2010. december 21., kedd

Mária, égi királynőnk litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze Könyörögj érettünk!
Atyaisten választott leánya Könyörögj érettünk!
Krisztus Király Anyja Könyörögj érettünk!
Szentlélek mátkája Könyörögj érettünk!
Sion szűz leánya Könyörögj érettünk!
Szegény és alázatos szűz Könyörögj érettünk!
Szelíd és tanulékony szűz Könyörögj érettünk!
Hívő és engedelmes szolgálóleány Könyörögj érettünk!
Urunknak szent Anyja Könyörögj érettünk!
Megváltónknak társa Könyörögj érettünk!
Kegyelemmel teljes szűz Könyörögj érettünk!
Szépségnek forrása Könyörögj érettünk!
Erősségnek és bölcsességnek kincsesháza Könyörögj érettünk!
A megváltás zsengéje Könyörögj érettünk!
Krisztus tökéletes tanítványa Könyörögj érettünk!
Az Egyház mintaképe Könyörögj érettünk!
Az Újszövetség asszonya Könyörögj érettünk!
Napba öltözött asszony Könyörögj érettünk!
Csillagokkal koronázott asszony Könyörögj érettünk!
Mérhetetlen jóságú anyánk Könyörögj érettünk!
A megbocsátás anyja Könyörögj érettünk!
Családjaink gondviselő anyja Könyörögj érettünk!
Az új Izrael öröme Könyörögj érettünk!
Az Anyaszentegyház fénye Könyörögj érettünk!
Az emberi nem dicsősége Könyörögj érettünk!
Isten kegyelmének kiesdője Könyörögj érettünk!
Isten irgalmának szolgálója Könyörögj érettünk!
Isten népének segítsége Könyörögj érettünk!
A szeretet királynője Könyörögj érettünk!
A béke királynője Könyörögj érettünk!
Angyalok királynője Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynője Könyörögj érettünk!
Próféták királynője Könyörögj érettünk!
Apostolok királynője Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynője Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynője Könyörögj érettünk!
Szüzek királynője Könyörögj érettünk!
Mindenszentek királynője Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő Könyörögj érettünk!
Mennybe felvett királynő Könyörögj érettünk!
Mennynek és földnek királynője Könyörögj érettünk!
A mindenség királynője Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!
Istenünk, te anyánkká és királynőnkké tetted Fiad édesanyját.
Tekints hathatós közbenjárására, és engedd,
hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: