2010. december 21., kedd

Litánia Krisztus Királyhoz

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus Király, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a láthatatlan Isten képmása Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, aki által a mennyei Atya mindent teremtett Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akiért Isten a világot alkotta Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a Boldogságos Szűz Mária Fia Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, igaz Isten és igaz Ember Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akit pásztorok és bölcsek imádtak Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, legfőbb törvényhozónk Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, minden szentség forrása és mintája Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, utunk és életünk Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akinek minden hatalom adatott
az égben és a földön Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, örök Főpapunk Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, értelmünk ura Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akaratunk fejedelme Jöjjön el a Te országod!

Krisztus Király, a szüzek vőlegénye Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, a fájdalom töviskoronás királya Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, az alázatosság gúnybíborba öltöztetett királya Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, aki Mária Magdolnában
fölmagasztaltad a bűnbánó életet Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, akinek országa nem e világból való Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, szereteted királyi ajándéka,
az Oltáriszentség által Uralkodjál a lelkeken!

Krisztus Király, az Atya mindenhatóságának
és a Szentlélek szeretetének remekműve Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a házasságot szentségi méltóságra emelted Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki első csodádat a kánai menyegzőn művelted Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, a gyermekek szeretetre méltó barátja Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki názáreti rejtett életeddel
példát adtál a szülőknek és a gyermekeknek Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a munkát dolgos kezeddel
megnemesítetted és megszentelted Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki halottaiból föltámasztottad
és családjának visszaadtad
a naimi ifjút, Jairus leányát és barátodat, Lázárt Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki megbocsátottál a házasságtörő asszonynak Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, Mária és József iránt érzett szereteted által Uralkodjál a családokon!

Krisztus Király, királyok Királya és uralkodók Uralkodója Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a századok halhatatlan és láthatatlan Királya Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a béke Fejedelme Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, örök dicsőség Királya Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki válladon hordod a királyság jelvényeit Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, akinek uralma nem ér véget Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki a kerubok fölött trónolsz Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, azzal a szeretettel,
melyet hűséges népeid iránt mindenkor tanúsítasz Uralkodjál a nemzeteken!

Krisztus Király, aki letaszítod trónjukról a zsasrnokokat Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki a gonosz királyokat
haragod napján összetöröd Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki kereszthaláloddal legyőzted a poklot Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki föltámadásoddal a halálon diadalt arattál Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki eljössz ítélni eleveneket és holtakat Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, hatalmad napján szentjeid fényességében Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, a keresztfán túlcsorduló
szeretettel mondott könyörgésed által:
"Atyám, bocsáss meg nekik..." Uralkodjál ellenségeiden!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Krisztus, akit halálra ítéltek,
mint Názáreti Jézust, a zsidók Királyát Jöjjön el a Te országod!

Könyörögjünk!
Isten, aki irántunk való szeretetből egyszülött Fiadat küldted megváltásunkra,
add, hogy az egész emberiség ismerje el e földön a hit által annak királyi méltóságát,
akinek az utolsó ítéleten fátyol nélkül ismerjük meg uralmát és hatalmát.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: