2010. december 21., kedd

Litánia a szent Őrzőangyalokról

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, az angyalok Királynője Könyörögj érettünk!

Szent őrzőangyalunk Könyörögj érettünk!
Szent vezető angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent intő angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent tanácsadó angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent oltalmazó angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent gondviselő angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent szerető angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent vigasztaló angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent testvér angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent tanító angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent irányító angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent tanúskodó angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent segítő angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent virrasztó angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent gyámolító angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent közbenjáró angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent menedék angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent kormányzó angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent mellettünk álló angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent védő angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent nevelő angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent sugalló angyalunk Könyörögj érettünk!
Szent megvilágosító angyalunk Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Angyalainak parancsol felőled! Hogy őrizzenek meg minden utadon!

Könyörögjünk!
Üdvözlégy, Isten angyala, ragyogó szépségű lélek,
üdvözlégy én oltalmazó, őrző angyalom!
Hálát adok az Úrnak, hogy ennyire kitüntetett, kegyelmeivel megszentelt
és annyi jóságával elhalmozott.
S hálát adok neked azokért a jótéteményekért, amelyeket rám árasztasz
és szerető jóakaratodért, mellyel virrasztasz fölöttem.
Neked ajánlom ma és mindennap a testemet, lelkemet, szívemet, értelmemet,
emlékezetemet, akaratomat, vágyaimat, szándékaimat, hogy oltalmazz,
szeress, védj, irányíts, hogy tisztíts meg és tökéletessé tégy,
hogy így a te oltalmaddal állhatatos legyek a kegyelmi életben,
míg veled együtt nem láthatom az Urat, s veled nem örülhetek
az Ő színe látásának.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: