2010. december 21., kedd

Litánia a szenvedő Jézushoz

Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben
engedelmességet tanultál Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben
alávetetted magadat at Atya akaratának Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben
rendületlen vállaltad a szenvedéseket Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akinek irántunk tanúsított szeretete
a Getszemáni kertben sem fogyatkozott meg Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akinek jósága
a Getszemáni kertben sem változott keserűséggé Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben is
hűségesen kitartottál Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben is
változatlanul szelíd maradtál Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki ezekben az órákban
féltél és szomorú voltál Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki ezen órán irtóztál és rettegtél Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben is imádkoztál Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a földre borultál Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki kitartóan és ismételten imádkoztál Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akinek a lelke szomorú volt mindhalálig Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki így könyörögtél:
múljék el tőlem a keserűség pohara Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki így imádkoztál:
ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki így kiáltottál fel: Abba, Atyám! Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akit álmos apostolaid magára hagytak Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akit az angyal megerősített Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki haláltusádban vérrel verejtékeztél Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki előre láttad a leggyötrelmesebb szenvedéseket Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben
megismerted az egész világ bűneit Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki bűneim miatt szomorú voltál Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki elvállaltad,
hogy minden bűn terhe Terád nehezedjék Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akinek szívét mélységes szomorúság járta át Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akit Isten a Getszemáni kert szenvedéseiben magára hagyott Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki Atyád felfoghatatlan akaratával szemben engedelmes voltál Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akinek a szeretete Isten iránt akkor sem fogyatkozott meg,
amikor őt haragvónak láttad Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, minden szenvedők közbenjárója Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, az elhagyottak között a legelhagyottabb Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, szószólója mindazoknak,
akik szorongattatásaikban Hozzád kiáltanak Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, a megpróbáltatásokban sínylődők példaképe Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, a haláltusa gyötrelmeiben szenvedők vigasztalója Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, a legelső azok között,
akik mások bűneit magukra vállalják Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, aki az egész világ szomorúságából
és reménytelenségéből testvéri részt vállaltál Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, aki minden szenvedést megértesz Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, akinél minden elhagyott védelmet talál Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, aki nem szűnsz meg minden bűnöst szeretni Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, aki vágyódsz arra,
hogy a legnagyobb bűnöst is szívedre szorítsad Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, akinek halálos szorongása lehetővé teszi,
hogy a halálunk az atyai házba való boldog visszatéréssé alakuljon Irgalmazz nekünk!

Getszemáni Jézus, légy irgalmas Ments meg minket Jézus!
A Getszemáni kertben megsiratott bűnöktől Ments meg minket Jézus!
A szereteteddel szemben való hálátlanságtól Ments meg minket Jézus!
Szenvedéseid láttán a közömbösségtől Ments meg minket Jézus!
Haláltusád láttán az érzéketlenségtől Ments meg minket Jézus!
Kegyelmeidnek való ellenállástól Ments meg minket Jézus!
A szenvedés és az áldozat elutasításától Ments meg minket Jézus!
Életünk getszemáni éjszakáján Isten szeretetében való kételytől Ments meg minket Jézus!
Megpróbáltatásainkban az elkeseredettségtől Ments meg minket Jézus!
Elhagyatottságainkban a kétségbeeséstől Ments meg minket Jézus!

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy bűneinket megbocsássad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szenvedéseidet megértsük Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket Atyád akaratára való ráhagyatkozásra taníts Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a getszemáni éjszakád imájának buzgóságát nekünk megadjad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az Olajfák hegyén szenvedő szíved érzelmeiben minket részeltess Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szenvedéseink a Te szent szenvedéseidben részt vegyenek Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy elhagyatottságunkban és elesettségünkben
türelmet és erődet nekünk megadjad Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a Te bátorságod legyen mellettünk halálunk óráján Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy halálod óráján küldd el hozzánk a getszemáni vigasztaló angyalt Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket veled együtt virrasztani
és szöntelen imádkozni megtanítsál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket, mégha bátortalanok és gyengék vagyunk is,
imádkozni megtanítsál Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Istent Atyának tudjuk szólítani, mégha úgy látjuk is őt,
mint fenséges és megközelíthetetlen Istent és kérlelhetetlen Bírót Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!
Uram Jézus, aki emberi és isteni szíved megszentelt érzelmével itt jelen vagy,
és így magunk előtt láthatjuk a getszemáni kert haláltusájában megnyilvánuló
engedelmességedet és szeretetedet, kérünk Téged,
töltsd be szívünket bűneink felett érzett őszinte bánattal, s add,
hogy úgy hordozzuk keresztünket, amint Te hordoztad,
az engesztelés és bűnbánat szellemében.
Engedd, hogy viszonzásul azért a szeretetért, amellyel a Getszemáni kertben
értünk, bűnösökért vállaltad a szenvedéseket,
mi is hálás szívvel szeressünk Téged.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: