2010. december 21., kedd

Zsinati szövegbe "rejtett" litánia

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Mária, Isten öröktől fogva rendelt Anyja Könyörögj érettünk!
Mária, az Atya legkedvesebb leánya Könyörögj érettünk!
Mária, Üdvözítőnk anyja Könyörögj érettünk!
Mária, a Szentlélek temploma Könyörögj érettünk!
Mária, Sion felmagasztalt leánya Könyörögj érettünk!
Mária, mindnyájunknak anyja a kegyelem rendjében Könyörögj érettünk!
Mária, szeretett édesanyánk Könyörögj érettünk!
Mária, aki a szentség fényében fogantatott Könyörögj érettünk!
Mária, aki az eredeti bűntől mentes Könyörögj érettünk!
Mária, a szüzesség és anyaság példaképe Könyörögj érettünk!
Mária, akit a Szentlélek beárnyékozott Könyörögj érettünk!
Mária, akit Erzsébet köszöntött és áldott Könyörögj érettünk!
Mária, aki hitt az üdvösség ígéretében Könyörögj érettünk!
Mária, aki világra hozta az Atya Fiát Könyörögj érettünk!
Mária, akitől a világ az Életet kapta Könyörögj érettünk!
Mária, aki a pásztoroknak és a királyoknak
boldogan mutatta meg Gyermekét Könyörögj érettünk!
Mária, az Úr szolgálóleánya Könyörögj érettünk!
Mária, aki Jézus személyének és művének szentelte magát Könyörögj érettünk!
Mária, akinek kérésére Kánában csoda történt Könyörögj érettünk!
Mária, a hit zarándok útján mindig előbbre haladó Könyörögj érettünk!
Mária, aki Jézussal a kereszten egybeforrott Könyörögj érettünk!
Mária, a megváltás titkának szolgálója Könyörögj érettünk!
Mária, a Szentlélek ajándékainak leesdője Könyörögj érettünk!
Mária, aki az Egyházat imáddal segíted Könyörögj érettünk!
Mária, testben és lélekben a mennybe felvett Könyörögj érettünk!
Mária, aki az emberek és angyalok fölé magasztosult Könyörögj érettünk!
Mária, Krisztus Titokzatos Testének földi tagjairól gondoskodsz Könyörögj érettünk!
Mária, akire a keresztények felnéznek Könyörögj érettünk!
Mária, aki egy vagy velünk üdvösségünk utáni vágyakozásunkban Könyörögj érettünk!
Mária, aki az Egyházban mindjárt Krisztus után következel Könyörögj érettünk!
Mária, az Egyház legkiválóbb tagja Könyörögj érettünk!
Mária, az Egyház példaképe Könyörögj érettünk!
Mária, az Egyház jelképe és első virága Könyörögj érettünk!
Mária, minden erénynek mintaképe Könyörögj érettünk!
Mária, üdvösségünk reményének biztos jele Könyörögj érettünk!
Mária, aki világosságunk maradsz az Úr második eljöveteléig Könyörögj érettünk!
Mária, akit áldottnak hirdet minden nemzedék Könyörögj érettünk!
Mária, aki a szentek egységében közbenjársz értünk Szent Fiadnál Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk
és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által,
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: