2010. december 21., kedd

Litánia Árpád-házi Szent Margitról (1.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze Könyörögj érettünk!

Árpád-házi Szent Margit Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet gyöngyvirága Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Árpádok királyi házának ékes sarja Könyörögj érettünk!
Szent Margit, nemzetünk engesztelő áldozata Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit szülei még születése előtt Isten szolgálatára áldoztak Könyörögj érettünk!
Szent Margit, gyermekkorodtól Jézus arája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Szent Domonkos hűséges leánya Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar szent domonkosrend ékessége Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szent Kereszt forró szerelmese Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az ima és áhítat illatos rózsája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szenvedő Jézus lelkes követője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Oltáriszentség hűséges imádója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szegénység rendkívüli kedvelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, bámulatos önsanyargatások művelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a jámbor oktatások figyelmes hallgatója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szűzi tisztaság állhatatos és csodás megőrzője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az engedelmesség hűséges megtartója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a Szűzanya buzgó tisztelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a szentek példáját nagy húséggel követted Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a szegények iránt igaz részvéttel voltál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a szeretetet holtig híven megtartottad Könyörögj érettünk!
Béketűrő és jóságos Szent Margit Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a betegeket odaadó hősiességgel ápoltad Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szívek titkainak ismerője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a békesség szeretője és létrehozója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a haza szerencsétlenségeit oly keservesen megsirattad Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit a haza belviszályai gyötrelmesen érintettek Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szigorú szerzetesélet fényes példája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki imáidban sokszor csodálatosan elragadtattál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki hazánkért oly keményen vezekeltél és szüntelen sírtál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, minden leány ragyogó példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar leányok vezére Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit az isteni Jegyes
már e földön sok égi ajándékkal gazdagított Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki már életedben sok csodával tündököltél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek nevét a hívek áhítattal rebegték Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek orcája a halál után rendkívüli szépségben ragyogott Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek holtteste mennyei illatot árasztott Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek sírját Isten sok csodával dicsőítette Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek tiszteletét a magyar hívek soha el nem feledték Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a lázbetegek hatalmas gyógyítója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, minden testi és lelki betegség orvoslója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szentek kertjének megdicsőült szép virága Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kegyes égi pártfogónk Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Margit! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, a hű lelkek jutalmazója, ki Szent Margit szűz teljes lemondását
és folytonos önmegtagadását lelki ajándékokkal és örök örömökkel ékesítetted;
add, kérünk, hogy az ő közbenjárására és példájára a test bűneit letiporjuk,
a földieket megvessük s így az örök életet elnyerhessük.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: