2010. december 21., kedd

Litánia az Isteni Gondviselésről

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Az ég és föld mindenható Teremtője Irgalmazz nekünk!
Láthatatlan és kifürkészhetetlen Isten Irgalmazz nekünk!
Mindenható és bölcs Isten Irgalmazz nekünk!
Hosszantűrő és irgalmas Isten Irgalmazz nekünk!
Nagyjóságú és igazságos Isten Irgalmazz nekünk!
Aki minden teremtményeden könyörülsz Irgalmazz nekünk!
Aki minden élőt áldásoddal betöltesz Irgalmazz nekünk!
Aki minden teremtményed fölött bölcsességgel és szeretettel uralkodol Irgalmazz nekünk!
Aki azoknak, akik téged szeretnek, mindent javukra fordítasz Irgalmazz nekünk!
Aki minden teremtményedről atyailag gondoskodsz Irgalmazz nekünk!
Aki a mezők virágait ruházod Irgalmazz nekünk!
Aki hajunk szálait számon tartod Irgalmazz nekünk!
Aki minden bajt s nyomort javunkra fordítasz Irgalmazz nekünk!
Aki a keresztényi türelmet örök vígsággal jutalmazod Irgalmazz nekünk!
Isten, egyedüli vigaszunk és segítségünk Irgalmazz nekünk!
Isten, egyetlen reményünk és menedékünk Irgalmazz nekünk!

Isten, irgalmazz nekünk! Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk! Uram, hallgass meg minket!

Minden testi és lelki bajtól Ments meg Uram minket!
Szolgálatodban való lanyhaságtól Ments meg Uram minket!
Kegyelmed megvetésétől Ments meg Uram minket!
A te gondviselésedben való bizalmatlanságtól Ments meg Uram minket!
Szent intézkedéseid ellen való zúgolódástól és elégedetlenségtől Ments meg Uram minket!
Kislelkűségtől és a szenvedésekben való türelmetlenségtől Ments meg Uram minket!
A mulandók felől való szertelen aggodalomtól Ments meg Uram minket!
Adományaiddal és jótéteményeiddel való visszaéléstől Ments meg Uram minket!
Felebarátunk iránti szeretetlenségtől Ments meg Uram minket!
A szív megátalkodottságától Ments meg Uram minket!
Éhínségtől Ments meg Uram minket!
Háborútól és ragályos betegségtől Ments meg Uram minket!
A rettenetes ítélettől Ments meg Uram minket!

Mi bűnösök Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy nekünk kegyelmezz és bűneinket megbocsássad Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy isteni gondviselésedben mindig bízzunk Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a szerencse elbizakodottá, a szerencsétlenség bizalmatlanokká
és türelmetlenekké ne tegyen Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy magunkat minden rendelésednek gyermekileg alávessük Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy szent nevedet állandóan magasztaljuk Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy legyen meg a te szent akaratod Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy nekünk mindazt megadjad, amire naponta szükségünk van Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy szomorúságunk idején nekünk vigaszodat és segítségedet küldjed Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a viszontagságok között minket megerősíts,
és az erény útjára vezess Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a megpróbáltatások életünk megjobbítására vezessenek Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy fáradozásunkat megáldjad Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy nekünk az ideiglenes szenvedésekért örökkévaló javaidat adjad Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy Egyházi és világi elöljáróinkat
a bölcsesség és jámborság szellemével eltöltsd Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy jótevőinket örök javaiddal megjutalmazd Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minden szenvedőn könyörülj Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat adj Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy isteni gondviselésedet egykor az égben
örökké dicsérhessük és magasztalhassuk Kérünk téged hallgass meg minket!
Szeretet Istene Kérünk téged hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk, Uram!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Legyen áldott az Úr neve! Most és mindörökkön-örökké!

Könyörögjünk!
Istenünk, te gondviselő intézkedéseidben mindent a javunkra fordítasz.
Gyermeki bizalommal kérünk, hogy távolíts el tőlünk mindent ami ártalmas,
és add meg nekünk mindazt, ami üdvös. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: