2010. december 21., kedd

Üdvösség történetének litániája

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Jézus, az Atya szeretett Fia Irgalmazz nekünk!
Jézus, az isteni Bölcsesség Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atya dicsőségének ragyogása Irgalmazz nekünk!
Jézus, Ádám fia Irgalmazz nekünk!
Jézus, Ábrahám leszármazottja Irgalmazz nekünk!
Jézus, Dávid szent sarja Irgalmazz nekünk!
Jézus, a jövendölések beteljesedése Irgalmazz nekünk!
Jézus, a törvény teljessége Irgalmazz nekünk!
Jézus, az ember végső célja Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atya ajándéka Irgalmazz nekünk!
Jézus, a Szentlélektől fogantatott Irgalmazz nekünk!
Jézus, Szűz Mária Fia Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki megmentésünkre születtél Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki a pásztoroknak megmutattad
és a bölcseknek kinyilatkoztattad magadat Irgalmazz nekünk!
Jézus, a népek világossága Irgalmazz nekünk!
Jézus, Izrael dicsősége Irgalmazz nekünk!
Jézus, a nemzetek várakozása Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit János a Jordánban megkeresztelt Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit a Szentlélek megszentelt Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit az Atya küldött Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki a pusztában kisértést szenvedtél Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki a hegyen imádkoztál Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki a Tábor hegyén megdicsőültél Irgalmazz nekünk!
Jézus, az igazság tanítója Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élet Igéje Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyához vezető út Irgalmazz nekünk!
Jézus, a betegek gyógyítója Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szomorúak vigasztalója Irgalmazz nekünk!
Jézus, a bűnösök barátja Irgalmazz nekünk!
Jézus, az üdvösség útja és kapuja Irgalmazz nekünk!
Jézus, pásztor és bárány Irgalmazz nekünk!
Jézus, feltámadás és élet Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit halálra ítéltek Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit tövissel koronáztak Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit sebekkel borítottak Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit a keresztfára szögeztek Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit a sziklasírba eltemettek Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki a holtak országába alászállt Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki a halálból feltámadtál Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki a mennybe felmentél Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki elküldted a Szentlelket Irgalmazz nekünk!
Jézus, akire jegyese, az Egyház vár Irgalmazz nekünk!
Jézus, az igazak jutalma Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Isten országának teljessége Irgalmazz nekünk!

Krisztus, aki élsz Tied a dicséret és a dicsőség!
Krisztus, aki az Egyházban élsz Tied a dicséret és a dicsőség!
Krisztus, aki mindörökké élsz Tied a dicséret és a dicsőség!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten, te minden végzésedben csodálatra méltó vagy.
Add, hogy megváltott néped megértse:
az egész világot megteremtened nem volt fönségesebb,
mint az idők teljességében áldozatul adnod érte Krisztust, a mi húsvéti Bárányunkat.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: