2010. december 21., kedd

Jézus, Főpapunk és áldozatunk litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Jézus, örök Főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit Isten Melkizedek rendje szerint való főpapnak nevezett Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit Szentlélekkel és erővel kent fel pappá Irgalmazz nekünk!
Jézus, felséges főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, az emberek közül választott főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi vallásunk főpapja Irgalmazz nekünk!
Jézus, Mózesnél nagyobb dicsőségre méltó főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, az igazi szentélynek főpapja Irgalmazz nekünk!
Jézus, a jövendő javaknak főpapja Irgalmazz nekünk!
Jézus, szent, ártatlan és szeplőtelen főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, hűséges főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, irgalmas főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, jóságos főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, Istennek és a léleknek szeretetétől lángoló főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, mindörökké tökéletes főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, ki felmentél a mennybe Irgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, ki a mennyekben a Felségesnek jobbján ülsz Irgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, ki érettünk Isten színe előtt jelen vagy Irgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, aki nekünk új és üdvözítő utat nyitottál Irgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, aki szerettél minket
és bűneinktől szent véredben mostál meg minket Irgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, ki önmagadat
Istennek engesztelésül és áldozatul adtad miérettünk Irgalmazz nekünk!
Jézus, Istennek és embereknek áldozata Irgalmazz nekünk!
Jézus, szentséges áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus, szeplőtelen áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus, kedves áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus, megkérlelő áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus, ünnepip áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus, dicsérő áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus, békesség áldozata Irgalmazz nekünk!
Jézus, a kiengesztelődés áldozata Irgalmazz nekünk!
Jézus, üdvösségünk áldozata Irgalmazz nekünk!
Jézus, áldozatunk, aki által van bizalmunk
és járulásunk az Istenhez Irgalmazz nekünk!
Jézus, áldozatunk, aki mindnyájunkat a te nemzetségeddé tettél Irgalmazz nekünk!
Jézus, a világ kezdetétől fogva felajánlott áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus, mindörökkön élő áldozat Irgalmazz nekünk!

Légy irgalmas! Kegyelmezz nekünk Jézus!
Légy irgalmas! Hallgass meg minket Jézus!
Légy irgalmas! Ments meg minket Jézus!

Minden gonosztól Ments meg minket Jézus!
A szentségtörés bűnétől Ments meg minket Jézus!
A tisztátalan lelkülettől Ments meg minket Jézus!
Minden rút haszonleséstől Ments meg minket Jézus!
A szentségárulás (simónia) bűnétől Ments meg minket Jézus!
Az Egyházi javak méltatlan kezelésétől Ments meg minket Jézus!
A világnak és pompájának szeretetétől Ments meg minket Jézus!
A szentmise méltatlan bemutatásától Ments meg minket Jézus!
Örök papságod által Ments meg minket Jézus!
Az istenség szent kenete által,
mellyel az Atya pappá avatott Ments meg minket Jézus!
A te papi lelked által Ments meg minket Jézus!
Azon szolgálatod által, mellyel Atyádat a földön megdicsőítetted Ments meg minket Jézus!
Szent keresztáldozatod által, melyet véred ontásával bemutattál Ments meg minket Jézus!
Ugyanazon áldozatod által, melyet oltáron naponként megújítasz Ments meg minket Jézus!
Isteni hatalmad által, melyet papjaidban Te,
mint egyedüli és láthatatlan pap gyakorolsz Ments meg minket Jézus!

Jézus, Istennek Fia Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész papi rendet a szent hitben megtartsad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a te papságod szelleme éljen papjaidban Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papok ajkai a tudományt őrizzék Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy aratásodba rendíthetetlen munkásokat küldj Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szolgáidat lobogó lángokká tedd Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Szíved szerinti pásztorokat támassz Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papságban szolgálók
mind feddhetetlenek és szeplő nélküliek legyenek Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy akik az oltár szolgáit látják, bennük az Urat tiszteljék Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szentségben és igazságban mutassák be áldozataikat Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy általuk a legméltóságosabb Oltáriszentség imádását
mindenütt elterjesszed Kérünk téged, hallgass meg minket!
Főpapunk és áldozatunk Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!
Úristen, adj Szentlelked által hűséges szolgákat a te szent Fiad titkai számára,
hogy keresztény néped papjaid szolgálata és példája által
kormányzásoddal az üdvösség útján haladjon.
Uram, hallgasd meg imádkozó Anyaszentegyházad esedezését,
és ki mindnyájunk szívét ismered, mutasd meg, kit választasz szolgálatodra.
Kegyes Jézus, az emberiség jó Pásztora, aki életedet adtad juhaidért
és szent testeddel és véreddel táplálod a megváltott lelkeket,
töltsd be a szeretet lelkével azokat, akiket nyájadnak vezetésére hívtál,
hogy amit tőled vettek, az igazságot és kegyelmet,
buzgó örömmel adják híveidnek és készek legyenek önmagukat is feláldozni
a te bárányaid üdvösségéért.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: