2010. december 21., kedd

Litánia Szent István király tiszteletére (2.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!

Szent István király, Isten hű szolgája Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki a Boldogasszonyt buzgón tisztelted Könyörögj érettünk!
Szent István király, kit apostolának meghívott az Isten Könyörögj érettünk!
Szent István király,
kit az Anyaszentegyház oltalmazójának rendelt az Isten Könyörögj érettünk!
Szent István király, kit népünk királyává választott az Isten Könyörögj érettünk!
Szent István király, Isten akarata szerint való király Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki a kereszténységre vezetted néped Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki az igaz hitnek hirdetője voltál Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki megtérítetted pogány népedet Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki az ellened támadókat legyőzted Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki a betegek gyógyítója voltál Könyörögj érettünk!
Szent István király, az alázatosság csodája Könyörögj érettünk!
Szent István király, a béketűrés nemes példája Könyörögj érettünk!
Szent István király, a keresztény szeretet élő formája Könyörögj érettünk!
Szent István király, az igazságos fejedelem mintaképe Könyörögj érettünk!

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a római katolikus hitet kiterjesszed Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk békességet és egyetértést nyerj Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy hazánktól az ellenséget távol tartsd Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az istenkeresők szívét az igaz hitre elvezéreld Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papság és a hívek között az egyetértést megerősítsd Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy megújítsd bennünk a régi buzgóságot Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy országodat békében megtartsd, megáldjad és oltalmazzad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Istennél mindnyájunkért esedezzél Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent István király! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért irgalmas voltál a választott néphez.
Kérünk, tekints szegény hazánkra, és szolgádnak, István királynak érdemeiért
fordítsd el rólunk bűneinkkel megérdemelt büntetésünket
és engedd éreznünk szokott irgalmasságodat. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


TÖRTÉNETE:
Sélyei Nagy Ignác, Székesfehérvár első püspöke írta, 1785.

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: