2010. december 21., kedd

Litánia Szent László király tiszteletére (1.)

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szent László király, a Boldogságos Szűz kedves szolgája Könyörögj érettünk!
Szent László király, az istenfélelem példaképe Könyörögj érettünk!
Szent László király, országunk hírneves és fenséges királya Könyörögj érettünk!
Szent László király, hazánk büszkesége Könyörögj érettünk!
Szent László király, jóságos és bölcs uralkodó Könyörögj érettünk!
Szent László király, igazságosan ítélkező király Könyörögj érettünk!
Szent László király, csodák kieszközlője Könyörögj érettünk!
Szent László király, új források támasztója Könyörögj érettünk!
Szent László király, a béke védelmezője Könyörögj érettünk!
Szent László király, népünk szilárd reménysége Könyörögj érettünk!
Szent László király, akit apostolának hívott az Isten Könyörögj érettünk!
Szent László király, a bőkezű adakozás gyakorlója Könyörögj érettünk!
Szent László király, a tökéletes fejedelmek példaképe Könyörögj érettünk!
Szent László király, monostorok alapítója Könyörögj érettünk!
Szent László király, templomok építője Könyörögj érettünk!
Szent László király, a vendégszeretet példaképe Könyörögj érettünk!
Szent László király, az elnyomottak felemelője Könyörögj érettünk!
Szent László király, a legyőzött ellenfél feletti kegyelem gyakorlója Könyörögj érettünk!
Szent László király, a vitéz lovagság példaképe Könyörögj érettünk!
Szent László király, a katonák védőszentje Könyörögj érettünk!

Hogy az istenhitet és a magyarságot újból egységben tudjuk megélni Kérjük közbenjárásodat!
Hogy hazánktól az ellenséget távol tarthassuk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy Egyházunk lelkiélete újjáéledjen Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a katolikus hit alapjaihoz tudjunk ragaszkodni Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a szeretet és az igazságosság uralkodjon köztünk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy napi cselekedeteinket az imádságos lelkület hassa át Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a papság és a világi vezetők között egyetértés legyen Kérjük közbenjárásodat!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent László király! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Istenünk, a te kedves szolgádnak, Szent László királynak érdemei által kérünk,
adj hazánknak csendes békességet és terjeszd ránk országunk régi egységét,
hogy egy szívvel-lélekkel szolgáljunk az Istenhitben!
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: