2010. december 21., kedd

Litánia Jézus szent gyermekségéről

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybeli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Kisded Jézus, hallgass minket! Kisded Jézus, hallgass minket!
Kisded Jézus, hallgass meg minket! Kisded Jézus, hallgass meg minket!

Ó Kisded Jézus, az örök Atyának Fia,
kinek dicsőségében osztozol Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki a Szentlélektől fogantattál,
akivel együtt az égen és a földön magasztaltatol Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki Szűz Máriától születtél
és a világ Megváltója lettél Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, kit az angyalok hirdettek
és a pásztorok a jászolban fölkerestek Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, kihez napkeletről a Bölcsek jöttek
és Téged Istennek elismertek Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, kit a templomban bemutattak
s habár Isten Fia voltál, kiváltottak Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki Heródes elől Egyiptomba menekültél Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki Názáretbe visszatértél
s kegyelemben és bölcsességben növekedtél Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki, hogy a törvénynek eleget tégy,
tizenkét éves korodban a templomba fölmentél Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki a templomban az írástudókat
bölcsességeddel bámulatba ejtetted Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, kit az angyalok imádnak
és mégis engedelmes voltál Józsefnek és Máriának Irgalmazz nekünk!
Légy irgalmas! Kegyelmezz nekünk, ó Kisded Jézus! Irgalmazz nekünk!

Méltó haragodtól Ments meg minket, ó Kisded Jézus!
Az örök kárhozattól Ments meg minket, ó Kisded Jézus!
Minden bűntől Ments meg minket, ó Kisded Jézus!
A sátán incselkedésétől Ments meg minket, ó Kisded Jézus!
A tisztátalanság szellemétől Ments meg minket, ó Kisded Jézus!
Szent születésed és jöveteled által Ments meg minket, ó Kisded Jézus!

Mi, gyermekeid, leborulunk Hallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy buzgón imádkozzunk Hallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy minden bűntől irtózzunk Hallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy szorgalmasan tanuljunk Hallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy mindenkor szót fogadjunk Hallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy tisztaságban maradjunk Hallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy szeretettel elteljünk Hallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy boldog halált nyerjünk Hallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy Téged örökké lássunk Hallgass meg minket, Jézusunk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Ó Kisded Jézus, hallgass minket! Ó Kisded Jézus, hallgass minket!
Ó Kisded Jézus, hallgass meg minket! Ó Kisded Jézus, hallgass meg minket!

És az Ige testté lőn És miköztünk lakozék.

Könyörögjünk!
Ó Jézus ki, hogy bennünket a bűntől megválts, gyermekké lettél és szegényes istállóban születtél:
add, hogy buzgó követésed által végtelen szeretetedet viszonozzuk,
s résztvevén keresztedben, résztvehessünk egykor dicsőségedben is.
Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: