2010. december 21., kedd

A szent reménység Anyjának litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, a szent reménység anyja Könyörögj érettünk!
Az úton járók anyja Könyörögj érettünk!
Világosságot sugárzó anya Könyörögj érettünk!
Az Ószövetség beteljesítője Könyörögj érettünk!
Az Újszövetség prófétanője Könyörögj érettünk!
Az új világ hajnalfénye Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja Könyörögj érettünk!
A Messiásnak anyja Könyörögj érettünk!
A megváltottak anyja Könyörögj érettünk!
Minden népek anyja Könyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkat Könyörögj érettünk!

Csendben imádkozó szűz Könyörögj érettünk!
Isten szavára hallgató szűz Könyörögj érettünk!
Istent énekkel magasztaló szűz Könyörögj érettünk!
Az Úr szolgálóleánya Könyörögj érettünk!
Az Ige szolgálóleánya Könyörögj érettünk!
A megváltás szolgálóleánya Könyörögj érettünk!
A mennyei királyság szolgálóleánya Könyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkat Könyörögj érettünk!

Krisztus tanítványa Könyörögj érettünk!
Az Evangélium első tanúja Könyörögj érettünk!
Minden ember szerető nővére Könyörögj érettünk!
Az Egyház kezdete Könyörögj érettünk!
Az Egyház anyja Könyörögj érettünk!
Az Egyház mintaképe Könyörögj érettünk!
Az Egyház eszményképe Könyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkat Könyörögj érettünk!

Asszonyok között áldott Mária Könyörögj érettünk!
Tiszteletreméltó asszony, Mária Könyörögj érettünk!
Legkiválóbb asszony, Mária Könyörögj érettünk!
Az Istenre hűségesen figyelő asszony Könyörögj érettünk!
Az Istennek való önátadásban hűséges asszony Könyörögj érettünk!
A Krisztus követésében hűséges asszony Könyörögj érettünk!
A kereszt tövében hűségesen álló asszony Könyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkat Könyörögj érettünk!

A húsvéti reménység hírnöke Könyörögj érettünk!
a pünkösdi kegyelemáradás visszfénye Könyörögj érettünk!
Az Evangélium hirdetésének vezércsillaga Könyörögj érettünk!
Istent befogadó anya Könyörögj érettünk!
Isten jelenlétének ragyogó jele Könyörögj érettünk!
Értünk imádkozó anya Könyörögj érettünk!
Mindnyájunknak segítőkész anyja Könyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkat Könyörögj érettünk!

Szegények reménysége Könyörögj érettünk!
Megalázottak bizakodása Könyörögj érettünk!
Elesettek támasza Könyörögj érettünk!
Elnyomottak pártfogója Könyörögj érettünk!
Ártatlanok védelmezője Könyörögj érettünk!
Üldözöttek erőforrása Könyörögj érettünk!
Száműzöttek menedéke Könyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkat Könyörögj érettünk!

Szabadságot hidető hang Könyörögj érettünk!
Közösségbe gyűjtő hang Könyörögj érettünk!
Békét teremtő hang Könyörögj érettünk!
A Szentháromság gyengéd szeretetének jele Könyörögj érettünk!
Az Atya közelségének jele Könyörögj érettünk!
A Fiú irgalmasságának jele Könyörögj érettünk!
A Szentlélek életadó erejének jele Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya Könyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkat Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!
Istenünk, mindenható, örök Atyánk,
te Boldogságos Szűz Máriát, Fiad dicsőséges Szülőanyját azért adtad nekünk,
hogy mindenkit oltalmazzon, aki segítségül hívja őt.
Közbenjárására add, hogy erősek legyünk a hitben, szilárdak a reményben,
állhatatosak a szeretetben. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: