2010. december 21., kedd

Mindenszentek litániája

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzek Szent Szüze Könyörögj érettünk!

Szent Mihály, Gábor és Ráfael Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent angyalok Könyörögjetek érettünk!

Pátriárkák és próféták
Szent Ábrahám Könyörögj érettünk!
Szent Mózes Könyörögj érettünk!
Szent Illés Könyörögj érettünk!
Szent József Könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták Könyörögjetek érettünk!

Apostolok és tanítványok
Szent Péter és Pál Könyörögjetek érettünk!
Szent András Könyörögj érettünk!
Szent János és Jakab Könyörögjetek érettünk!
Szent Tamás Könyörögj érettünk!
Szent Máté Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent apostolok Könyörögjetek érettünk!
Szent Lukács Könyörögj érettünk!
Szent Márk Könyörögj érettünk!
Szent Barnabás Könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna Könyörögj érettünk!
Mindnyájan az Úr tanítványai Könyörögjetek érettünk!

Vértanúk
Szent István Könyörögj érettünk!
Antiochiai Szent Ignác Könyörögj érettünk!
Szent Polikárp Könyörögj érettünk!
Szent Jusztin Könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc Könyörögj érettünk!
Szent Ciprián Könyörögj érettünk!
Szent Bonifác Könyörögj érettünk!
Szent Adalbert Könyörögj érettünk!
Szent Gellért Könyörögj érettünk!
Boldog Apor Vilmos Könyörögj érettünk!
Becket Szent Tamás Könyörögj érettünk!
Szent Szaniszló Könyörögj érettünk!
Fisher Szent János és Morus Szent Tamás Könyörögjetek érettünk!
Miki Szent Pál Könyörögj érettünk!
Jogues Szent Izsák és Brébeuf Szent János Könyörögjetek érettünk!
Chanel Szent Péter Könyörögj érettünk!
Lwanga Szent Károly Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk Könyörögjetek érettünk!
Szent Perpétua és Felicitász Könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes Könyörögj érettünk!
Goretti Szent Mária Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent vértanúk Könyörögjetek érettünk!

Püspökök és tanítók
Nagy Szent Leó pápa Könyörögj érettünk!
Nagy Szent Gergely pápa Könyörögj érettünk!
Szent Ambrus Könyörögj érettünk!
Szent Jeromos Könyörögj érettünk!
Szent Ágoston Könyörögj érettünk!
Szent Atanáz Könyörögj érettünk!
Nagy Szent Vazul Könyörögj érettünk!
Nazianzi Szent Gergely Könyörögj érettünk!
Aranyszájú Szent János Könyörögj érettünk!
Szent Márton Könyörögj érettünk!
Szent Patrik Könyörögj érettünk!
Szent Cirill és Metód Könyörögjetek érettünk!
Borromei Szent Károly Könyörögj érettünk!
Szalézi Szent Ferenc Könyörögj érettünk!
Tizedik Szent Piusz pápa Könyörögj érettünk!

Papok és szerzetesek
Remete Szent Pál Könyörögj érettünk!
Szent Antal Könyörögj érettünk!
Szent Benedek Könyörögj érettünk!
Szent Zoerárd-András és Benedek remeték Könyörögjetek érettünk!
Szent Bernát Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc és Domonkos Könyörögjetek érettünk!
Aquinói Szent Tamás Könyörögj érettünk!
Kapisztráni Szent János Könyörögj érettünk!
Marchiai Szent Jakab Könyörögj érettünk!
Loyolai Szent Ignác Könyörögj érettünk!
Xaviéri Szent Ferenc Könyörögj érettünk!
Páli Szent Vince Könyörögj érettünk!
Vianney Szent János Könyörögj érettünk!
Bosco Szent János Könyörögj érettünk!

Árpádházi Szent Margit Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes Könyörögj érettünk!
Árpádházi Szent Kinga Könyörögj érettünk!
Árpádházi Boldog Jolán Könyörögj érettünk!
Sziénai Szent Katalin Könyörögj érettünk!
Avilai Szent Teréz Könyörögj érettünk!
Limai Szent Róza Könyörögj érettünk!
Boldog Pio atya Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent papok és szerzetesek Könyörögjetek érettünk!

Világiak
Szent István király Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné Könyörögj érettünk!
Szent László király Könyörögj érettünk!
Szent Lajos király Könyörögj érettünk!
Szent Mónika Könyörögj érettünk!
Árpádházi Szent Erzsébet Könyörögj érettünk!
Szent Hedvig királyné Könyörögj érettünk!
Istennek minden szentjei Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cselvetéseitől Ments meg, Uram, minket!
Haragtól, gyűlölségtől és minden gonosz akarattól Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól Ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által Ments meg, Uram, minket!
Születésed által Ments meg, Uram, minket!
Keresztséged és szent böjtölésed által Ments meg, Uram, minket!
Kereszted és kínszenvedésed által Ments meg, Uram, minket!
Halálod és temetésed által Ments meg, Uram, minket!
Szentséges feltámadásod által Ments meg, Uram, minket!
Csodálatos mennybemeneteled által Ments meg, Uram, minket!
A Szentlélek kiáradása által Ments meg, Uram, minket!
Dicsőséges eljöveteled által Ments meg, Uram, minket!

VAGY

Krisztus, az élő Isten Fia Ments meg, Uram, minket!
Aki e világra jöttél Ments meg, Uram, minket!
Aki a kereszten függöttél Ments meg, Uram, minket!
Aki miattunk a halált vállaltad Ments meg, Uram, minket!
Aki a sírban feküdtél Ments meg, Uram, minket!
Aki a halálból feltámadtál Ments meg, Uram, minket!
Aki a mennybe felmentél Ments meg, Uram, minket!
Aki a Szentlelket az apostolokra elküldötted Ments meg, Uram, minket!
Aki az Atya jobbján ülsz Ments meg, Uram, minket!
Aki eljössz ítélni élőket és holtakat Ments meg, Uram, minket!

Hogy nekünk kegyelmezz Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban megerősíteni és megtartani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javakat adni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadni és megtartani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!

VAGY

Hogy nekünk megbocsáss Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elménket mennyei kívánságokra
felindítani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a magunk, testvéreink, rokonaink és jótevőink lelkét
az örök kárhozattól megmenteni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a megholt híveknek örök
nyugodalmat adni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a világot ragálytól, éhségtől és háborútól
megőrizni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden népnek békességet és igaz egyetértést adni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy az Anyaszentegyházat kormányozni és megerősíteni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész papi rendet
a szent vallásban megtartani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezetni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!
Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését!
Te adod lelkünkbe az irántad való szeretetet: engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

VAGY

Könyörögjünk!
Istenünk, te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket.
Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
katolikus.hu: [1] [2] [3]

TÖRTÉNETE:
A mindenszentek litániája ősi keresztény könyörgés.
A keresztelési liturgiából és a lélekajánlásból lett önálló, szerkezetét sok későbbi liturgia követi.
A középkorban sok változata létezett.
A mai változatot VIII. Benedek pápa határozta meg és ezt később XIII. Benedek és XIV. Benedek pápa megerősítette.

FORRÁS: Magyar Katolikus Lexikon (Mindenszentek litániája)

Nincsenek megjegyzések: