2010. április 14., szerda

Uram segíts nekünk fedhetetlennek lennünk. Bármi ami tőled jön az áldás még akkor is amikor mi nem úgy érezzük. Csak később mutatod meg az okát, dicsőség neked.Oly jó a te szabadításodra várni és megtapasztalni a te csodáidat, erődet, kegyelmedet. Ámen.


Urunk, köszönjük szeretetedet és kegyelmedet. Legsötétebb óráinkban mutass nekünk ösvényt. Emelj fel minket, hogy láthassuk csodálatos tetteidet. Ámen


Urunk, tudod, hogy miért küldtél és állítottál bennünket erre a földre. Könyörülj rajtunk, hogy elvégezhessük rendeltetésünket ott, ahová állítottál. Végezd el bennünk, hogy áldássá lehessünk. Hadd nyerhessünk meg mindent Lelked által, amit a mai napban számunkra készítettél. Ámen (T.L.)


Urunk! Sokan két lábbal tiporják a törvényt, de nekünk nem kell közéjük tartoznunk. Alázattal valljuk be, hogy leélhetjük életünket úgy, hogy nemzetünk törvényei szerint bűntelenek vagyunk, de tudjuk, hogy a Te szent törvényeidet naponta áthágjuk, ezért bocsánatodat kérjük. Adj nekünk felelősségteljes gondolkodást és cselekvést ma is! Ámen


Útjaid Uram mutasd meg, hogy el ne tévelyedjem! Istenem, te jól ismersz engem, ezért kérlek, vezess, irányíts, mert ha önfejű módon jövök-megyek, akkor azon nem lesz áldás. Rád szeretnék figyelni és Lelked vezetésének engedni! Segíts ebben! Ámen
Uram, hányszor nem úgy élünk a gyülekezetben, a Te néped között, mint "elszánt legénység". Bocsáss meg minden gyávaságot, minden meghátrálást. Könyörülj rajtunk, újíts meg minket, hogy valóban mindenre készen vállalhassuk azt az utat, azt a szolgálatot, amire elhívtál. Kérünk, Urunk dicsőítsd meg magad általunk,az Úr Jézus nevéért. Ámen
(T.L.)


Uram, kérlek taníts meg minket szeretetben és békességben, jótettet-jótettre halmozva élni!
Ámen


Uram kérlek téged adj nekünk megbocsátó szívet, és hozzá illő bölcs beszédet!
Ámen.


Uram kérünk téged, hogy a mai világban is őrködj az emberek felett, és a paráznaság szellemét megtagadjuk az Úr Jézus nevében, mert igen elhatalmasodott a mai időkben is. Imádkozunk a fiatalokért, hogy megismerjék a te beszédedet, és a tudás megmentheti az ő lelküket. Imádkozunk a családokért, hogy a békéjük, megmaradjon! Ámen.


Uram kérünk téged, hogy munkálkodjál, hogy akik felelős beosztásban vannak, legyenek te általad bölcsek, a családfők legyenek megtért emberek, hogy te légy a fejük, ámen.


Uram, köszönöm, hogy élhetek. Köszönöm, hogy szereteted gazdagságát élvezhetem, a természet szépségét, a többi emberrel való közösséget, saját szívem boldogságát, a te közelségedet, és annak tudatát, hogy szeretsz, és szüntelen áldásoddal gazdagítasz. (J. Fischer)


Uram, köszönöm keresztedet, amivel megváltottál, és köszönöm a nekem adott kereszteket, hogy a Te erőddel, alázattal hordozhatom és köszönöm a Jézusban elnyerhető üdvösséget. Ámen


Uram, taníts meg imádni és szeretni Téged! Akkor Benned elfeledem majd saját nyomorúságomat. Csak akkor leszek testvér az emberek számára, olyasvalaki, aki segít nekik megtalálniuk Azt, akire egyedül szükségük van. Téged, az én testvéreim Istenét.
(Karl Rahner: Te vagy a Csönd)


Uram nagy a te bölcsességed, és hatalmad, aki neked engedelmes az győztesen kerül ki minden bajból. Ámen.


Uram ne engedd, hogy eltévelyegjünk, hogy a gondolatainkat a gonosz irányítsa, tereád szeretnénk nézni mindennap, segíts ebben minket. ámen...


Uram segíts meg minket és áldjad meg beszédeinket, gondolatainkat, cselekedeteinket! Ámen....


Uram segíts nekünk engedelmeskedni, hogy a Szentszellemed által tudjuk akaratodat felismerni. Imáink meghallgatása után, megszabadulhatunk a nyomorúságainkból.Ámen
Örökkévaló Urunk, nyisd meg a fülünk, elménk és szívünk, hogy felismerhessük az alkalmakat, amikor másokat közel vonhatunk hozzád. Ámen


Szerető Mennyei Atyánk! Köszönöm, hogy ismét hála lehet a szívemben a Tőled való ajándékokért, legfőképpen is a belső békességért és azért a bizonyosságért, hogy ismersz, és javamra szeretsz. Add ennek örömét ma is, minden gyermekednek. A Megváltó Jézus érdeméért kérlek. Ámen


Szerető Mennyei Atyánk, olyan jó, hogy mindig jöhetünk Hozzád, Te magad bíztatsz erre minket. Olyan jó megállni a jelenlétedben, elcsendesedni és várni szabadításodra. Amikor már Rajtad kívül senki sem tud megvigasztalni, Te megvigasztalsz Igéd és Szentlelked által. Indítsd szívünket hálára és a Tőled kapott szeretet továbbadására. Ámen


Szerető Istenem! Tudom, hogy erőd mindenek felett áll, de létezik és árt is a gonosz. Van hatalmad fölötte is, de gyarlóságainkban áldozataivá válhatunk. Ám ha Fiad felé fordulunk és nevében kérünk, minden mélységből kiemelsz és a végső győzelmet érhetjük el Veled. Ámen
(Peternics Mihály)


Teremtőm, Atyám!
A gonoszság a talmi hatalom és a pénz csábításaival akar irányítani minket, te csak kérsz minket a jóra, ezért kell tudnunk önmagunknak parancsolni, ami nem is oly nehéz, ha Megváltónkat, Jézust követjük. Ámen
(Peternics Mihály)


TEREMTŐ ATYÁNK!
Köszönjük Neked az egészség mindennapi csodáját, testünk épségét, jó közérzetünket. Bocsásd meg, hogy gyakran vétünk ellene! Köszönjük a betegségek próbáit, kegyelmed gyógyító munkáját és csodáit is. TE ismered testünk, lelkünk titkait, jövőnk felől is látod sorsunk alakulását. TE légy a mi gyógyítónk, megvilágosítónk a JÉZUS KRISZTUSÉRT! Ámen.


Tiszta szívet teremts bennünk Uram, ámen...


Uram add, hogy tudjuk a te jó híredet átadni az embereknek, hogy kívánatos legyen nekik hozzád csatlakozni. Azokat akik hamisan élnek leplezd le, hogy ne hozzanak szégyent a te nevedre. Tied a dicsőség mindörökké. Ámen.


Uram áraszd az élő vizet, hogy megelégíthess és vihessük tovább másoknak. Kérünk, könyörülj így rajtunk szereteteddel. Ámen
(T.L.)


Uram bocsáss meg a tudatlan embereknek, és kérlek add, hogy megtérjenek, azok is akik ellened szegülnek és más embereket is bajba sodornak, ámen.


Uram csodálatosak a te kijelentéseid, köszönjük azokat. Jó tudni, hogy minden juhot visszaterelgetsz, el nem hagyod őket veszni. Aki megsérül, vagy beteg azokat meggyógyítod, a gyengét vigasztalod, erősíted, és aki erős arra meg vigyázol. Hála neked, mert az életünk a családunk biztonságban van tenálad. Nem kell félnünk a gonosztól, mert te vigyázol ránk. dicsőség neked. Ámen.


Uram hála és köszönet minden jóért amit nekünk készítettél és nekünk adsz. Mi akik téged választottunk tudjuk az igei tanítást, és kérünk téged munkálkodj hozzátartozóinkban is. Ismerjenek meg téged. Munkálkodj a többi emberben is, nehogy elvesszenek, mert te azért haltál meg és támadtál fel, hogy legyőzd a halált, ami nem uralkodik már rajtunk. A kegyelmedet terjeszd ki minden emberre dicsőítsd meg a te nevedet. Ámen.
Köszönjük Uram, érthetetlen szeretetedet, amellyel utánunk jársz. Te tudod miben érhettél utol bennünket ezen a héten. Kérlek, áldj meg minket, segíts tovább vinni ezt a kegyelmet mindenki felé, aminek mi is részeseivé lehettünk. Áldd meg a kimenetelünket és légy velünk, erősíts meg minket a reánk váró úton. Ámen
(T.L.)


Köszönjük Uram, hogy te azért jöttél, hogy minden bűnöst megments. Irgalmas a te szíved és megindul akkor is rajtunk amikor engedünk a gonosznak, nem hagysz minket elveszni, hanem megmentesz minket. Ámen.


MEGVÁLTÓ JÉZUS KRISZTUS! TE, KI a királyok Királya vagy, nem szorulsz a mi ünneplésünkre s nem is tőlünk, hanem a királyiszéked körül állóktól veszel erőt és gazdagságot, és bölcsességet és hatalmasságot, és tisztességet és dicsőséget, és áldást. Mégis hadd törjön fel szánkból is a hozsánna, a hálaadás, hogy követhetünk Téged s megérkezhetünk egyszer a Te országodba, amely nem e világból való. Ámen.


MEGVÁLTÓ URUNK! Bocsásd meg nekünk, hogy noha a legcsodálatosabb iskolába: Eléd járhatunk naponként, sokszor elmulasztjuk óráidat. Megvalljuk, Igéd fölé hajolva sem figyelünk mindig igazán, így sok fontos dologra nézve tudatlanok maradunk. Adj nekünk most előrehaladást a szelídség és alázatos-szívűség tantárgyában, hogy kedvedre és dicsőségedre vizsgázhassunk környezetünkben! Ámen.


Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Áldunk és magasztalunk az értünk hozott áldozatodért. Kérünk, hogy munkáld a szívünkben a szolgálat örömét. Feltámadásunk és üdvösségünk bizonyossága adjon erőt a ránk bízott feladatok elvégzéséhez. Ámen


Mennyei Atyám! Kétségbeesetten akarok változni! Változtass meg! Nem akarok úgy élni és járni, ahogy eddig. Mindent rázz meg, semmit ne kímélj! Kend meg szívemet és az elmémet a változás gyorsító kenetével! Akarok felmenni Isten szent hegyére, segíts! Újítsd meg elmémet! Friss vágyat és tüzet kérek Igéd olvasására! Vizsgálj meg engem és változtass meg. Rombolj, tépj fel, irts és dönts, ültess és plántálj. Rengess meg és mozdíts el minden mozdíthatót. Vigyél fel megismerésed új, magasabb szintjére. Uram, vak vagyok. Nyisd meg szememet, hogy lássak. Uram, nem hallok, nyisd meg fülemet, hogy halljak. Uram orrommal nem érzek, tisztítsd meg szellemi szaglásomat, hogy érezzek. Uram, nyelvemmel nem érzékelek, elevenítsd meg szellemi ízérzőkészségemet, hogy érezzek! Nyisd meg elmémnek szellemét szíved és Igéd mélyebb megértésére. Részesíts abban a kiváltságban és megtiszteltetésben, hogy beviszel a golgota titkának megismerésébe. Ismertesd meg velem szereteted és véred erejét. Vezess engem a taníthatóság helyére. Ismertesd meg velem tudatlanságomat és a Te elhívásod, szereteted és hatalmad mérhetetlen voltát! Öntsd belém szeretetedet, hogy ismerjelek. Árassz el a kijelentés ajándékaival és Lelked minden ajándékaival jó kedved szerint, hogy azokban járhassak és szolgálhassak. Adj nekem a te szíved könyörületességéből, hogy járassak a hit és irgalmasság útján. Öntsd ki rám a menyasszony Lelkét, hogy menyasszonyként imádjalak és szolgáljalak. Uram, nyisd meg kérlek bennem és felettem a mennyet. Nyisd meg kérlek szívem zsilipjeit, hogy teljesen átjárjon a te szereteted tüze és a te isteni életed Jézus. Nem akarok többé ebben a földi síkban létezni és mozogni. A te magasabb síkodban akarok élni. Uram, bármibe kerüljön is ez, bármi legyen az ára, kifizetem. Benned akarok élni és a te csatornáddá akarok válni. Az Úr Jézus nevében. Ámen


Mennyei Édes Atyám! Szívem hálával van tele, mert olyan bőkezűen bánsz velem. Köszönöm Neked Drága családomat, pici fiunkat, férjemet, szüleinket. Köszönöm azt a szeretetlégkört, ami körül vesz. Kérlek, Te készítsd szívemet az elkövetkező nagyhétre, nagypéntekre, és a feltámadás ünnepére. Látassad meg velem újra és újra a te akaratodat, a te országodnak titkát, és a Te Szerelmes Fiadat. Kérlek, adj ébredést a családunkban! Te áldd meg húsvéti készülődésünket, és a Feltámadás ünnepét. Ámen.


Mennyei Édesatyánk, taníts minket imádkozni bizalommal, alázattal, őszinteséggel, másokért való közbenjárással. Köszönöm, hogy megtapasztalhatom imáim meghallgatását, erejét, gyógyítását, és másoknak értem való imádságát is. Készítsd szíveinket a húsvéti örömüzenet befogadásra. Ámen


Milyen drágák nekünk Uram a Te tanításaid. Formálj általa minket! Kérjük védelmedet az ördög, manipulálása és vádlása ellen, mert minden rést, hiányosságot, gyengeséget, kihasználva próbál a családoknak és a kapcsolatoknak ártani. De Te Uram azért jöttél a földre, hogy kősziklánk légy, mert aki Téged választ, az ha meginog is, vagy elesik, te felsegíted,és megtartod. Dicsőség neked Uram ezért. Ámen.


Munkáld ki Uram, hogy megbocsátó szívünk legyen. Ámen.


Nagyon sok helyen van a bibliában az élet szó. Fontos ez a tudás nekünk, Nem csak azt jelenti, hogy a halálunk után élünk-e, hanem a jelenlegi életünk is egy nivós, értelmes, élet legyen. Sokszor mondjuk -nincs élet benne- nincs tűz benne,de akik az igét ismerik és a tanítás által jót cselekednek, másokat is az ige ismeretre buzdítanak, azok a sók. Ilyen só szeretnék lenni Uram a te segítségeddel. Ámen.


Ó Uram, mily félelmetes vagy!
Ellenségeidet szétoszlatod, mint a füstöt.
Legyen Szent háromszorosan Szent Neved!
A Te becsületességed megdicsőít Téged
a mi gonoszságunkban.
A Te hűséged megdicsőít Téged
a mi hűtlenségünkben.
Keressen Téged minden szív, Uram,
és hívja segítségül Nevedet!
Találjon Rád,
aki sohasem keresett,
hogy ezt mondhassa
színed előtt:
"Egyedül Istenben
van az oltalmazó igazságosság és erő!

Egyedül Istenben van életem,
örömöm és békém.
Kihez hasonlíthatnánk Őt?
Kivel tehetnénk
egyenlővé Őt?
Az Ő oltalmában virágoztam ki,
és nagy szeretetében örvendezem.
Dicsőség a Magasságbelinek,
dicsőség háromszorosan Szent Istenemnek!"
Uram, Rajtad kívül nincs más Úr,
mindvégig hirdetni fogom szabadító igazságosságodat. Ámen
Kérlek Uram a te irgalmad és kegyelmed el ne fogyjon, használj minket gyermekeidet! Fel kell tudnunk rázni embertársainkat, hogy megértsék milyen fontos rád figyelni. Szóljuk és szórjuk a magokat, és legyen aki felcsipegeti. Ámen.


Kérünk, Atyánk figyelmeztess a te Szent Lelkeddel a rossz megkötöttségek elhagyására, hogy halljuk a te hangodat és örömöd legyen bennünk. Ámen.


Kérünk drága jó Urunk , hogy tarts meg a te utadon minket, mert akkor tudhatjuk, hogy a mi reménységünk nem csalóka ábránd, hanem a te igaz valóságod. Ámen.


Kívánságból bűn, bűnből halál, halálból feltámadás.
Hányszor győzött már a kívánság feletted?
Mondod: sokszor. S a bűn? Az is, feleled. A halál pedig nevetett.
Ilyenkor mindig meghalt valaki bent.
Azt mondom: halálból feltámadás, bűnből engedelmesség, kísértésből LEHETŐSÉG.
Mert Valaki győztesen meghalt a hegyen! Ámen
(Kalocsai Tamás)


Könyörülj rajtunk Urunk, hogy beragyoghasd egész külső és belső életünket, hogy lehessünk a Vőlegény barátja, úgy, mint soha eddig, hogy minden ember, aki bennünket lát, Jézus Krisztus után vágyakozzon. Tedd meg ezt nevedért, dicsőségedre. Köszönjük, hogy hallod szavunkat. Ámen
(T.L.)


Köszönjük Atyánk, hogy adtál vigasztalót az ember mellé, aki sokszor meg segíti és megvigasztalja a fájdalmaival küszködő embert. . Hála és dicséret Atyánk minden jó téteményedért.Ámen.


Köszönjük az igét, és a benne rejlő kegyelmet, irgalmat amit néped iránt tanúsítasz Atyánk. Köszönjük, hogy gondolsz azokra akik még nem a tieid. Minden embernek szól ez az ige aki elfogad téged és a Fiadat Jézust. Mert minden emberre nézve meg van a te jó terved, és ebbe akarunk be állni. Imádkozzunk embertársainkért, hogy ismerjenek meg téged, és vágyódjanak a te közelségedbe jutni, és így a te jó terved érvényesüljön életükön.Dicsőség Istennek, és békesség az embereknek. Ámen.


Köszönjük az ígét, és örülünk,hogy a gyermek megszületett és felnövekedet, bizodalmunk van benne nekünk is a mai ídőkben.Mert van aki megszabadít minket minden nyomorúságtól, ámen


Köszönjük Istenünk az üdvösségünket, a kegyelmet és az irgalmat amivel megajándékoztad az emberiséget. Ámen.


Köszönjük Jézus Krisztus a bennünk való életedet, ezt a győzelmes életet. Áldunk azért, hogy Te éled ezt az életet. Kérünk, áldj meg minket, szólj még hozzánk, amire szükségünk van, add meg Igédben. Kérünk, készíts fel minket a szolgálatra, és hadd lehessünk boldog közösségben Veled és egymással. Ámen
(T.L.)


Köszönjük kedves Atyánk, hogy bizol bennünk, és felelösséggel szeretnénk ezt cselekedni. Ámen.


Köszönjük Uram azt a mérhetetlen kegyelmet, szeretetet amivel elárasztasz minket, és minden bajban, nyomorúságban tudsz nekünk vigaszt adni. Az a bölcsesség ami csak tőled van , adjon nekünk minden problémában megoldáshoz vezető utat. Ámen.
Igen Uram hála és dicséret azért, hogy kiválasztottál minket arra, hogy a tieid legyünk. Hogy a te dicsőségedet hirdethetjük, és szolgálhatunk neked. Hála fiadért akiben van a mi reménységünk, és a népek fiainak reménysége. Ámen.


Istené a dicsőség a mi életünk felett.
Adj Uram nekünk engedelmes szívet! Ámen.


Istenem hálát adunk neked, hogy kegyelemből, irgalomból vonzottál minket. Jézus eljött értünk és te befogadtál minket. A gyermekeid lehetünk,és Uram te felemelsz minket, ámen.


Istenem hálát adunk neked minden történetért ami minket tanít, és kérünk téged mindig a megfelelő igét add elénk,hogy tudjon miket formálni, és az angyalok nekünk is szolgáljanak. Ámen.


Istenem, örvendezik teremtésed, mert a Bölcsesség ajtajában áll, és rámosolyog! Dicsérlek Uram, mert eljöttél, hogy a gyengédség és a szeretet emésztő tüzévé élessze a szíveinkben pislákoló lángot! Áldunk Jézus, mert bőséggel árasztod ránk szíved minden kincsét, hogy világosságot adj azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában élnek! Magasztaljuk Neved, mert eljöttél, hogy szilánkokra törd börtönünk ajtaját, és lángoddal olvaszd meg bűneink láncát, hogy megszabadítsál bennünket rabságunkból és bűnünktől, és véget vessél kicsapongásainknak! Ujjongjunk Szép, Szeretett Istenünknek! Ámen


Istenünk, a szeretet ajándékáért imádkozunk, hogy teljes szívünkből és teljes lelkünkből szeressünk, a szeretet apostolaivá és a szeretet folyamává váljunk! Esdeklünk azokért a testvéreinkért, akik nem értik a szeretetet, akik nem fogják fel, mit jelent szeretni. Imádkozunk, hogy Atya legyél számukra és ne bíró! Uram, amikor a lélek szeret, akkor magához hív Téged, hiszen maga vagy a Szeretet. Add, hogy Általad, és Benned éljünk mindenkor és mindörökké! Ámen!


Istenünk, adj nekünk kitartó, szerető szívet, bölcs gondolkodást, igaz beszédet,erős hitet, nagy - nagy türelmet, és kegyelmet az életünkre.
Hálával, olvassuk a te ígéreteidet, amit megirattál a Te Szent könyvedben. Dicsőség ezért a Mindenható és magasságos Istennek, és az ő Bárányának, ámen.


Istenünk hálát adunk neked, hogy tőled vehetjük el az áldásaidat. Kérünk tégedet, hogy semmit se engedj nekünk ami a te tervedben nem szerepel.
Tiéd a dicsőség a mi életünk felett, ámen.


Istenünk köszönjük, a te nagy-nagy szeretetedet ami megjelent Jézus Krisztusban a mi Urunkban. Ámen.


Istenünk! Nemzetünk megújulásáért könyörgünk tehozzád! Add, hogy tudjunk tanulni a múltunkból és rád figyelve tervezzük a jövőt! Segíts hasznosnak lennünk, de úgy, hogy nem a magunk hasznát, hanem embertársainkét és a társadalomét tartjuk szem előtt. Mert az nekünk is jót eredményez. Jézusért kérünk! Ámen


Kedves Jézusom, segíts, hogy egészen egyszerűvé és szegénnyé váljak, és egyedül csak Utánad éhezzek! Ámen


Kérjük édes Atyánk az Úr Jézus vérét nap mint nap reánk, és az ő bölcsessége nyugodjon meg rajtunk.Hálát adván a Fiúnak, hogy az ő tanítványai lehetünk.Ámen
Hálát adunk neked Atyánk a te igéidért, ami minket gazdagít, megörvendeztet, megnyugtat. Tiéd a dicsőség mindenért. Ámen.


Hálát adunk neked és arra kérünk, hogy ismertesd meg magadat minden embernek. Mi csak kérünk téged, de, hogy mi a te terved azt nem tudhatjuk. Dicsőség neked mindenért. Ámen.


Hálát adunk Uram amiért felhívod figyelmünket arra, hogy a szeretetnél nincs nagyobb parancsolat. Jézus nevében imádkozunk minden emberért, hogy győzzön, a szeretet a földön.Ámen...


Hálát adunk Uram azért, hogy Jézusban eljött a világosság a földre, van aki megszabadít a terhek alól, ámen.


Hálát adunk Urunk a bátorító szavaknak, és elutasítunk minden keserűséget, határozatlanságot, mint a te gyermekeid .A kegyelmedtől el nem szeretnénk távozni, ezért kérünk téged segíts nekünk megmaradni azon az úton amin elindultunk. Segíts, hogy hitünk szilárd maradjon. Akármilyen problémánk van, legyen az testi vagy lelki fájdalom, te légy aki vigasztalást, erőt adsz nekünk, hogy gyógyulás legyen az testünknek,lelkünknek.. Dicsőség neked mind örökké. Ámen.


Hálát adunk Urunk, hogy mindenre gondoltál, és ígéreteid minket megerősítenek. Köszönjük, hogy így szereted az embert, nem kérsz érte semmit, csak azt, hogy fogadjon el téged, és ragaszkodjon hozzád. Te kitárod karodat felettünk, mint a sas a szárnyát, és vigyázol ránk. Köszönet ezért, és dicsőség Neked. Ámen.


Hálával olvassuk Uram a te beszédedet amit nekünk a mi és mások megigazulására írattál.
Kérünk téged hallgasd meg a mi imáinkat, és légy segítségünkre, ámen!


Hallgassunk az üdvösség szerzőjére, mert szájából igazság, békesség, szeretet szólt.Úgy gondolom, az Isten országát meglátni nagy kiváltság számunkra.Ámen


Hatalmas Istenünk! Téged dicsérünk, mert még a halálnál is nagyobb hatalommal bírsz! Add, hogy szomorúságunkat ez oszlassa el, könnyeinket ez a tudat szárítsa fel! Adj szívünkbe boldog örvendezést ezen az ünnepen is, és segíts, hogy a húsvéti öröm beleragyogjon életünk szürke hétköznapjaiba is! Ámen


Hisszük Úram, hogy te vagy a megoldás mindenre, te vagy a szabadító, gyógyító, üdvösségünk te benned áll, dicsőség neked mindenért. Ámen.


IGAZSÁGOS ISTEN! KEGYELMES ATYÁNK!
Bizonnyal nem volt más mód rá, hogy bennünket undok bűneink miatti haragod, ítéleted elől elfedezz, csak szerelmes FIAD vére által. Hogy köszönjük meg Neked mérhetetlen lemondásodat s JÉZUS KRISZTUS halálig való engedelmességét értünk és az egész világért? Tégy képessé arra, hogy hálából életünket Neked szenteljük. Ámen.


Igen, Atyánk imádunk téged, a te gondviselésedért, hűségedért, kegyelmedért, irgalmadért, Fiadért. Hisszük azt, hogy amit megengedsz nekünk ,az mind a javunkat munkálja, és elhordozzuk azt türelemmel, alázattal. A te Fiad az aki ebben meg erősit minket. Ámen.
Életnek Ura, formáld át világi vágyaimat, hogy a te néped és országod iránt buzgólkodjak. Ámen


Elhallgatni és meghallgatni,
mások szelíd szavára adni,
tanácsot az Igéből kapni,
Isten-csendjében megmaradni.
Füle Lajos


Erősíts meg örök Isten! Csöndben és békességben várjuk, hogy a feltámadás fénye ránk ragyogjon. Ámen


Fogd meg a Teremtő kezét,
ne nézz mást, csak a szemét.
S elhamvad az ellen,
minden alattomos jellem,
mely károdat lesi,
de csendben dolgát teszi,
s szeretettel igazgat a Gondviselő,
kétségben nem hagy Ő,
mögötted áll, átölel,
tán azt hiszed nem jön el.
Lehet az is, hogy meginogsz,
mégis csodálkozni fogsz,
mikor elbukik az ármány,
s téged tovavisz a szárnyán: A KEGYELEM


Hadd adjunk hálát Uram azért a kegyelemért, ami eddig hordozott bennünket. Köszönjük, hogy csak kegyelmed által vagyunk, akik vagyunk. Kérünk, hogy hadd áradjon sokkal teljesebben életünkbe ez a szeretet, hogy átformálhass. Hadd tudjunk engedni ennek a szeretetnek. Ámen
(T.L.)


Hadd kérjünk most Uram arra, könyörülj meg rajtunk, és végezd bennünk a Te elkezdett munkádat, és segíts, hogy sehol ne akadályozzunk ebben. Kérünk, győzzél rajtunk Igéd és Szentlelked által. Szeretnénk most Tőled kérni Uram, hogy minden hadd hátráljon meg a Te Lelked előtt, és végezd a munkádat a Te dicsőségedre. Ámen
(T.L.)


Hála és dicséret a mi Urunknak és megváltónknak. Ámen.


Hálát adok Istenem hogy szolgálatodba fogadtál és tehetek valamit én is terveid véghezvitelében.Köszönjük, hogy békében tehetjük ezt, és imádkozunk azokért a testvéreinkért akik megprobáltatásban végzik ezt a munkát. Segítsd meg őket Uram, ámen!


Hálát adunk azért Édesatyánk, hogy Jézusban mindennel megajándékoztál, amire szükségünk van. Hadd dicsőítsünk azért, hogy Benne minden a mienk lett, ennek és a jövendő életnek ígérete. Segíts, hogy megmaradhassunk Őbenne. Áldd meg a napunkat, és amire még szükségünk van, mondd el nekünk. Köszönjük, hogy tudod kik vagyunk. Áldunk Úr Jézus, hogy tudsz velünk beszélni. Ámen
(T.L.)


Hálát adunk és köszönjük a kegyelmet amit Atyánk a Jézusban adtál nekünk. Köszönjük az elhívást, és azért esedezünk, hogy a mi szeretteink is megismerjenek Téged.
Ámen!


Hálát adunk és köszönjük neked Uram azt a sok jót, amit tettél, és azt, hogy a pogányokhoz is elküldettél. Benned van reménységünk, mert amiket olvasunk az írásokban, azt mind ma is megcselekszed, csak hinni kell és engedelmeskedni neked.
Dicsőség Istennek, és hála az ő fiának. Ámen.


Hálát adunk, hogy a te erős jobbod a mi segítségünk, dicsőség neked Uram .Ámen.
Add jó Urunk, hogy őszinte szívvel és ne megszokásból, vagy ránk erőltetett környezeti „kényszerből” keressünk Téged, hogy napi kapcsolatot tudjunk kialakítani Veled, s így Te jól tarthass minket a kopár földön is! Ámen (Csatári Anikó)


Áldunk és magasztalunk Atyánk ezért a döntésedért, hála és dicsőség neked, mindörökké, ámen.Kérünk téged, hogy akik felé szolgálunk ne magunkért hanem ő magukért mutasd meg magadat az ige által. Jézus Krisztus munkálkodj a Szellemed által, hogy azok a magok amiket elhintünk jó földbe essenek.Uram rombold le a gonosz munkáját, és ne engedd,hogy emberek az ő fogságában vergődjenek.


Amikor úgy érzem minden hiába már,
Elfogy a szó, s csend költözik hajlékomba.
Dal halkul, kéz fárad, roskad a térd,
Akkor Hozzá futok irgalomért!

Amikor nem tudok hinni a holnapnak,
Akkor szenvedés tüzében égnék porrá.
Nem segíthetne részegség se bor,
Csak Hű és Drága Megváltóm, az Úr.

Amikor kín gyötör és nagy a fájdalom,
Csordulnak könnyeim, s letűnik a mosoly.
Homályban járok, mert kétség mardos,
De jő Jézus, Ő a legjobb orvos.

Az egyetlen barátom, kiben bízhatok,
Uramnak mindent elmondhatok, megvallhatok.
Ha fáj, vagy gyűlölnek, s bántanak,
Enyhülést ad, hogy meggyógyulhassak.

Bekötöz sebeket, mit adtam és kaptam,
Segít, hogy szívemet mindig tisztán tarthassam.
Nékem adja öröm friss olaját,
számba adja a dicséret dalát.

Amikor lábam meginog, Ő felemel,
Magaslatokra helyez, s sziklára állít.
Letörli rólam a gyalázatot,
S ajkamra rajzolja a mosolyt.

Amikor hitem kicsiny: megrendül, elapad,
Ő akkor is velem: segít, megbocsát nekem.
Ó Jézusom hálás az én szívem,
Hogy megtartod törékeny életem.
(Baksa Livia)


Atyánk az Úr Jézus nevében kérünk téged, segits az emberiségnek, hogy a te igazságodat ismerjék, kívánják, és a gonosz munkáját így legyőzzék ami a testekben munkál. Legyen minél több szellemi, lelki ember, hogy a testiséget le tudják győzni. Hogy a világban a te békességed uralkodjon.Tiéd a dicsőség Uram ámen.


Atyánk, kegyelmed által mutasd meg, mit akarsz az életünkben és a körülöttünk élőkében látni. Segíts önzetlennek lennünk, hogy szolgálhassunk másoknak azzal, amit Tőled kaptunk! Ámen


Boldogság tölt el amikor ezt az ígéretet olvasom.Mert a szeretet mindent legyőz, biztonságban vagyunk. Isten szeretete agape szeretet, ami önzetlen és semmit nem vár el. Úgy szeret minket ahogyan vagyunk, semmi, de semmi el nem választ ettől. Köszönet és hála, a mi Atyánknak.
Ámen!


Dicsőítessék az Atya és a Fiú mindörökké. Ámen.


Drága Édesatyánk, az Úr Jézus nevében kérjük, hogy segíts nekünk, nap mint nap ellenállni a gonosz minden munkálkodásában. Kérjük a te drága véred oltalmát. minden munkánkra, életünkre. Köszönjük, hogy a Szentszellem erejével, élhetünk, nap mint nap. Adj nekünk, imádkozó, buzgó életet: Ámen.


Drága Mennyei Atyám!
Köszönöm Neked szerető gondviselésedet,s mielőtt szánkon volna a kérő szó, Te már pontosan tudod, mire van szükségünk! Köszönöm, hogy a győzelem zászlaját adtad a kezükbe, hogy azt lobogtathassuk és tűzhessük ki életünk minden területére! Kérlek, segíts minket használni ezt a zászlót, hogy soha senki se téphesse ki a kezünkből, hogy ne a körülményeinkre tekintsünk, hanem győztesként tudjuk lobogtatni minden helyzetben! Köszönöm, hogy olyan Mennyei apukánk van, aki a földi édesapánknál leírhatatlanul jobban szeret minket! Köszönöm, hogy a Mennyei család gyermekei lehetünk! Köszönöm, hogy addig formálsz minket, amíg hétszer tisztított ezüstökké nem válunk. Ahogy a fazekas az agyagot, Te is úgy munkálsz meg minket, s egyenként formálsz minden kis agyagedényt, míg el nem érik a Neked tetsző formát! Tied minden dicsőség, Jézus nevében. Ámen
(Baksa Lívia)


Drága mennyei Atyánk adj nekünk szerető szívet a meg nem tért szeretteinkért, ismerőseinkért, adj bölcs beszédet hozzá!. Ámen.


Drága mennyei Atyánk! Nehéz tiszteletet adni azoknak, akikről úgy érezzük, hogy ellenünk cselekednek. Mégis tiszteljük a Te akaratodat és bízunk abban, hogy minden rossz és hibás döntést, melyet vezetőink elkövetnek, helyre fogod állítani. Bocsáss meg ha tiszteletlenek voltunk velük szemben,ha szüleinknek ellent szóltunk, gyermekeinket hibás módon neveltük, a szegényeket, elesetteket lenéztük. Bocsáss meg azért amiért előbbre helyeztük magunkat származásunk miatt, és esetleg megvetettük a tudatlan, egyszerű embereket. Segíts abban, hogy más vallások követőit ne ellenségként kezeljük, hanem olyan emberekként, akik eltévedtek és a széles úton járnak a keskeny helyett, és nekünk kell megmutatni nekik a helyes utat. Adj nekünk Uram helyes vezetést hibáink felimerésére és azok elhagyására. Segíts minket abban, hogy tiszteletben tudjuk tartani a Te törvényeidet, parancsolataidat, és áldásodban élhessünk. Jézus nevében, ámen.


Drága teremtő Atyám az Úr Jézus nevében könyörgünk hozzád, vedd el a fátyolt a testvéreink szeméről, és nyilvánítsd ki a te tanításodat.Azokat az embereket akik még nem ismernek téged, segítsd meg őket, hogy megtaláljanak téged, ámen.