2010. december 21., kedd

Litánia Szent István király tiszteletére (1.)

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szent István király, Isten hitvalló, hű szolgája Könyörögj érettünk!
Szent István király, a Boldogasszony buzgó tisztelője Könyörögj érettünk!
Szent István király, Isten akarata szerint való király Könyörögj érettünk!
Szent István király, apostoli, szent királyunk Könyörögj érettünk!
Szent István király, az Anyaszentegyház oltalmazója Könyörögj érettünk!
Szent István király, az érsekség megszervezésével
hazánk önállóságának megalapozója Könyörögj érettünk!
Szent István király, a magyar egység megteremtője Könyörögj érettünk!
Szent István király, a keresztény magyar állam megalapítója Könyörögj érettünk!
Szent István király, a magyarság megmentője Könyörögj érettünk!
Szent István király, a békesség kedvelője Könyörögj érettünk!
Szent István király, az alázatosság csodája Könyörögj érettünk!
Szent István király, ispotályok és kolostorok építője Könyörögj érettünk!
Szent István király, az irgalmasság nemes példája Könyörögj érettünk!
Szent István király, a keresztény szeretet élő formája Könyörögj érettünk!
Szent István király, az igazságos uralkodó példaképe Könyörögj érettünk!
Szent István király, ki a (római) katolikus hitre vezetted népedet Könyörögj érettünk!

Hogy a katolikus hit megerősödjön hazánkban Kérjük közbenjárásodat!
Hogy békességben és egységben éljünk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy az istenkeresők szíve az igaz hitre eljusson Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a papság és a hívek között az egyetértés megerősödjön Kérjük közbenjárásodat!
Hogy megújuljon bennünk a régi buzgóság Kérjük közbenjárásodat!
Hogy országunk békében éljen, Isten oltalmában Kérjük közbenjárásodat!
Hogy Istennél mindnyájan kegyelmet találjunk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy az erkölcsös életet alapvetően fontosnak tartsuk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy nehéz helyzeteinkben a Szűzanyára tudjunk hagyatkozni Kérjük közbenjárásodat!
Hogy gyermekeinket komoly Isten hitre tudjuk nevelni Kérjük közbenjárásodat!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent István király! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért irgalmas voltál a választott néphez.
Kérünk, tekints magyar hazánkra, és szolgádnak, Szent István királynak érdemeiért
fordítsd el rólunk bűneinkkel megérdemelt büntetésünket és engedd éreznünk végtelen irgalmasságodat.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: