2010. december 21., kedd

Litánia Szent László király tiszteletére (2.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Magyarország örökös Asszonya Könyörögj érettünk!

Szent László király, Istentől választott király Könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten tiszteletét terjesztő király Könyörögj érettünk!
Szent László király, a Boldogságos Szűznek kedves szolgája Könyörögj érettünk!
Szent László király, népednek kegyes istápja Könyörögj érettünk!
Szent László király, csendességnek szivárványa Könyörögj érettünk!
Szent László király, tisztaságnak oltalmazója Könyörögj érettünk!
Szent László király, szerzetesek édes atyja Könyörögj érettünk!
Szent László király, szegények táplálója Könyörögj érettünk!
Szent László király, ügyefogyottak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Szent László király, szomorú szívek vidámítója Könyörögj érettünk!
Szent László király, országodnak ragyogó napja Könyörögj érettünk!
Szent László király, világi hiúságok (utálója) megvetője Könyörögj érettünk!
Szent László király, békességnek nagy szeretője Könyörögj érettünk!
Szent László király, tökéletes fejedelmek példaképe Könyörögj érettünk!
Szent László király, ellenségeid diadalmas legyőzője Könyörögj érettünk!
Szent László király, pogányok félelme Könyörögj érettünk!
Szent László király, kegyesség királyi széke Könyörögj érettünk!
Szent László király, isteni malasztok edénye Könyörögj érettünk!
Szent László király, szentegyházak buzgó építője Könyörögj érettünk!
Szent László király, kolostorok gazdagítója Könyörögj érettünk!
Szent László király, Magyarország terjesztője Könyörögj érettünk!
Szent László király, isteni félelem öregbítője Könyörögj érettünk!
Szent László király, hitvallóknak reménysége Könyörögj érettünk!
Szent László király, tudatlanok oktatója Könyörögj érettünk!
Szent László király, erős férfiú Könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten szíve szerint való férfiú Könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten után járó férfiú Könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten előtt kedves férfiú Könyörögj érettünk!
Szent László király, csodákkal felékesített méltóság Könyörögj érettünk!
Szent László király, eleven testben ábrázolt tisztaság Könyörögj érettünk!
Szent László király, vitézek példája Könyörögj érettünk!
Szent László király, népednek áldása Könyörögj érettünk!
Szent László király, alattvalóidnak bátorsága Könyörögj érettünk!
Szent László király, vitézeid pajzsa Könyörögj érettünk!
Szent László király, új források támasztója Könyörögj érettünk!
Szent László király, hadaidnak kincstára Könyörögj érettünk!
Szent László király, alázatosság követője Könyörögj érettünk!
Szent László király, (nyavalyák) betegségek eltávoztatója Könyörögj érettünk!
Szent László király, világtalanok megvilágosítója Könyörögj érettünk!
Szent László király, némák nyelvének megoldója Könyörögj érettünk!
Szent László király, keresztények védbástyája Könyörögj érettünk!
Szent László király, igaz hitnek terjesztője Könyörögj érettünk!
Szent László király, igaz tisztelőidnek pártfogója Könyörögj érettünk!
Szent László király, angyalok boldog társa Könyörögj érettünk!
Szent László király, pátriárkák mása Könyörögj érettünk!
Szent László király, próféták tisztelője Könyörögj érettünk!
Szent László király, mártírok becsülője Könyörögj érettünk!
Szent László király, hitvallók drága köve Könyörögj érettünk!
Szent László király, szüzeknek és szüzességnek védelmezője Könyörögj érettünk!
Szent László király, keseredett édes hazánk
boldog és szerencsés vezérlője Könyörögj érettünk!
Szent László király, magyar nemzet dicsősége Könyörögj érettünk!
Szent László király, minden szentek barátja Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Ez az, ki az Isten előtt nagy jóságos cselekedeteket mivelt és egész szívből dicsérte az Urat,
ő esedezzék az ő népének vétkeiért.

Imádkozzál érettünk Szent László király! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Hallgasd meg Úristen, a mi alázatos könyörgésünket,
melyet a te kedves szolgádnak, Szent László királynak érdeme által
szent fölségednek bemutatunk:
adj a mi hazánknak csendes békességet és terjeszd reánk országunk régi egységét,
hogy szent fölségednek itt, e nyomorúság völgyében
egy szívvel-lélekkel szolgáljunk s a mennyekben színről színre láthassunk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: