2010. december 21., kedd

Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Élő Kenyér, ki az égből szállott alá Irgalmazz nekünk!
Elrejtett Isten és Üdvözítő Irgalmazz nekünk!
Választottak gabonája Irgalmazz nekünk!
Szüzeket nevelő bor Irgalmazz nekünk!
Csodás kenyér, királyok gyönyörűsége Irgalmazz nekünk!
Szüntelen tartó áldozat Irgalmazz nekünk!
Tiszta felajánlás Irgalmazz nekünk!
Legtisztább asztal Irgalmazz nekünk!
Angyalok eledele Irgalmazz nekünk!
Elrejtett manna Irgalmazz nekünk!
Isten csodáinak emlékezete Irgalmazz nekünk!
Természetfölötti kenyér Irgalmazz nekünk!
Testté lett Ige Irgalmazz nekünk!
Velünk lakó Szent Ostya Irgalmazz nekünk!
Áldásnak Kelyhe Irgalmazz nekünk!
A hitnek Titka Irgalmazz nekünk!
Magasztos, tisztelendő Szentség Irgalmazz nekünk!
Legszentebb áldozat Irgalmazz nekünk!
Engesztelő áldozat élőkért és holtakért Irgalmazz nekünk!
Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen Irgalmazz nekünk!
Minden csodák csodája Irgalmazz nekünk!
Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete Irgalmazz nekünk!
Minden bőséget meghaladó ajándék Irgalmazz nekünk!
Az Isten szeretetének legnagyobb emléke Irgalmazz nekünk!
Az isteni bőkezűség túláradása Irgalmazz nekünk!
Szentséges és felséges titok Irgalmazz nekünk!
Halhatatlanság orvossága Irgalmazz nekünk!
Félelmetes és éltető szentség Irgalmazz nekünk!
Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér Irgalmazz nekünk!
Vérontás nélkül való áldozat Irgalmazz nekünk!
Étel és vendég Irgalmazz nekünk!
Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak Irgalmazz nekünk!
Kegyesség szentsége Irgalmazz nekünk!
A szeretet köteléke Irgalmazz nekünk!
Bemutató és bemutatott ajándék Irgalmazz nekünk!
Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek Irgalmazz nekünk!
Tiszta lelkek tápláléka Irgalmazz nekünk!
Az Úrban meghalók úti eledele Irgalmazz nekünk!
A jövendő dicsőség záloga Irgalmazz nekünk!

Isten, irgalmazz nekünk! Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk! Uram, hallgass meg minket!

Szent Tested és Véred méltatlan vételétől Ments meg Uram minket!
A test kívánságaitól Ments meg Uram minket!
A szemek kívánságaitól Ments meg Uram minket!
Az élet kevélységeitől Ments meg Uram minket!
Minden bűnalkalomtól Ments meg Uram minket!
Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad Ments meg Uram minket!
Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad Ments meg Uram minket!
Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted Ments meg Uram minket!
Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál Ments meg Uram minket!
Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél Ments meg Uram minket!

Mi bűnösök Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet,
tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket
az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket a hitetlenségtől,
tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti eledellel
bátorítani és erősíteni méltóztassál Kérünk téged hallgass meg minket!
Jézus, Istennek fia Kérünk téged hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk, Uram!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Mennyei kenyeret adtál nekünk! Amely minden gyönyörűséggel teljes!

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad:
engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk,
hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük.
Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: