2010. december 21., kedd

Jézus Szent Arcának litániája

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Jézus Szent Arca, az istállóban született kis Jézus Arcocskája Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, Isten Egyszülött Fiának Ábrázata Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, az Atya Orcájának tükre Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a Szentlélektől alkotott Istenemberi Arc Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a Szent Szűz Fiának Arca Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a közöttünk lakozott Fiúisten Arca Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, Isten megtestesült igéjének Arca Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a Táborhegyen színében elváltozott, dicsfényben ragyogó Isten-Arc Dicsőség Neked, Istenünk!

Krisztus Szent Arca, értünk Vérrel verejtékeztél Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, Júdás csókkal árult el téged Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, az első arculütést egy szolgától kaptad Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, értünk szégyenpírt és gyalázást szenvedtél Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a bűneinkért megostorozott Jóság, Ártatlanság és Igazság Arca Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, kevélységünk miatt tövisektől voltál véres Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, vétkeink miatt náddal vertek téged Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a rablógyilkos Barabástól jobban gyűlölt Szent Istenember Arca Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, könny és izzadság Vérrel vegyülve patakzott le rólad Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, az ütlegelésektől eltorzultál Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, halálos ítéleted hallatára is szelíd és türelmes maradtál Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a kereszthordozás gyötrelmeit elszenvedő Krisztus-Arc Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, Veronika kendőjére isteni csoda által rányomtad vonásaidat Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca,
a kereszten a kínok kínját szenvedve is szelíd és fenséges maradtál Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a kereszten a halál pillanatában lehanyatlottál Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca,
a kereszt tövében a Fájdalmas Istenanya ölében meghalva nyugodtál Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a sírlepedőn csodálatosan kirajzolódtál Krisztus, irgalmazz nekünk!

Üdvözítőnk Szent Arca, az Atya által életre keltve megdicsőültél Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, a halál futva menekül előled Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, tiszteletre és imádásra méltó Isten-Arc Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, a szentek és az angyalok gyönyörködve szemlélnek téged Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, az Atya szereti és jutalmazza tisztelőidet Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca,
az engesztelés szellemében téged tisztelők lelkébe belevésődsz Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, csodák történnek az irántad tanúsított tisztelet által Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, látni kívánunk téged Krisztus, üdvözíts minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Mutasd meg nekünk Arcodat!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Fordítsd felénk Arcodat!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Vésd a lelkünkbe Arcodat!

Mindenható Örök Isten, Szent Atyánk!
Mi, akik a Te Szent Fiad, Jézus Krisztus érdemei által
a keresztség szentségében újjászületve gyermekeid lettünk, reméljük,
hogy e földi zarándoklásunk után a Szentháromság irgalmából
eljutunk az örök életre s ott a Te Arcod szüntelen látásának boldogságába részesülünk.
De már itt a Földön is kapunk egy kis ízelítőt Arcod látásának boldogságából,
ha méltóképpen tiszteljük Fiad Arcának képét.
Az Ô Szent Arcában, mint tükörben végtelenül Szent Arcodat látjuk,
mert az Arc a lélek tükre és a Ti Lelketek egy.
Fiad Arcának méltó tiszteletadásában azonban bűneink akadályoznak minket.
Könyörögve kérünk, Atyánk, bocsásd meg vétkeinket,
és indíts minket a Te Szent Arcod képmásának,
Krisztus Urunk Arcának tiszteletére
és e tiszteletadás által állítsd helyre lelkünkben
Megváltó és Üdvözítô Istenünk Istenségének kitörölhetetlen képmását,
istengyermekségünk pecsétjét, a Te Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
aki Veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik most, és mindörökké.
Ámen.


FORRÁS: Máthé Mária [szerk.]: Misztikusok imagyűjteménye

Nincsenek megjegyzések: