2010. december 21., kedd

Litánia Jézus szenvedéséről

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ megváltója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Jézus, örök bölcsesség Irgalmazz nekünk!
Jézus, testté lett Ige Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit a világ gyűlölt Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit 30 ezüstpénzért eladtak Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki halálgyötrelmedben vért izzadtál Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit Júdás elárult Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit tanítványaid elhagytak Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit arcul ütöttek Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit hamis tanúk vádoltak Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit gyalázattal illettek és kigúnyoltak Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit Péter megtagadott Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit Heródes kicsúfolt Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit Pilátus megkorbácsoltatott Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit Barabásnál kevesebbre becsültek Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit tövissel koronáztak Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit ruháidtól megfosztottak Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit keresztre feszítettek Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit a zsidók szidalmaztak Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit a gonosztevők kigúnyoltak Irgalmazz nekünk!
Jézus, kinek oldalát megnyitották Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki az utolsó csepp véred kiontottad Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit az Atya elhagyott Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki bűneink miatt meghaltál Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit a keresztről levettek Irgalmazz nekünk!
Jézus, kit sírba helyeztek Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki dicsőségesen feltámadtál Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki a mennybe fölmentél Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki a Vigasztalót elküldötted Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi áldozatunk Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi közbenjárónk Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi bíránk Irgalmazz nekünk!

Légy irgalmas Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől Ments meg, Uram, minket!
Minden rossztól Ments meg, Uram, minket!
A haragtól és gyűlölettől Ments meg, Uram, minket!
A gonoszságtól és bosszúvágytól Ments meg, Uram, minket!
A hitetlenségtől és a szív keménységétől Ments meg, Uram, minket!
Az istenkáromlástól és istentagadástól Ments meg, Uram, minket!
A képmutatástól és kapzsiságtól Ments meg, Uram, minket!
A lélek elvakulásától Ments meg, Uram, minket!
Parancsaid megvetésétől Ments meg, Uram, minket!
A bűnbe való visszaeséstől Ments meg, Uram, minket!
A léleknek és testnek minden veszedelmétől Ments meg, Uram, minket!

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk kegyelmezz Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk megbocsáss Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a te szent Egyházadat védelmezzed Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a tieidet megáldjad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy ellenségeidet megtérítsd Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az igazságot elterjesszed Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a tévedést megszüntessed Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a bálványokat megsemmisítsed Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a te kiválasztottaid számát gyarapítsad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a tisztulás helyéről a lelkeket megszabadítsad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy bennünket szentjeid seregébe felvegyél Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Könyörögjünk!
Urunk, Te a világ megváltásáért jöttél a világra.
Szentséges szenvedésed által, melyről mi bűnökkel terhelt szolgáid megemlékezünk
és szent kereszted által s kegyelmekkel teljes halálod által
szabadíts meg minket a pokol kínjaitól és vezess minket oda,
ahová a veled együtt keresztre feszített jobb latort vezetted.
Ahol Te az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
igaz Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: