2010. december 21., kedd

A felebaráti szeretet litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Örök Isten, mintaképe a bensőséges szeretetnek Könyörögj érettünk!
Örök Isten, aki szüntelen segítségeddel példát adsz a tevékeny szeretetre Könyörögj érettünk!
Örök Isten, aki gazdagon jutalmazol minden szeretetet Könyörögj érettünk!

Szűz Mária, a szép szeretet Anyja Könyörögj érettünk!
Mi édes Asszonyunk, ki irántunk való szeretetből álltál a kereszt alatt Könyörögj érettünk!
Mi édes Asszonyunk, ki irántunk való szeretetből
segítőnk vagy Isten trónja előtt Könyörögj érettünk!

Szent József, ki csöndes, áldozatos szeretettel gondoskodtál tieidről Könyörögj érettünk!
Szent János, evangélista, hirdetője a gyöngéd felebaráti szeretetnek Könyörögj érettünk!
Szent Jakab, a békés szeretetnek buzgó munkása Könyörögj érettünk!
Szent Pál, a szeretethimnusz szerzője Könyörögj érettünk!
Szent Miklós, a titokban adakozó szeretet szentje Könyörögj érettünk!
Szent Márton, aki a szűkölködőben Krisztust láttad Könyörögj érettünk!
Assziszi Szent Ferenc, aki mindenkiben Istent szeretted Könyörögj érettünk!
Páduai Szent Antal, a bajban lévők ügyvivője és a szegények kenyérosztója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a betegek, nyomorgók, özvegyek és árvák vigasztalója Könyörögj érettünk!
Páli Szent Vince, a kitagadottak és éhezők atyja Könyörögj érettünk!
Istenek Szent János, a betegek hősies segítője Könyörögj érettünk!
Lelliszi Szent Kamill, aki odaadóan szeretted a haldoklókat Könyörögj érettünk!
A felebaráti szeretet minden szent mártírjai Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas! Kegyelmezz nekünk!
Légy irgalmas! Hallgass meg minket!

Minden gonosztól Ments meg, Uram, minket!
A keresztényhez nem méltó magatartástól Ments meg, Uram, minket!
Minden szeretetlenségtől Ments meg, Uram, minket!
A keményszívűségtől Ments meg, Uram, minket!
A megbocsátani nem tudástól és az ellenségeink kerülésétől Ments meg, Uram, minket!
Felebarátunk lekicsinylésétől Ments meg, Uram, minket!
Minden egyoldalú és túlhajtott faji szeretettől Ments meg, Uram, minket!
Más nemzetek és népek lenézésétől és megítélésétől Ments meg, Uram, minket!
A szegények és nélkülözők iránti hidegszívűségtől Ments meg, Uram, minket!
A felebarát kizsákmányolásától Ments meg, Uram, minket!
Minden szeretetlen beszédtől és ítélkezéstől Ments meg, Uram, minket!
Minden veszekedéstől és bosszúvágytól Ments meg, Uram, minket!
A felebarát becsületének kisebbítésétől Ments meg, Uram, minket!
Minden kicsinyességtől és bosszúvágytól Ments meg, Uram, minket!
Minden gyűlölettől és irigységtől Ments meg, Uram, minket!

Mi bűnösök Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy embertársainkban téged szeressünk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy ellenségeinket is szeressük és nekik szívből megbocsássunk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden emberben testvérünket lássuk, aki a te teremtményed Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy azt tegyük mindenkivel, amit velünk szeretnénk, hogy tegyenek Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a kereszténységet a szeretet tetteiben megmutassuk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy eszünkben legyen, hogy az ítéletkor szeretetünk után ítélsz meg minket Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy soha ne feledjük tetteinket szeretettel bearanyozni Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy fölöslegünket készséggel megosszuk a szűkölködőkkel Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy türelmes és tapintatos emberek legyünk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy örömünket találjuk a békeszerzésben Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Béke és szeretet Istene Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk!
Isten, minden szeretet forrása, gyújtsd fel szívünket áldozatkész és segítő szeretetre,
hisz erről ismernek meg bennünket, hogy a tieid vagyunk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: