2010. december 21., kedd

Litánia Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, az irgalmasság Anyja Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Krisztus jegyese Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a házasok példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az özvegyek tüköre Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Magyarország éke Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a keresztény nők példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a jó erkölcsnek fönséges példája Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a világi hívság megvetője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szegénység kedvelője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az alázatosság illatos virága Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szeretet csodálatos rózsája Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az engedelmesség tökéletes példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a türelem angyala Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a keresztény lemondás és önmegtagadás megvalósítója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, készséges kereszthordozó Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szegények anyja Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az árvák nevelője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szükséget szenvedők menedéke Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a betegek szorgalmas ápolója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a nélkülözők és szorongatottak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki gyermekkorodtól Istennek szolgáltál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki magadat rendszeresen a Szűzanyának ajánlottad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a királyi udvarban is Istennek éltél Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki egész éjszakákat átimádkoztál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit Isten sokszor csodás módon vigasztalt Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a Megfeszített sebeibe menekültél Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki alattvalóid gyalázását türelemmel fogadtad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit rokonsága elhagyott és üldözött Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki mindenkivel szelíd és szeretetreméltó voltál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki vagyonodat a szegényeknek adtad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a szomorúaknak vigasztalója vagy Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi Szent Erzsébet! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet dicső könyörgésére
tégy minket a világ javainak megvetőivé és a mennyei vigasztalás szüntelen élvezőivé.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: