2010. december 21., kedd

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének litániája (2.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária Szíve, áteredő bűn nélkül fogantatott Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a kegyelmek teljével fölékesített Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a mennyei Atya legalázatosabb leányának Szíve Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a Szentlélek legtisztább arájának Szíve Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a Fiúisten szeretettől lángoló édesanyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a teljes Szentháromság gyönyörűsége Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Úr Jézus megtestesülésénél, születésénél
és gondozásánál mennyei vigasztalásokkal eltelt Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az angyalok, pásztorok
és a három Szent Királyok hódolatánál édesanyai örömöket élvező Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, Simeon jövendölésénél, az Egyiptomba való futásnál
és a gyermek Jézus elvesztésénél a fájdalom tőrétől átszúrt Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a tizenkét éves Jézus
megtalálásakor megvigasztalódott Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a Szentcsalád rejtett életében
isteni fölvilágosításokkal gazdagodott Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Isten minden igéjét leggondosabban megőrző Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a kánai mennyegzőn anyai szeretettel közbenjáró Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Úr Jézus nyilvános működését
legbuzgóbb imáiddal kísérő Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Oltáriszentség szerzésén és vételén,
kimondhatatlanul örvendező Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Úr Jézus szenvedését legbensőbben átérző Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a kereszt tövében a mi megváltásunkért
halálos gyötrelmeket szenvedett Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Úr Jézus föltámadásán és megjelenésein
gyönyörűséggel eltelt Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Úr Jézus mennybemenetelén és koronázásán
túláradóan örvendező Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a Szentlélek eljövetelekor minden ember iránt
anyai szeretetre gyulladt Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az ég és föld Királynőjének mennybe vitetett Szíve Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az angyalok és szentek édes gyönyöre Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a szenvedő lelkek vigasztalója és szabadítója Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a haldoklók szeretetteljes gondviselője és megmentője Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a jók bátorítója és erősítője Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a bűnbánók é szenvedők biztos menedékhelye Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, számtalan kegyhelyeiden
fényes csodákkal ékeskedő Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, minden kegyelmeket közvetítő Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Isten országának terjedéséért lángoló Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a világbéke Királynőjének kegyes Szíve Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a hétfájdalom töviseitől
és a hét öröm rózsáitól körülvett Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, Jézus Szívéhez leghasonlóbb Szív Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a mi mennyei Anyánknak legszeretetreméltóbb Szíve Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a Magyarok Nagyasszonyának édes Szíve Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szűz Mária szent és szeplőtelen Szíve! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úr Jézus, aki a te Szűz Anyádnak, Máriának szívét
az isteni és a felebaráti szeretet kiolthatatlnak lángjává gyullasztottad
és minden erények virágaival csodálatosan fölékesítetted: engedd kegyelmesen,
hogy akik ezt a hétfájdalmú és hétörömű Szívet ájtatosan tiszteljük,
mi ia az isteni és a felebaráti szeretet lángjától égjünk,
minden erények virágaival ékeskedjünk, és minél több lelket megmentve,
a te Szíved és az ő Szívének örökké boldogító látására jussunk.
Aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, igaz Isten, mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: