2010. december 21., kedd

Litánia Szent Benedekről

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Kegyelmek eszközlője Könyörögj érettünk!
Szerzetesek királynője Könyörögj érettünk!

Szent Benedek Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, Nursia dicsősége Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, akinek a neve "áldottat" jelent Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, akit a Szentlélek gazdagon megáldott Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, Isten békéjének követe Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, a nyugati szerzetesek apátja és atyja Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, akit minden igazság szelleme töltött el Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, sok vértanúnak, egyháztanítónak,
hitvallónak és szűznek atyja Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, az önfeláldozás és a bűnbánat csodája Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, a szerénységnek és az erőnek csodája Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, a szerzetesi fegyelem példája Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, az engedelmesség, a szegénység és a tisztaság példája Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, bölcs törvényhozó, aki a Szentlélek útmutatásával
a szerzetesrend szabályait megalkottad Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, a lelkiélet tiszta megismerésének mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, Isten embere Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki kora ifjúságodtól menekültél a világtól Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki a magányba visszavonulva
csak Istennel és Istenért éltél Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki testedet tövisekkel övezted,
hogy tisztaságodat sértetlenül megőrizd Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, akit Isten csodatevő erővel ruházott fel Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki a bálványképeket
a szent kereszt jele által lerontottad Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki a sátán kísértésének
a szent kereszt jele által ellenálltál Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki betegeket gyógyítottál, holtakat támasztottál fel
és megszállottakat szabadítottál meg a te bizalomteljes imád által Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki legyőzhetetlen voltál hitedben,
rendíthetetlen reményedben és teljes Isten szeretetének adományával Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki Krisztus példája szerint
szelíd és alázatos szívű voltál Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki atyai jóságodat lágy szigorral egyesítetted Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki a szenvedőknek szeretetteljes támasza voltál,
részvéttel és szolgálatkészséggel Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki magadban hűen megalkottad Krisztus képét Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki az oltárnál állva adtad vissza lelkedet Istennek Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, a jó halál patrónusa Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, hatalmas szószólója Istennél mindazoknak,
akik téged hívnak Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, Európa védőszentje Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Benedek! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Uram, ébreszd fel bennünk és a te szent templomaidban azt a szellemet,
amely Szent Benedeket életében irányította, hogy mi is ettől a szellemtől irányítva fáradozzunk,
szeressük azt, amit ő szeretett, és gyakoroljuk azt, amit ő tett.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: