2010. december 21., kedd

Magyar litánia

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz Könyörögj érettünk!
Gyümölcsoltó Boldogasszony Könyörögj érettünk!
Sarlós Boldogasszony Könyörögj érettünk!
Nagyboldogasszony Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya Könyörögj érettünk!
Csíksomlyói Szent Szűz Könyörögj érettünk!
Máriacelli Szent Szűz Könyörögj érettünk!
Máriapócsi Könnyező Szűzanya Könyörögj érettünk!
Győri Könnyező Szűzanya Könyörögj érettünk!
Úti Boldogasszony Könyörögj érettünk!

Szent Adalbert, vértanú püspök Könyörögj érettünk!
Szent Asztrik püspök Könyörögj érettünk!
Szent Gellért, Szent Bőd és Beszteréd, vértanú püspökök Könyörögjetek érettünk!
Szent Zoerárd és Benedek, bencés vértanú remeték Könyörögjetek érettünk!
Szent Körösi Márk, Szent Grodecz Menyhért,
Szent Pongrácz István, kassai vértanúk Könyörögjetek érettünk!
Boldog Pál domonkos vértanú és szerzetestársai Könyörögjetek érettünk!
Szent Márton püspök Könyörögj érettünk!
Szent Hierotheosz bizánci püspök Könyörögj érettünk!
Szent István király Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg Könyörögj érettünk!
Szent László király Könyörögj érettünk!
Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet asszony Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Piroska Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca Könyörögj érettünk!
Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony Könyörögj érettünk!
Szent Kinga, lengyel királyné Könyörögj érettünk!
Szent Hedvig, lengyel királyné Könyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit királyné Könyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János ferences szerzetes Könyörögj érettünk!
Marchiai Szent Jakab ferences szerzetes Könyörögj érettünk!
Szent Toulouse-i Lajos ferences szerzetes Könyörögj érettünk!
Portugáliai Szent Erzsébet királyné Könyörögj érettünk!
Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Strattmann László, szemorvos Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor, munkácsi görög katolikus püspök, vértanú Könyörögj érettünk!
Avianói Boldog Márk kapucinus szerzetes Könyörögj érettünk!
Boldog XI. Ince pápa Könyörögj érettünk!
Boldog Mór, bencés apát, püspök Könyörögj érettünk!
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója Könyörögj érettünk!
Boldog Bánffy Lukács esztergomi érsek Könyörögj érettünk!
Boldog Tomori Pál kalocsai érsek Könyörögj érettünk!
Boldog Salkaházi Sára szociális testvér, vértanú Könyörögj érettünk!
Boldog IV. Károly király Könyörögj érettünk!
Boldog Meszlényi Zoltán, vértanú püspök Könyörögj érettünk!
Összes magyar szentek és boldogok Könyörögjetek érettünk!

A magyar népért Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar egyház újjászületéséért Könyörögjünk az Úrhoz!
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért Könyörögjünk az Úrhoz!
Papi és szerzetesi hivatásokért Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar családokért, gyermekáldásért s a magyar ifjúságért Könyörögjünk az Úrhoz!
Az elszakított területeken élő magyar testvérekért Könyörögjünk az Úrhoz!
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért Könyörögjünk az Úrhoz!
A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért Könyörögjünk az Úrhoz!
Országunk vezetőiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Engesztelésül népünk bűneiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak
és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért Könyörögjünk az Úrhoz!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Kérünk, őrizd meg magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos,
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának,
Szent Péter és Pál apostolnak, Szent István királynak,
magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj magyar népednek egységet és békét!
Távolítsd el tőle a háborúságot, az egységet megbontó pártoskodást és tévelygést,
hogy Anyaszentegyházad hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon neked. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: