2010. december 21., kedd

Litánia Boldog Özséb tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, remeték Királynője Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a Pálos Rend dicsősége Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, már ifjúságodban az ájtatosság mintaképe Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a csend és a magány kedvelője Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, magányodban is az Oltáriszentség tisztelője Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, akit Isten a remeteéletre meghívott Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, akit Isten csodálatos látomásokkal ajándékozott meg Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a magyar nemzet büszkesége Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a szegények nagy kincse Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a tisztaság fehér angyala Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a szeretet izzó lángja Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, az alázat élő forrása Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a tökéletes szegénység példaképe Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, fáradhatatlan az engesztelésben Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, az Istenszülő Szent Szűz igazi tisztelője Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, Remete Szent Pál és Szent Antal hűséges tanítványa Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, pusztában virágzó liliom Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, Isten igéjének szerelmese Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a szerzetesi és a remete élet egyesítője Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a remete élet megújítója Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a kitartás hatalmas példaképe Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki Istenért mindent elhagytál Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki minden embert szerettél Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, tökéletes példakép Krisztus követésében Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki imaéleted által megszentelődtél Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki halálod óráján bűneidet töredelmesen sirattad Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a Mindenhatóval való egyesülés mintaképe Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, az angyalok öröme Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki már az Úr színe előtt térdelsz Könyörögj érettünk!

Hogy állhatatosan kitartsunk a hitben, a reményben és a szeretetben Kérd az Urat értünk!
Hogy életünkkel kövessük az Úr Jézus alázatosságát,
engedelmességét és igazságosságát Kérd az Urat értünk!
Hogy a jó és rossz megkülönböztetésében eljussunk a tökéletességre Kérd az Urat értünk!
Hogy mindennap megfelelő lelkiismeret-vizsgálatot tartsunk Kérd az Urat értünk!
Hogy a szegényekkel és a szenvedőkkel mindig együtt érezzünk Kérd az Urat értünk!
Hogy gyakran újítsuk meg szívünket és lelkünket
a legméltóságosabb Oltáriszentség által Kérd az Urat értünk!
Hogy adottságainkat jól hasznosítsuk Kérd az Urat értünk!
Hogy mindig megtaláljuk az ima és az áldozat értékét Kérd az Urat értünk!
Hogy a boldog örökkévalóságban Isten színe látására eljussunk Kérd az Urat értünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Özséb atyánk! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Istenünk, mindenható Atyánk, aki mérhetetlen irgalmaddal és kegyelmeddel halmoztad el Boldog Özséb atyánkat,
és megadtad neki, hogy Téged szolgálhasson a magányban és a szemlélődésben, kérünk,
erősíts meg minket szereteted égi lángjával,
hogy az ő példáját követve dicsőíthessünk mi is Téged egész életünkkel.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: