2010. december 21., kedd

Litánia Szent Júdás Tádé tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzek Szent Szüze Könyörögj érettünk!

Szent Júdás Tádé apostol Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, Jézus, Mária és József vérrokona Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, apostolságra hivatott Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, kinek Jézus a lábát mosta Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, Jézus mennybemenetelének tanúja Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, a katolikus levél szerzője Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, a kétségbeesettek vigasztalója Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, a szükségben szenvedők segítője Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, az elhagyatottak menedéke Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, a kétségbeesettek legjobb tanácsadója Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, a reményvesztettek pártfogója Könyörögj érettünk!
Szent Júdás Tádé, a bűnbánók szószólója Könyörögj érettünk!

Rossz gondolataink és elhatározásaink távoltartója Kérünk téged, hallgass meg minket!
Segítőnk az ördögtől való szabadulásban Kérünk téged, hallgass meg minket!
Megmentőnk a kishitűségtől és csüggedéstől Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ki bűneink bocsánatáért könyörögsz Kérünk téged, hallgass meg minket!
Isten szent akaratában való megnyugvásra segítőnk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Szenvedéseink türelmes elviselésében megerősítőnk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Halálunk óráján Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Imádkozzál érettünk Szent Júdás Tádé apostol! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Kérünk, urunk, adj a te magyar népednek mostani nagy vigasztalanságában
Szent Júdás Tádé közbenjárására segítséget,
hogy e földön kegyelmedben, a mennyben pedig soha el nem múló örömeidben részesüljünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: