2010. december 21., kedd

A Mennyei Atya litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyánk Irgalmazz nekünk!
Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja Irgalmazz nekünk!
Irgalmasság Atyja Irgalmazz nekünk!
Minden vigasztalás Atyja Irgalmazz nekünk!
Világosság Atyja, akitől minden jó származik Irgalmazz nekünk!
Aki elküldted nekünk Szent Fiadat Irgalmazz nekünk!
Aki minket Fiadban már a teremtés előtt kiválasztottál Irgalmazz nekünk!
Aki a mennyei titkokat elrejted a kevélyek elől,
de kinyilatkoztatod a kicsinyeknek Irgalmazz nekünk!
Aki megbocsátod vétkeinket Irgalmazz nekünk!
Aki a titokban maradt alamizsnáért megfizetsz Irgalmazz nekünk!
Aki a zárt ajtók mögött végzett imát is meghallgatod Irgalmazz nekünk!
Aki a jó szívvel végzett böjtöt megjutalmazod Irgalmazz nekünk!
Aki tudod, hogy szükségünk van az ételre és az italra Irgalmazz nekünk!
Aki esőt adsz igazaknak és bűnösöknek egyaránt Irgalmazz nekünk!
Aki fölkelted napodat jókra és gonoszokra egyaránt Irgalmazz nekünk!
Aki minden szál hajunkat is számon tartod Irgalmazz nekünk!
Aki úgy szeretted a világot,
hogy egyszülött Fiadat adtad érte Irgalmazz nekünk!
Aki tulajdon Fiadat sem kímélted,
hanem értünk a keresztre adtad őt Irgalmazz nekünk!
Aki megadod a Szentlelket a téged kérőknek Irgalmazz nekünk!
Aki Fiadnak Egyházába hívtál minket Irgalmazz nekünk!
Aki Fiadnak mennyegzőjére meghívtál minket Irgalmazz nekünk!
Aki azt akartad, hogy gyermekeidnek hívjanak minket,
és valóban azok is legyünk Irgalmazz nekünk!
Aki hosszan tűrő és nagy irgalmú Atyánk vagy Irgalmazz nekünk!

Hogy nekünk irgalmazz Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy neved mindenütt megszenteltessék Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy jöjjön el a te országod Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy legyen meg a te akaratod mennyben és földön Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy bocsásd meg vétkeinket Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket a kísértésben megoltalmazz
és a gonosztól megszabadíts Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy amit állhatatosan kérünk, elnyerjük tőled Kérünk téged hallgass meg minket!
Szent Fiadnak nevében Kérünk téged hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk, Uram!

Uram, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget!

Könyörögjünk!
Mindenek Teremtője és kormányzója!
Te gyermekeiddé választottál minket, és megengeded, hogy bizalommal Atyának szólítva téged,
magasztaljuk szent nevedet. Segíts, hogy jótéteményeidért hálásak legyünk.
Adj erőt, hogy amit tőlünk kívánsz, azt Felséged tiszteletére,
felebarátaink javára és lelkünk üdvösségére teljesítsük. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: