2010. december 21., kedd

Litánia a jó tanácsról nevezett Boldogságos Szűz Máriához

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze Könyörögj érettünk!
Jó tanács Anyja Könyörögj érettünk!
A mennyei Atyának leánya Könyörögj érettünk!
Fiúistennek Anyja Könyörögj érettünk!
Szentlélek arája Könyörögj érettünk!
Szentháromság temploma Könyörögj érettünk!
A mennyei paradicsom Úrnője Könyörögj érettünk!
Kegyelmek osztogatója Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja Könyörögj érettünk!
Angyalok királynője Könyörögj érettünk!
Pátriárkák ékessége Könyörögj érettünk!
Próféták dicsősége Könyörögj érettünk!
Apostolok (nagy) tanácsadója Könyörögj érettünk!
Vértanúk tanácsadója Könyörögj érettünk!
Hitvallók tanácsadója Könyörögj érettünk!
Szüzek tanácsadója Könyörögj érettünk!
Minden szentek tanácsadója Könyörögj érettünk!
Szorongatottak tanácsadója Könyörögj érettünk!
Özvegyek és árvák tanácsadója Könyörögj érettünk!
Betegek tanácsadója Könyörögj érettünk!
Szomorúak és foglyok tanácsadója Könyörögj érettünk!
Szegények tanácsadója Könyörögj érettünk!
Szükségben lévők tanácsadója Könyörögj érettünk!
Minden veszélyben tanácsadó Könyörögj érettünk!
Megtérő bűnösök tanácsadója Könyörögj érettünk!
Haldoklók tanácsadója Könyörögj érettünk!
Minden ügyeinkebn és szükségeinkben Könyörögj érettünk!
Minden veszélyben és szerencsétlenségben Könyörögj érettünk!
Minden vállalásunkban és dolgainkban Könyörögj érettünk!
Minden keresztben és szenvedésben Könyörögj érettünk!
Minden aggódásainkban Könyörögj érettünk!
Minden kételyeinkben és szorongattatásainkban Könyörögj érettünk!
Üdvösségünk dolgában Könyörögj érettünk!
Betegségeinkebn és gyarlóságainkban Könyörögj érettünk!
A kísértések és megpróbáltatások idején Könyörögj érettünk!
Halálunk óráján Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk jó tanács Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus, a mennyei Atyának Fia,
ki a szeplőtelen Szűz Máriát édesanyádnak elfogadtad, és az ő szűzi testéből való
csodálatos fogantatásod és születésed által, őt az emberiség Anyjává rendelted,
és minket méltatlanokat, az ő gyermekeivé tettél: Add kegyelmesen,
hogy az ő hathatós közbenjárása által minden ügyeinkebn és viszontagságainkban
az ő anyai tanácsát, vigasztalását és segítségét tapasztaljuk,
sugallatait kövessük, és egyedül téged szeressünk és dicsérjünk
most itt a földön és ott az örökkévalóságban.
Ámen.

+ 3 Üdvözlégy


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: