2010. szeptember 27., hétfő

2010. szeptember 2. B év, évközi idő, 22. hét, csütörtök A nap liturgikus színe: zöld

Imádkozzunk, Testvéreim, hogy - Isten kegyelmével együttműködve - alkalmasak legyünk az igazi keresztény életre, és gyümölcsöt hozzunk állhatatosságban, bölcsességben és Isten ismeretében.
1. Erősíts minket, Urunk, hogy állhatatosak legyünk a jóban.
2. Világosítsd meg értelmünket, hogy a kinyilatkoztatás igéivel előrehaladjunk az ismeretben.
3. Ajándékozz meg minket az élet bölcsességével.
4. Ösztönözz bennünket kegyelmeddel, hogy tevékeny legyen felebaráti szeretetünk.
5. Engedd, Urunk, hogy mint a világosság fiai, elnyerjük az örök világosságot.
Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk! Irgalmadban kiragadtál minket a sötétség hatalmából, és szeretett Fiad Országába hívtál meg. Kérünk, erősíts kegyelmeddel, hogy hivatásunkat betöltsük, és mint a világosság fiai, szeretetünkkel megmenthessük testvéreinket. Krisztus, a mi Urunk által.Testvéreim! A helyes életszemlélet és igazi bölcsesség szabaddá tesz bennünket. Kérjük közösen, foglaljon le bennünket Isten, hogy Krisztus által szabadon szolgálhassuk Őt.
1. Ösztönözz minket, Urunk, kegyelmeddel, hogy készségesen teljesítsük akaratodat.
2. Adj helyes szemléletet, hogy ne értékeljük túl a földi dolgokat.
3. Teremts szívünkbe, Urunk, igazi szabadságot, hogy nyitva álljunk az igazság befogadására.
4. Hívj ifjakat szolgálatodra, akik szívesen hirdetik kinyilatkoztatásod igéit.
5. Add, hogy Krsztus-kapcsolatunk elvezessen Hozzád, életünk végcéljához.
Mennyei Atyánk! A bűn megfertőzte, és szolgaságba vetette az emberi szíveket. Kérünk, adj igazi bölcsességet, hogy helyes életszemlélettel szabadok legyünk a bűntől, és egész lélekkel Neked szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által.

2010. szeptember 1. B év, évközi idő, 22. hét, szerda A nap liturgikus színe: zöld

Forduljunk kérő imával, Testvéreim, közösen kegyelemosztó Istenünkhöz, hogy az isteni segítséggel megnövekedjünk a hitben, reményben és szeretetben.
1. Add, Urunk, hogy az Evangélium örömhíre meghódítsa az emberi szíveket.
2. Add, hogy az evangéliumi tanítás gyarapodjék bennünk és gyümölcsöt hozzon.
3. Add, hogy állhatatosak legyünk a tevékeny hitben, szilárd reményben és az áldozatos szeretetben.
4. Add, Urunk, hogy egész életünk önkéntes és tudatos tanúságtétel legyen Fiadról.
5. Add, hogy reménységünk megnyissa Országod kapuját.
Jóságos mennyei Atyánk! Országod örömhírét elhozta Egyszülötted. Kérünk, engedd, hogy amint kegyelmed erejével hittel elfogadtuk, úgy reményünk Szent Színed látásának boldogságában valóra váljék. Krisztus, a mi Urunk által.