2010. december 21., kedd

Litánia a templomokért

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

A templom az imádság és az imádás szent hajléka Köszönjük néked, Urunk!
A templom a látható és láthatatlan világ találkozása Köszönjük néked, Urunk!
A templom megszentelt tér, melyben a föltámadás erői működnek Köszönjük néked, Urunk!
A templom szent hely, a csend és a békesség hajléka Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, melyben a megváltás gyógyító erői mindig jelen vannak Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol a bűnök rejtett sebei gyógyulnak Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, az ünnepek boldog otthona Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol együtt örvendezünk teatvéri szeretetben és békében Köszönjük néked, Urunk!
A templom a mi igazi, lelki, szellemi otthonunk Köszönjük néked, Urunk!
A templom Jézus titokzatos jelenléteinek formáit mind magában foglalja Köszönjük néked, Urunk!
A templom lelki újjászületésünk helye Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol a szentségek gyógyító erői szüntelen áradnak Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol az Örök Élet Igéje megvilágosít bennünket Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol az Élet kenyerének szépen terített asztala vár Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol Jézus jelen van életünk minden napján Köszönjük néked, Urunk!
A templom a legszentebb hely, ahol a művészetek vonzó szépsége ünnepel Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, melyben az örvendező szív szárnyaló éneke zeng Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol Jézus szüntelen vár bennünket Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahonnan a hit világossága kiárad Köszönjük néked, Urunk!
A templom a szeretet iskolája, ahol Jézus tanítását halljuk Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahonnan a Szeretet Lelke otthonainkra sugárzik Köszönjük néked, Urunk!
A templom őseink hitének hűséges tanúja Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol a kegyelem láthatatlan trónusa elé járulunk Köszönjük néked, Urunk!
A templom áldás a város és a falu életére Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol életünk legnagyobb értékei mind együtt vannak Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, mely által a mi belső világunk élő templommá alakul Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, mely bevezet az örök Templomba, Jézus végtelen szeretetébe Köszönjük néked, Urunk!
A templom a mennyei Jeruzsálem földi képmása Köszönjük néked, Urunk!
A templom Isten háza és a Mennyország kapuja Köszönjük néked, Urunk!


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: