2010. március 20., szombat

2010. március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese A nap liturgikus színe: fehér

1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon.
2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról.
3. A názáreti otthon békéje töltse el családjaink életét.
4. Szent József hite, egyszerűsége, és a Gondviselésbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe.
5. Szent József boldog halálához hasonlóan, Jézus és Mária álljon mellettünk halálunk óráján.1. Köszönjük Neked Szent József életét! Hogy tőle minél többen hűséget, engedelmességet, beléd vetett föltétlen bizalmat tanuljunk! Hallgass meg, Urunk!
2. Segíts, hogy példájára mi is egyszerűbbek és egyértelműbbek legyünk. Hogy szavaink és tetteink összhangban legyenek, és világos, egyértelmű beszédünk által egymást is könnyebben megértsük! Hallgass meg, Urunk!
3. Gyógyítsd meg a családok sebeit! Add, hogy a házasság szentsége folyamatos erőforrás legyen a házastársaknak abban, hogy szentté váljanak! Hogy egymás számára a te életed közvetítői: áldás legyenek! Hallgass meg, Urunk!
4. Áldd meg a nevelőszülőket! Áldj meg mindenkit, aki szülői szeretettel neveli mások gyermekeit! Áldd meg őket azzal, hogy nevelt gyermekeik sok sebét begyógyíthatják szeretetükkel, hallgass meg, Urunk!
5. Hogy Szent József, Jézusunk nevelő apja az édesapák példaképe legyen ma is! Hallgass meg, Urunk!
6. A jó halál kegyelmét Szent József közbenjárására add meg mindnyájunknak! Hallgass meg, Urunk!

2010. március 18. Nagyböjt, 4. hét csütörtök (Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító) A nap liturgikus színe: lila

1. Add, Urunk, hogy Egyházadat mindig szentéletű papok és főpapok vezessék.
2. Add, hogy erősek legyünk a hitben.
3. Add, hogy készséges engedelmességgel kövessük lelkivezetőink tanácsát.
4. Add, hogy a szentbeszédek, a köztünk való jelenléted az Oltáriszentség szeretetére neveljenek minket.
5. Add, hogy egykor helyet kapjunk a szentek társaságában.

2010. március 17. Nagyböjt, 4. hét, szerda (Szent Patrik püspök, A Győri Könnyező Szűz Mária) A nap liturgikus színe: lila

1. Köszönjük, hogy az anyai szeretet tapasztalatot ad nekünk a Szeretetről, amellyel te vágyódsz utánunk, amellyel te kíséred figyelemmel egész életünket. Segíts, hogy ez a tapasztalatunk elmélyüljön! Hallgass meg, Urunk!
2. Add, hogy ez a nap a kegyelem ideje, az üdvösség napja legyen azoknak is, akik még sötétben járnak, hallgass meg, Urunk!
3. Hogy tudjunk anyai, oltalmazó szeretetedről akkor is, amikor mi járunk sötétségben, és úgy érezzük, mintha elhagytál volna! Hallgass meg, Urunk!
4. Mutasd meg nekünk az Atyát, Jézusunk! Vagy nyisd föl a szemünket, hogy téged megismerve, ráismerjünk a te Atyádra, aki a mi Atyánk is, hallgass meg, Urunk!
5. Áldd meg azokat, akik ezen a napon születtek és segíts, hogy az édesanyák sose feledkezzenek meg gondoskodásra szoruló gyermekeikről! Hallgass meg, Urunk!
6. Add, hogy a föltámadáskor minden elhunyt szerettünkkel együtt az életre támadjunk fel, hallgass meg, Urunk!

2010. március 16. Nagyböjt, 4. hét, kedd A nap liturgikus színe: lila

1. Hálát adunk a teremtésért, a levegőért, a napfényért és a vízért, amelyek nélkül nem élhetünk. Segíts takarékosan és gazdaságosan bánni velük, hogy a világon mindenhová jusson napfény, levegő és víz, hallgass meg, Urunk!
2. Köszönjük a keresztség vizét, amely által újjászülettünk. Add, hogy az igazi bűnbánat által megint újjá születhessünk! Mosd le általa minden bűnünket, hallgass meg, Urunk!
3. Ha minden figyelmünkkel a te hullámhosszodat keressük, bele ne fáradjunk ebbe; sikerüljön ma végre ráhangolódnunk, hallgass meg, Urunk!
4. Bocsásd meg, hogy olyan figyelmetlenek voltunk mások égető szükségletei iránt. Segíthettünk volna, de nekünk eszünkbe sem jutott. Hogy egymás emberei lehessünk, hallgass meg, Urunk!
5. Hogy egyházunkban mindig érvényes legyen a törvény szelleme szerinti szabály: a szombat van az emberért, s nem az ember a szombatért! Hallgass meg, Urunk!
6. Hálát adunk a gyógyulásokért, akár csodás, akár természetes úton történtek. Áldd meg a gyógyításban fáradozók és az arra készülők munkáját! Hallgass meg, Urunk!

2010. március 16., kedd

2010. március 15. Nagyböjt, 4. hét, hétfő A nap liturgikus színe: lila

1. Hálát adunk a teremtésért, a levegőért, a napfényért és a vízért, amelyek nélkül nem élhetünk. Segíts takarékosan és gazdaságosan bánni velük, hogy a világon mindenhová jusson napfény, levegő és víz, hallgass meg, Urunk!
2. Köszönjük a keresztség vizét, amely által újjászülettünk. Add, hogy az igazi bűnbánat által megint újjá születhessünk! Mosd le általa minden bűnünket, hallgass meg, Urunk!
3. Ha minden figyelmünkkel a te hullámhosszodat keressük, bele ne fáradjunk ebbe; sikerüljön ma végre ráhangolódnunk, hallgass meg, Urunk!
4. Bocsásd meg, hogy olyan figyelmetlenek voltunk mások égető szükségletei iránt. Segíthettünk volna, de nekünk eszünkbe sem jutott. Hogy egymás emberei lehessünk, hallgass meg, Urunk!
5. Hogy egyházunkban mindig érvényes legyen a törvény szelleme szerinti szabály: a szombat van az emberért, s nem az ember a szombatért! Hallgass meg, Urunk!
6. Hálát adunk a gyógyulásokért, akár csodás, akár természetes úton történtek. Áldd meg a gyógyításban fáradozók és az arra készülők munkáját! Hallgass meg, Urunk!

2010. március 14. C év, Nagyböjt, 4. vasárnap A nap liturgikus színe: lila

1. Segítsd Egyházadat, hogy bűnbánatra hívó, megbocsátó szavadat mindig érthetően tudja közvetíteni a világban, hallgass meg Urunk!
2. Éltetsd bennünk atyai házadnak emlékeit, élményeit, hogy ezáltal mindig közel maradhassunk hozzád, hallgass meg Urunk!
3. Segíts, hogy a visszatérőket szeretettel fogadjuk, és megtapasztalhassák általunk szeretetedet, hallgass meg Urunk!
4. Segítsd, hogy mindig meglássuk keresztény életünk örömeit, szépségeit, ne engedj megkeserednünk keresztény életünkben, hallgass meg Urunk!
5. Elhunytjaink tapasztalják meg az Atyai ház örömét, hallgass meg Urunk!1. Hogy Egyházad minden tékozló gyermeke számára meleg otthon és a kiengesztelődés ünneplő közössége legyen, ahová bátran visszatérhetünk, s ahol egyfolytában együtt lehetünk a szeretet-Istennel! Hallgass meg, Urunk!

2. Töltsd el a példabeszédbeli "atya" anyai nagyvonalúságával és türelmével Egyházad tisztségviselőit: pápánkat, püspökeinket, papjainkat és a többi szolgálattevőt! Hallgass meg, Urunk!

3. Áldd meg Krisztus nagyvonalúságával a jó keresztényeket, a sokat böjtölő, sokat imádkozó kötelességteljesítőket! Ha minden tőlük telhetőt megtettek is, tekintsék magukat nyugodtan haszontalan szolgáknak! Hallgass meg, Urunk!

4. Szabadíts meg minket minden testvéririgységtől, segíts, hogy növekedjünk abban, hogy a mindnyájunkra érvényes kedvenc-voltunkat megbecsüljük! Hallgass meg, Urunk!

5. Töltsön el ma minket hálával az ingyen kapott, soha meg nem szolgálható kegyelem, amit folyamatosan árasztasz ránk! Hallgass meg, Urunk!

2010. március 13. Nagyböjt, 3. hét, szombat A nap liturgikus színe: lila

1. Hogy napkeltétől napnyugtáig a színed előtt éljünk, és estére sikerüljön jobban megismernünk téged, hallgass meg, Urunk!
2. Formáld az egyházat olyan templommá, ahol vezetőink minden hátsó szándéktól tisztán, elöl járnak a vámos alázatos imádságának gyakorlásában! Hallgass meg, Urunk!
3. Bocsásd meg, hogy már a megismert igazsággal tusakodva annyiszor akartunk mégis a farizeus imádságával állni eléd. Válts meg, szabadíts meg a gőgtől, vallásos teljesítményeink gőgjétől is! Hallgass meg, Urunk!
4. Teremts bennünk tiszta szívet, amely mentes a farizeusi lelkülettől, főként, amikor imádkozunk, hallgass meg, Urunk!
5. Köszönöm, hogy éppen olyan vagyok, mint a többi ember. Éppolyan hiú, anyagias, körülményes és nehezen elviselhető, mint akiket el szoktam ítélni. Hogy mindnyájan egészen őszintén kérhessük: irgalmazz nekem, bűnösnek! Hallgass meg, Urunk!
6. Add, hogy ma valamennyien megigazultan mehessünk ki a templomból! Hallgass meg, Urunk!

2010. március 12. Nagyböjt, 3. hét, péntek A nap liturgikus színe: lila

1. Hogy szenvedésed és halálod napja még több szeretetre indítson bennünket, hallgass meg, Urunk!
2. Köszönjük a húsvét első ajándékát, a bűnbocsánat lehetőségét! Hogy a bűnbánat mindig elevenen éljen bennünk, és korlátaink, embervoltunk alázatos elfogadására tanítson, hallgass meg, Urunk!
3. Köszönjük hatalommal igazolt tanításodat és azt, hogy papjaid is a te hatalmaddal bocsátják meg a bűnöket! Hogy a bűnbánat szentségével soha vissza ne éljünk, de örömmel éljünk vele mindig, amikor kell! Hallgass meg, Urunk!
4. Hogy Szíved szeretetére egyre őszintébben, teljesebben, egységesebben és sokszínűbben válaszoljunk mint családod olyan tagjai, akik egymást is hordozzák! Hallgass meg, Urunk!
5. Legyen ma a szentáldozás minél több hívő erőforrása, vigasztalása, reménye, és mindnyájunk számára az örök élet záloga! Hallgass meg, Urunk!
6. Hogy szeretetednek legnagyobb jele, örök áldozatod összekapcsolja ma is a földet az éggel, legyen igazi híd az élők és holtak között, hallgass meg, Urunk!

2010. március 11. Nagyböjt, 3. hét, csütörtök A nap liturgikus színe: lila

1. Taníts ma, Jézusunk, engedelmesen nyomodban járni! Hogy elkerülve a magunk akarta vargabetűket, egyenesen célba jussunk! Hallgass meg, Urunk!
2. Hogy az egyház a pápával, a püspökökkel és minden egyes tagjával együtt Országod eljöveteléért dolgozzon, összefogva egymással és a Szentlélekkel, hallgass meg, Urunk!
3. Hogy ez az ország, amelyet hazánknak tekinthetünk, ne váljék önmagával meghasonlottá, s legyen utódaink élete is a te kezedben, hallgass meg, Urunk!
4. Óvj meg a bizalmatlanság minden válfajától! Hogy élő maradjon az egymás iránti bizalmunk az egyházban, a társadalomban, a családokban, a munkahelyeken, hallgass meg, Urunk!
5. Gyógyítsd meg betegségeinket a Szentlélek segítségével, és segíts, hogy minden ma kimondott szavunk és minden cselekedetünk vigasztalja, bátorítsa, gyógyítsa környezetünk tagjait, hallgass meg, Urunk!

2010. március 10. Nagyböjt, 3. hét, szerda A nap liturgikus színe: lila

1. Hálát adunk törvényeidért, amelyek az egész világot mozgatják, amelyeknek be kell teljesedniük egészen. Hogy sose álljunk törvényed útjában, sose keresztezzük akaratodat, hallgass meg, Urunk!
2. Adj bölcsességet a tanítóhivatal tanítóinak, akik azon fáradoznak, hogy törvényed a maga egészében megvalósuljon. Támogasd őket Lelkeddel! Legyen a Lélek az egész egyház hitérzékének őrzője, hallgass meg, Urunk!
3. Formálj belőlünk, munkád folytatóiból olyan keresztényeket, akik képesek felülmúlni az írástudók és farizeusok igazságát! Hallgass meg, Urunk!
4. Szabadíts meg attól a magatartástól, hogy a törvény betűjéhez ragaszkodva valamiféle szerződéssel akarjuk helyettesíteni egyetlen parancsodat, a szeretetet, hallgass meg, Urunk!
5. Idei nagyböjtünk félidejében hálát adunk az eddigi kegyelmekért, és kérünk, segíts jól felhasználni a hátralévő időt! Hallgass meg, Urunk!
6. Hogy választottságunk tudata és öröme a felelősségtudatot erősítse bennünk. Hogy minden ember szívét átjárja az örömhír, hogy szeretsz minket, hallgass meg, Urunk!

2010. március 9. Nagyböjt, 3. hét, kedd (Római Szent Franciska özvegy és szerzetesnő, Savio szent Domonkos) A nap liturgikus színe: lila

1. Fogadd el ma is megtört, alázatos szívünk áldozatát! Hallgass meg, Urunk!
2. Add, hogy a kölcsönös megbocsátás, a múlt sérelmeinek végleges eltörlése segítse egymáshoz közelebb a keresztény egyházakat! Hallgass meg, Urunk!
3. Add meg az igazi bűnbánat ajándékát, hogy kimeríthetetlen irgalmad észre vétesse velünk, milyen csekélységeket nem tudunk megbocsátani az ellenünk vétőknek! Hallgass meg, Urunk!
4. Tégy bennünket veled, minden emberrel és önmagunkkal kiengesztelődött követeivé a te békességednek! Legyen ez a békesség a világ számára hatékony, mint a kovász! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy minden nagyböjti lelkigyakorlat a Szentlélek gyümölcseit érlelje meg a részvevőkben, hallgass meg, Urunk!
6. Áraszd békességedet és dicsőségedet a megholtakra, és add, hogy velük együtt mi is a Te irgalmadat énekeljük hálásan mindörökké! Hallgass meg, Urunk!
7. Hogy a Miatyánk megbocsátásra vonatkozó kérése ne ítéljen el minket, és bár minden megbocsátás csoda, tégy bennünket képessé rá mégis! Hallgass meg, Urunk!

2010. március 7. C év, Nagyböjt, 3. vasárnap (Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok) A nap liturgikus színe: lila

1. Segítsd Istenünk, hogy nyitott szívvel járjunk, felfedezzük jeleidet a világban, és bátran kövessük hívásodat, hallgass meg Urunk!
2. Segíts, hogy el ne bízzuk magunkat, mindig figyeljünk szavadra, és másokat is meg tudjunk erősíteni a te utadon, hallgass meg Urunk!
3. Segítsd, hogy minél többen meghallják az Egyházon keresztül felhangzó, bűnbánatra hívó szavadat, és bátran vállaljuk a bűnbánat cselekedeteit, hallgass meg Urunk!
4. Erősítsd meg azokat, akik az áradások miatt nehéz helyzetbe kerültek, hogy legyen erejük és bizalmuk - megtapasztalva szeretetedet - tovább munkálkodni, építeni és szolgálni, hallgass meg Urunk!
5. Nyisd meg mindannyiunk szívét, hogy segítsünk a bajba jutottakon, az árvíz rombolása az összefogásra indítson mindannyiunkat, hallgass meg Urunk!
1. Istenünk, Te sokszorosan megmutattad nekünk, hogy vagy, jelen vagy, velünk és értünk vagy! Tedd alkalmassá nekünk az időt ma is a hozzád térésre! Hallgass meg, Urunk!
2. Hogy a hozzád vezető út számunkra igazán a bűnből kivonulás, a szabadulás útja legyen! Hallgass meg, Urunk!
3. Add, hogy népünkből sose haljon ki a jóra törekvés, az igazság utáni vágy és az összefogásra való képesség! Hallgass meg, Urunk!
4. Formálj belőlünk ebben a szent időben gyermekeket a magad számára, akikben igazán kedved telik! Hallgass meg, Urunk!
5. Segíts, hogy minden jóakaratú ember összefogjon az erőszak nélküli társadalom érdekében! Hallgass meg, Urunk!
6. A mások balsorsáról szóló hírek ébresszenek bennünk részvétet a kárvallottak iránt! Óvj meg a kárörvendés bűnétől, de a közönytől és az elbizakodottságtól is! Hallgass meg, Urunk!
7. Istenünk, te a türelmes kertész modellje vagy, ne bűneink szerint bánj velünk, ne gonoszságaink szerint fizess vissza! Érlelj meg az örök életre mindnyájunkat! Hallgass meg, Urunk!

1. Add, Urunk, hogy mi is önmagunkat adjuk Neked, amint Te is Önmagadat adtad értünk.
2. Mélyítsd hitünket, hogy mindennél többre értékeljük a maradandó élet kincseit.
3. Tedd lángolóvá szeretetünket, hogy mindennél jobban szeressünk Téged.
4. Tégy állhatatossá minket, hogy a szeretetben mindvégig kitartsunk.
5. A vértanúk hitével és szeretetével megajándékozva vezess el bennünket Országodba.

2010. március 6. Nagyböjt, 2. hét, szombat (Árpádházi Boldog Erzsébet) A nap liturgikus színe: lila

1. Hogy családodat, s abban minden "lázadozó" és "itthon maradó" testvért elgondolkoztassa mai tanításod, hallgass meg, Urunk!

2. Köszönjük, hogy te szóba állsz a bűnösökkel, ezért fordulhatunk hozzád ma is bátran! Add meg mindannyiunknak a bűnbánat békéjét és örömét, hallgass meg, Urunk!

3. Segíts, hogy magunkra ismerjünk a tékozlóban, és még idejében hazafelé induljunk. Hogy hazataláljunk, mielőtt éhen halnánk, hallgass meg, Urunk!

4. Hogy veled, anyánknál is szeretőbb apánkkal együtt örüljünk minden hazatérő testvérünknek, és tegyen tökéletesen boldoggá annak tudata, hogy mindig veled lehetünk! Hallgass meg, Urunk!

5. Tégy ünneppé minden hazaérkezést! Add meg a szétszakított családoknak, a viszontlátás boldogságát, és segíts, hogy akik összetartoznak, azok mindig együtt is lehessenek, hallgass meg, Urunk!

6. Add, hogy a mai szentmise kegyelmei kiáradjanak a téged keresőkre, a nagybetegekre, és mindenkire, aki nehéz helyzetben van, hallgass meg, Urunk!


1. Adj, Urunk, új szenteket Egyházadnak és magyar hazánknak.
2. Add, hogy püspökeink és papjaink Téged sugározzanak a hívek között.
3. Erősítsd bennünk az engesztelés és áldozatvállalás lelkületét.
4. Add, hogy lelkileg függetlenek és szabadok legyünk az anyagvilág vonzásától.
5. Add, hogy földi életünk után helyet kapjunk magyar szentjeink között.

2010. március 4. Nagyböjt, 2. hét, csütörtök (Szent Kázmér hitvalló) A nap liturgikus színe: lila

1. A tőled kapott bölcsességgel megajándékozva törekedjünk tökéletlenségeink kiküszöbölésére! Hallgass meg, Urunk!
2. Szűzanyánkkal együtt könyörgünk a Szentatya missziós imaszándékáért! Add, hogy Mária, Édesanyád legyen a misszionáriusok védelmezője és apostola! Hallgass meg, Urunk!
3. Őrizd meg az ifjúságot a káros szenvedélyektől, és mutasd meg nekik az elkötelezett élet istengyermeki szabadságát! Hallgass meg, Urunk!
4. Hogy az egyház legyen a bölcsesség iskolája számunkra, ahol igazságra szomjas lelkünk töltekezik, és minden szükséges tudásra szert tehet! Hallgass meg, Urunk!
5. Nevelj föl minket is a hatalom felelősségére, hogy a ránk bízott hatalommal nagyvonalúan és az istengyermekek szabadságával bánjunk! Hallgass meg, Urunk!
6. Hogy a hozzád térők Szent Kázmér közbenjárására máris készen álljanak Országod befogadására! Hallgass meg, Urunk!

2010. március 2. Nagyböjt, 2. hét, kedd A nap liturgikus színe: lila

1. Szelíd és alázatos szívű Jézusunk! Te légy a mesterünk akkor is, amikor az alázat erényét gyakoroljuk! Hallgass meg, Urunk!

2. Váltsd meg és gyógyítsd meg azokat az egyházi hivatalviselőket, akik még most is különféle kiváltságokhoz ragaszkodnak! Add, hogy a papságra készülők elméletben és gyakorlatban egyaránt a többiek szolgálatára készüljenek! Hallgass meg, Urunk!

3. Ebben a szent időben tisztítsd meg egyházadat a gőg és a farizeusi lelkület maradványaitól, hogy irgalmad, jóságod és szereteted tanúja legyen! Hallgass meg, Urunk!

4. Mindazokat, akiket a mi bűneink, az egyház botrányai szakítottak el tőled, indítsd arra, hogy visszataláljanak hozzád és ebbe a megújulásra mindig kész - egyszerre szent és bűnös - Egyházba is! Hallgass meg, Urunk!

5. A mai evangélium szavai a nép számára összehordott elviselhetetlen terhekről politikai vezetőinket is eszünkbe juttatják. Indítsd őket is arra, hogy intézkedéseiket az igazságosság tükrében vizsgálják meg! Hallgass meg, Urunk!

6. Gyógyítsd meg a betegeket, őrizd bennük a reményt, és azokat, akik már nálad vannak, jutalmazd az alázatosaknak ígért jutalommal! Hallgass meg, Urunk!

2010. február 28. C év, Nagyböjt, 2. vasárnap A nap liturgikus színe: lila

1. Erősítsd meg Szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, segítő kegyelmedet mindig közvetítsék a rájuk bízottaknak, hallgass meg Urunk!
2. Erősítsd meg hívő népedet, hogy a nagyböjt szent gyakorlatai által kegyelmed közvetítői lehessenek környezetükben, hallgass meg Urunk!
3. Erősítsd meg hívő néped hitét, hogy bátor szívvel induljon el hívásodra, és találkozhasson veled, hallgass meg Urunk!
4. erősítsd meg hívő népedet a bűnbánattal, hogy a veled való kiengesztelődés az egymáshoz való közeledést is eredményezze, hallgass meg Urunk!
5. elhunytjainknak mutasd meg országod dicsőségét, hallgass meg Urunk!
1. Erősíts meg hitünkben, hogy kitartóan dolgozzunk országod építésén! Engedd, hogy néha megérezhessük az igazi otthon ízét a földön is, például azt, hogy jó nekünk itt lenni a templomban! Hallgass meg, Urunk!

2. Adj hiteles tanúkat, hiteles igehirdetőket minden közösségnek, hogy aki őket hallgatja, az igazsághoz kerüljön közelebb! Hallgass meg, Urunk!

3. Hadd lássuk meg a mai evangélium tükrében azt, amit az isteni mivoltában megmutatkozó Jézus nyilatkoztatott ki: ilyen kápráztatóan szép sorsot szántál mindnyájunknak! Hallgass meg, Urunk!

4. Szabadítsd meg a kicsinyes, romboló élvezetek rabságában sínylődőket! Hogy ők is ráébredjenek arra, hogy rendeltetésük maga az Isten! Hallgass meg, Urunk!

5. Ajándékba kapott nagy élményeink, "Tábor-hegyi kalandjaink" bátorítsanak majd minket is a kétségek, megpróbáltatások idején! Add meg nekünk az állhatatosság lelkét ilyenkor! Hallgass meg, Urunk!

6. Teremtsen közösséget közöttünk és elhunyt testvéreink között keresztáldozatod és föltámadásod folytonos megújítása az Egyház liturgiájában! Hallgass meg, Urunk!

2010. február 24. Szent Mátyás apostol A nap liturgikus színe: piros

1. Add, Urunk, hogy Egyházadhoz mindig hűségesek maradjunk.
2. Add, hogy földi Helytartód, a Pápa szavát készséggel fogadják és kövessék az emberek.
3. Add, hogy püspökeidben az apostolok utódait láthassuk.
4. Add, Urunk, hogy mi is föltámadásod tanúi lehessünk.
5. Add, hogy egész életünk önmegtagadásával szolgáljunk Neked, a Megfeszítettnek.
1. Add, hogy ma sikerüljön a szeretet parancsa szerint élnünk: megfeleljünk a bizalomnak, és barátaiddá növekedjünk, hallgass meg, Urunk!
2. Hálát adunk az apostoli egyházért, a zarándokúton járó, feléd törekvő népért, amelynek tagjai vagyunk. Tedd választottaidat, az apostolok utódait igazzá, méltóvá azokhoz, akik kezdettől, mindig veled jártak a földön, és életüket adták a hitért, hallgass meg, Urunk!
3. Minden választásunk, döntésünk Szentlélek vezérelte legyen! Hallgass meg, Urunk!
4. Tartsd ébren a Szentlélek vezetése iránti érzékenységet a mai egyházban is! Hogy mi, a Te néped éberen virrasztva, imádkozva és böjtölve készüljünk a lakodalomra, amíg újra el nem jössz, amíg velünk nem maradsz mindörökre! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy örömmel járjunk az önfeláldozó élet útján a nyomodban, és mai munkánk ízes gyümölcsöt teremjen, hallgass meg, Urunk!
6. Add, hogy az örömteli engedelmességben is jó tanítványaidnak bizonyuljunk, és megmaradhassunk szeretetedben, hallgass meg, Urunk!
7. Legyen boldog nevenapja ma minden Mátyás nevű testvérünknek! Hallgass meg, Urunk!

2010. február 22. Szent Péter apostol székfoglalása A nap liturgikus színe: fehér

1. Add meg, Urunk, Egyházadnak az egységet hitben és szeretetben.
2. Add hogy mindenütt figyelmesen és tanulékony lélekkel hallgassák földi helytartód, a Pápa szavát.
3. Add, hogy az Egyház minden tagját tisztelet és engedelmesség kösse a Pápához.
4. Add, Urunk, hogy az apostol-utódok vezetésével napról napra tökéletesebbek lehessünk.
5. Add, hogy a küzdő Egyház tagjai sorából a megdicsőült Egyház tagjai közé juthassunk.1. Áldd meg Szent Péter mai utódját és az apostolok utódjait! Legyenek jó pásztorok, s a szolgálat legyen számukra egyre édesebb iga, hallgass meg, Urunk!
2. Adj bátorságot Péter utódainak a történelem folyamán bátran élni a tőled kapott fölhatalmazással! Hogy merjenek oldani is, kötni is, rád és az idők jeleire figyelve, hallgass meg, Urunk!
3. Nyissa meg szívünket a Szentlélek, és Te, mennyei Atyánk nyilatkoztasd ki számunkra is a test és a vér helyett, hogy kicsoda valójában Jézus! Hallgass meg, Urunk!
4. Tedd figyelmessé a mai ember ínségeire az Egyházat, hogy ne a betű, hanem a Lélek szolgálatában segítsenek oltani az igazság utáni vágyunkat! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy a Szent Péter székéhez, Rómába zarádokoló hívek hite tanúságot tegyen arról, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten Fia! Hallgass meg, Urunk!

2010. február 21. C év, Nagyböjt, 1. vasárnap (Damiáni Szent Péter püspök, egyháztanító) A nap liturgikus színe: lila

1. Segíts, Istenünk, hogy a nagyböjt folyamán Krisztus arcát szemlélve tudjuk az önmegtagadás tetteit megvalósítani, és ezzel az irántad való szeretetünket megmutatni.
2. Erősítsd meg az Egyház püspökeit és papjait, hogy példaadásukkal vezessék a rájuk bízottakat a nagyböjti gyakorlatok útján.
3. Adj erőt a kísértések elleni küzdelemhez, hogy felfedezzük a kísértő cselvetéseit, és ne némuljon el szánkon az imádság szava.
4. Segítsd, hogy a nagyböjt szent időszaka a megtérés, a bűnbánat és a szeretetben való megerősödés ideje lehessen minden ember számára.
5. Segíts, hogy a nagyböjtben többet imádkozva, gyakorolva az irgalmasság tetteit, készülhessünk a feltámadás ünnepének örömére.

2010. február 14. C év, évközi idő, 6. vasárnap (Szt. Cirill szerzetes és Szt. Metód püspök, egyházszervezők, Európa védőszentjei) A nap liturgikus sz

1. Hogy meg tudjuk őrizni tisztának és őszintének szívünket, és Jézus mindig lakást vehessen benne, kérjük Urunkat!
2. Hogy szentatyánk, püspökeink és papjaink az igazi boldogság útját mutassák és éljék elénk, kérjük Urunkat!
3. Hogy minden élethelyzetünkben Isten iránti bizalommal tehessük feladatunkat, kérjük urunkat!
4. Hogy a feltámadás hite mindig elevenen éljen bennünk, kérjük Urunkat!
5. Hogy az örök élet reménye erősítsen életutunkon, és eljuthassunk a boldogító színelátásra, kérjük Urunkat!1. Bárcsak találnál valamit mindazokban, akik ma hallgatják az evangéliumot, amiért őket is boldognak nevezhetnéd! Hogy legyen okod minket is boldognak tartani: hallgass meg, Urunk!
2. Add, hogy az egyház közösségében Veled együtt könnyebben járhassuk végig a szegények, az éhezők, a sírók, a kivetettek valójában nehéz útját! Hallgass meg, Urunk!
3. Bátorítsd hitünket, hadd legyen elég erős ahhoz, hogy egy egészen mást sugalló lelki-szellemi-gazdasági közegnek ellenálljon! Hallgass meg, Urunk!
4. Hogy a társadalmi nyomor legyőzéséért összefogjunk minden jóakaratú emberrel, és ránk legalábbis mindig számíthassanak az igazán szegények! Hallgass meg, Urunk!
5. Óvj meg bennünket a kirekesztés, a rágalmazás bűnétől és minden szeretetlenségtől! Hogy észrevegyük, a segítségre szorulók ínségét, és tőlünk telhetően orvosolhassuk is bajukat! Hallgass meg, Urunk!
6. A betegek világnapján adj egy kis enyhülést minden betegnek, vigasztald meg, öleld szívedre, gyógyítsd meg a testi-lelki bajokban szenvedőket! Hallgass meg, Urunk!

2010. február 11. B év, évközi idő, 5. hét, csütörtök (Szűz Mária Lourdes-i megjelenése) A nap liturgikus színe: zöld

1. Olts szívünkbe, Urunk, el nem múló szeretetet égi Édesanyánk, a Boldogságos Szűz iránt.
2. Adj buzgóságot, hogy áhítattal imádkozzuk a Szűzanya köszöntését, a Rózsafüzért.
3. Sokasítsd meg, Urunk, irgalmad jeleit a Boldogságos Szűz közbenjárására.
4. Engedd, hogy a Szent Szűz iránti bizalomért enyhülést találjanak a szenvedők és betegek.
5. Add, Urunk, hogy halálunk óráján a Boldogságos Szűz Országodba vezessen minket.

2010. február 10. Szent Skolasztika szűz A nap liturgikus színe: fehér

1. Adj, Urunk, korunknak önfeláldozó szenteket, akik egész életükkel szolgálnak Téged.
2. Erősíts minket, hogy gondolkozásmódunkban és viselkedésünkben egyaránt keresztények lehessünk.
3. Érintsd meg a fiatalok lelkét, hogy szeretetüket az örök célra irányítsák.
4. Tedd vonzóvá híveid életét, hogy mások is vonzódjanak Hozzád.
5. Engedd, hogy itt a földön is, és Országodban is nyomodban járjunk.

2010. február 7. C év, évközi idő, 5. vasárnap (Boldog IX. Piusz pápa) A nap liturgikus színe: zöld

1. Segíts, hogy felismerjünk életünkben, és elmondhassuk. Láttam az Urat, hallgass meg Urunk!
2. Segítsd, hogy a veled való találkozás újra és újra tanúságtételre indítson mindannyiunkat, hallgass meg Urunk!
3. Segítsd az igehirdetés munkájában tevékenykedőket, hogy az üres háló el ne keserítse őket, hanem új és új tevékenységre sarkalljon, hallgass meg Urunk!
4. Segíts, hogy minden élethelyzetben megtaláljuk azt a tevékenységet, amelyre hívsz, azt a feladatot, amelyet nekünk szánsz, hallgass meg Urunk!
5. érintsd meg azok lelkét, akik most a rádión keresztül hallgatják szavadat, hogy megérezzék, te sokféle módon tudsz szólítani és küldetést adni, hallgass meg Urunk!

2010. február 2. Urunk bemutatása Gyertyaszentelő Boldogasszony A nap liturgikus színe: fehér

1. Urunk, Jézus Krisztus, a szentmise áldozatban úgy jöjj el közénk, hogy felismerjünk Téged.
2. Urunk, Jézus Krisztus, világosítsd meg Egyházadat, és add, hogy híveid az isteni élet fényében éljenek.
3. Urunk, Jézus Krisztus, egyesítsd népedet Szentlelked erejével, és adj nekik békességet.
4. Urunk, Jézus Krisztus, add kegyesen, hogy minél több szülő nevelje fiát az evangélium világosságának terjesztésére.
5. Urunk, Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy életünk végén találkozhassunk Veled, és a mennyben örökre láthassuk fényességedet.

2010. január 31. C év, évközi idő, 4. vasárnap (Bosco Szent János áldozópap) A nap liturgikus színe: zöld

1. Erősítsd meg az Egyház pásztorait küldetésük gyakorlásában, hogy mindig szeretetben hirdessék szent Igédet, hallgass meg Urunk!
2. Erősítsd bennünk a te szeretetedet, hogy ezzel a szeretettel járhassuk életünk útjait, hallgass meg Urunk!
3. Erősítsd bennünk a küldetéstudatot, hogy minden helyzetben tanúságot tudjunk tenni Rólad, hallgass meg Urunk!
4. Erősíts bennünket, hogy a te szereteteddel tudjunk legyőzni minden viszályt, háborúságot, meg nem értést, hallgass meg Urunk!
5. Erősítsd a betegeket, szenvedőket, nehéz helyzetben lévőket, hogy mindig felfedezzék szeretetedet, és a belőle fakadó erőt, hallgass meg Urunk!

2010. január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító A nap liturgikus színe: fehér

1. Add, Urunk, hogy az eszmék megtévesztő kavargásában állhatatosan kitartsunk a hitben.
2. Add, hogy a divatos szólamok helyett Egyházad üdvösségre vezető tanításához ragaszkodjunk.
3. Add, hogy akik a tanítás feladatát kapták, mindig a Te igazságodat hirdessék.
4. Adj nekünk értelmes szívet, hogy a megismert igazságokat szeretetben életté váltsuk.
5. Add, hogy egykor Benned szemlélhessük a teremtetlen örök Bölcsességet.

2010. január 27. B év, évközi idő, 3. hét, szerda (Merici Szent Angéla szűz, nevelő) A nap liturgikus színe: zöld

1. Add, Urunk, hogy akik az ifjúság nevelésén fáradoznak, szeretetedre is megtanítsák a rájuk bízottakat.
2. Add, hogy a nevelők példája legyen a leghatásosabb nevelési eszköz.
3. Add, hogy az ifjúság gyakorlatilag is megtanulja az erényes életet.
4. Add, Urunk, hogy az iskolai és a családi nevelés összhangban legyen, és a kegyelmi élet növekedését is megadja.
5. Add, hogy a nevelők és tanítványaik egyaránt eljuthassanak Országod dicsőségébe.

2010. január 26. Szent Timóteus és Szent Titusz püspök A nap liturgikus színe: fehér

1. Add, Urunk, hogy lelkipásztoraink tanítása nyomán gazdagon terjedjen a hit igazsága.
2. Adj, Urunk, új papi hivatásokat, akik egész életük feláldozásával szolgálnak híveidben Téged.
3. Add, hogy engedelmes lélekkel fogadjuk és kövessük tanító Egyházad irányítását.
4. Add, hogy a pápa tanításával mi is apostol-tanítványok lehessünk.
5. Add, hogy lelkipásztoraink irányításával eljuthassunk az örök életre.

2010. január 25. Szent Pál apostol megtérése A nap liturgikus színe: fehér

1. Add, Urunk, hogy halogatás nélkül kövessük jóra ösztönző indításaidat.
2. Add, hogy szakítva a bűnnel, többé már ne vétkezzünk.
3. Add, hogy megtérésünk cselekedeteinket teljesen akaratod szerint formálja át.
4. Add, hogy soha gyűlöletet ne hordozzunk szívünkben.
5. Add, Urunk, hogy a ránk bízott kincs az utolsó napon kamatot hozzon az örök életre.

2010. január 24. C év, évközi idő, 3. vasárnap (Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító) A nap liturgikus színe: zöld

1. Add, hogy tanításod terjedjen az egész világon, és találjon készséges hallgatókra.
2. Add, hogy egyre jobban lássuk mindannyian, hogy az örömhír terjesztésében feladatunk van.
3. Add, hogy mindennapjainkban az tőled kapott küldetéssel járjuk életünk útját.
4. Add, hogy a keresztény egyházak hozzád közeledve egyre jobban közeledjenek egymáshoz is.
5. Add, hogy elhunytjaink színed látására eljutva örvendezzenek neked, Megváltójuknak.

2010. január 21. Szent Ágnes szűz, vértanú A nap liturgikus színe: piros

1. Olts szívünkbe, Urunk, Irántad égő szerelmet, hogy testünk-lelkünk önátadásával szeressünk Téged.
2. Adj bátorságot, hogy az üldözések, meg-nem-értések, gúnyolódások ellenére is megmaradjunk szeretetedben.
3. Teremts belénk alázatos szívet, hogy vonzó legyen tisztaságunk.
4. Add, hogy parancsaid megtartásában a szeretet növekedését és ne a kereszthordozást lássuk.
5. Add nekünk a tisztaszívűek boldogságát, hogy mi is megláthassuk Istent.

2010. január 18. Árpádházi Szent Margit A nap liturgikus színe: fehér

1. Engedd, hogy szüntelen szemünk előtt legyen: kötelességünk engesztelni nemzetünkért.
2. Tégy bennünket is szerénnyé, alázatossá és szeretettel teljessé.
3. Add, hogy készséges szívvel vállaljunk minden szolgálatot, és testvéreinkben Neked szolgáljunk.
4. Adj erős akaratot, hogy megkezdett buzgóságunk napról napra növekedjék.
5. Engedd, hogy egykor a szent magyarok közé kerülhessünk.

2010. január 10. C év, Karácsonyi idő, Urunk megkeresztelkedése A nap liturgikus színe: fehér

1. Add, Urunk, hogy Jézus lelkületével közeledjünk az emberekhez, alázatosságban és szeretetben.
2. Add, Urunk, hogy szentatyánk, püspökeink, papjaink Krisztus lelkületével hirdessék az örömhírt minden embernek!
3. Adj erőt mindannyiunknak, hogy kereszteltségünkből és megbérmáltságunkból fakadó hivatásunkat, a tanúságtételt az örömhírről, minden élethelyzetünkben teljesíteni tudjuk!
4. Segíts, hogy a most befejeződött szentév kegyelmei életünk erőforrásává váljanak!
5. Segíts megmutatni a körülöttünk élő embertársainknak, hogy a keresztség szentsége komoly elkötelezettséget kíván, és add, hogy szavunk és életpéldánk megmutassa a hozzád vezető utat.

2010. január 2. Nazianzi Szent Gergely püspök, egyháztanító (Nagy Szent Vazul püspök, egyháztanító) A nap liturgikus színe: fehér

1. Add, Urunk, hogy a szentek ösztönző példáját gyermeki lélekkel kövessük.
2. Add, hogy minden eszmeáramlatban állhatatosak maradjunk a hitben.
3. Add, hogy hitünkből fakadóan, tevékeny legyen a felebaráti szeretetünk.
4. Add, Urunk, hogy serények legyünk, ha jót kell tenni.
5. Add, hogy szentjeid példája életszentségre vezessen minket.

2010. január 1. Szűz Mária, Isten anyja A nap liturgikus színe: fehér

1. Add, Urunk, hogy Szűzanyánk közbenjárására eredményes legyen Szentséges Atyánknak, főpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája.
2. Add, Urunk, hogy az emberiség felismerje a Boldogságos Szűz istenanyai méltóságát, és gyermeki bizalommal forduljon Hozzá.
3. Add, hogy akik az Isten Anyja által megkaptuk Krisztust, erős hittel és áldozatos szeretettel tanúsítsuk, hogy gyermekei vagyunk.
4. Add, hogy egyházközségünk minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szűz anyai pártfogását.
5. Add, Urunk, hogy lelki válságban küzdő híveid a Szűzanya közbenjárására megtalálják a Hozzád vezető utat.