2010. július 5., hétfő

2010. július 3. Szent Tamás apostol A nap liturgikus színe: piros

# Formálj belőlünk igazi családot, növeszd az egyházat mint csírát Isten országává! Hallgass meg, Urunk!
# Az apostolutódok Szent Tamás apostol hitét és alázatát követve legyenek buzgó vezetőink! Hallgass meg, Urunk!
# Légy a mi tanítónk és jó barátunk, és add, hogy buzgó hittel boruljunk térdre mégis előtted, amikor belegondolunk, hogy nemcsak tanítónk és jó barátunk, hanem Urunk és Istenünk is vagy! Hallgass meg, Urunk!
# Krisztusunk, tartsd össze ezt a kis helyi egyházat, légy te a szegletköve, hogy belőle is kinőjön az Úr szent temploma! Hallgass meg, Urunk!
# Járjon át minket a Szentlélek! Formáljon belőlünk, az egész közösségből és papjából igazi hajlékot Istennek! Hallgass meg, Urunk!

2010. július 2. Sarlós Boldogasszony: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél A nap liturgikus színe: fehér

1. Minden nap jelenlétedben járva-kelve add, hogy a Szűzanya természetességével fogadjuk irányításodat, jeleidet, amelyekkel útba igazítasz, irányt is változtatsz életünk útján! Hallgass meg, Urunk!
2. Tedd az egyházat az örömre érzékennyé, hogy egyre inkább hasonlítson hozzád, Jézus szívével, a te szíveddel szeressen, legyen befogadó, elfogadó, mint a Szűzanya! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy Édesanyád, Mária járjon velünk minden úton, illetve inkább mi járjuk vele minden utunkat! Hallgass meg, Urunk!
4. Legyen szemünk élesebb észrevenni, meglátni, ha valakinek szüksége van ránk! Nevelj érzékenységre! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy egész életünk örvendező előkészület legyen a veled való találkozásra! Hallgass meg, Urunk!

2010. június 30. B év, évközi idő, 13. hét, szerda (A római egyház első vértanúi) A nap liturgikus színe: zöld

1. Amikor imádságunkkal mások érdekében közbenjárunk, hallgass meg, Urunk!
2. Kérünk ennek a városnak sok-sok lakójáért, a sok ártatlan csecsemőért, és a sokat szenvedett öregekért: vonzzad őket magadhoz, tégy bennünket eszközeiddé, hogy segítsünk nekik rád találni! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy annyi ellenséges körülmény, annyi rossz közepette, belőlünk sose haljon ki a remény és a szeretet! Hallgass meg, Urunk!
4. Erősíts meg a senkinek föl nem tűnő, hétköznapi helytállásban! Minden hétfőn légy velünk, amikor nekifeszülünk a heti kereszthordozásnak! Hallgass meg, Urunk!
5. Köszönjük, hogy a római vértanúk annyira szerettek téged, hogy életüket se sajnálták barátságodért. Bocsásd meg a mi közömbösségünket még barátaink iránt is, és a reménytelen szeretetlenséget a legkisebben iránt, akikkel Te azonosítottad magad! Hallgass meg, Urunk!
6. Hogy ne csak a szorongattatások és a bajok, hanem még a jólét meg a siker se szakítson el minket a Te szeretetedtől! Hallgass meg, Urunk!

2010. június 28. Szent Ireneusz püspök, vértanú A nap liturgikus színe: piros

1. Támassz köztünk is béketeremtőket, akiknek a környezetében kisimulnak a harag ráncai, kézfogásra szelídülnek az ökölbe szorított kezek, és értelmét veszíti minden háborúság! Hallgass meg, Urunk!
2. Köszönjük nagy teológusainkat és teológáinkat! Köszönjük, hogy Szent Iréneusz olyan jól megismert téged, és annyit dolgozott azért, hogy mi is minél jobban megismerjünk és megszeressünk! Amikor ezért hálát adunk, hallgass meg, Urunk!
3. Köszönjük, hogy emberré lettél, hogy minket magadhoz isteníts. Segíts célbajutni: megfelelni ennek a csodálatos rendeltetésnek! Hallgass meg, Urunk!
4. Hogy imádságaink békét teremjenek szívünkben s onnan szétsugározzon a béke mindenkire, akivel csak találkozunk! Hallgass meg, Urunk!
5. Ha vannak olyanok, akiknek életünkben nehéz volt megbocsátanunk, segíts, hogy halálukban egészen kibékülhessünk velük. Adj minden elhunyt testvérünknek tökéletes békét és boldogságot! Hallgass meg, Urunk!

2010. június 15. Árpádházi Boldog Jolán A nap liturgikus színe: fehér

1. Légy egész héten erőnk a gyöngeségben, bátorság félelmeink közepette, nevelj gyermekké, olyanná, aki tisztában van korlátaival és nem másban keresi a bajok forrását! Hallgass meg, Urunk!
2. Hogy szent elődeink alázatos példája tegyen bizakodóvá a jelen nehézségei között! Hallgass meg, Urunk!
3. Tisztíts meg minket az ítélkezés bűnétől, nyisd meg szemünket, hogy egymásban fölfedezzük és megszeressük a Te képmásodat, és így szolgáljuk Országod eljövetelét! Hallgass meg, Urunk!
4. Hogy a keresztény családok fészkei és forrásai legyenek az elköteleződésnek: tedd egymás számára áldássá a házasokat, a szerelmükből származó gyermekeket, az együtt élő vagy csak egymásról tudó nemzedékeket! Hallgass meg, Urunk!
5. Add, hogy egyházad papjai is bizalommal és szeretettel támaszkodjanak az ilyen családokra, és tedd gyümölcsözővé a laikusok munkáját is! Hallgass meg, Urunk!
6. Mindnyájunk imáját, akik egy-egy szívünkön viselt személyt vagy személyeket hozunk most eléd, Boldog Jolán közbenjárására hallgasd meg, Urunk!