2010. december 21., kedd

Litánia a Kisded Kisded Jézushoz

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Kisded Jézus, az élő Isten Fia Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, kiben a mennyei Atyának jókedve tellett Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, akin a Szentlélek nyugodott Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, a Szűzanya édes boldogsága Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, Szent József öröme Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, lelkünk örök reménysége Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, áldozatra szánt bárány Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki istállóban születtél Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki szúrós szalmán a jászolban pihentél Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, akit az angyali karok dicsőítettek Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, akit a pásztorok és bölcsek imádtak Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, akit a Templomban mennyei Atyádnak fölajánlottak Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki Heródes elől Egyiptomba menekültél Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki Atyád szavára Názáretbe engedelmesen visszatértél Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki az Úr napjának megszentelésére jó példát adtál Irgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki Názáretben
bölcsességben és kedvességben növekedtél Irgalmazz nekünk!

Kisded Jézus, aki a tudósokat megszégyenítetted tudományoddal Kérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, hozzánk leereszkedő alázatosságoddal Kérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, szegénység keresztjének mosolygós elviselésével Kérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, a szent tisztaságtól ékes lelkeddel Kérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, önakaratodat alárendelő engedelmességeddel Kérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, názáreti munkás életeddel Kérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, áldozatos szereteted példájával Kérünk, taníts minket!

Kisded Jézus, a kevélység szellemétől Kérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, a földi javak rendetlen szeretetétől Kérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, az ártatlanság elvesztésétől Kérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, a lelkünkre veszedelmes társaságtól Kérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, az engedetlenség és szeretetlenség szellemétől Kérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, a megpróbáltatások keresztjének félelmétől Kérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, akitől a bűn leküzdésére erőt kérünk Kérünk, ments meg minket!

Kisded Jézus, akitől hitünk lángra lobbantását kérjük Hallgass meg minket!
Kisded Jézus, akitől a megpróbáltatásban a remény erősségét kérjük Hallgass meg minket!
Kisded Jézus, akitől Isten
mindenek fölött való szeretésére kegyelmet kérünk Hallgass meg minket!
Kisded Jézus, akitől minden felebarátunk
tevékeny szeretetéhez buzgalmat kérünk Hallgass meg minket!
Kisded Jézus, akitől az imában való buzgó kitartásra serkentést kérünk Hallgass meg minket!
Kisded Jézus, akitől az állhatatosság égi ajándékát kérjük Hallgass meg minket!
Kisded Jézus, aki előtt egykor,
mint hatalmas bíránk előtt fogunk megjelenni Hallgass meg minket!
Kisded Jézus, akit örök királyunknak és égi boldogságunknak óhajtunk Hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Kisded Jézus, kérünk, hallgass minket! Kisded Jézus, kérünk, hallgass minket!
Kisded Jézus, kérünk, hallgass meg minket! Kisded Jézus, kérünk, hallgass meg minket!

Könyörögjünk!
Kisded Jézus, aki égi trónusodat és a mennyei örömöket elhagytad, hogy értünk emberré légy,
és már életed első pillanatában a betlehemi szegénységet, fájdalmakat és nélkülözéseket vetted magadra,
leborulva imádunk. Engedd, kérünk, hogy mi, akik megindult szívvel nézzük isteni jóságod nagy leereszkedését,
az irántad való szeretetről soha el ne feledkezzünk és a te parancsaidnak követése útján
egykor hozzád juthassunk az örök boldogságba.
Aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: