2010. december 21., kedd

Litánia Páli Szent Vince tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!

Páli Szent Vince Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki a bölcsességben már gyermekkorodban is kitűntél Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki már ifjúkorodban is szíved könyörületességét tanúsítottad Könyörögj érettünk!
Szent Vince, kit az Úr a juhok mellől hívott saját nyájának legeltetésére Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki szíved nyugalmát és szabadságát
a fogságban is épségben megőrizted Könyörögj érettünk!
Szent Vince, az Úr szemeiben hitből élő igaz férfiú Könyörögj érettünk!
Szent Vince, kit a keresztény remény
minden baj és viszontagság között is a csüggedéstől megőrzött Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki keresztény szeretettől lángoltál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, szent egyszerűségben és isteni félelemben tökéletes férfiú Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki Jézus képére és hasonlatosságára
szívből szelíd és alázatos voltál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki a természet indulatain testben és lélekben győzedelmeskedtél Könyörögj érettünk!
Szent Vince, kit Jézus szelleme teljesen áthatott Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki Isten dicsőségéért szent lelkesedéssel buzgólkodtál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki a halhatatlan lelkek üdvén lankadatlanul munkálkodtál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, kinek szívéhez a világ szelleme soha nem férkőzhetett Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az evangéliumi szegénységben lelki kincsekben gazdag voltál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki emberi testben angyali tiszta életet éltél Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki engedelmességeddel mindenben győzedelmeskedtél Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki ifjúkorod óta fáradhatatlanul munkálkodtál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki a legkisebb bűnnek még az árnyékát is kerülted Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki minden erényben tökéletesedni törekedtél Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki a világ kísértései közt,
mint tenger hullámaiban a szikla, megállottál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, kinek bölcsessége mint a nap, lelki világosságot terjesztett Könyörögj érettünk!
Szent Vince, a legkeményebb megpróbáltatások közt is
a béketűrés remek példája Könyörögj érettünk!
Szent Vince, a türelemben mindvégig állhatatos férfiú Könyörögj érettünk!
Szent Vince, a katolikus Anyaszentegyháznak leghűségesebb fia Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki Szent Péter Székéhez mindvégig hűséggel ragaszkodtál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az álnok elvekkel és tévtanokkal
apostoli buzgósággal megküzdöttél Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az evangéliumot a szegényeknek hirdetted Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az Úr papjainak gyöngéd atyja voltál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, a misszióspapok társaságának bölcs alapítója Könyörögj érettünk!
Szent Vince, a szeretet leányai társulatának éber szervezője Könyörögj érettünk!
Szent Vince, a keresztény szeretet összes egyesületeinek védőszentje Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki lelki gyermekeidet
a jócselekedetek minden nemének gyakorlására képezted Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki hősies önfeláldozással siettél
a szegények bármelyikének segítségére Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki imádságban és az Isten igéjének hirdetésében
szakadatlanul buzgólkodtál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az Úr Jézus életét és erényeit
mindenkor és mindenben követni törekedtél Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az Úrnak mindvégig hű szolgája voltál Könyörögj érettünk!
Szent Vince, kinek halála kedves volt az Úr előtt Könyörögj érettünk!
Szent Vince, most az igazságban és a szeretetben élvezed az örök boldogságot Könyörögj érettünk!
Szent Vince, hogy mint hű gyermekeid, példádat állhatatosan kövessük Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Az igazat az Úr egyenes utakon vezette! És megmutatta neki az Isten országát!

Könyörögjünk!
Úristen, aki Anyaszentegyházadban a szegények üdvösségének munkálására és a papság tökéletesítésére
Szent Vincével új társaságot alapítottál, engedd, kérünk, hogy ugyanazon szellemtől lelkesítve
szeressük, amit ő szeretett és megvalósítsuk, amire tanított. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: