2010. március 28., vasárnap

2010. március 28. C év, Nagyböjt, Virágvasárnap A nap liturgikus színe: piros

1. Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bennünket, hallgass meg Urunk!
2. Tegyél készségessé mindannyiunkat a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére, hallgass meg Urunk!
3. Szenvedésed és feltámadásod erősítse hitünket, reményünket, szeretetünket, hallgass meg Urunk!
4. Segíts, hogy a nagyhét ünneplésével meg tudjuk mutatni a világnak Húsvét ünnepének örömét, jelentőségét, hallgass meg Urunk!
5. Megváltó kereszthalálod által adj örök életet elhunyt testvéreinknek, hallgass meg Urunk!1. Az evangélium szelíd ereje járja át a világot a pápa, püspökeink, papjaink és egész néped tanúságtétele által! Hallgass meg, Urunk!
2. Segíts, hogy a szerényen, szamárháton közlekedő Emberfiában meglássuk, fölismerjük az Isten Fiát, a szolgáló Egyház fejét, akinek a neve felülmúlja mindenki másét! Hallgass meg, Urunk!
3. Add meg az egyháznak, hogy élen járjon a kitaszítottak, megalázottak szenvedésében való osztozásban. Tegyük ezt mindnyájan magától értetődő egyszerűségben! Hallgass meg, Urunk!
4. Hogy minden imádkozó közösség a magát kiüresítő, a kereszthalálig engedelmeskedő Jézus módján az Isten iránti feltétlen bizalom imáját végezze! Hallgass meg, Urunk!
5. A mikor hálát adunk a védtelen reményért, a reményt ösztönző szeretetért, amely egyedül képes megmenteni a világot, hallgass meg, Urunk!
6. A húsvétkor keresztelendőkért kérünk: hogy ez a szentség tieddé, valódi Krisztus- követővé tegye őket egész életükre! Hallgass meg, Urunk!

2010. március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása) A nap liturgikus színe: fehér

1. Add, Urunk, hogy Szentséges Atyánk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat.
2. Engedd, hogy minden ember szívében bizonyossággá érjen a felismerés: beteljesedett a próféta szava: és Velünk az Isten.
3. Tégy készségessé minket, hogy életünk minden pillanatában örömmel valljuk: "Legyen meg a Te akaratod".
4. Oltsd szívünkbe kegyelmedet, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony közbenjárására mi is a jócselekedetek méltó gyümölcsét teremjük.
5. Add, Urunk, hogy az istengyermeki élet a Boldogságos Szűz segítségével Országodba vezessen mindnyájunkat.

2010. március 21. C év, Nagyböjt, 5. vasárnap A nap liturgikus színe: lila

1. Az Egyházért fordulunk hozzád: a szegény és keresztre feszített Krisztus képére a Szentlélek erejéből alkottad, add, hogy evangéliumodat mindig élő módon hirdesse és meg is valósítsa.
2. A gyóntató atyákért fordulunk hozzád, hogy mindig olyan türelemmel és szeretettel legyenek testvéreik felé, ahogy te közeledtél. Add, hogy ne ítélkezzenek a bűnbánók felett, hanem gyógyító hatalmadat közvetítsék a szentségben.
3. Azokért imádkozunk, akik a kormányzatban dolgoznak, hogy tudják a világ sodrában megalkuvás nélkül szolgálni hazánkat, hogy mentesek legyenek a megvesztegetéstől, és minden akaratukkal népünk lelki szabadságáért dolgozzanak!
4. Azokért fordulunk hozzád bizalommal, akik az élettől sok sebet kaptak, akik kábítószerbe, alkoholba menekülnek, mert nem bírják elviselni az őket körbe vevő valóságot. Add, hogy mi ne ítéljük el őket, hanem segítsük szavainkkal és tetteinkkel feléd!
5. Hallgasd meg imádságunkat, eukarisztiát ünneplő közösségünkért, erősíts meg bennünket hitben és reményben, hogy Jézust követve megerősödjünk keresztény küldetésünkben.1. Erősítsd kegyelmeddel a keresztény családokat, hogy példát mutassanak a házastársi hűségre, a tiszta életre, a családi otthon szépségére, melegére, hallgass meg Urunk!
2. Add kegyelmedet az egyház pásztorainak, hogy lelki hatalmukat bölcsességgel és szelídséggel gyakorolják, hallgass meg Urunk!
3. Segítsd, hogy életünk nehéz helyzeteiben megtaláljuk a helyes megoldást, hallgass meg Urunk!
4. Segítsd, hogy a másik emberben fel tudjuk fedezni a jót, a szépet, az értékeset, és ne csak a rosszat vegyük észre benne, hallgass meg Urunk!
5. Segítsd, hogy bűnbocsátó irgalmad ne könnyelműségre indítson, hanem irántad való szeretetet gyullasszon szívünkben, hallgass meg Urunk!1. Formálj bennünket készségessé annak az újnak a befogadására, elviselésére, amelyet ma ígérsz! Hallgass meg, Urunk!
2. Engedd, hogy a megújulás Lelke járja át a mai egyházat, szabadítsa meg minden rossztól, és tegye képessé a nekilendülésre újra meg újra! Hallgass meg, Urunk!
3. Formáld újjá és szenteld meg pápánk, püspökeink és papjaink szívét, hogy mindig többre becsüljék az irgalmasságot a törvény betűjénél! Engeszteld ki őket önmagukkal és egymással is! Hallgass meg, Urunk!
4. Minket, akik általában titokban vétkezünk, szembesíts azzal, hogy magunkat a nyilvános bűnösöknél ártatlanabbnak tartjuk! Hallgass meg, Urunk!
5. Add meg újra a börtönbüntetésre ítélt "elítélteknek" az önbecsülés, az újrakezdés, a lelki fölemelkedés lehetőségét! Hallgass meg, Urunk!
6. Te, aki a porba írva megfékezted az ítélkezők gyilkos indulatait, vezess el minket is a lelkiismeret szava által bűnbánatra és a szabadságra! Hallgass meg, Jézusunk!
7. Hogy az irgalom, amely sarjadóban van már, írjon felül minden régi törvényt, és vigye végbe azt az újat, amelyre sóvárogva vár minden megholt és élő! Hallgass meg, Urunk!