2010. december 21., kedd

Bibliai litánia a Szűzanya tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szent Szűz, Sion leánya Könyörögj érettünk!
Mária, Ábrahámank ivadéka Könyörögj érettünk!
Mária, Jeruzsálemnek dicsősége Könyörögj érettünk!
Mária, Izrael öröme Könyörögj érettünk!
Mária, népünk ékessége Könyörögj érettünk!
Mária, a Szövetség szekrénye Könyörögj érettünk!
Mária, a Magasságbelinek sátra Könyörögj érettünk!
Mária, a Názáreti szent Szűz Könyörögj érettünk!
Mária, a munkás Szent József jegyese Könyörögj érettünk!
Mária, kegyelemmel teljes Szűz Könyörögj érettünk!
Mária, az igaz ember mátkája Könyörögj érettünk!
Mária, a Magasságbeli Fiának anyja Könyörögj érettünk!
Mária, Dávid Fiának szülője Könyörögj érettünk!
Mária, Izrael Királyának anyja Könyörögj érettünk!
Mária, a Szentlélek erejéből lett édesanya Könyörögj érettünk!
Mária, az Úr szolgáló leánya Könyörögj érettünk!
Mária, áldott az asszonyok között Könyörögj érettünk!
Mária, Urunk édesanyja Könyörögj érettünk!
Mária, Üdvözítőnk édesanyja Könyörögj érettünk!
Mária, ki mindent szívedben őriztél Könyörögj érettünk!
Mária, ki Jézust a Templomban bemutattad Könyörögj érettünk!
Mária, kit a Gyermekkel köszöntöttek a bölcsek Könyörögj érettünk!
Mária, kivel József Egyiptomba menekült Könyörögj érettünk!
Mária, ki Jézust három napon át kerested Könyörögj érettünk!
Mária, ki Jézusra a Templomban rátaláltál Könyörögj érettünk!
Mária, kinek Jézus engedelmeskedett Könyörögj érettünk!
Mária, ki Jézust első csodájára késztetted Kánában Könyörögj érettünk!
Mária, ki a legjobb részt választottad Könyörögj érettünk!
Mária, ki Isten szavára hallgattál Könyörögj érettünk!
Mária, ki Isten Igéje szerint éltél Könyörögj érettünk!
Mária, ki Fiad keresztje mellett álltál Könyörögj érettünk!
Mária, ki együtt imádkoztál az apostolokkal Könyörögj érettünk!
Mária, a napba öltözött Asszony Könyörögj érettünk!
Mária, a tizenkét csillaggal koronázott Könyörögj érettünk!
Mária, az Egyház fájdalmas Anyja Könyörögj érettünk!
Mária, az égi Jeruzsálem előképe Könyörögj érettünk!
Mária, aki Gyermekeddel legyőzted a kígyót Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk
és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által,
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: