2010. december 21., kedd

Litánia Szent István első magyar királyról

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szent István, Istennek hű szolgája Könyörögj érettünk!
Szent István, Boldogasszonynak tisztelője Könyörögj érettünk!
Kinek mennyországból adatott e név Könyörögj érettünk!
Kit az Isten anyja méhéből örök életre választott Könyörögj érettünk!
Kit az Isten királlyá választott Könyörögj érettünk!
Kit az Isten apostollá választott Könyörögj érettünk!
Kit az Isten szentegyháza oltalmazójává választott Könyörögj érettünk!
Kinek segítségére angyal jött mennyországból Könyörögj érettünk!
Isten akarata szerint való király Könyörögj érettünk!
A kereszténység terjesztője Könyörögj érettünk!
Pogányok megtérítője Könyörögj érettünk!
Az igaz hit hirdetője Könyörögj érettünk!
Békességnek szeretője Könyörögj érettünk!
Az ellened támadtak legyőzője Könyörögj érettünk!
Szegények atyja Könyörögj érettünk!
Betegek segítője Könyörögj érettünk!
Alázatosság csodája Könyörögj érettünk!
Békességes tűrés példája Könyörögj érettünk!
Keresztényi szeretet formája Könyörögj érettünk!
Ártatlanság eleven képe Könyörögj érettünk!
Fejedelmi igazság tükre Könyörögj érettünk!
Isten Könyörögj érettünk!

Kérünk, hogy a római katolikus hitet terjeszteni méltóztassál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunknak békességet és egyességet nyerni méltóztassál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy hazánk ellenségeinek incselkedéseit megrontani
és semmivé tenni méltóztassál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az elszakadt felekezeteket
az igaz hit ismeretére téríteni méltóztassál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az egyházi rendek és alattvalók közt
egyező értelmet szerezni méltóztassál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a régi buzgóságot bennünk megújítani méltóztassál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy fejedelmünknek győzedelmet nyerni méltóztassál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy országodat áldani, oltalmazni és békességben tartani méltóztassál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkért esedezni méltóztassál Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Imádkozzál érettünk Szent István király! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy a Te hitvallód, Szent István,
ki e földön uralkodván szentegyházadat terjesztette, mennyben annak dicsőséges közbenjárója legyen.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki él és uralkodik az Atyával és Szentlélekkel egyetemben örökkön-örökké.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: