2009. december 14., hétfő

Urunk! Te látod életünk zaklatottságát, s a vágyat a szívünkben a biztonságra, a megnyugvásra. Oltalmazó kezeddel vond körbe életünket, hogy áldásodat megérezve és megélve mi magunk is áldás lehessünk környezetünk számára! Ámen.

Urunk! Te látod életünket, nincs rejtve előled semmi. Könyörülj rajtunk! Add és tedd, hogy ne menekeljünk előled. Ajándékozd nekünk a hit bátorságát, hogy reménykedni tudjunk megbocsátó irgalmadban, s valóságosan tapasztalhassuk a bűnbocsánat örömét. Ámen

Urunk! Te látod életünket. Rohanásunkat, kapkodásunkat, elesettségünket. Szánj meg minket, hogy felismerjük a kiteljesedésünkhöz vezető utunkat - Téged! Ámen.

Urunk! Te látod hova jutottunk, mert elvetettük útmutatásaidat. Taníts minket szeretni, hogy engedelmes kezeid lehessünk teremtettségedben! Ámen.

Urunk! Te látod kapkodásunkat és szárnyaszegett ötleteinket életünk megjobbítására. Láttasd meg velünk, hogy a megoldás Te magad vagy s téríts Magadhoz mindnyájunkat! Ámen.

Urunk! Te látod mivé váltunk Nélküled... kérünk, add nekünk igéd erejét, hogy megtapasztalva kegyelmed gazdagságát, bölcsen szólni tudjuk evangéliumodat Ámen.

Urunk! Téged várunk! Jöjj, költözz be szívünkbe, hogy élhessünk általad. Ámen.

Urunk! Tégy minket bölccsé, hogy akaratodat elfogadhassuk. Ámen.

Urunk! Vedd el szívünkből a félelmet, s ajándékozz meg minket erővel, szeretettel és józansággal! Ámen.

Urunk! Vezetésedre vágyunk. Adj nekünk bölcs és értelmes szívet,
hogy terelgetésedet elfogadjuk! Ámen.
Urunk Istenünk! Oly sok mindennel van tele a szívünk, s nem tudjuk eldönteni, mi az igazán fontos. Légy közötttünk, uralmaddal segítsd mindennapjainkat, hogy szeretedért dícsőíteni tudjunk Téged a tőled kapott tisztaságban! Ámen

Urunk, Istenünk! Segíts minket, hogy általad egymásra találhassunk és Benned békességet, s érted értelmet nyerjen életünk minden pillanata! Ámen.

Urunk, Istenünk! Te látod az embervilág kínlódását önmagával. Adj bölcs szívet nekünk, hogy belássuk gondviselő akartod jóságát életünk minden területén. Ámen

Urunk, Istenünk! Teremtett világod csodáin ámulunk nap mint nap. Engedd meg számunkra, hogy átélhessük: saját életünk is csoda... Ámen.

Urunk Istenünk! Új hét első reggelén megállok előtted egy pillanatra. Nézd szívemben a gyönge akarást parancsolataid teljesítésére, s sokszorozd meg kicsinyke erőmet. Őriző angyalodat terelgessen Tefeléd, hogy észrevegyem mihamarabb: életem teljessége csak Veled együtt lehetséges. Ámen

Urunk Istenünk! Vedd ki életemből mindazt, ami gátol, hogy Hozzád találjak! Ámen

Urunk! Költözz a szívünkbe, hogy istenképű életünk lehessen! Ámen.

Urunk! Köszönjük áldásodat, melyet naponként fogadhatunk, s oly természetesnek veszünk. Add, hogy meglássuk benne életújító akaratodat, s erről bizonyságot tegyünk másoknak is! Ámen.

Urunk! Számtalan jelben hivogatsz minket, s mi nem értjük meg hívásodat. Tedd nyitottá életünket ajándékaid befogadására, hogy lelkünk szomjúsága Benned megelégítessék. Ámen.

Urunk! Taníts minket, hogy ne kísértsünk Téged, embertársaink bosszúságára és a magunk kárára! Ámen.

Urunk! Te egy családba teremtettél minket, s mi mégis egymástól elszakadtan élünk. Add, hogy általad megtaláljuk helyünket a világban, s békességet nyerjen lelkünk nyugtalansága! Ámen.

Urunk! Te látod céljainkat, makacsságunkat céljaink olykor vakmerő elérésére, és a gyönge lelkünket a Veled való közösségre. Tompítsd bennünk saját akaratunkba vetett bizodalmunkat, hogy fogadhassuk legnagyobb, legfontosabb ajándékodat: Ömagadat! Ámen.
Urunk! Áldásodért könyörgünk! Add meg nekünk a kiváltságot, hogy életünket az örök, Tőled kapott értékek megőrzésére tudjuk odaszánni! Ámen.

Urunk! Büntetésedet érdemeljük, de irgalmadért fohászkodunk.
Irgalmad fényével leplezz le minket, hogy felismerjük akaratodat! Ámen.

Urunk! Igazságod és szereteted fényével világosítsd meg életünket! Ámen.

Urunk! Hála Neked életünkért, s benne a csodákért! Add, hogy szívünk Feléd forduljon, s Benned megtaláljuk létünk értelmét! Ámen.

Urunk, Istenünk, a megfáradt lelkek gyámolítója! Tégy készségessé minket a Tőled kapott lehetőségek bölcs kihasználására, s növelj minket alázatban, szeretetben és reménységteljes derűvel ajándékozd meg mindennapjainkat! Ámen.

Urunk, Istenünk! Áldunk Téged jóságodért! Köszönjük, hogy naponként sok jót teszel velünk - kérésünk nélkül is. Oltalmazz minket ezután is! Ámen.

Urunk Istenünk! Engedd megízlelnem a lélek gyümölcseit! Ámen

Urunk Istenünk! Jó Veled kezdeni a napot, s kezedből venni dolgaimat. Te megteheted, hogy szereteted fényéből néhány fénysugár rávetődjön életemre, hogy az rajtam keresztül megcsillanjon mások életében is. Látod gondjaimat, küzdelmemet, látod szívem gyönge akarását. Szánj meg, csillapítsd gyarlóságaimat, hogy tudjalak örömmel szolgálni ebben a világban, mert megtapasztaltam gondviselő jóságodat életem minden napján. Ámen

Urunk, Istenünk! Könyörülj rajtunk, hitetlenségben, szeretetlenségben és reménytelenségben vergődő népeden! Térítsd magadhoz elfordult gyermekeidet! Ámen.

Urunk Istenünk! Köszönjük, hogy megtartasz minket, s javaiddal elhalmozol minket kérésünk nélkül is. Mégis kérünk elégítsd meg a Hozzád fohászkodókat: adj a megfáradtnak új erőt, a betegnek egészéget, a szomorkodónak új reménységet, a magányosnak társat, az könnyelműnek felelősséget, a bűnösnek megtérést, a kételkedőnek új ismeretet a Te Szeretetedről. Ámen.

Urunk Istenünk! Látod küzdelmeinket, s a vágyat szívünkben a teljes életre. Add meg nekünk, ami fontos számunkra, hogy ne perlekedjünk Veled, hanem el tudjuk fogadni a próbákat is, amiket reánk mérsz. Jöjj Szentlelked által életünkbe, s formáld azt tetszésed szerint! Ámen

Urunk, Istenünk! Látod összekuszált világunkat, melyet Nélküled alkottunk magunknak. Adj bölcs szívet, hogy Veled együtt vigyázzunk Teremtettségedre, ott ahová rendeltél minket. Ámen.
Uram! Vedd el tőlem végességemtől való félelmeimet, s ajándékozz meg szolgáló lelkülettel, s erővel, hogy boldogan tudjam élni véges napjaimat! Ámen

Uram! Vedd el tőlünk a csüggedésre való hajlamot, s ajándékozz meg minket a szeretet, az erő, s a józanság lelkével! Támogass minket gondviselő jóságoddal életünk minden dolgában, hogy legyen lehetőségünk megcselekedni mindazt a jót, amit Te előre elkészítettél. Bocsásd meg türelmetlenségünket és szeretetlenségünket, s add hogy mások is megbocsássanak nekünk ügyetlenségeink miatt, s mi is tudjuk gyakorolni a megbocsájtást mások felé! Ámen

Uram! Védelmedben élni kiváltság,
áldott légy mindenért! Ámen

Uram! Végtelen Isten vagy... s ezt nem is értem... végességem okán, hogyan is érthetném? MIndenható Istenem, kérlek, adj nekem bizodalmas szívet Tebenned, hogy megértsem és megéljem teremtői akaratodat, s lelkemnek békességét Általad megtalálhassam! Ámen

Uram! Vezérelj minden utamon, hogy el ne szakadjak Tőled, s ha mégis elcsábítanának selymes-füvűnek vélt legelők, kérlek találj rám, hogy újra Rád találhassalak! Ámen

Uram! Vezess engem életem minden napján, hogy el ne tévedjek az útról, mely Hozzád vezet! Ámen

Uram! Vezess, hogy eljussak Hozzád! Ámen

Uram! Vezess, hogy ne csak nézzem világodat, de kegyelmed révén meg is lássam benne üdvözítő akaratodat. Ámen

Uram! Vigasztalj, hogy élhessek! Ámen

Urunk, add nekünk Szentlelkedet! Ámen.

Urunk! Add vissza nekünk a szavak ízét, az egység örömét, s igeneink nyugalmát! Ámen.

Urunk! Ajándékozz meg minket a közösség örömével, hogy egymásban felfedezhessük a Te képmásodat, s hálát adjunk Neked! Ámen.
Uram! Tudom, hogy ott vagy mindenben, mégsem tudlak megfogni, s mégsem láthatlak. Add nekem, hogy lélekben megtapasztalhassalak nap mint nap, s boldogan élhessek a tetszésedre is! Ámen

Uram! Türelmetlen vagyok, de az én perceim végesek, s minél inkább öregszem, annál inkább látom, s tapasztalom ezt az igazságot. Kérlek taníts azért türelemre, hogy hűséges maradjak, s ne váljak szereteted hitszegőjévé! Ámen

Uram, úgy alkottál meg, hogy szabadságban éljek,
Add, hogy a Te Szentlelked irányításával szabadon kövesselek.
Oltsd a vágyat a szívembe, hogy minden nap jobban és jobban megismerjelek és szeresselek.

Uram! Újíts meg Lelkeddel, hogy éljek! Ámen

Uram! Utaidat ismertesd meg velem, hogy boldogan élhessem napjaimat! Ámen

Uram! Válj mindinkább valósággá életemben, hogy valóban élhessek! Ámen

Uram! Vedd el a lelkemet terhelő gondolatokat, s engedd éreznem, hogy a tenyereden hordozol, s gondot viselsz rólam, s szeretteimről! Ámen

Uram! Vedd el békétlenségemet, s add szívembe szereteted nyugalmát! Ámen.

Uram! Vedd el bénító gondolataimat, hogy szabad legyek, s tudjak szárnyalva szeretni, ahogyan Te is elvárod tőlem! Ámen

Uram! Vedd el tőlem, ami gátol engem, hogy közelebb kerüljek Hozzád! Szabadíts ki önigazságaim nyomasztó ketrec-világából! Ámen

Uram! Vedd el tőlem az önsajnálat, s a bosszankodás keserűségét! Segíts meg engem Istenem, hogy megnyugodjon lelkem Tebenned, s olyanná válhassak, amilyennek megálmodtál engem! Ámen

Uram! Vedd el tőlem mindazt, ami gátol abban, hogy megismerhesselek! Ámen.
Uram! Tedd életem fáját termővé! Add, hogy ne az önzés erősödjék ebben a világban, hanem mások is felfedezzék a szolgálat, a felelősségteljes gondolkodás lélekemelő-, s közösségteremtő megnyugtató szépségét, s Hozzád forduljanak életük minden dolgában! Ámen

Uram! Tedd teljessé életemet, hogy kikerekedjék bennem a világ, s Általad egésznek érezhessem magamat! Ámen

Uram, tégy békességed eszközévé!

Uram! Tégy engem békességed eszközévé, hogy a Tőled kapott kegyelem által jóságodat tükrözhessem minden ember felé! Ámen

Uram! Tény engem békességed eszközévé. Taníts, szeress, hogy emelhessek másokat. Ámen.

Uram! Tégy engem békességed követévé. Add, hogy igenem mindig igen legyen, s legyen erőm nemet mondani mindarra, ami elvonja figyelmemet Rólad! Adj nekem tiszta érzéseket a szívembe, hogy helyesen tudjak dönteni életem minden dolgában, s ne a veszekedés, hanem a békesség embere legyek! Ámen

Uram! Tégy engem békességed, szereteted követévé ma is! Ámen.

Uram! Tégy engem együtt-munkálkodásra késszé! Ámen

Uram! Tégy lakatot a számra, amikor fölöslegesen beszélek, s adj bölcsességet és bátorságot, amikor szólnom kell. Add, hogy érezzelek szavaim mögött, s add, hogy megérezzenek Téged mások - szavaim által is! Ámen

Uram! Terméketlen fa az életem! Kérlek Téged, ne büntess, s ne vágj ki! Adj még egy lehetőséget a megújulásra, hogy megtapasztaljam az adás, s a gyümölcstermés csodálatos érzését! Ámen

Uram! Töltsd meg életemet igéd igazságával, hogy aszerint élhessek! Ámen

Uram, tudom, hogy mikor Hozzád fordulok, nincs szükség szavakra.
Te a szívembe látsz. Tudod a vágyaimat és a szükségeimet.
A kezedbe helyezem magamat.
Uram! Te látod, s tudod, hogy a Tőled elfordult világ hová jutott embertelenségében... Adj nekem halló füleket igédre, hogy aszerint tudjak élni, Benned megtaláljam békességemet, s tálentumaimmal, melyeket Tőled kaptam, békéltetni tudjak másokat is! Ámen

Uram! Te látod szívemet-lelkemet, Te tudod, milyen sok nehézségem van az életemben. Adj Uram nekem megoldást, s készséges szívet, hogy szereteted eszközeként szolgálhassak ebben a világban, akaratod szerint! Ámen

Uram! Te légy az én gazdagságom! Szereteteddel védj meg a világ csillogásától, hogy meg ne vakuljak, s gödörbe ne essek! Ámen

Uram! Te megvizsgálod a szíveket, s tudod, hogy mi lakozik bennük... Azt is jól tudod, mi szunnyad az én szívem mélyén. Kérlek ezért, légy hozzám irgalmas, hogy mentő szeretetedre magam is csak szeretettel válaszoljak! Ámen

Uram, Te mindig vársz rám.
Bár soha ne lennék túl elfoglalt hozzá, hogy időt találjak számodra.

Uram! Te naponta hívsz, s szereteted vonzását soha nem szünetelteted. Kérlek döbbents rá ajándékaidra a mai napon is, hogy mosolyommal másokat bátoríthassak. Ámen.

Uram! Te nemcsak életre hívtál, de a Téged dicsérő életre is elhívtál. Adj nekem Uram bölcsességet, s erőt, hogy akaratod szerint élhessek jónak és szépnek teremtett világodban, s evangéliumi örömmel szolgálhassak másokat! Ámen

Uram! Te szépnek és jónak teremtetted világodat, amibe folyamatosan belerondítunk... Tégy igazságot Uram, s légy kegyelmes mindannyiunkhoz, hogy végre Rád találhassunk mindannyian! Ámen

Uram! Te vagy az út, az igazság és az élet... Add, hogy Veled járhassak, s igazságod által élhessek! Ámen

Uram! Te vagy az út az igazság és az élet, Te vagy életem célja, tartalma és értelme. Kérlek emlékeztess erre, ha elfelejteném, mert másokat figyelmen kívül hagyva csak a magam hasznát keresem! Ámen

Uram! Te vagy életünk egyetlen biztonsága, kérünk Téged, szereteteddel óvj meg minket minden gonosztól! Ámen

Uram! Te vagy ura szélnek a tengernek, s Tiéd az egész embervilág. Szereteted tüzét gyújtsd meg mindannyiunkban, hogy akaratod szerint cselekedjünk! Ámen.
Uram! Te látod életem gondjait. Kérlek Téged, emelj ki belőlük néhány pillantra, hogy szereteted apró csodáit átélve magam is jóságod eszközévé válhassak! Ámen

Uram! Te látod életem nehézségeit, küszködésemet. Kérlek segíts meg engem erővel, adj nekem társakat gondjaim hordozásában, s engedd meg kegyelmesen, hogy életem hibáin okulva, derűsen tudjak a jövőbe tekinteni, s örömöt tudjak megosztani másokkal is! Ámen.

Uram! Te látod életem terheit. Nem azt kérem, hogy vedd el őket, hiszen végtelen igazságod szerint Te tetted azokat vállamra, de kérlek, adj erőt azok elhordozására. Ámen.

Uram! Te látod életemet, s céljaimat. Kérlek, áldd meg munkámat és pihenésmet, hogy Neked tudjak élni, mások hasznára, önmagam békességére! Ámen

Uram! Te látod életemet, Te tartod kezedben azt. Kegyelmeddel támogass ezután is, hogy békességem legyen önmagammal! Ámen

Uram! Te látod fekvésemet, kelésemet és járásomat. Látod a szívemet, s látod azt is, amit én még nem látok. Adj nekem bizodalmas hitet Tebenned, hogy ne veszítsem el fejemet, hogy megőrizzem szívemet. Add, hogy esélyt adjak Neked életemben, hogy erőd által munkálkodj életemben... Ámen

Uram! Te látod embervilágunkat, s mindannyiunk lelkét, benne a legmélyebb titkokat is. Könyörülj népeden, mely elveszítette a Benned való örvendezés készségét, s elfelejtette, hogy mindennek forrása Te magad vagy. Éltess minket Igéddel, hogy felismerjük igazságaidat, és aszerint éljünk embertársaink javára, magunk boldogulására, a Te dicsőségedre! Ámen

Uram! Te látod hányszor tértem le utadról, tagadtam meg irányításodat. Kérlek vezess, hogy visszataláljak általad teremtettségbeli önmagamhoz! Ámen.

Uram! Te látod, hogy milyen sokszor nem értem a világot, s önmagamat. Engedd, hogy jobban megismerhesselek Téged, s magamban megtaláljam a belémplántált istenképűséget, s aszerint is éljek mások hasznára. Ámen.

Uram! Te látod mennyire eluralkodott ebben a világban a tisztátalanság, s bizonyára imáinkban is érzed, mennyire szenvednek tőle az emberek. Könyörül rajtunk, hogy visszataláljunk Hozzád, s általad egymáshoz is! Ámen.

Uram! Te látod, milyen sokszor elégedetlenkedem, s számonkérem Rajtad, mit nem adtál meg... Kérlek, tedd bölccsé szívemet, hogy elfogadjam formáló akaratodat és gondviselésed simogatásából megértsem, hogy szeretsz... Ámen

Uram! Te látod mindannyiunk küzdelmeit, s te tudod miért torpanunk meg olykor-olykor. Segíts minket a Tebenned való hitben megerősödnünk, hogy képessé váljunk szeretni életünk utolsó szívdobbanásáig! Ámen
Uram! Taníts engem a Te utaidra, igéd fénye legyen ösvényem világossága! Ámen

Uram! Taníts, hogy világolhasson életem! Ámen

Uram! Taníts imádkozni! Ámen

Uram! Taníts imádkozni, hogy formálódjak kedvedre! Ámen

Uram! Taníts minket életünk végéig, hogy Benned és Általad megtaláljuk életünk értelmét! Ámen

Uram! Tartsd meg szövetségedet velünk! Ámen.

Uram, Te adtad nekem az éjszakát, hogy pihenjek.
Add, hogy az ébredésem idején sem feledkezzek meg a Te hozzám való jóságodról.
Irányíts Uram utamon, úgy, hogy a Te áldásodat megoszthassam másokkal is.

Uram, Te bevésted tenyeredbe a nevemet.
Ha mások meg is feledkeznek rólam, Te sohasem fogsz.

Uram! Te formáld a szavakat ajkaimon, hogy ne rövidítsem meg velük mások életét, hanem erőt közvetíthessek általuk! Ámen

Uram! Te közösségbe és közösségért teremtettél mindannyiónkat - szenvedünk is emiatt eleget... Kérünk Téged, gondviselő jóságoddal ölellj át minket, hogy a Te jóságodban megízleljük eljövendő országod örömét, s ez a mindennapi öröm segítségünkre legyen méltósággal megélni embervoltunkat! Ámen

Uram! Te látod az embervilág mohóságát, az egyes ember bűnét és nyomorúságát. A kínzó kérdéseinket, s ügyetlen válaszainkat. Könyörülj rajtunk, hogy teremtett gyönyörű világunkban dícséretedet még sokáig énekelhessék gyermekeid! Ámen.

Uram! Te látod büszkeségemet, esendőségemet, mulasztásaimat és vétkeimet. Kérlek, bűnbocsátó irgalmad palástját terítsd rá didergő lelkemre, hogy szereteted melege akaratod cselekvésére indítson. Ámen.
Uram! Szabadíts meg önző gondolataimtól, hogy embertársaim, legelőször is szeretteim javára élhessek! Ámen

Uram! Szentlelked által tégy késszé a másokkal való építő együttműködésre, hogy életünkben nyilvánvalóvá váljon akaratod! Ámen

Uram! Szentlelkeddel erősíts, hogy reménységem forrása el ne apadjon! Ámen

Uram! Szeress, hogy szerethessek! Ámen.

Uram! Szeretem az életet, s szeretlek Téged! Segíts meg küzdelmeimben, hogy jusson erőm másokat is szeretni -akaratod szerint! Ámen

Uram! Szereteted érintését vágyom minden nap... Kérlek segíts úgy élnem, ahogyan "megálmodtad" életemet, s ne engedd, hogy a múlandót fontosabbnak véljem attól, ami örök! Ámen

Uram! Szereteted fényét hadd tapasztalhassam meg ma is, s engedd, hogy a békesség eszközévé válhassak ott, ahová helyeztél engem! Ámen

Uram! Szereteted melegét éreztesd velem ma is, hogy tudjam és érezzem, Nálad van életem megoldása! Ámen.

Uram! Szeretnék okos és bölcs lenni, de valahogyan mégsem sikerül. Adj nekem bizodalmas szívet Tebenned, hogy kezedből vegyem életem minden napját, s hálatelt szívvel, örömmel kövesselek Téged! Ámen

Uram! Szeretném életemet a Te akaratod szerint élni. Kérlek vezess, hogy Hozzád juthassak! Ámen.

Uram! Szeretném, ha szemeimben a szereteted tükröződne! Adj nekem bizodalmas hitet, szolgáló szeretetet, s alázatot, hogy elfogadjam törvényeidet! Ámen

Uram! Szolgálatra hívtál el, add hogy örömmel végezhessem! Feladatokat adtál nekem, adj hozzá erőt és türelmet is! Értelmet adtál nekem, adj hozzá szeretetet is, hogy kegyelmed által élhessek másokért! Ámen
Uram! Segíts meg ezen a mai napon is, hogy életem összhangba kerüljön megtartó törvényeiddel! Ámen

Uram! Segíts meghallani hangodat! Adj nekem Rád figyelő lelket, igaz felismeréseket, hogy derűs, szolgáló lélekkel haladhassak Feléd életem útján! Ámen

Uram! Segíts, hogy megmaradjak Nálad! Ámen

Uram! Segíts mindennapi imáimban, hogy azért sóhajtozzak, s azt kérjem, amire valóban szükségem van! Ámen

Uram! Segíts úgy élnem napjaimat, hogy megfeleljek teremtői akaratodnak, s életem minden dolgával magam és mások lelki épülését szolgálhassam! Ámen

Uram! Semmim nincs, amit ne kaptam volna. Mindazt, amit elértem, azt is Neked köszönhetem, hiszen Te adtál erőt, egészséget és kitartást, hogy elérhessem céljaimat. Add Uram, hogy a legnagyobb célt el ne vétsem, s Rád figyelve örömmel fussam meg életem pályáját! Ámen

Uram! Sok dolog félelmet kelt bennem, Te jól ismered lelkem legmélyének gondolatait is. Kérlek adj nekem bizodalmas szívet, hogy bölcsen Rád hagyatkozzam minden döntésemben! Ámen

Uram! Sokszor hibáztam, bánom. Kérlek segíts meg, hogy nevedet dicsérhessem életem minden napján! Ámen

Uram! Sokszor kerültem veszélyes helyzetbe, s Te kimenekítettél. Kérlek ne engedd, hogy keményszívűségem áldozata legyen egész életem, ezért engedd éreznem közelségedet, hogy megtanuljak Veled együtt járni, követni Téged! Ámen

Uram! Sokszor visszaélek a testemmel... Fölösleges terheket teszek rá, s azt is feledem, hogy mindezekért egyszer "fizetnem" kell. Adj nekem kedvet, lehetőséget, hogy testemet a Te szolgálatodba állíthassam, s az valóban a Szentlélek temploma lehessen! Ámen

Uram! Szabadíts meg minket a gonosztól! Ámen

Uram! Szabadíts meg önzésemtől, hogy Benned önmagam lehessek! Ámen
Uram! Olykor nagyon nehéz nekem elviselni másokat, meg magamat is... Kérlek segíts rajtam, hogy szeretni tudjam azokat is, akiket inkább kerülnék! Ámen

Uram! Olykor nem is értem, miért hívogatsz... Nem szolgáltam rá szeretetedre, legfeljebb önzésemmel, mulasztásaimmal, s egyéb más bűneimmel hívtam fel magamra a figyelmedet! - gondolom én így, itt és most, ebben a gyönyörűnek teremtett anyagvilágodban... Istenem, köszönöm Neked az életet, hogy életemnek Benned és Általad halálon átívelő távlata is van! Kérlek Téged, tégy engem bölccsé, hogy ha szólnom kell Rólad vagy cselekednem kell a Te akaratod szerint, akkor azt mindig a Tőled kapott méltósággal tehessem! Ámen

Uram! Óvd meg mindannyiunk lelkét a világ, s önmagunk ámításaitól, hogy egymásért élhessünk! Ámen.

Uram! Óvd meg szívemet, s lelkemet a megcsaló érzésektől és gondolatoktól, s add, hogy Tőled kapott bölcsességgel tudjam vezetni életemet! Ámen

Uram! Óvj meg minden kísértéstől, légy velem nehéz pillanataimban. Adj erős szívet s lelket, hogy igédben felfedezzem védő szeretetedet, s aszerint is éljek! Ámen

Uram! Önző gondolataimat vedd el tőlem, s segíts arra el ezen a mai napon is, hogy a Te elvárásaid szerint élhessek, felebarátaim javára, s a magam lelki épülésére! Ámen

Uram! Össze-vissza vagdalkozó természetünket csillapítsd bennünk, hogy felfedezzünk Téged életünkben! Ámen

Uram! Összecsaptak a hullámok a fejem felett... Segíts meg Uram, hogy Benned megtaláljam békességemet! Ámen

Uram! Segíts el engem az önzetlen szeretet naponkénti megéléséhez, hogy hálát tudjak adni Neked mindenért, nemcsak a Tőled kapott jókért, de a megpróbáltatásokért is! Ámen

Uram! Segíts engem mindennapjaimban, hogy meglássam szereteted jeleit a világban, s a magam életében, s hálát adhassak mindezért! Kérlek ne engedd elvétenem a Célt, s add hogy vonzásodban élhessek a mai napon is! Ámen

Uram, segíts, hogy egészen tudatában legyek a Te Szent jelenlétednek.
Bugyolálj be szeretetedbe.
Engedd, hogy a szívem eggyé váljék a Tiéddel.

Uram! Segíts meg, adj erőt nekem ma is küzdelmeimben, hogy ne fáradjak bele életembe és segíteni tudjak másoknak! Ámen.
Uram! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, de vágyódom kegyelmedre! Hiszek Uram, de légy segítségemre hitetlenségemben! Ámen.

Uram! Nemiségben hívtál életre minket, add hogy teremtettségünket méltósággal tudjuk megélni. Adj nekünk őszinte szívet, bölcs gondolatokat, hogy ne romboljuk azt, amit építenünk kellene, s ne építsük azt, ami életünk pusztulását segíti elő! Ámen

Uram! Nyílj meg nekem is, hogy találkozhassam Veled! Ámen

Uram! Nyisd meg szívemet, hogy beengedjelek életembe! Ámen

Uram! Nyugtalanságaim okait szüntesd meg bennem és körülöttem, hogy felszabadultan dicsérjelek és szolgáljak Neked! Ámen.

Uram! Oly nehéz uralkodni magamon, pedig szeretnék. Kérlek, szereteted valósága teremje meg bennem gyümölcseit, hogy olyanná válhassak, amilyennek magam is szeretném! Ámen

Uram! Oly sok gond és baj van ezzel a világgal, s olyan egyedül érzem magam benne... Segíts, hogy magam is segítségére lehessek másoknak! Ámen

Uram! Oly sok mindent ítélek meg elengedhetetlenül fontosnak, s elfelejtem, hogy Te vagy a legfontosabb, életem, s minden Jóság forrása. Adj nekem értelmes szívet, hogy a világ színes kavalkádjában ne tévesszem el a célt, s mindig meghalljam hívó hangodat! Ámen

Uram! Oly sok mindent kaptam Tőled Uram, s oly keveset adtam belőle tovább felebarátaimnak. Kérlek adj nekem bölcsességet, hogy tudjak szolgálni ott, ahol szükség van nemcsak földi javakra, de Rád is, s tudjam bölcsen elfogadni minden végzésed! Ámen

Uram! Oly sok mindent nem értek ebben a világban, s oly sok mindent mégis megtapasztalok. Gondviselő jóságod ajándékait ne engedd elpazarolnom, s add, hogy magam is békességed eszközévé válhassak gyönyörűnek teremtett világodban! Ámen

Uram! Oly sokszor botorkálok magam választott utaimon. Kérlek vezess vissza ösvényedre, hogy igéd mécsesénél hamarabb észrevegyem a köveket, s kevesebbszer üssem meg lábamat! Ámen

Uram! Oly sokszor konkrét elképzeléseim vannak az élet helyes útjairól, aztán gyakran mégis tévutakon, zsákutcában találom magam! Juttass el békességedre, hogy tetszésedre, s a magam örömére a távlatos jó mellett döntsek! Ámen
Uram! Mutasd meg Magadat, hogy éljek! Ámen

Uram! Naponta ütközünk azzal, hogy irgalmatlan világban élünk. Kérünk, tégy minket békességed küldötteivé, hogy életünkben tükröződjék a Te irgalmadnak az áldása, s mások is felfedezhessék megbocsátás titkát! Ámen

Uram! Ne adj nekem nagy gazdagságot, hogy kevéllyé váljék a szívem, s ne is kísérts meg olyan szegénységgel, hogy elfordulva Tőled megtagadjalak Téged! Adj nekem bölcs szívet és építő értelmet, hogy helyemet megtalálva ebben a bonyolult világban szolgálhassalak Téged, embertársaim javára, mindenki örömére, meglelve lelkem békességét is! Ámen

Uram! Ne engedd, hogy elfelejtsem a Legfőbb Jót: a Tőled kapott szeretetet. Tedd távlatossá gondolkodásomat Szentlelked által, hogy ne essek önigazságaim vermébe, s tükröződhessen életemben, hogy mindannyiunkat szeretetre teremtettél. Ámen

Uram! Néha nehezemre esik a szó, kérlek segíts meg! Nyisd meg ajkamat, járd át lelkemet, hogy Benned megnyugodva, örömmel szolgálhassalak! Ámen

Uram! Nehéz megértenem mindazt, amit tanítani akarsz nekem. Adj nekem kedvet, erőt és lehetőséget, hogy tanításaid által gazdagodjak, s gazdagíthassak másokat is! Ámen

Uram! Nehézségeim közepette hajolj le hozzám, s védelmezz szereteteddel! Ámen.

Uram! Neked van igazad egyedül, juttasd érvényre igazságod! Ámen

Uram, nekem adtad a szabadság nagyszerű ajándékát.
Ezekben a napokban add meg nekem, hogy szabaddá váljak a rasszizmus és nem elfogadás minden formájától.
Emlékeztess Uram, hogy a Te szerető szemedben mind egyenlők vagyunk.

Uram! Nem akarok más igazságról tudni, mint a Te szeretetedről! A gonoszság nyilait angyalaiddal hárítsd el felőlünk, s add, hogy Neked tetsző élettel dicsérhessünk Téged életünk minden napján! Ámen

Uram, nem akarom természetesnek venni a szabadság ajándékát.
Megajándékoztál a lélek szabadságának áldásával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

Uram! Nem kell, hogy próféták legyünk, hogy magunk is belássuk: Ha istentelenül élünk, akkor pusztulásba sodorjuk nemcsak magunkat, de egész teremtett világodat! Add nekünk a józanság, a szeretet és erő lelkét, hogy ne csüggedjünk, hanem szüntelenül törekedjünk mindarra a jóra, amit törvényeidben elénk adtál! Ámen
Uram! Köszönöm Neked egészségemet, értelmemet, s életemben naponként megnyilvánuló gondviselésedet! Add, hogy ember lehessek életem minden szakaszában, s megnyilvánulhasson általam is teremtettséged sorsomnak rendelt néhány csodája! Ámen

Uram! Köszönöm Neked, hogy olyan vagyok, amilyen, s köszönöm, hogy nem hagysz olyannak, amilyen vagyok! Add, hogy magamat elfogadva, másokban is meglássam teremtői akaratodat, s hálával telt szívvel tudjak szolgálni Neked! Ámen

Uram! Köszönöm Neked munkámat és egész életemet! Add, hogy hálaadással élhessek mindenért! Ámen

Uram! Köszönöm Neked szemem világát! Add, hogy lássak is vele, ne csak nézzek! Ámen

Uram! Köszönöm Uram a közösséget, amiben élhetek, köszönöm Uram a családomat, ahol elrejtettségben és szeretetben élhetek, s köszönöm Uram, hogy nap mint nap tanácsolsz és nem hagysz magamra, s áldott legyen Neved közöttünk, mert mindannyiunknak gondját viseled! Ámen

Uram! Légy áldott minden gyermekért, légy áldott az Életért. Add, hogy érvényesüljön teremtői akaratod, s a Tőled kapott méltósággal tudjunk élni a világban, őrizve azt magunknak, s a jövő generációinak az idők végezetéig! Ámen

Uram! Légy velem küzdelmeimben! Ámen.

Uram! Légy velem, taníts, add hogy soha ne kínozzon a szeretet hiánya! Ámen

Uram! Lelkedet add, hogy éljek! Ámen

Uram, lelkem utánad vágyódik.
Mikor Nálad időznek gondolataim,
Békességet és megelégedettséget találok.

Uram! Ments meg az anyagiak kísértéséről, s add, hogy Rád figyelve hálát adhassak Neked gondoskodó szeretetedért! Ámen

Uram! Moss át Igéd életes vizével, vedd el tőlem mindazt, ami elválaszt Tőled, hogy Élet-jellé válhassak mások számára! Ámen
Uram! Köszönöm az időt, s a lehetőséget, hogy Igéd fényében megfürödhetek nap mint nap... Vonzásoddal ajándékozz meg ezután is, s tégy kiegyensúlyozottá és boldoggá életem végéig! Ámen

Uram! Köszönöm gondviselő jóságodat! Add, hogy ne legyek hálátlan, s szolgálni tudjam embertársaimat, szeretteimet úgy, ahogyan azt Te bölcs végzésed szerint sorsomba rendelted! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy érző szívet adtál nekem! Add, hogy ne váljak érzéketlenné mások gondjára-bajára, s magam is részt vállaljak mások nehézségeiből! Adj Uram mindannyiunknak egymásra figyelő lelkületet, hogy Szentlelked által épüljön Egyházad! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy megvigasztalsz, s igéddel bátorítasz minden nap! A bennem lévő gyönge akarást erősítsd, s legyen áldásod mindazok életén, akik Tebenned bizakodnak! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy nevelsz a mai napon is... Köszönöm hogy megengeded, hogy eszközöd lehetek teremtett világodban, s engem is felhasználsz a mai nap apró történéseiben is világod jobbításában. Ámen.

Uram! Köszönöm, hogy szabad akarattal ajándékoztál meg, s dönthetek úgy, ahogyan azt jónak látom. Kérlek, adj nekem értelmes, bölcs szívet, hogy azt válasszam, ami jó és épít, s elvessem mindazt, ami rombol engem, a közösséget, s a Veled való kapcsolatot! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy társat rendeltél mellém, s együtt hordozol minket közös életünk útján! Adj nekünk hálás és őszinte szívet, hogy sorsunkat beleálmodhassuk teremtettségedbe, s megtapasztalhassuk újra és újra, hogy Te az élet és a szeretet Istene vagy! Ámen

Uram! Köszönöm Neked a szabadítást, amit Fiad áldal megcselekedtél! Uram, nem kérem, hogy megértsem a titkot, de kívánom, hogy éljek e titok által kiteljesedve boldogan, felebarátaim javára, s a Te dicsőségedre! Ámen

Uram! Köszönöm Neked a testemet! Add, hogy vigyázni tudjak rá, s ne károsítsam önzésemmel! Köszönöm, hogy kegyelmeddel sokszor megóvtál a káros következményektől... Kérlek butaságaim miatt ne büntess, hanem ölelj át irgalmaddal naponta! Ámen

Uram! Köszönöm türelmes jóságodat! Add, hogy élni tudjak kegyelmeddel, s megtaláljam békességemet Tebenned! Ámen.

Uram! Köszönöm Neked a védelmet, amiben részesülök életem minden napján. Add, hogy gondviselő jóságod tapasztalása közben ne váljak elbizakodottá, s alázattal tudjam fogadni megtartó kegyelmedet! Ámen

Uram! Köszönöm Neked az életemet, s hála Neked minden lehetőségért, amivel megajándékozol benne! Add, hogy ne legyek hálátlan, s szeretettel tudjam viszonozni a Tőled kapott szeretetet elsősorban azok felé, akiket mellém rendeltél! Ámen
Uram! Ítéld meg az emberlelkeket, hogy Hozzád találjanak, s békességet nyerjenek maguknak. Ámen.

Uram! Jó fogni kezedet! Kérlek akkor se engedj el, ha fájdalmasnak érzem szorítását! Ámen.

Uram! Jól ismersz minket, s látod, mennyire szeretnénk valóságnak hinni a valószerűtlent. Teremtő Istenünk! Számtalan helyzetben bizonyítottad meg gondviselő jóságodat, mi mégis oly keveset tanultunk belőle... Adj nekünk Benned való bizodalmat, hogy ne a múlandóba kapaszkodjunk, hanem életújító örökkévaló ígérteidbe! Ámen

Uram! Jól látod, hogy ki vagyok valójában, nem is kívánom magyarázni azt, ami miatt magam is bánkódom... Fogyatkozásom van szeretetben és hitben, ellapososik bennem a reménység és a jóindulat is. De kihez fordulhatnék Uram, ha nem Tehozzád? Könyörülj rajtam, szánj meg engem, igazíts meg a Krisztusért! Ámen

Uram! Jól tudod, hogy eleget szenvedünk elmúlásunk miatt is, de azt is tudod, hogy kívánjuk az örök életet. Emberlétünk hiábavalóságaitól szabadíts meg mindannyiunkat, hogy ne keserítsük, hanem segítsük egymás életét! Ámen.

Uram! Jóságod hűségre kötelez, s Te tudod, hogy olykor elerőtlenedem... Homályba vesznek céljaim, az örömös hegycsúcsról a kedvtelenség völgyébe csusszanok... Teremtő Istenem! Kérlek segíts meg nehéz pillanataimban, amikor úgy érzem, a létem kín, s a karakter-erősítő kihívások csapások. Örökkévaló Isten! Gondviselésed palástjával takarj be engem és szeretteimet, hogy Téged áldjunk örömmel életünk minden napján, s a Tőled kapott erőnkkel szolgálhassunk! Ámen

Uram! Kereszted koordinátarendszerét tedd nyilvánvalóvá életemben, hogy megtaláljam helyemet Tebenned, s magam is a békesség követévé válhassak! Ámen.

Uram! Kérlek segíts meg engem küzdelmeim között! Add, hogy Jézus áldozata erőt adjon mindennapjaimban, s hogy pislákoló mécses-életem szeretet-lángja ki ne aludjék! Ámen

Uram! Kezedben a világ, de nekünk adtad sorsunk irányításának a lehetőségét. Segíts meg minket, hogy egymásban testvért leljünk, s megtaláljunk Téged, már itt lent a Földön! Ámen

Uram! Koronázz meg irgalmaddal, hogy magam is tükrözhessem kegyelmedet! Ámen

Uram! Köszönöm a hallás ajándékát, add hogy hálás legyek érte! Ámen.

Uram! Köszönöm az életemet! Köszönöm, hogy vagyok, s másoknak is "lehetek"! Köszönöm mindazokat, akiket mellém adtál, hogy szeressenek, s hogy én is szerethetem őket! Köszönöm életem minden percét, a vidámságot és a szomorú pillanatokat is, melyekben tanítasz, hogyan éljek akaratod szerint, teljességben és boldogan! Ámen
Uram, Istenem! Önmagam okoskodásától védj meg engem, hogy Titkaid csodálója lehessek! Ámen.

Uram, Istenem! Sok embert küldesz az életembe, hogy tanuljak általuk: Szeretetet és alázatot, bölcsességet és kitartást. Add, hogy felismerjem bennük formáló akaratodat, s mindenért és mindenkiért hálát tudjak adni Neked mindenkor! Ámen

Uram, Istenem! Szükségem van Rád, kérlek vonj magadhoz! Ámen.

Uram, Istenem! Taníts engem utaidra... hogy megmaradhassak a hűségben. Ámen.

Uram, Istenem! Te indítod szívemben a magasztaló szavakat, s Te segítesz kimondanom, ami csak gyönge sejtés lelkemben. Erősítsd, áldd meg mindazokat, akik Hozzád menekülnek életük gondjai alatt roskadva, hogy felbátorodva, erővel megtelve, szeretetben élve tudjanak bizonyságot tenni gondviselő jóságodról. Ámen

Uram, Istenem! Te látod a terheimet, gondjaimat. Vedd el önzésemet, s okoskodásomat, hogy keresztjeimet és kérdéseimet Rád vethessem. Ámen.

Uram, Istenem! Te látod emberszívek millióit, akik vágyakoznak a szépre, a jóra, de nem tudják, hogy ennek beteljesülése csak Nálad lehetséges. Ajándékozd meg őket magaddal, hogy igazi karácsonyuk legyen! Ámen

Uram, Istenem! Te látod mennyire szenvedek a magánytól, a szereteted hiányától. Áldd meg életemet, hogy áldás lehessek mások számára!

Uram, Istenem! Te látod vágyakozásaimat, s azt is, hogy életem minden dolgában Téged kereslek. Kérlek, vondd magadhoz kereső lelkemet, hogy Veled együtt, - nehézségeim ellenére -, békében élhessem meg mindennapjaimat! Ámen.

Uram, Istenem! Te püspökké/lelkipásztorrá tettél engem az egyházban, de látod, mennyire alkalmatlan vagyok ilyen nagy és nehéz szolgálatra. Ha nem segítettél volna, már régen elrontottam volna mindent. Ezért téged hívlak segítségül. Örömmel állítom szolgálatodba szívemet és számat. Taníts, hogy taníthassam népedet! Segíts, hogy igédet szüntelenül szívemben forgassam, és elmélkedjem rajta! Tégy követeddé, Uram, és semmiképpen el ne hagyj, mert ha magamra maradok, hamarosan elrontok mindent. Ámen (Luther Márton "sekrestye-imádsága")

Uram, Istenem! Telve van életem feladatokkal, melyeknek meg kell felelnem. Telve van szívem akarással, de oly kevés az erőm a cselekvésre. Engedd meghallanom szavaidat, hogy harmóniád, tisztaságod betöltse életemet. Ámen

Uram, Istenem! Üzeneted engedd megfejtenem a pislákoló gyertyafényekben és embertársaim, szeretteim könnyében és mosolyában! Ámen
Uram, Istenem! Balga voltam, mert nem fogadtam el, amit adtál, nem tettem azt, amit akartál, nem engedtem, hogy azzá formálj, amivé magam is mindig válni szerettem volna. Tisztítsd meg lelkemet, hogy Benned felszabadulva, örömmel töltsem be küldetésemet. Ámen.

Uram, Istenem! Békétlenségemet vedd el tőlem, add nekem szereteted melegét, hogy Nálad megpihenhessen lelkem, s örömmel tudjam szolgálni embertársaimat! Ámen

Uram, Istenem. El-elkószáló életemnek Te légy gazdája, hogy akaratod szerint élhessek önmgam és szeretteim hasznára! Ámen.

Uram, Istenem! Életem történésein keresztül érintsd meg szívemet, hogy Rajtad keresztül láthassam teremtett világodat! Ámen.

Uram, Istenem! Hálát adok Neked életemért, ajándékaidért, amivel naponta elhalmozol engem - kérésem nélkül is. Kérlek, láttasd meg velem akaratodat, hogy jó szívvel és örömmel tudjak szolgálni embertársaimnak, a Te dicsőségedre. Ámen

Uram, Istenem! Hálát adok Neked, hogy életemet csak annyira terheled meg, amennyire képes vagyok azt elhordozni. Add, hogy elfogadva akaratodat megmaradjak a hitben, s gyarapodjak a Benned való ismeretben, s a tőled kapott szeretetben. Ámen

Uram, Istenem! Hálát adok Neked, hogy megőriztél ezen az éjszakán is! Szent angyalod vigyázzon rám, s szeretteimre! Ámen.

Uram, Istenem! Irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk! Ámen.

Uram, Istenem! Könyörülj rajtunk, szereteted hangját erősítsd szívünkben, hogy Hozzád futhassunk. Ámen.

Uram, Istenem! Látod a világ sóvárgását feléd. Szánj meg minket, szereteted tüzét gyújtsd meg minél több ember szívében! Ámen.

Uram, Istenem! Láttasd meg velem szeretetedet, hogy megállhassak a kísértések között! Ámen.

Uram, Istenem! Légy kegyelmes, mert bajban vagyok! Ámen
Uram! Hitetlen gondolatok gyötörnek, s gyakran nagy bennem a kísértés, hogy Nélküled hamarabb célba érek… Istenem, adj nekem alázatos szívet, hogy ne feledjem el egyetlen percre sem, hogy az életemet Tőled kaptam, s Neked is kell majd elszámolnom vele! Add, hogy megértsem akaratodat, s hogy mások is felismerjék isteni tervedben mentő szeretetedet, s átélve kegyelmedet maguk is irgalmassá váljanak embertásaikkal szemben! Ámen

Uram! Hozd el országod igazságát, hogy békesség legyen e Földön! Ámen

Uram! Igazságtalan világ vesz körül: add, hogy benne az igazat tudjam szólni! Szeretetlen emberek vesznek körül: add, hogy járhassak a szeretetnek útján! Add Uram, hogy ne ítélkezzek, s légy hozzám irgalmas, amikor megítélsz! Ámen

Uram! Igéd mécsesével világítsd meg útjaimat, hogy meglássam azokat a jeleket, melyeket vezetésemre rendeltél! Ámen.

Uram! Igédnek forrásával táplálj engem, hogy teljességben élhessek! Ámen

Uram, irgalmazz nekem!Ámen

Uram! Irgalmazz nekünk! Ámen

Uram! Ismertesd meg velem utamat, hogy járhassak azon akaratod szerint. Ámen

Uram Isten, rászedtél! Csontjaimba rekesztett tűzzé váltál, s nem tudok szabadulni Tőled. Formálj azért tetszésedre, hogy magamat el tudjam fogadni megváltó kegyelmedben, s szólni, élni, hirdetni tudjam végtelen szeretedet. Ámen

Uram, Istenem! Adj bölcs és tiszta szívet. Add, hogy meglássam embertársaim életében a Tőled kapott feladataimat! Ámen.

Uram, Istenem! Adj nekem, s szeretteimnek minden nap annyit, hogy szívemet hála járja át, s óvj meg attól, hogy szám bármikor panaszra nyíljon ellened! Ámen.

Uram, Istenem! Áldásodat ne vond meg tőlünk, adj békét testben és lélekben! Ámen.
Uram! Formálj a Te képedre, hogy tudjak önzetlenül szeretni! Ámen

Uram! Formálj Igéddel, hogy életem legyen! Ámen

Uram! Fölöttébb nagy titoknak teremtetted az embert... meg sem értjük a lét csodáját. Add, hogy felfedezzük az élet szentségét másokban és magunkban, s boldog részeseivé válhassunk teremtettségednek! Ámen

Uram! Friss vagyok vagy fáradt - csak Benned reménykedem! Adj nekem életformáló gondolatokat, kapcsolatmegtartó erőt a közösségekben, ahová helyeztél, s mindenekelőtt szelíd, s derűs szívet, hogy ne essek kétségbe, s tudjak elmosolyodni gondviselésed mindennapi csodáin! Ámen

Uram! Gondokkal terhelten, fáradtan járulok eléd, mert bízom megújító kegyelmedben. Simogass meg ma is a faleveleid hullásával, színeid varázsával ejts ámulatba, hogy lágy szellődben és a még simagató napsugár-melegedben felfedezzem gondviselésed csodáját. Ámen.

Uram! Gyakran érzem, hogy kevés az időm, s oly sok a dolgom... Add, hogy Téged keresselek, s megismerve akaratodat az idővel is bölcsen együttéljek! Ámen

Uram! Gyakran tévutakon járunk, s egyszer csak azt vesszük észre,hogy elfogyott a fény körülöttünk és megszürkült a világ... Perlekedünk Veled, s mindenkivel, pedig csak magunk tehetünk róla, hogy eltévedtünk az embervilág dzsungelében. Kérünk Téged, téríts vissza magadhoz, hogy fény és öröm elsegítsen minket a teljességre, amit kegyelmed mértéke szerint elkészítettél mindannyiunk számára! Add, hogy ne csak naponta érezzük a Te országod örömét, de mindeközben megmaradjon bennünk az érzékenység embertársaink felé is, s nekik is elmondva szívünkben élő reménységünk jó hírét, épülhessen a közösség Veled, s a szeretetközösség közöttünk! Ámen

Uram! Hálát adok Neked megtartó kegyelmedért, légy velem a mai napon is és formálj kedvedre. Ámen.

Uram! Hálát adok Neked mindenért! Kérlek segíts meg, hogy én is segíthessek másoknak! Ámen

Uram! Hálát adok Neked egészségemért, s hálat adok Neked azért is, hogy naponként erőt adsz elhordozni ami megmaradt belőle... Uram add, hogy ne perlekedjem Veled, s embertársaimat se terheljem folyton panaszaimmal! Adj nekem derűs lelket, érző szívet, hogy észrevegyem, amikor szükség van rám, s néhány bátorító jó szóval vagy cselekedettel segíthessek elhordozni mások terheit. Uram, tedd nyilvánvalóvá akaratodat életemben, hogy a hiányban is megláthassam Teljességedet, s megtaláljam életem harmóniáját ebben a földi világban, ahová megszületni engedtél - olyannak, amilyennek -, de a Te kedvedre, s a Te dicsőségedre! Ámen

Uram! Hálátlan világ vesz minket körül, s olykor magam is hálátlan vagyok. Add, hogy észrevegyem szereteted jeleit mások életében, s köszönetet mondva nekik, hálás legyek Feléd is! Ámen

Uram! Hallgass meg! Ámen.
Uram! Eltávolodtam Tőled. Szeretetre hívtál engem, s én önzéssel válaszoltam hívásodra. A békesség ajándékát készítetted el számomra, s én a világ békétlenségében kerestem a magam igazát... Istenem, vonzásodat hadd érezzem nap mint nap, hogy istenes életemmel örömet okozhassak embertársaimnak, s a magam életében pedig mindennapi valóság legyen lelkem békessége! Ámen

Uram! Elveszettségemet mutasd meg nekem, s tégy alkalmassá, hogy hit által megértsem és elfogadjam kegyelmi ajándékaidat! Ámen.

Uram! Engedd, hogy Benned és Általad időm legyen mindenre, ami fontos Neked, környezetemnek, s nekem! MIndenható Istenemem, Te az idő Ura vagy... Szórd rám kegyelmesen áldásodat, hogy napjaim ne teljenek hiába! Ámen.

Uram! Engedd, hogy embertársaim szemében megláthassam teremtettséged szeretetre hívó csodáját, s életem a Te kezedben áldássá váljék mások számára is! Ámen.

Uram! Erősíts hitemben! Ámen

Uram! Erősítsd bennem a gyenge készséget, hogy megértsem akaratodat és szeretni tudjam embertársaimat! Ámen.

Uram! Erősítsd népedet, s kezdd rajtam! Ámen.

Uram! Érthetetlen ez a világ... Elfordultunk Tőled, mert azt gondoltuk, hogy Nélküled minden könnyebb lesz, s áldásod nélkül is sikerül majd minden. Józaníts ki minket, s irgalmazz nekünk, hogy el ne veszejtsük magunkat! Ámen

Uram! Fakaszd ajkam hálára, amikor visszatekintek életemben! Adj nekem hitet, hogy a holnapban tudok a Te segedelmeddel jobb lenni, mint a mában voltam, s tudok majd kegyelmed által hasznosabb életet is élni, mint eddig tettem. Adj nekem Benned való derűs reménységet is! Add, hogy ne a nehézségekben, s bűneim elszomorító erejében vesszen el gyenge akarásom, hanem Rád figyelve igyekezzem a legtöbb jót megvalósítani az adott lehetőségek között. Uram! Ne engedd, hogy úrrá legyen rajtam a kicsinyhitűség! Adj szolgáló akaratot, s kitartást a célok elérésére! Köszönöm, hogy velem vagy életem minden napján, érezhetem szeretetedet, s magam is szerethetek! Hallgasd meg könyörgéseinket, hogy békében és szeretetben tudjunk élni mindaddig, amíg engeded! Ámen

Uram! Felfoghatatlan dolgok történnek velem! Egész életem egy nagy rejtély, s minden történésben, minden élményben, gondolatban keresem a válaszokat. Kérlek Téged, gondviselő jóságoddal vedd körbe életemet, adj nekem nyugalmat, békességet, hogy észrevegyem teremtett világod igazságait, s hálát adhassak azért, mert tenyereden hordozol! Ámen

Uram! Felfoghatatlan világodból engedd megismernem a lényegest! Add, hogy szerethessek a Tőled kapott tálentumaimmal, túlcsorduló mértékkel! Ámen

Uram! Fénytelenségbe menekülő gyermekeiden könyörülj! Segíts meg mindannyiunkat, hogy észrevegyük életünkben hatalmadat, s engedelmeskedjünk szereteted hívásának! Ámen
Uram! Csodálatosnak teremtetted ezt a világot, melynek szépségével minden reggel elbűvölsz minket. Hálára nyitom Uram számat még akkor is, ha sokszor csak a nehézségeket látom, még akkor is, ha gonosz emberek világrontó hatalmának visszafordíthatlan következményeit magam is tapasztalom, s néha elcsüggedek. Uram, add nekem a Te békességedet, hogy ott, ahol ma is leszek, a Te szeretetedről tudjak bizonyságot tenni, ha kell a törékeny emberi szóval is! Ámen

Uram! Csodálatosnak teremtetted meg az egész világot... Add, hogy minél inkább megismerhessük teremtettséged titkaid, s Téged dicsőítve boldogságban, akaratod szerinti szeretetben élhessük életünket! Ámen

Uram! Csodálatosnak teremtetted meg ezt a világot! Szép és bámulatos is lenne, ha nem rontottuk volna meg ostobábnál ostobább döntéseinkkel… Uram, könyörül rajtunk, s ne engedd, hogy leromboljuk azt, amit Te építettél! Őrizz meg minket a kísértésektől, s távolíts el belőlünk minden gonosz indulatot, hogy békében és örömben élhessünk az egész világgal! Ámen

Uram! Egyszer az én időm is lejár... Add, hogy ne céltalanul múljon, hanem hálával teljen! Ámen

Uram, éhségünket csillapítsd, s adj békességet lelkünknek! Ámen

Uram! Életem alapja Te vagy. Add, hogy ezt ne csak értsem és elfogadjam, de aszerint is éljek! Ámen

Uram! Életem megoldatlan kérdéseit eléd viszem... Szabadíts meg gyötrelmeimtől, hogy derűsen élhessem mindennapjaimat! Ámen

Uram! Életem viharában ne hagyj magamra. Ha el is engedlek vagy eltaszítalak magamtól, kérlek, Te soha ne engedj ki szereteted szorításából! Ámen

Uram, életet és a szabadság ajándékát adtad nekem.
A Te szereteteden keresztül létezem ezen a földön. Add, hogy mindig megbecsüljem az élet ajándékát.
Add, hogy mindig tiszteljem a másik élethez való jogát.

Uram! Élettel ajándékoztál meg... csodáját felfogni alig bírom. Add, hogy részévé válhassak teremtői akaratodnak, s ezért kérlek vedd el tőlem azt, ami gátol abban, hogy tükrözzem szeretetedet embertársaim között! Ámen

Uram! Elfordult Tőled a világ, s igazságtalanná vált. Egymásrafigyelés helyett csak magunkra figyelünk, felelősség-hordozás helyett csak kibúvókat keresünk... Ne veszejtsd el Uram ezt a világot, könyörülj teremtményeiden, s újíts meg mindnyájunkat Szentlelked által! Ámen

Uram! Előrement szeretteimre, barátaimra gondolok - s a magam múlandóságára. Add Uram, hogy szépen élhessek kegyelmedben, s bevégezhessem tisztességgel mindazt, amire rendeltél. Ámen
Uram! Bocsásd meg nekem, hogy nem élek úgy az idő ajándékával, ahogyan azt Te szeretnéd... Add, hogy féljelek és megtarthassam parancsolataidat, mert nem akarok önmagam ellenségévé válni! Köszönöm, hogy meghallgatsz! Ámen.

Uram! Bocsáss meg nekem mindenért, s add nekem a megbocsátás készségét, hogy teljes életet élhessek! Ámen

Uram! Bocsásd meg nekem oktalanságomat, hogy nem éltem kegyelmeddel, s elmulasztottam fogadni mindazt a jót, amit Te készítettél számomra! Kérlek adj nekem új lehetőségeket, s a lehetőséghez mindig bölcs szívet is, jó döntéseket hozzak! Ámen

Uram! Bűneim erőt vesznek rajtam... Ments meg, hogy gyötrelmeimből megszabadulva boldogan szolgálhassalak Téged! Ámen.

Uram! Bűneim megkeserítenek, reménytelenségem elerőtlenít. Kérlek újíts meg szereteted által, hogy áldozatkészséggel tudjak szeretni, s belesimulhasson életem teremtői akaratodba! Ámen

Uram! Bűnösök vagyunk... Gyakran tesszük azt, amit mi magunk se szeretnénk. Hiába készíted el az alkalmakat, mi újra csak mulasztunk. Szánj meg minket, légy velünk, s adj nekünk látó szemeket, s tiszta szíveket, hogy azt tegyük a világban, ami dolgunk! Ámen

Uram! Csak Tebenned bízom, segíts meg, s adj nekem lehetőségeket ezen a mai napon is, hogy a jót válasszam, s ne a rosszat! Ámen

Uram! Cselekedj csodát velünk! Láttasd meg kegyelmedet! Ámen

Uram, csendesíts el szívem! Ámen

Uram! Csodálatos rend szerint létezik ez a világ, minden részletében tükröződik a Te szereteted... Adj nekünk készséget szívünkbe, hogy elfogadjuk törvényeidet, s aszerint éljünk! Adj nekünk erőt, kitartást, hogy jóval tudjuk meggyőzni a rosszat, s hogy végre a szeretet rendje uralkodjék az istentelenség, a gonoszság helyett! Ámen

Uram! Csodálatosak a Te útjaid... Nem is értem, hogy miért járok rajtuk, de köszönöm Uram, hogy járhatok! Te adj nekem bölcsességet és kitartást, hogy mindenben felismerjelek Téged, s gondviselő jóságodért hálát adjak életem minden napján! Ámen

Uram! Csodálatosnak teremtett világodra nem vigyáztunk, a következmények súlya egyre nyomaszt mindenkit! Adj ébredést az emberek szívében, hogy Hozzád forduljanak, Téged keressenek, s a Te törvényeid szerint élve megmenekülhessenek bűneik következményeitől! Ámen
Uram! Áldásod nélkül terméketlen az életem.
Kérlek szánj meg engem, s teljesítsd ígéretedet rajtam is! Ámen.

Uram! Áldott légy a közösségért, amibe helyeztél! Add, hogy szereteted tükröződjék az én életemben is, s betöltve akaratodat kiteljesedhessek emberlétemben! Ámen

Uram! Áldott légy ajándékaidért, s hogy gondviselő jóságod által mindig megadod azt, amire éppen szükségem van! Ámen

Uram! Áldott légy mindazért, amivel megajándékoztál! Adj nekem erőt, egészséget és türelmet, hogy dolgozhassak, s méltósággal élhessem életemet! Ámen

Uram! Áldott légy szeretetedért! Ámen

Uram! Áldott legyen mindenki, aki hallgatja igédet, Szentlelked által hordozz mindnyájunkat! Ámen

Uram! Alkalmatlanságainkat rajtunk kívül Te látod legjobban, s Te tudsz ezen leghamarabb változtatni... Kérlek formálj mindannyiunkat, mindeneklőtt engem! Ámen

Uram! ... Ámen

Uram! Apró eredményeket adj, hogy a siker csábítása el ne húzza szívemet törvényeid követésétől! Ámen

Uram, arra teremtettél, hogy szabadságban éljek.
Gyakran ezt az értéket alig becsülöm meg.
Sugalmazd nekem, hogy hogyan éljek az általad elképzelt szabadságban,
Tiszta szívvel, Benned való teljes bizalommal.

Uram! Az Élet hihetetlen dolgait fordíts hitem épülésére, hogy jobban szerethessek teremtett világodban! Ámen

Uram! Bocsáss meg nekem, amikor önzésem eluralkodik rajtam, s azt gondolom, több vagyok, mint ami... Teremtő Istenem, hálát adok Neked, hogy nem hagysz olyannak, amilyen vagyok, s Veled együtt megpróbálhatok olyanná válni, amilyennek Te kívánod, s magam is szeretném! Ámen
Uram! Add nekem szereteted fényét, hogy világíthassak másoknak és magamnak is! Ámen

Uram! Adj nekem tiszta látást, hogy el ne tévedjek a világ csábító útvesztői között. Légy velem minden napon, hogy el ne feledjem igazságodat, s aszerint is éljek! Ámen

Uram! Adj nekem tiszta szívet, hogy megláthassam mindennapok rohanásában, hogy hol kell irgalmasan cselekednem! Ámen

Uram! Adj nekem Tőled való célokat, hogy el ne tévedjek az úton! Ámen

Uram! Adj nekem Uram mindig annyit az anyagvilágból, hogy hálával tudjalak dicsérni Téged, s ha szűkölködnöm kellene, kérlek ne kísérts engem erőmön felül! Ámen

Uram! Adj nekünk Benned való reménységet, jókedvet és erőt az elvégzendő munkához! Ámen

Uram! Adj nekünk érző szívet, hogy gondoskodhassunk akaratod szerint önmagunkról, s másokról! Ámen

Uram! Adj nekünk készséget meghallani Igédet, hogy aszerint élhessünk, s Belédvetett reménységgel megcselekedjük akaratodat életünk minden napját! Ámen

Uram! Adj nekünk látást, s Tőled való akaratot életünk istenes megéléséhez. Ámen

Uram! Akaratodat értesd meg velem,
hogy kegyelmedből élve
szerethessek! Ámen

Uram! Alakítsd, szépítsd életemet, hogy növekedhessek szeretetben és alázatban. Ámen.

Uram! Áld meg jelenemet, hogy a holnapom ne fájjon a tegnapom miatt! Ámen
Uram! Adj nekem értelmes és bölcs szívet, hogy törvényeid szerint tudjam vezetni az életemet, s abban mindig meglegyen az erő, a józanság és a szeretet lelkülete! Ámen

Uram! Adj nekem érző szívet, s látó szemet, hogy megláthassam a magam életében is, hol tudok a Te tetszésedre, s a magam lelki békességében élni! Ámen

Uram! Add nekem evangéliumod erejét, hogy szolgálhassalak általa az enyéimnek, s Neked! Ámen

Uram! Adj nekem halló füleket, hogy megértsem törvényeidből megtartó kegyelmedet! Ámen

Uram! Adj nekem látást, hogy igazságaid szerint élhessek! Ámen

Uram! Adj nekem látást, hogy meglássam akaratodat! Ámen

Uram! Adj nekem látó szemeket, hogy észrevegyem életem küzdelmes hétköznapjaiban, mi az ami értékes, s mi az , ami nem, s életemet a helyes értékrend jellemezze! Ámen

Uram! Adj nekem lehetőséget az alkotásra, s ne engedd, hogy kezem erejét hiábavalóságokra pazaroljam! Ámen

Uram! Adj nekem munkában örömet, s fáradozásomnak engedd megtapasztalnom az eredményét is! Áldd meg Uram a munkában állókat munkakedvvel még akkor is, ha sikerük gyümölcsét nem mindig ők, hanem arra méltatlan embertásaik “fölözik” le! Istenem! Tedd igazságosabbá embervilágunkat, hogy jól érezzük magunkat benne, s mindenki rádöbbenve istenképűségére Téged dicsérjen, szóval és tettel egész életén át! Ámen

Uram! Adj nekem nemes, szolgálni-tudó lelket, mindenekelőtt erőt és kitartást, hogy tetszésedre éljek, s egész életemmel embertársaim javát szolgálhassam! Ámen

Uram! Adj nekem reményteljes szívet, hogy ne lankadjak meg napi feladataim elvégzésében! Adj nekem jövőbe vetett hitet, hogy Benned és általad van értelme a küzdelmeimnek, s hogy fáradozásom gyümölcseit egykor kegyelemből elnyerhessem! Ámen

Uram! Adj nekem szép hetet, több csöndességet, hogy megtaláljam üzeneteidet életem dolgaiban, s aszerint éljek! Ámen
Uram! Adj, hogy adhassak én is! Szeretetet, türelmet - segítséget a bölcs élethez... Ámen

Uram! Adj lehetőséget mindenkinek a megismerésedre! Ámen

Uram! Adj nekem áldozatra kész szívet, hogy szerethessek, adj nekem alázatos szívet, hogy szerethessenek! Ámen

Uram! Add nekem az értelem, s a tudás Lelkét, hogy Benned gazdag lehessek! Ámen

Uram! Add nekem azt, amire szükségem van, s vedd el tőlem, ami visszahúz és gátol! Ámen

Uram! Adj nekem bölcsességet, hogy szólhassalak Téged! Ámen

Uram! Adj nekem derűs napokat, hogy tudjak hálát adni a szívemben lakozó reménységért! Istenem, éreztesd velem atyai jóságodat, s viselj gondot ne csak rólam, hanem minden szerettemről - közelben és távolban! Ámen

Uram! Adj nekem derűs szívet, hogy megtaláljam életem teljességét követésedben! Ámen

Uram! Adj nekem erőt akaratod teljesítésére, hogy minél többször megnyilvánuljon szereteted az én életemen is keresztül! Ámen

Uram! Adj nekem erőt és készséget, hogy épüljön általam is a közösség! Tompítsd az emberszívekben az önzést, hogy Rád figyelve azt tegyük, ami szép és igazságos, ami tükrözi a Te gondviselő jóságodat! Ámen

Uram! Adj nekem erőt, hogy kitartóan tudjak menni a Te utadon, s bátoríts, amikor elbizonytalanodnék! Ámen

Uram! Adj nekem értékteremtő szavakat, melyekkel magamat is buzdíthatom, s adj közösségépítő felismeréseket Igéd által! Ámen
Uram! Add meg nekem a kiváltságot, hogy tükröződjék életemben a Te szereteted! Ámen

Uram add meg nekem a lélek szabadságát.
Tisztítsd meg az én szívem és lelkem, hogy boldogan élhessek a Te szeretetedben.

Uram! Add nekem békességedet, hgy szelíd maradhassak! Ámen

Uram! Add nekem a szeretet szabadságánák ízét. Segítsd meg a jószándékú embereket mindenütt a világon. Adj bátorságot mindenkinek, hogy Benned bízva éljük életünket! Ámen.

Uram! Add nekem a Te ismeretednek fényét, hogy mindig tudjam a helyes irányt! Ámen

Uram! Add nekem igazadat, hogy békességet nyerjen életem! Ámen.

Uram! Add nekünk békédet szíveinkbe, hogy a világ békétlensége láttán is megmaradjon bennünk a Tőled kapott hitünk, reménységünk és szeretetünk! Ámen

Uram! Adj a szívekbe, s lelkekbe vágyat, hogy énekeljenek az emberek! Add, hogy ne a gonoszság zűrzavaros zakatolása, hanem a boldog élet harmóniája zengjen az egész világban! Uram, add, hogy énekelhessek Neked én is tiszta szívemből, s dícséretedből erőt meríthessek minden nap! Ámen

Uram! Adj békességet a lelkembe, hogy békében tudjak élni másokkal! Ámen

Uram! Adj erőt felnéznem hétköznapjaim küzdelmeiből, hogy Benned és általad éltreszóló célt és tartalmat nyerjenek földi dolgaim! Ámen

Uram! Adj értelmet életemnek Tebenned, hogy szolgálatra kész szívvel követni tudjam akaratodat! Ámen

Uram! Adj hitet, hogy kegyelmed által megmaradhassak Tebenned! Ámen
Uram! Add, hogy örömmel teljenek napjaim, s boldogan tegyek bizonyságot szeretetedről! Ámen

Uram! Add, hogy Rád figyelhessek, s életemben kegyelmed révén az igazság összefonódhasson a szeretettel! Ámen

Uram! Add, hogy szívemből soha ne fogyjon ki a hála - végtelen jóságodért! Ámen

Uram! Add, hogy Te legyél életemben az első! Ámen

Uram! Add, hogy Te legyél életemben mindig az első! Ámen

Uram! Add, hogy Te legyél az első az életemben, s ne tartsak semmit és senkit fontosabbnak Tenálad! Add, hogy Benned gazdagodjak, s általad teljesedhessen ki emberségem, önmagam épülésére, s felebarátaim hasznára! Ámen

Uram! Add, hogy Téged szeresselek és féljek, hogy életem ne kerülhessen zsákutcába! Ámen

Uram! Add, hogy úgy éljek, ahogyan kívánod! Ámen

Uram! Add, hogy Veled teljesedjék minden napom! Ámen

Uram! Add meg a kiváltságot, hogy szeretetednek engedelmeskedjem akkor is, ha úgy érzem, hogy képtelen vagyok rá! Ámen

Uram! Add meg kegyelmesen a mai napon is, hogy szívemben a Te tiszta gondolataid csengjenek, s csitíts el bennem minden önző vágyat és készséget! Ámen

Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy szabaddá váljak az evilági dolgaim hordalékától.
Engedd, hogy ne kapjon el a gazdagság gépszíja.
Tartsd az én szívemet és elmémet szabadon, hogy Téged szolgáljalak és szeresselek.
Uram! Add, hogy képes legyek kegyelmed által legyőzni önzésemet, s megvalósíthassam akaratodat, s mindeközben kiteljesedhessen az életem! Ámen

Uram! Add, hogy megláthassam igazságodat, s élhessek általa! Ámen

Uram! Add, hogy melletted állhassak, Téged követhesselek életem minden napján! Hála és köszönet Neked mindenért! Ámen

Uram! Add, hogy méltósággal szolgálhassalak Téged! Ámen

Uram! Add, hogy mindenben felismerjelek Téged, s hálát adjak mindenért! Ámen

Uram! Add, hogy mindig tiszteljelek, féljelek Téged, hogy őszintén tudjak szeretni! Ámen

Uram! Add, hogy mindig tudjak adni másoknak abból is, amiből nekem is kevés van! Idő, erő, szeretet, türelem... Ámen

Uram! Add, hogy ne játszam el a lehetőségeket! Add, hogy felismerjem akaratodat a mában, s ne keseregjek a holnapban múltbéli döntéseim miatt. Adj nekem kitartást és szeretetet, hogy felépülhessen életem háza úgy, ahogyan azt magam is megálmodtam! Ámen

Uram! Add, hogy ne tékozoljam el mindazt, amivel megajándékoztál, s add, hogy ne akarjak különb lenni, mint a "többi", de add, hogy legyek annyi, amennyi lehetek! Ámen

Uram! Add, hogy ne törjem a fejemet, ki legyen a példaképem, hanem adj erőt, hogy követni tudjalak mindaddig, amíg csak dobog a szívem! Ámen

Uram! Add, hogy necsak szóval, de hiteles cselekedettel, s hűséges élettel tudjak bizonyságot tenni Rólad életem mindenkor, s mindenhol! Ámen

Uram! Add, hogy önzésemmel ne legyek kerékkötője a közösségi jónak, s tégy engem szereteted munkálójává abban a közösségben, ahová rendeltél! Ámen
Uram! Add, hogy amíg élek használhassam kezeimet arra, amire adtál. Add, hogy kezeim által áldás fakadjon munkámból, s ne használjam kezeimet olyasmire, amiből felebarátaimnak kára vagy hátránya származna! Add Uram, hogy kezeimmel építhessek-szépíthessek, s ne engedd, hogy rombolhassak velük! Ámen

Uram! Add, hogy ápolhassam a jót, s teremhesse az én életem is a régi jó gyümölcsöket! Ámen

Uram! Add, hogy bölcsüljek Általad! Ámen

Uram! Add, hogy elengedhessem azt, ami gátol, s belekapaszkodhassam abba, amit gondviselő jóságod által adsz nekem ezen a mai napon is! Ámen

Uram! Add, hogy életemben kiábrázolódjék a Te szereteted, s engedelmesen szolgálhassalak Téged, hogy lelkem békességre jusson Tebenned! Ámen

Uram! Add, hogy épüljek általad, s hogy ne akarjam életem tornyát magasabbra építeni, mint ahogyan azt Te kívánod! Ámen

Uram! Add, hogy épüljek Igéd által, s imádságaim által, kegyelmed révén, részesévé válhassak teremtői akaratodnak! Ámen

Uram! Add, hogy fáradt lelkem megpihenjen Nálad! Add Uram békességedet, hogy ne nyugtalankodjék szívem, s országod építésében megtalálja a nekem rendelt részemet! Ámen

Uram! Add, hogy hűséges lehessek Hozzád, s betölthessem teremtői akaratodat! Ámen

Uram! Add, hogy hűséges tudjak maradni Hozzád, s hűséges lehessek életem minden dolgában! Ámen

Uram! Add, hogy igazságod szolgálatában állva sugározhassam embertársaim felé a Tőled kapott szeretetet! Ámen

Uram! Add, hogy jóság és békesség vezérelje életemet! Ámen
„Szabad vagyok”
Mikor ránézek ezekre a szavakra, ahogyan írottan hevernek,
A tisztelet érzését keltik bennem.
Igen, a szabadság gyönyörű érzését.
Köszönöm, Istenem.

Szólj Uram! Én hallgatok... Ámen

Szükségünk van rá, hogy kicsit félretegyük napi teendőinket.
Tudjuk, hogy testünknek is pihenésre van szüksége.
Mikor a jelenlétedben megállunk Uram, a szívünk és elménk megújhodik, a lelkünk felemelkedik.

Taníts engem imádkozni, Uram! Add megéreznem a szavakat, adj bátorságot azok kimondására, s adj kellő bölcsességet, hogy hallgatni tudjak, amikor kell! Ámen

Uram! A hitetlenség, a reménytelenség, a szeretetlenség hályoga homályosítja el sokszor látásunkat... Gyógyíts meg Uram mindnyájunkat, hogy Neked tetszően éljük életünket, s tükröződhessen rajtunk kegyelmed, lelkünk megnyugvására! Ámen

Uram! Add a Te békédet, hogy békében legyek a világgal, s önmagammal! Ámen

Uram! Add Benned megtalálnom sorsomat, hogy teljességgel élhessem életemet! Ámen

Uram! Add életembe Jóságodat, hogy az igazság ösvényén járhassak, s kiszámíthatóvá váljak a Te Mennyei Országod, mások és önmagam számára is. Ámen.

Uram! Add értenem akaratodat, hogy teljességgel élhessem életemet, embertársaim javára, s a Te dicsőségedre! Ámen

Uram! Add, hogy a szolgáló lelkületben felfedezhessem a lélek emelkedését, s add, hogy tudjak kicsivé válni, hogy bevégezhesd parányi múlandó életeben azt, amit sorsomban nekem rendeltél! Ámen

Uram! Add, hogy a Tőled kapott szeretettel betölthessem parancsolataidat, s hogy elrejtettségeddel soha ne kérkedjek, hanem erőt merítve belőle másokért élhessek! Ámen

Uram! Add, hogy a világot a Tőled kapott szeretettel lássam! Ámen
Mindennapi titkaidat ismertesd meg velem Uram. hogy békében és megelégedéssel élhessek csodálatos világodban! Ámen

„Mindennek meg van helye és az ideje,” ahogy ezt mondani szokás.
Uram, segíts, hogy mindig vágyódjam arra, hogy időt töltsek a Te jelenlétedben. Hogy halljam a hívásod.

Mindig jó barátokkal együtt lenni.
Mikor Veled vagyok együtt Uram, tudom, hogy a Teremtőm jelenlétében vagyok.
Szeretetből teremtettél engem.
Minden hajam szálát számon tartod.
A Te létezésed mindenek fölött áll.

Minél többször fordulunk az Úrhoz, annál gyakrabban érezzük az Ő jelenlétét.
Nap nap után, közelebb vonz minket szerető szívéhez.

"Ne vígy minket a kísértésbe!" Ámen

Néha egészen elárasztanak az evilági gondok.
Ilyenkor add meg, hogy tudatában legyek jelenléted békéjének, és határtalan szeretetednek.

Néha eltűnődöm, mit is mondanék Neked Uram, ha személyesen találkoznánk.
Talán így szólnék: „Köszönöm Uram,” hogy mindig mellettem voltál.
Biztosan tudom, hogy voltak idők, mikor a tenyereden hordoztál, Uram.
Mikor a Te erőd segítségével jutottam keresztül életem sötét szakaszán.

Nem mindig jönnek a szavak könnyen, Uram.
Nézz a szívembe Uram, béke utáni vágyódást látsz.
Vigyázz rám Uram.
Tudom, hogy mindig mellettem vagy.

„Nyugalom, és tudjátok, hogy Isten vagyok.”
Uram, a Te szavaid jelenléted higgadtságára és nagyszerűségére irányítanak.

Saját szavaiddal tanítottál meg engem, miképpen imádkozzam.
A szépséges „Mi Atyánk”-imádság mindent magába foglal, amit csak mondani szeretnék.

Segíts Uram, hogy mind inkább tudatában legyek a Te jelenlétednek.
Taníts engem, hogy másokban is felismerjem jelenlétedet.
Töltsd el az én szívemet hálával azokért a pillanatokért, amikor Szeretetedet mások gondoskodásán keresztül tapasztalhattam meg.

Sok országban, ebben a pillanatban is a háború kínjaitól szenvednek.
Meghajtom fejem köszönetképpen az én szabadságomért.
Imádkozom a rabokért és a foglyokért.
„Jöjjetek hozzám mind akik elfáradtatok, én békét adok nektek.”
Itt vagyok Uram.
Azért jöttem, hogy Veled legyek.
Gyógyító hatalmadra vágyom.

Kereszthaláloddal megszabadítottál.
Boldogan és szabadon élhetek, a haláltól való félelem nélkül.
Megbocsátásod határok nélküli.Magam elé idézem, ahogy itt ülök,
hogy Isten szeretettel szemlél és megtart a létben.
Megpihenek néhány percig ennél a gondolatnál.

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele.
Hálát adok minden sugallatért, amely esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Megváltó Urunk! Add nekünk az egység lelkét, hogy mentő akaratodat felismerve épüljünk szeretetedben, s egymásért áldozatkészen tudjunk élni! Ámen.

Mikor arcomon a nap melegét érzem, tudatában vagyok, hogy a világunkban jelen vagy.

Mikor visszatérek mindennapi munkámhoz,
Emlékeztess Uram, hogy mindig mellettem vagy.
Sohasem szűkölködöm.

Milyen csodálatos, hogy képesek vagyunk a Te jelenlétedbe belépni.
Akármi legyen is az idő.
Bármelyik országban járjak is éppen.
Csak a nevedet kell a számon kiejtenem.

Mindenható Isten! Gyengédséged csodájával ejts minket ámulatba ma is, hogy készek legyünk akaratodat megcselekedni! Ámen.

Mindenható Isten! Segíts, hogy megértsem szavaidat, s add hogy engedelmeskedjem is igédnek! Ámen

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma... s ne vígy minket a kísértésbe! Ámen
Istenem! Te számtalan lehetőséget adsz életünkbe, s mi alig látunk meg belőle néhányat... Add, hogy ne a bírhatnámság, s a könnyebb lét ígéretének rózsaszínű szemüvegén át nézzük teremtett világodat, hanem meglássuk benne gondviselő jóságod embervilágot megtartó szivárványszíneit! Ámen

Istenem! Tiszta érzéseket, tiszta gondolatokat adj nekem! Segíts megtalálnom lelkem békéjét, hogy magam is békességed eszközévé válhassak! Ámen

Istenem! Vezess, hogy irányt mutathassak! Ámen

Istenem! Vonzásodnak engedelmeskedtem, olykor mégis kétségeim támadnak. Uram! Siess segítségemre, amikor elbizonytalanodom, vezess vissza, amikor eltávolodom Tőled! Ámen

„Jézus Krisztus jár velem, nem bánt engem félelem, minden bajtól, vésztől óv a kegyelem.”

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk,
áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

Jézusom, eljöttem Hozzád, mert a Te jelenlétedre vágyódom.
Úgy szeretnélek szeretni Téged, ahogyan Te szeretsz engem.
Bár soha semmi ne választana el Tőled.

Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek a Te jelenlétednek,
Hatalmadnak és szeretetednek.

Jézusom, eljöttem Hozzád, mert a Te jelenlétedre vágyódom.
Úgy szeretnélek szeretni Téged, ahogyan Te szeretsz engem.
Bár soha semmi ne választana el Tőled.

Jézusom, most visszagondolok a Te Getszemáne kertbeli szenvedésedre.
Hányszor válaszoltál az én kiáltásomra, mikor szenvedésemben Hozzád fordultam.
Add, hogy mindig segítsek, mikor kérnek.

Jézusom, Te mindig szeretettel voltál a gyermekekhez, mikor a földön közöttünk jártál.
Taníts meg Feléd erre a gyermeki bizalomra.
Hogy abban a tudatban éljek, hogy soha sem hagysz el engem.

Jó Uram, légy mindig mellettem.
Gyarapítsd szívemben a bizalmat.
Köszönöm, hogy szeretsz.
Istenem! Erősítsd lelkemet, hogy akaratod szerint, boldogan és hasznosan éljek! Ámen

Istenem! Köszönöm Neked életemet, s feladataimat! Add, hogy munkámat mindig hűséggel tudjam végezni, annak mindig eredménye legyen, s mindeközben észrevegyem gondviselő szereteted jeleit az élet minden területén! Ámen

Istenem! Köszönöm Neked feladataimat, melyeknek elvégzéséhez Te adsz mindennap erőt. Kegyelmeddel támogass ezután is, hogy hálatelt szívvel tudjalak dicsérni Téged, s munkámnak mindennapi örömét megélve szolgálhassam embertársaimat, akaratod szerint! Ámen

Istenem! Ne engedd, hogy aggodalmaim jelenben elvonják erőmet a Neked való szolgálattól. Add, hogy minden dolgomat a Te kezedből vegyek, s a holnapom teljesebb legyen a mai napnál! Ámen.

Istenem! Ne engedd, hogy elvakítson a világ csillogása, s ne engedd, hogy fülem érzéketlenné váljon igazságaid meghallására! Adj nekem bölcs szívet, hogy életemet Benned és Általad élve haszonnal forgassam Tőled kapott tálentumaimat! Ámen

Istenem! Segítségedre szorulok, vágyódom kegyelmedre! Cselekedjél velem irgalmad szerint! Ámen.

Istenem! Segíts meg, adj jó előmenetelt! Ámen.

Istenem, segítsd meg azt a testvérünket, akit ma műtenek! Adj neki lelki erőt a szenvedések elviseléséhez, s ajándékozd meg őt Erőddel, hogy meggyógyulhasson! Ámen

Istenem! Tanácsolj törvényeddel, áldj meg minket kegyelmesen, hogy Neked éljünk, s el ne vesszünk! Ámen

Istenem! Te adj életemnek tartalmat a jelenben, hogy a holnapban ne fájjon a múltam! Ámen

Istenem! Te látod életünket, Te tudod, hogy miért aggódunk, s mitől félünk. Adj nekünk bizodalmas hitet Tebenned, hogy mindig tudjunk a Te ígéreteidbe kapaszkodni, s megcselekedjük mindazt a jót, amit Te kegyelmesen előre elkészítesz a körülmények által. Gondviselő jóságoddal takarj be minket, adj szívünknek békességet, s áldásoddal tedd életünket derűssé! Ámen

Istenem! Te látod milyen sok kívánságom van. Magam is jól tudom, hogy három emberöltő is kevés lenne azok megvalósításához... Uram, adj lelkemnek békét Tebenned, hogy azt kívánjam, ami nekem is javamra válik, másoknak is hasznára van, s a Te dicsőségedről tesz tanúbizonyságot! Ámen
Hogyan érintett meg Isten Igéje? Hidegen hagyott?
Megvigasztalt, vagy valami új elhatározásra indí­tott?
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
Felé fordulok és megosztom Vele érzéseimet.

Hűséged kössön Hozzád, Uram! Ámen

Isten előtt nem ismeretlen a szabadságvágyam.
Sőt, a Lélek lehel életet legmeghittebb kívánságomba is,
gyengéden noszogat minden felé, ami jó.
Kérem a kegyelmet, hogy betöltsön a Lélek.

Isten kegyelméből szabad életre születtem.
Szabadnak, hogy örüljek az általa nekem teremtett örömöknek.
Jó Uram, engedd, hogy a Te akaratod szerint éljek, a Te szereteted teljes biztonságában.

Isten mindegyikünkhöz másként szól. Fontos, hogy odafigyeljek,
hogy meghalljam, mit mond nekem. Elolvasom a szöveget néhányszor, és hallgatom, hogy mire akarja felhíni a figyelmem.

Isten segítségét kérem,
hogy elszabaduljak elfoglaltságaimtól,
hogy megnyí­ljak Előtte erre az imaidőre,
hogy eljuthassak a szeretetre, és még jobban szolgálhassam.

Isten szerető jelenlétében visszapillantok az elmúlt napra.
A jelen pillanattal kezdem és haladok visszafelé percről percre.
Összegyűjtök minden jót, és fényt, hálás szívvel.
Megállok a homályos dolgok mellett és figyelem, mit akarnak mondani.
Gyógyulást, bátorságot kérek, vagy bocsánatot.

Isten velem van, sőt,
Isten bennem van, Ő éltet.
Elidőzöm egy ideig Isten éltető jelenlétében.
Átérzem testemben, lelkemben, szívemben és egész életemben.

Istenem! Add, hogy ne csak nézzem ezt a világot tétlenül, de lelki szememmel meglássam benne azokat a pillanatokat, amikor munkatársul akarsz elhívni engemet is. Adj nekem egyre több készséget a jóra, hogy harmóniába kerülhessek teremtettségbeli rendeddel, s boldogan élhessek Általad másokért! Ámen

Istenem! Adj erőt, kitartást és bölcsességet, hogy egymást tanítva magunk is tanulhassunk! Ámen

Istenem! Alig tudok valamit felfogni teremtett világodból, s ez gyakran nyomaszt engem, s bizonyára embertársaimat is... Adj azért nekem bölcs szívet, hogy csak olyan kérdéseken törhessem fejem, melyekre válaszok is vannak Tenálad, s a megválaszolatlanok elhordázásához pedig adj nekem pont annyi erőt, hogy elhordozhassam azok terhét! Ámen

Istenem! Angyalaiddal vigyázz reánk, s óvj meg minket minden gonosztól, hogy békességgel teljesíthessük akaratodat, s boldogan szolgáljunk egymásnak teremtett világodban! Ámen
Éjjel-nappal, bármikor felkereshetjük Jézust.
Ő mindig készen áll és figyel a hívásunkra.
Micsoda nagyszerű áldás, hogy sem telefon, sem e-mail nem szükséges, mindössze csak egy suttogás.

Életem adója vagy Uram... Add, hogy létem ajándék lehessen környezetemnek! Ámen

Elolvasom Isten Igéjét, lassan, néhányszor,
és hallgatom, Isten mit mond nekem.

Emlékezetembe idézem, hogy Isten jelenlétében időzöm.
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
és elmondom, amin gondolkodom, ami a szívem nyomja,
beszélgetek Vele, mint barátok egymással.

Emlékeztetem magamat, hogy a Te jelenlétedben vagyok, oh Uram.
Menedéket keresek a Te szerető szívedben.
Mikor gyönge vagyok, Erősségem vagy.
Mikor szomorú vagyok, Vigasztalóm vagy.

Én Jézusom, egészen megnyithatom előtted a szívem.
Bármit elmondhatok Neked, ami bánt engem.
Tudom, hogy minden gondom érdekel.
Taníts meg Uram azzal a tudattal élnem, hogy Te aki ma törődsz velem,
Törődni fogsz velem holnap is és életem minden napján.

Én Uram, ahogyan most előtted megállok, töltsd el szívemet és egész lényemet
Feléd való vágyakozással.

Édes Uram, segíts, hogy megnyíljak Feléd egészen, ahogy most félreteszem evilági gondjaimat.
Tölts el engem a Te békéddel, szereteteddel.


„Hagyjatok csak egészen egyedül,
E cellában hol fény sose derül,
Majd soha senki engem nem szólít,
S ez arany csend bizton megszabadít.„

(A Dachaui koncentrációs tábor rabjának a verse, ford. Bodó Mária)


Hála Uram jóságodért, hála Neked, amiért kegyelmedet naponként megújítod rajtam, pedig inkább büntetésedet érdemelném... Ámen

Hála Uram jóságodért, hála Neked, amiért nem hagysz magamra akkor sem, amikor én hátat fordítok Neked, s nemet mondok a hívásodra... Ámen

Hogy érzem ma magam?
Hol vagyok imámban Istennel? Mások mellett?
Van valami, amiért hálás vagyok? Akkor megköszönöm.
Bánt valami? Akkor bocsánatot kérek.
A beszéd óriási ajándék.
Bárcsak kedvesen élnék vele.
Bárcsak vigyáznék, hogy ne ejtsek ki durva és sebző szavakat, és hogy ne haragból szóljak.

Add meg nekem, hogy a Szentlélek irányítson a másokkal való ügyeimben.
Add meg nekem, hogy a beszéd ajándékát szeretettel használjam.

Add Uram, hogy tudatában legyek, hogy miket kaptam Tőled és hálás legyek értük.
Add, hogy áldásaidat mindig megosszam másokkal.

Áldásodat szórd reánk Istenünk ezen a mai napon is, hogy készek legyünk örömmel utaidon járni! Ámen

Állíts meg Uram, hogy szerethesselek Téged, s embertársaimat! Ámen

„Az ajtódnál állok és kopogtatok,” mondja az Úr.
Milyen csodálatos kitüntetés, hogy a Mindenek Ura arra vágyódik, hogy hozzám jöjjön.
Örömmel fogadom Őt.

Az Írás istene a Szentírás szavain keresztül jön el hozzánk.
A Szentlélek világítsa meg elmémet és szívemet, hogy válaszoljak az evangélium tanítására.
Hogy úgy szeressem a szomszédomat, mint saját magamat..
Hogy figyeljek minden testvéremre Krisztusban.

Békességed eszközévé tégy engem, Uram! Ámen

Bölcs szívet adj nekem Uram! Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
amint kezdetben, most és mindörökkön örökké.

Drága Uram, segíts, hogy minden nap egyre inkább a Te jelenlétedet keressem.
Töltsön el az irántad való szeretet.

Édes Jézusom, ma különös módon szeretnélek megkeresni.
Gyakran csak szívességeket kérek, mikor eljövök Hozzád.
Ma nem kérek, csak Eléd helyezem magam.
Engedd, hogy a szívem felelni tudjon a szeretetedre.