2010. június 10., csütörtök

2010. május 28. B év, évközi idő, 8. hét, péntek A nap liturgikus színe: zöld

1. Legyen a te házad minden templom, minden imádságra szentelt hely valóban az imádság, a veled mindig mélyülő titokzatos kapcsolatunk misztikus szentélye! Hallgass meg, Urunk!
2. A szent év mint a bűnbánat és bűnbocsánat kegyelmi ideje késztessen minket őszinte és tartós megtérésre! Hallgass meg, Urunk!
3. Kérjük ma az egyházban szolgálók számára különösen is, hogy legyenek sokféle kegyelmed hű közvetítői! Hallgass meg, Urunk!
4. Adj erőt László püspökünknek kinevezésének évfordulóján, hogy fölszítsa magában a kegyelmet, amelyet az egyházi rendben kapott! Hallgass meg, Urunk!
5. Amikor tőled bűneink bocsánatát kérjük, ne feledkezzünk el elintézetlen emberi kapcsolatainkról! Segíts megbocsátanunk az ellenünk vétkezőknek, és saját magunknak is! Hallgass meg, Urunk!
6. Hogy a farsang utolsó napjaiban is elmélyüljünk az irgalmadba, gondviselésedbe vetett hitben, és imádságunk szívből dicsőítsen Téged! Hallgass meg, Urunk!

2010. május 23. Húsvét, Pünkösdvasárnap (Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú) A nap liturgikus színe: piros

Istenünk, hálát adunk neked, hogy szolgádat, Vilmos püspököt a vértanúság koronájával ékesítetted, és a boldogok sorába fölvetted. Közbenjárását kérve fordulunk most hozzád, hallgasd meg néped kéréseit.
1. Boldog Vilmos püspök, vértanú jó pásztorként gondozta a rábízott híveket. Add kegyelmedet Szentséges atyánknak és püspökeinknek, hogy példája nyomán a rájuk bízott szolgálatot a Te dicsőségedre és a hívek javára végezzék.
2. Boldog Vilmos vértanú, szíve melegével szerette papjait. Küldj, Urunk, ma is új papi hivatásokat Egyházadnak, a papoknak pedig add, hogy minden nehézséget leküzdve örömmel végezzék munkájukat a rábízottak lelki javára.
3. Boldog Vilmos püspök, vértanú, szeretettel hajolt le a szegényekhez. Ébreszd fel bennünk is a segítő együttérzést, szükséget szenvedő embertársaink iránt, és minden embernek add meg a tisztes megélhetést.
4. Boldog Vilmos püspök vértanú bátran szembeszállt az igazságtalansággal és védelmezte a védteleneket. Kérünk téged, hogy szűnjön meg az igazságtalanság minden formája nálunk és az egész világon és add, hogy az emberek testvéri szeretetben éljenek.
5. Boldog Vilmos püspök vérét ontotta a tisztaság erényének védelmében. Lelkesítsd ifjúságunkat a szent és magasztos eszmék iránt, családjainkat pedig tartsd meg hűségben és szeretetben.
6. Boldog Vilmos püspök, vértanú ellenségeiért és gyilkosaiért is imádkozott. Adj, Urunk, Egyházadnak mindenütt a világon szabadságot, hogy akadálytalanul szolgálhassa az emberiség üdvösségét.
7. Boldog Vilmos püspök szerette "szegény, megtévesztett népünket" és hazánkat. Vele együtt könyörgünk hozzád, adj népünknek egyetértést, világos látást, erkölcsi tartást és őseink hitében való állhatatosságot.
8. Boldog Vilmos püspök, vértanú közbenjárására add, hogy magyar testvéreink szerte a világon szabadon gyakorolhassák jogaikat mint keresztények és magyarok.
Urunk, Istenünk, Vilmos püspök megdicsőített téged életével és vértanúhalálával. Add, hogy közbenjárására mindig hűek maradjunk hozzád és Egyházadhoz, és példáját követve földi életünk után mi is eljuthassunk hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.