2010. december 21., kedd

Litánia Szent Anna asszonyról

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze Könyörögj érettünk!

Dicsőséges Szent Anna asszony Könyörögj érettünk!
Szent Anna, Krisztus Jézus Nagyanyja Könyörögj érettünk!
Szent Anna, Szent Joakim tisztaságos hitvese Könyörögj érettünk!
Szent Anna, pátriárkák leánya Könyörögj érettünk!
Szent Anna, az ószövetségi asszonyok dicsősége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, hitvestársad tisztessége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, Dávid házának ékessége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, házasok tiszta tüköre Könyörögj érettünk!
Szent Anna, szentség edénye Könyörögj érettünk!
Szent Anna, jámbor élet példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Anna, szegények édesanyja Könyörögj érettünk!
Szent Anna, tiszta élet pártfogója Könyörögj érettünk!
Szent Anna, keseredett házasok vigasztalása Könyörögj érettünk!
Szent Anna, özvegyek jóságos anyja Könyörögj érettünk!
Szent Anna, megtérő bűnösök gyámola Könyörögj érettünk!
Szent Anna, keresztények oltalma Könyörögj érettünk!
Szent Anna, szülőanyák segítsége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, betegek gyógyulása Könyörögj érettünk!
Szent Anna, haldoklók enyhülése Könyörögj érettünk!

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minkett oltalmazz Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az ifjúságot engedelmességben és tiszta életben megőrizd Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a keresztény házasoknak a szeretetet és egyetértést megnyerjed Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a szenvedőket, árvákat és özvegyeket
vigasztalás nélkül ne hagyjad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az életben minden gyötrelemtől,
halálunk óráján a gonosz lélek incselkedéseitől megőrizz Kérünk téged, hallgass meg minket!
Szent jámborságod által Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon kegyelmek által, melyeket Istentől nyertél Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon kegyelem által,
melynél fogva Üdvözítőnk Nagyanyjának választattál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, melyet akkor éreztél,
midőn a Szűz Máriát eredeti bűn nélkül méhedben fogantad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, melyet tapasztaltál,
midőn az irgalmasság anyját e világra szülted Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, mellyel elteltél,
midőn kedves leányodat a templomban bemutattad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon boldogság által, melyben Jézussal és Máriával
a mennyekben örökké részesülsz Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon tisztelet által, melyet Isten szentjeitől és választottaitól nyersz Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk dicsőséges Szent Anna! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, aki Szent Annát azon kegyelemben részesítetted, hogy egyszülött Fiad Anyjának szülőjévé válni
méltónak találtad, engedd kegyelmesen, hogy akinek ünnepét szenteljük,
nálad az ő pártfogásával segíttessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: