessen Rólad, Jézusunk érdeméért. Ámen


Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám! Vezess mindig a Krisztus útján, és add, hogy ne hamis váradalmaim legyenek, hanem mindig a megfeszített és feltámadott Jézusra tekinthessek! Ámen


Köszönöm Igédet Uram, mely nemcsak másoknak, hanem nekem is sokat jelent! Vezess általa napról napra! Ámen

Uram! A Te nagyságod, erőd, hatalmad, kegyelmed mindennél nagyobb. Nem is értem, miért szoktam aggódni és idegeskedni. Taníts rád néznem és akkor a viharok között is látom erős karodat, mely kicsiny életemet felemeli és tudja, hogy mire van leginkább szükségem. Ámen


URam! Add, hogy szereteted által élhessek, a Tőled kapott szabadságban! Ámen

Uram! Egymás közötti távolságainkat Te hidald át szereteteddel, hogy megtaláljuk életünk értelmét és célját - hétköznapjainkban is! Ámen

URam! Kegyelmedben bizakodom, nem magamban. Segíts meg, légy velem! Ámen


Uram, neked köszönöm, hogy nemcsak nyomorúságok voltak életemben. Voltak szépségek, eredmények, örömök. Te ajándékoztad azokat nekem. Sokszor volt szép a munkám, s jó volt örülni eredményeimnek. Jó volt úgy dolgozni, hogy nem csak magamért. Jó volt örömöt szerezni társamnak, gyermekeimnek, barátaimnak. Jó volt érezni, hogy vannak, akik szeretnek és bíznak bennem. Bocsásd meg, ha néha káröröm is volt bennem, mikor láttam, hogy egyesek hogy fenik rám a fogukat, de te ott voltál és őket szégyenítetted meg, nem engem hagytál szégyenben. Tudom, mindez nem az én érdemem. Te vontál magad mellé, te adtál erőt jó munkához, te segítettél, ha jót próbáltam tenni. S én boldogan vallom, nem volt hiábavaló, hogy szerettél engem. Add, hogy ezután se legyen az. Tedd eredményessé bennem és munkámban a te erődet. Ámen

/V.L./


Uram! Olykor nagyon nehéz nekem elviselni másokat, meg magamat is... Kérlek segíts rajtam, hogy szeretni tudjam azokat is, akiket inkább kerülnék! Ámen


Uram! Sok terhet kell hordoznom, de a Te erődben bízva képes vagyok elhordozni mindent. Kérlek azért, ne büntesd makacsságomat, szeretetlenségemet és hitetlenségemet, s ne nézd azt mennyire önző vagyok! Terelgess engem magadhoz, s add, hogy vesszőcsapásaidból is megértsem akaratodat és beteljesíthessem a nekem szánt napokat a Te rendelésed szerint! Ámen.


Uram, Te gondoskodó Isten vagy. Kérlek, avatkozz be mostani gondjaimba. Légy mindig jelen a szívemben, és láss el azzal, amire szükségem van, hogy legyőzzem a félelmemet. Ámen

2019. június 12., szerda

Hatalmas Istenem, köszönöm az igét, a biztonságot. Én is a Te népedhez tartozom, gyarló szolgád, de a Te szolgád vagyok. Szomorúan látom, mekkora erők, milyen legyőzhetetlen hatalmak állnak akaratod ellen. Milyen tehetetlen a néped velük szemben! Hányszor ijedünk meg, hányszor nem merünk szembeszállni erős földi hatalmakkal. Tudjuk, hogy úgy kellene, a fogunk csikorog, mégis beadjuk a derekunkat, amikor a pénz, a hatóság, a munkánk főnöke olyanra kényszerít, ami ellen a lelkiismeretünk tiltakozik. Olyan jó olvasni, hogy a Te akaratod minden emberi acsarkodás ellen biztosan megvalósul. Adj erőt, hogy ezt ne csak a Szentírás mellett, de akkor is tudjuk, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, és adj bátorságot, hogy akkor is vállalni tudjuk a hűséget igazságod mellett! Ámen
/V.L./


Szólj Uram! Én hallgatok... Ámen


Uram! Add a Te bocsánatodat, hogy élhessünk általa! Ámen.


Uram! Elfordultunk Tőled, s most kétségbe estünk! Segíts, hogy visszataláljunk Hozzád, s áltlad megpróbáljuk jóvátenni azt, amit makacsságunk miatt elrontottunk! Ámen

Uram! Felelősen gondolkodó és élő szülőkért imádkozom! Olyanokért, akik gyermekeik lelki nevelésére is tudnak és akarnak odafigyelni. Add, hogy én is köztük legyek és minél többen legyünk! ÁmenUram! Hálával áldozom előtted. Mennyi áldást kapok tőled. Elmondani, megszámlálni sem lehet. De megköszönni igen. Próbálkozom vele – naponként. Ma szeretnék hálásabb gyermeked lenni. Olyan, aki látja a jót, amit Te adsz, aki látja a rosszban is az áldást, mert abban is benne van. Köszönöm, hogy kereshetlek és a tied lehetek. Ámen


Uram, Jézusom, segíts, hogy szívem megszabaduljon a gonoszságtól, az álnok, gondolatoktól. Ajkamat ne hagyják el képmutató, hazug szavak. Nyíltságommal, őszinteségemmel szolgálhassam a Te ügyedet halálomig. Ámen

Uram, nyisd meg a hitünk szemeit és erősítsd meg a szívünket, hogy lássuk a láthatatlant és eszerint éljünk! ÁmenURam! Sokszor szeretnék elbújni előled, s a világ elől, de nem tudok. Add, hogy felfedezhessem nap mint nap gondviselő jóságod jeleit, s félelmek nélkül élve, szüntelen áldjam Nevedet! Ámen
URam! Taníts utaidra, hogy tudjalak követni Téged életem minden napján! Ámen


Urunk, tégy eggyé minket a fontos dolgokban! Ámen.URam! Tégy szabaddá a szeretetre! Ámen

2019. június 11., kedd

Drága Úr Jézus Krisztus!

Bocsáss meg, hogy teret engedünk az ördögnek, és hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Félünk az egyre magasabbra törő áraktól, félünk a holnaptól, félünk a jövőtől, félünk a betegségektől. Sorolhatnám még tovább egészen a pozíciónkig. Urunk! A szánkkal nagyon jól tudjuk, hogy TE minden napnak az URA vagy, tudjuk, hogy TE NEM VÁLTOZOL! TE tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradsz! Bűnként veszünk tudomást a félelmeinkről, tisztíts meg, és vedd el ezeket is tőlünk, kérünk! Add, hogy ne csak a szánkkal valljunk Téged Urunknak, hanem adjuk át Neked teljesen magunkat, mindenestől. A szívünk összhangban legyen a szánkkal és érezzük, hogy Nálad teljes biztonságban vagyunk, hiszen Te nem a félelemnek a lelkét adod, hanem a szeretetét, és a szeretet kiűzi a félelmet. ÁMEN


/Szalma Józsefné/


Teremtő Atyám! Add meg nekünk, hogy felismerjük a jót és az igazat emberekben, e világi törvényeinkben a Te Igéid szerint megvilágosodva. Ámen

(Peternics Mihály)


Uram! A veled való közösség megélése oly sokat jelent nekem. Köszönöm, hogy megszólíthatlak, rendszeresen kereshetlek. Akaratod, vezetésed fontos nekem. Ma is mutass utat számomra! Ámen

URam! Add, hogy megtaláljanak Téged mindazok, akik életüknek tartalmat, célt kívánnak és keresnek! Ámen

Uram! Hányszor sopánkodom azon, hogy kevesen járnak, járunk a templomba! Pedig nem ez a megoldás. Három dolgot én is hozzátehetek mindenképpen a gyülekezet életéhez. Imádkozom érte! Bizonyságot teszek Rólad másoknak! Családom tagjait szeretettel invitálom. Köszönöm megértett iránymutatásodat! Ámen


Uram! Köszönöm hogy küldtél mellém segítőtársat, s megajándékoztad kapcsolatunkat. Uram, áraszd ki kegyelmedet mindazokra, akik keresik önmaguk hiányzó részét, hogy közös életükkel Téged szolgálhassanak! Ámen

Uram, köszönöm, hogy megajándékoztál a mai nappal. Segíts, hogy ki tudjam fejezni megbecsülésemet drága barátaim és családom iránt, és biztató szavakat mondjak nekik. Jézus nevében, Ámen.


URam! Köszönjük a szerelemet, melyen keresztül megajándékozol minket. Add, hogy ne feledkezzünk meg gondviselő jóságodról akkor sem, amikor eljönnek a 'nem-szeretem' napok! Add, hogy bölcsek tudjunk lenni, amikor pezsgő életünk ritmusa alábbhagy, s végül örök rendelésed szerint szép lassan hervadásba hajlik! Ámen

Uram! Óvjál és védjjél ezután is!
Ámen.

Uram! Sokszor hibáztam, bánom. Kérlek segíts meg, hogy nevedet dícsérhessem életem minden napján! Ámen


Uram! Te látod, mennyire szűkén vagyok az időnek... Későn fekszem, s korán kelek, mégsem tudom úgy élni életemet, hogy minderre elegendő időm legyen. Kérlek Téged, segítsd meg mindennapjaimat, hogy küzdelmeimben meglássam; nemcsak földi céljaim élérést munkálom, hanem mennyei akaratodat is meg kívánom élni, embervoltom kiteljesülésére! ÁmenUram, visszapillantva szomorúan látom, hányszor választottam a halál útját, haragomban, vágyaimnak szabadságot engedve, csak a bűnös nyereségre nézve. Ne engedj a halálba! Nézd gyengeségemet, bocsásd meg bűneimet, add vissza életem eltékozolt lehetőségeit! Bűneimet bánva állok előtted. Tudom, nem kell meghalnom. Krisztus életet szerzett nekem is, csak el kell fogadnom. Adj, Uram, világos értelmet, hogy lássam meg az élet, a Tőled kapható élet szépségét, csodás lehetőségét olyan tisztán, hogy erőm legyen visszautasítani a bűn minden csábítását. Hadd lássam mindig magam előtt Krisztus szerető pillantását, amint biztat: megszereztem neked, ne dobd el, válaszd az életet! Gyenge vagyok, úgy kérlek, Te adj hozzá erőt! Ámen


/V.L./

2019. június 10., hétfő

Dicsőítünk és magasztalunk Istenünk Fiadért, Jézusért, akinek értünk vállalt kereszthalála által életre gyógyítasz bennünket. Olyan jó olvasni igédben, hogy Te megsebzel, de meg is gyógyítasz, megversz, de be is kötözöl. Tőled jövő gyógyulásért könyörgünk nemzetünk számára is. Láttasd meg bűneinket, indíts alázatos bűnbánatra, hogy letehessük azokat és tudjunk Rád figyelni, a Te szavadra, hangodra, vezetésedre. Szólj hozzánk, Urunk! Ámen.


Édes Atyánk, köszönjük feltétel nélküli szeretetedet. Segíts, hogy hozzád hasonlóan szeressük egymást. Ámen.


Istenem! Hálás vagyok gyermekeimért! Tudom, hogy nem véletlenül kaptam őket. Nevelni, szeretni, irányt mutatni kell számukra. Házastársammal együtt így gondolom. Áldd meg mindennapjainkat, hogy téged engedelmesen képviselhessünk a családunkban is! Ámen
Istenem! Köszönöm, hogy szerethetek, hogy szeretnek, s hogy Te is szeretsz mindannyiónkat! Ámen


URam! Add, hogy ne tévesszem össze a lényegest a lényegtelennel, s mindig különbséget tudjak tenni cél és eszköz között! Ámen
Uram! Alázatos lélekkel vallom be, amit úgyis tudsz: kevesebbet kereslek, mint, ami szükséges. Sokszor magamban bízom, ügyességemben, fiatalságomban, tehetségemben, kapcsolataimban, pedig ezek mind múlandóak. Benned kell bíznom eleitől fogva, aki örök, változhatatlan, mindenható vagy. Segíts így berendeznem az életemet, az időmet! Ámen


Uram! Közösségre vágyom! Te látod gátlásaimat, s életem minden gondját-baját... Kérlek légy velem, segíts meg döntéseimben, hogy felfedezhessem a közösségben megnyilvánuló gondviselő szeretetedet! Ámen.

Uram! Nyílj meg nekem is, hogy találkozhassam Veled! Ámen
Uram! Olykor azt hiszem, hogy mennek a dolgok nélküled is. Vagy éppen azt gondolom, hogy tudom, mi a jó megoldás. Bocsásd meg elhamarkodott, kapkodással teljes, vagy éppen gőgömről árulkodó döntéseimet. Szeretném, ha lábam előtt Igéd lenne a mécses, ösvényem világossága. Ha így van, így lesz, akkor döntéseimből soha ki nem hagylak és neked tetsző módon fogok élni, gondolkodni és cselekedni is. Ámen

Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennem, hogy úgy tudjak élni, s szolgálni teremtett világodban, ahogyan Te engem arra kezdetektől fogva rendeltél, s ahogyan szívem mélyén magam is mindig kívántam! Ámen


URam! Taníts türelemre és jóságra, hogy Benned élve, kegyelmed által, rajtam is meg-megcsillanhasson evangéliumod jó hírének utatmutató fénye! Ámen


Uram, Te gondoskodó Isten vagy. Kérlek, avatkozz be mostani gondjaimba. Légy mindig jelen a szívemben, és láss el azzal, amire szükségem van, hogy legyőzzem a félelmemet. Ámen

2019. június 9., vasárnap

Feledékeny gyermeked vagyok Uram! Hamar elfelejtem áldásaidat, és ha valami nem úgy sikerül, ahogyan szeretném, könnyen zúgolódom. Köszönöm, hogy ennek ellenére is szeretsz és tanítgatsz! Ámen
Istenem! Bölcsességet keresek... add, hogy szeretni tudjak! Ámen.


Istenem! Vonzásodnak engedelmeskedtem, olykor mégis kétségeim támadnak. Uram! Siess segítségemre, amikor elbizonytalanodom, vezess vissza, amikor eltávolodom Tőled! Ámen


Jézusom! Hányszor vizsgázom életem során? Ismerem szavadat, de el is hiszem? Meg is teszem? Tetteim és az életvitelem mutatja meg, hogy mennyire bízom benned. Bocsáss meg, amikor kishitűsködök. Taníts benned mindig, minden körülményem közepette bízni. ÁmenUram! Bizalmatlan világban élek, s fáraszt, hogy mindent ellenőriznem kell... Add Uram, hogy ne csak keressem, de meg is találjam jószándékú felebarátaimat e világban! ÁmenUram, én nem akarok uralkodni, csak azt kívánom, hogy felettem se zsarnokoskodjon senki. Tarts meg, hogy ne adjam oda magam senkinek több kenyérért, pénzért, vagyonért, lelkem kárára! Ne kápráztasson el nagy emberek bölcsessége, nagy eszmék, nagy ígéretek, ha azok ellenkeznek a Te örök tanításoddal. De én se próbáljak ördögi módszerekkel, bűnnel, hazugsággal emelkedni mások fölé, se más ne igázzon le engem, népemet, közösségemet aljas eszközökkel! Add, hogy csak neked szolgáljunk, és legyen eredményes a mi életünkben is Krisztus szeretetmódszere! Ámen

/V.L./Uram, hittel elfogadom megbocsátásodat, és elutasítom ezentúl, hogy az Általad már megbocsátott bűneim foglya legyek. Megvallom bűneimet, és továbblépek! Elkötelezem magam átformáló igazságaid mellett, hogy teljes és szabad életet éljek a Te kegyelmed által. Jézus nevében, Ámen.


Uram Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
pajzsomként lebegj fölöttem
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen,
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom,
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...

(Úti ima: Sinkó Ferenc)


URam! Nem vízre szomjazom, hanem szeretetre... Olykor gyötör, hogy nem szeretnek, de igazán az kínoz, ha nem szerethetek. Adj nekem életformáló bátorságot a mában, reménységgel teli jövőképet az ismeretlen holnapban, s derűvel nyugtázott napokat, lelkem üdvére, embertársaim hasznára! Ámen


Uram! Szívem hálával van tele! Hálás vagyok a Krisztusban nyert kegyelemért, bűneim bocsánatáért, az örök életemért. Mindebből kifolyólag különösen is szeretnélek Téged szolgálni. Kiérdemelni, megvásárolni az üdvösséget lehetetlen dolog, de elfogadni és hálából Neked szolgálni, annál inkább lehetséges. Szeretnék így élni dicsőségedre, mások épülésére! Ámen


Uram! Te látod hányszor bátortalanodok el, mert saját életemben sem merem következetesen megvalósítani akaratodat. Kérlek segíts meg a mindennapok szavas és cselekedetes vallástételei között, hogy a Benned megtalált harmóniát másokra is sugározhassam! Ámen